Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego

2 Obszary działań Wydziału Społecznego wg działów klasyfikacji budżetowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 Oświata i wychowanie – dział 801 - Miejski Zespół Szkół nr 1 -Miejski Zespół Szkół nr 2 -Miejski Zespół Szkół nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 4 -Gimnazjum Samorządowe nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 -Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 -Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

3 Szkolnictwo wyższe – dział 803 - wspieranie działania uczelni wyższych działających w Bolesławcu Ochrona zdrowia – dział 851 - programy polityki zdrowotnej - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność Pomoc społeczna – dział 852 -Dom Dziennego Pobytu -I Środowiskowy Dom Samopomocy -II Środowiskowy Dom Samopomocy -Dom Pomocy Społecznej -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział 853 - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

4 Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854 - świetlice szkolne - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - pomoc materialna dla uczniów Kultura i dziedzictwo narodowe – dział 921 - Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki - Muzeum Ceramiki - Miejska Biblioteka Publiczna - pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna – dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - utrzymanie obiektów sportowych Orlik - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (imprezy sportowe ogólnomiejskie, zakup nagród)

5

6

7 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. Oświata i wychowanie 3. Szkolnictwo wyższe 4. Ochrona zdrowia 5. Pomoc społeczna 6.Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 7. Edukacyjna opieka wychowawcza 8.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.Kultura fizyczna

8 Wydatki inwestycyjne Miejski Zespół Szkół nr 1 - dokonano zakupu i montażu pompy głębinowej do fekaliów - 7.500 zł Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - dofinansowanie zakupu ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego - 38.000 zł Dom Pomocy Społecznej - zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt rehabilitacyjny do działalności terapeutyczno-usprawniającej fizycznie mieszkańców domu - 34.499 zł II Środowiskowy Dom Samopomocy – na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania - dobudowa dźwigu platformowego w kwocie 3.400 zł Miejska Biblioteka Publiczna - zakup serwera i switcha oraz przeniesienie ruchu sieciowego - 13.800 zł Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego / Zahrada živých tradic-ochrana společného dĕdictvi w česko- polském přihraničí" w ramach POWT Polska – Czechy 2007 – 2013 - 187.000 zł zakup oprogramowania dla działu Księgowości w celu usprawnienia rozliczeń projektów współfinansowanych przez UE - 6.000 zł Ogółem: 290.199 zł

9

10

11

12

13

14 Realizacja projektów unijnych Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet państwa) Mam szansę podaj mi rękę- szkoły podstawowe klasy I-III – 179.833 zł Działając wykorzystujesz szansę (MOPS) – 343.365 zł Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj szansę (MOPS) – 1.150.141 zł Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5% budżet gminy) Baw się z przedszkolakami ponad granicami (MPP 6) – 21.588 zł Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów (MPP5) - 9.180 zł Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą (MPP7) - 10.069 zł Sport łączy i rozwija (MZS 2) - 66.420 zł Słońce jest wszędzie- współpraca transgraniczna szkół (SP3) – 34.991 zł

15 Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15% budżet gminy) Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko -czeskiego (MC) – 199.006 zł VIA FABRILIS - szlak tradycji rzemieślnicznych II (MC) – 4.500 zł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 10 % budżet państwa, 5 % budżet gminy) Międzynarodowy Turniej Rugby (MOSiR) – 66.351 zł Czas Napoleona – nasza wspólna historia – 59.813 zł

16 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (udział finansowy 85% UE, 15 % budżet gminy) Nowoczesne Muzeum – Atrakcyjna Edukacja Transgraniczna (MC) – 150.397 zł Ogółem: 2.295.654 zł

17 PROJEKT MAM SZANSĘ – PODAJ MI RĘKĘ PROJEKTY Dotychczas w projekcie uczestniczyło 725 uczniów klas I-III i 32 nauczycieli, w 2013 roku zajęcia będzie realizować 190 uczniów i 23 nauczycieli

18 Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Bolesławiec, a partnerem wiodącym jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ KRAJ SĄSIADÓW

19 Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu projektu BAW SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI PONAD GRANICAMI

20 Realizacja przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu projektu TRANSGRANICZNE PRZEDSZKOLAKI RAZEM BAWIĄ SIĘ I UCZĄ

21 Dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Bolesławiec 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress - 466.402 zł 2. Prywatne Przedszkole "Oxpress - 427.429 zł 3. Przedszkole Niepubliczne Nibylandia – 254.622 zł 4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy - 194.027 zł 5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki - 115.672 zł 6. I Prywatne Gimnazjum – 346.099 zł 7. II Prywatne Gimnazjum – 274.138 zł 8. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – 98.598 zł Ogółem: 2.176.987 zł

22 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki – 1.727.193 zł Miejska Biblioteka Publiczna – 877.116 zł Muzeum Ceramiki – 899.054 zł Ogółem: 3.503.363 zł

23

24 Dotacje na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii – 31.000 zł Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 130.990 zł Organizacja schronienia dla osób bezdomnych – 110.000 zł Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – 37.000 zł Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 15.000 zł Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – 446.000 zł Ogółem: 769.990 zł

25 Wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych Szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja uzyskują przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z żywienia w jednostce budżetowej. Szkoły podstawowe – 223.904 zł Przedszkola – 2.200.650 zł Gimnazja – 28.478 zł Stołówki przedszkolne – 885.531 zł Ogółem: 3.338.563 zł Środki te przeznacza się na współfinansowanie działalności podstawowej szkół i przedszkoli.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok – zakres Wydziału Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google