Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007

2 2 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody i wydatki Województwa w 2007 roku

3 3 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody i wydatki Województwa w 2007 roku w złotych Wyszczególnienie Plan na r.Plan na r. Wykonanie za 2007 r. Dochody Wydatki Wynik budżetowy (deficyt)

4 4 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku DOCHODY

5 5 Dochody osiągnięte w 2007 roku (wg źródeł pochodzenia)

6 6 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody osiągnięte w 2007 roku (wg źródeł pochodzenia) LpWyszczególnienie Dochody w zł Struktura % Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ ,50 2Udziały w podatkach dochodowych , od osób fizycznych , od osób prawnych ,15 3Subwencja ogólna , część oświatowa , część wyrównawcza , część regionalna , uzupełnienie subwencji ogólnej ,11 4Dotacje celowe z budżetu państwa ,45 5Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego ,63 6Dotacje z funduszy celowych ,48 7Dotacje rozwojowe ,24 8Środki z Unii Europejskiej ,77 OGÓŁEM ,00

7 7 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody Województwa ogółem w latach

8 8 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Dochody Województwa ogółem w latach (w zł) Wyszczególnienie Razem Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dochody uzyskane przez jednostki i organ Dotacje z budżetu państwa Pozostałe dochody i środki Środki z UE Dochody Ogółem

9 9 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura dochodów Województwa w latach

10 10 TORUŃ 03 kwietnia 2008roku Struktura dochodów Województwa w latach (w zł) WyszczególnienieUdziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dochody uzyskane przez jednostki i organ Dotacje z budżetu państwa Pozostałe dochody i środki Środki z UERazem Razem

11 11 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Subwencja ogólna w latach Subwencja ogólna w latach

12 12 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach

13 13 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Środki z Unii Europejskiej w latach

14 14 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI

15 15 Wydatki Województwa ogółem w latach Wydatki Województwa ogółem w latach

16 16 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa ogółem w latach Wydatki Województwa ogółem w latach Wyszczegó lnienie Razem Wydatki bieżące Remonty Wydatki majątkowe Wydatki Ogółem

17 17 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2007 r. Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2007 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

18 18 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura wydatków w latach wg przeznaczenia

19 19 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Struktura wydatków w latach wg przeznaczenia (w zł) WyszczególnienieWydatki bieżąceRemontyWydatki majątkowe Razem Razem

20 20 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Transport w latach

21 21 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Transport w latach WyszczególnienieWydatki ogółem w tym: Dotacje dla przewoźnika PKP Dotacje dla przewoźnika PKS Inwestycje - autobusy szynowe Remonty i inwestycje drogowe Bieżące utrzymanie dróg i mostów AkcjePozostałe wydatki - w tym utrzymanie Zarządu Dróg Razem

22 22 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Ochronę Zdrowia w latach

23 23 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Ochronę Zdrowia w latach (w zł) WyszczególnienieWydatki ogółem w tym:InwestycjePozostałe wydatki bieżące

24 24 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe w latach

25 25 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe w latach WyszczególnienieWydatki ogółem w tym: Działalność statutowa Zadania inwestycyjne Zadania remontowe Inne zadania Razem

26 26 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Oświatę i Edukację w latach

27 27 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki Województwa na Oświatę i Edukację w latach WyszczególnienieWydatki ogółem w tym: Utrzymanie Jednostek oświatowych RemontyInwestycjeZadania z udziałem środków zagranicznych Stypendia Marszałka dla uczniów Pozostałe zadania Razem

28 28 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU ZE STAREGO OKRESU PROGRAMOWANIA ZPORRSPO ROLSPO TRANSSPO RZLIW

29 29 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU ZE STAREGO OKRESU PROGRAMOWANIA w złotych Źródło finansowania Nazwa Programów Ogółem ZPORRSPO ROLSPO TRANSSPO RZLIW PlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonanie Środki unijne Środki budżetu państwa Środki własne Województwa Razem

30 30 TORUŃ 23 kwietnia 2007 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU Z NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA RPOPOKLPROW

31 31 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY UNIJNE W 2007 ROKU Z NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA w złotych Źródło finansowania Nazwa Programów Ogółem POKLRPOPROW PlanWykonaniePlanWykonaniePlanWykonanie Środki unijne Środki budżetu państwa Środki własne Województwa Razem

32 32 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

33 33 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wykonanie dochodów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

34 34 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Udział Województwa Kujawsko - Pomorskiego we wpływach z podatków CIT w 2007 r. na tle innych Województw

35 35 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Udział Województwa Kujawsko - Pomorskiego we wpływach z podatków PIT w 2007 r. na tle innych Województw

36 36 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wykonanie wydatków Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

37 37 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wykonanie wydatków inwestycyjnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

38 38 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Transport ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

39 39 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Ochronę Zdrowia ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

40 40 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

41 41 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Administrację Publiczną ogółem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw

42 42 TORUŃ 03 kwietnia 2008 roku Wydatki na Administrację Publiczną w stosunku % do ogółu wydatków Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2007 r. na tle innych Województw


Pobierz ppt "1 TORUŃ, 03 kwietnia 2008 roku WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W ROKU 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google