Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mniejszości narodowe:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mniejszości narodowe:"— Zapis prezentacji:

1 Mniejszości narodowe:
Żydzi

2 Historia Najstarszą historię Żydów przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli pochodzić od Abrahama, który około 1800 p.n.e. przywędrował z Ur w Mezopotamii do ziemi Kanaan (obecnie Palestyna oraz państwo Izrael).

3 Historia Żydów w Polsce
Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Jest więc dłuższa od historii państwa polskiego. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla krajowej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (holokaust) podczas okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

4 Język Podczas trójpokoleniowego pobytu w Kanaanie Żydzi zaczęli posługiwać się językiem starokananejski (będącym punktem wyjścia do języka hebrajskiego), choć w/g Biblii byli pierwotnie Aramejczykami.

5 Holokaust Polityka zagłady rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała ok. 40 miesięcy. Liczba ofiar holocaustu jest szacowana na 5-6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci.

6 Sztuka Tradycje sztuki żydowskiej sięgają starożytności. W okresie diaspory rozwijała się głównie sztuka religijna, podporządkowując przepisom religijnym judaizmu każdą sferę życia i działalności człowieka. W ten sposób judaizm wpłynął na charakter sztuki żydowskiej, jej kształt artystyczny i kierunek rozwoju. Ortodoksyjna rabiniczna interpretacja Prawa Mojżeszowego zakazywała przedstawiania postaci ludzi i zwierząt. Dlatego elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały ograniczone do ornamentyki roślinnej.

7

8 Kultura  W XIX wieku Żydzi zaczęli włączać się w nurt kultury europejskiej. Znaczący wpływ miało tutaj Żydowskie Oświecenie (Haskala). Sztuka żydowska powoli traciła swój wyłącznie sakralny charakter. Nastąpił rozwój malarstwa, szczególnie portretowego i rodzajowego. Głównym tematem były sceny z życia Żydów (między innymi M.D. Oppenhei, J. Israel, S.A. Hart).

9 Religia Patriarchą narodu żydowskiego jest Abraham, żyjący współcześnie z królem babilońskim Hammurabim; za czasów jego wnuka Jakuba Żydzi wędrują do Egiptu, gdzie wówczas musiały panować wpływy semickie (Józef i jego faraon). Reakcja staroegipska połączona z przesadnym kultem króla powoduje emigrację Żydów pod przewodnictwem wychowanego na dworze egipskim Mojżesza (egipskie mos = "dziecko") około 1449 r.

10 Prorocy Żydowscy Zjawiskiem dla religii żydowskiej typowym i nigdzie indziej nie spotykanym są prorocy. Nie są oni kapłanami, nie są też uczonymi w Piśmie. Pewnego dnia, często mimo wewnętrznego oporu, słyszy przyszły prorok w sobie głos boży, nakazujący mu głoszenie pokuty i prawdziwej wiary. Musi iść tam, gdzie go Bóg woła i głosić, co słyszał, nie bacząc na własną zgubę i na złość przeciwników.

11 Ubiór Żydów

12 Sławne osoby: Hanna Krall (ur. 1937r.) : dziennikarka (,,Życie Warszawy” ,,Polityka”) i pisarka. Światowy rozgłos zyskała ksiązką ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” w 1976r, która jest zapisem rozmowy z kardiologiem Markiem Edelmanem (ur. 1921), jednym z przywódców powstania getcie warszawskim. Opublikowała także m.in.. Reportaże: Trudności z wstawaniem, Hipnoza, Tam już nie ma żadnej rzeki oraz powieści: Sublokatorka, okna

13 Marc Chagall (ur. 7 lipca 1887 w Witebsku – zm
Marc Chagall (ur. 7 lipca 1887 w Witebsku – zm. 28 marca 1985 w Saint-Paul-de-Vence) - europejski malarz i grafik, białoruskiego pochodzenia, urodzony w Witebsku na Białorusi. Urodził się w ubogiej rodzinie chasydzkich Żydów.

14 Maurycy Gottlieb (ur. 1856 w Drohobyczu, zm
Maurycy Gottlieb (ur w Drohobyczu, zm. 17 lipca 1879 w Krakowie), malarz polski pochodzenia żydowskiego, uczeń Jana Matejki.

15 Ciekawostki Żydzi to naród liczący ,6 mln mieszkańców żyjących na całym święcie. W Polsce Żydzi są rozproszeni po całym państwie. Ich liczba wynosi do mieszkańców.

16 Prezentacje wykonał Łukasz Kruszewicz kl. 1 ,,a’’


Pobierz ppt "Mniejszości narodowe:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google