Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych."— Zapis prezentacji:

1 GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

2 Semiwariogram kodów – zmienna ciągła Funkcja kowariancji i semiwariogram to charakterystyki ciągłości przestrzennej (lub zmienności) dla całego zakresu wartości cechy. Struktura ciągłości przestrzennej (lub zmienności) może jednak różnić się, zależnie czy pod uwagę bierzemy rozkład punktów danych charakteryzujących się niskimi, średnimi czy wysokimi wartościami cechy. W wielu sytuacjach spotykanych w środowisku przyrodniczym lub społeczno-gospodarczym, losowo występujące wysokie wartości cechy, są otoczone większymi obszarami o średnich lub niskich wartościach, które zmieniają się w sposób ciągły. To czy wartości ekstremalne są w przestrzeni rozproszone, czy też skupione, ma duże znaczenie dla wyjaśniania zjawiska, oraz jakości estymacji.

3 90 percentyl = percentyl = percentyl = percentyl = 323 Analiza danych kodowanych – zmienna ciągła 10 percentyl = 314

4 Analiza danych kodowanych – zmienna ciągła Eksperymentalna autokowariancja kodów F -h (z k ) i F +h (z k ) oznaczają proporcje (ułamek) wartości ogona i głowy nie przekraczających poziomu wartości progowej z k. Kowariancja kodów określa jak często, dwie wartości tej samej cechy oddalone od siebie o wektor h, są jednocześnie nie większe od wartości progowej zk.

5 Analiza danych kodowanych – zmienna ciągła Eksperymentalna autokorelacja kodów wariancja wartości kodów ogona wariancja wartości kodów głowy

6 Analiza danych kodowanych – zmienna ciągła Eksperymentalny semiwariogram kodów Wariogram kodów ( 2 I (h; z k ) ) określa jak często dwie wartości cechy oddalone o wektor h znajdują się po przeciwnych stronach wartości progowej z k. Innymi słowy 2 I(h; zk) daje wielkość frekwencji przejść między dwoma klasami wartości cechy jako funkcję odległości (h).

7 Analiza danych kodowanych – interpretacja graficzna Kowariancja i semiwariogram danych kodowanych można interpretować jako proporcję punktów (par danych), które występują w określonych częściach wykresu rozrzutu z przesunięciem: Kowariancja – obszar zaszrafowany poziomo, Semiwariogram – obszar zaszrafowany pionowo

8 Powierzchnie semiwariogramu danych kodowanych – zmienna b1_03b 10 percentyl 50 percentyl = mediana Dane niekodowane 90 percentyl

9 Semiwariogram kodów – zmienna ciągła

10 Analiza danych kodowanych – zmienna kategoryzowana Jeśli średnia wartość cechy z na obszarze należącym do określonej kategorii s k bardzo się różni od ogólnej średniej, to geometryczny układ tej kategorii wpływa na kształt i anizotropię semiwariogramu z. Strukturę ciągłości (zmienności) kategorii s k można scharakteryzować za pomocą semiwariogramu określonego na zakodowanych danych obecności/braku tej kategorii według wzoru:

11 Analiza danych kodowanych – zmienna kategoryzowana Eksperymentalny semiwariogram kodów dla kategorii s k jest obliczany według wzoru: Wariogram kodów ( 2 I (h; s k ) ) określa jak często dwie lokalizacje oddalone o wektor h należą do różnych kategorii s k ` s k. Im mniejsze 2 I(h; s k ), tym ciągłość przestrzenna kategorii sk jest lepsza. Zasięgi i kształty semiwariogramów kierunkowych są odbiciem struktury geometrycznej kategorii s k.

12 Zmienne b1_03b i g-swir03b

13 Powierzchnie wariogramu dla grup zmiennej g-swir03b Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

14 Semiwariogramy bezkierunkowe grup zmiennej g-swir03b

15 Semiwariogram reszt Jeśli struktura zmienności przestrzennej cechy z jest efektem dużych różnic w średnich wartościach z pomiędzy kategoriami s k, odfiltrowanie takich różnic powinno wpłynąć na kształt semiwariogramu z. Procedura jest następująca: –Odjęcie od wartości każdej danej z(u ) należącej do kategorii s k = s(u ) średnią z wewnątrz s k, to jest średnią warunkową m s k, –Obliczenie semiwariogramu R(h) reszt r(u ) = z(u ) - m s k, –Porównanie wariancji progowej i kształtu semiwariogramów danych oryginalnych i reszt

16 Semiwariogram reszt – statystyki zmiennej b1_03b w grupach swir_03b

17 Semiwariogram reszt – analizy zmiennych b1_03b i swir_03b w profilach

18

19 Semiwariogram reszt zmiennej b1_03b


Pobierz ppt "GEOSTATYSTYKA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google