Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego

2 Obszary działań Wydziału Społecznego wg działów klasyfikacji budżetowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 Oświata i wychowanie – dział Miejski Zespół Szkół nr 1 -Miejski Zespół Szkół nr 2 -Miejski Zespół Szkół nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 4 -Gimnazjum Samorządowe nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 -Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

3 Szkolnictwo wyższe – dział wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu Ochrona zdrowia – dział programy polityki zdrowotnej - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność Pomoc społeczna – dział 852 -Dom Dziennego Pobytu -I Środowiskowy Dom Samopomocy -II Środowiskowy Dom Samopomocy -Dom Pomocy Społecznej -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

4 Edukacyjna opieka wychowawcza – dział świetlice szkolne - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - pomoc materialna dla uczniów Kultura i dziedzictwo narodowe – dział Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki - Muzeum Ceramiki - Miejska Biblioteka Publiczna - pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna – dział Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - utrzymanie obiektów sportowych Orlik - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (imprezy sportowe ogólnomiejskie, zakup nagród)

5

6

7 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. Oświata i wychowanie 3. Szkolnictwo wyższe 4. Ochrona zdrowia 5. Pomoc społeczna 6.Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 7. Edukacyjna opieka wychowawcza 8.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.Kultura fizyczna

8 Wydatki inwestycyjne Miejski Zespół Szkół nr 1 - dokonano zakupu i montażu pompy głębinowej do fekaliów zł Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego zł Dom Pomocy Społecznej - zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt rehabilitacyjny do działalności terapeutyczno-usprawniającej fizycznie mieszkańców domu zł II Środowiskowy Dom Samopomocy – na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania - dobudowa dźwigu platformowego w kwocie zł Miejska Biblioteka Publiczna - zakup serwera i switcha oraz przeniesienie ruchu sieciowego zł Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dĕdictvi w česko- polském přihraničí" w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – zł zakup oprogramowania dla działu Księgowości w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE zł Ogółem: zł

9

10

11

12

13

14 Realizacja projektów unijnych Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet państwa) Mam szansę podaj mi rękę- szkoły podstawowe klasy I-III – zł Działając wykorzystujesz szansę (MOPS) – zł Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę (MOPS) – zł Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5% budżet gminy) Baw się z przedszkolakami ponad granicami (MPP 6) – zł Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów (MPP5) zł Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą (MPP7) zł Sport łączy i rozwija (MZS 2) zł Słońce jest wszędzie- współpraca transgraniczna szkół (SP3) – zł

15 Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy) Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego (MC) – zł VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślnicznych II (MC) – zł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5 % budżet gminy) Międzynarodowy Turniej Rugby (MOSiR) – zł Czas Napoleona – nasza wspólna historia – zł

16 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet gminy) Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna (MC) – zł Ogółem: zł

17 PROJEKT MAM SZANSĘ – PODAJ MI RĘKĘ PROJEKTY Dotychczas w projekcie uczestniczyło 725 uczniów klas I-III i 32 nauczycieli, w 2013 roku zajęcia będzie realizować 190 uczniów i 23 nauczycieli

18 Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Bolesławiec, a partnerem wiodącym jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ KRAJ SĄSIADÓW

19 Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu projektu BAW SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI PONAD GRANICAMI

20 Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu projektu TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI RAZEM BAWIĄ SIĘ I UCZĄ

21 Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress zł 2. Prywatne Przedszkole "Oxpress zł 3. Przedszkole Niepubliczne Nibylandia – zł 4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy zł 5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki zł 6. I Prywatne Gimnazjum – zł 7. II Prywatne Gimnazjum – zł 8. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – zł Ogółem: zł

22 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki – zł Miejska Biblioteka Publiczna – zł Muzeum Ceramiki – zł Ogółem: zł

23

24 Dotacje na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii – zł Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – zł Organizacja schronienia dla osób bezdomnych – zł Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – zł Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zł Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zł Ogółem: zł

25 Wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja uzyskują przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z żywienia w jednostce budżetowej. Szkoły podstawowe – zł Przedszkola – zł Gimnazja – zł Stołówki przedszkolne – zł Ogółem: zł Środki te przeznacza się na współfinansowanie działalności podstawowej szkół i przedszkoli.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google