Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mniejszości narodowe: Żydzi. Historia Najstarszą historię Żydów przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mniejszości narodowe: Żydzi. Historia Najstarszą historię Żydów przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli."— Zapis prezentacji:

1 Mniejszości narodowe: Żydzi

2 Historia Najstarszą historię Żydów przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli pochodzić od Abrahama, Najstarszą historię Żydów przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli pochodzić od Abrahama, który około 1800 p.n.e. który około 1800 p.n.e. przywędrował z Ur przywędrował z Ur w Mezopotamii do ziemi w Mezopotamii do ziemi Kanaan (obecnie Kanaan (obecnie Palestyna oraz Palestyna oraz państwo Izrael). państwo Izrael).

3 Historia Żydów w Polsce Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Jest więc dłuższa od historii państwa polskiego. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla krajowej wspólnoty żydowskiej, Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Jest więc dłuższa od historii państwa polskiego. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji i pomyślnej koniunktury dla krajowej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita ale również niemal całkowita eksterminacja (holokaust) eksterminacja (holokaust) podczas okupacji Polski podczas okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy. przez nazistowskie Niemcy.

4 Język Podczas trójpokoleniowego pobytu w Kanaanie Żydzi zaczęli posługiwać się językiem starokananejski (będącym punktem wyjścia do języka Podczas trójpokoleniowego pobytu w Kanaanie Żydzi zaczęli posługiwać się językiem starokananejski (będącym punktem wyjścia do języka hebrajskiego), choć w/g hebrajskiego), choć w/g Biblii byli pierwotnie Biblii byli pierwotnie Aramejczykami. Aramejczykami.

5 Holokaust Polityka zagłady rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała ok. 40 miesięcy. Liczba ofiar holocaustu jest szacowana na 5-6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Polityka zagłady rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała ok. 40 miesięcy. Liczba ofiar holocaustu jest szacowana na 5-6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci.

6 Sztuka Tradycje sztuki żydowskiej sięgają starożytności. W okresie diaspory rozwijała się głównie sztuka religijna, podporządkowując przepisom religijnym judaizmu każdą sferę życia i działalności człowieka. W ten sposób judaizm wpłynął na charakter sztuki żydowskiej, jej kształt artystyczny i kierunek rozwoju. Ortodoksyjna rabiniczna interpretacja Prawa Mojżeszowego zakazywała przedstawiania postaci ludzi i zwierząt. Dlatego elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały ograniczone do ornamentyki roślinnej. Tradycje sztuki żydowskiej sięgają starożytności. W okresie diaspory rozwijała się głównie sztuka religijna, podporządkowując przepisom religijnym judaizmu każdą sferę życia i działalności człowieka. W ten sposób judaizm wpłynął na charakter sztuki żydowskiej, jej kształt artystyczny i kierunek rozwoju. Ortodoksyjna rabiniczna interpretacja Prawa Mojżeszowego zakazywała przedstawiania postaci ludzi i zwierząt. Dlatego elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały ograniczone do ornamentyki roślinnej.

7

8 Kultura W XIX wieku Żydzi zaczęli włączać się w nurt kultury europejskiej. Znaczący wpływ miało tutaj Żydowskie Oświecenie (Haskala). Sztuka żydowska powoli traciła swój wyłącznie sakralny charakter. Nastąpił rozwój malarstwa, szczególnie portretowego i rodzajowego. Głównym tematem były sceny z życia Żydów (między innymi M.D. Oppenhei, J. Israel, S.A. Hart). W XIX wieku Żydzi zaczęli włączać się w nurt kultury europejskiej. Znaczący wpływ miało tutaj Żydowskie Oświecenie (Haskala). Sztuka żydowska powoli traciła swój wyłącznie sakralny charakter. Nastąpił rozwój malarstwa, szczególnie portretowego i rodzajowego. Głównym tematem były sceny z życia Żydów (między innymi M.D. Oppenhei, J. Israel, S.A. Hart).

9 Religia Patriarchą narodu żydowskiego jest Abraham, żyjący współcześnie z królem babilońskim Hammurabim; za czasów jego wnuka Jakuba Żydzi wędrują do Egiptu, gdzie wówczas musiały panować wpływy semickie (Józef i jego faraon). Reakcja staroegipska połączona z przesadnym kultem króla powoduje emigrację Żydów pod przewodnictwem wychowanego na dworze egipskim Patriarchą narodu żydowskiego jest Abraham, żyjący współcześnie z królem babilońskim Hammurabim; za czasów jego wnuka Jakuba Żydzi wędrują do Egiptu, gdzie wówczas musiały panować wpływy semickie (Józef i jego faraon). Reakcja staroegipska połączona z przesadnym kultem króla powoduje emigrację Żydów pod przewodnictwem wychowanego na dworze egipskim Mojżesza (egipskie mos = "dziecko") Mojżesza (egipskie mos = "dziecko") około 1449 r. około 1449 r.

10 Prorocy Żydowscy Zjawiskiem dla religii żydowskiej typowym i nigdzie indziej nie spotykanym są prorocy. Nie są oni kapłanami, nie są też uczonymi w Piśmie. Pewnego dnia, często mimo wewnętrznego oporu, słyszy przyszły prorok w sobie głos boży, nakazujący mu głoszenie pokuty i prawdziwej wiary. Zjawiskiem dla religii żydowskiej typowym i nigdzie indziej nie spotykanym są prorocy. Nie są oni kapłanami, nie są też uczonymi w Piśmie. Pewnego dnia, często mimo wewnętrznego oporu, słyszy przyszły prorok w sobie głos boży, nakazujący mu głoszenie pokuty i prawdziwej wiary. Musi iść tam, gdzie go Bóg Musi iść tam, gdzie go Bóg woła i głosić, co słyszał, woła i głosić, co słyszał, nie bacząc na własną zgubę nie bacząc na własną zgubę i na złość przeciwników. i na złość przeciwników.

11 Ubiór Żydów

12 Sławne osoby: Hanna Krall (ur. 1937r.) : dziennikarka (,,Życie Warszawy,,Polityka) i pisarka. Światowy rozgłos zyskała ksiązką,,Zdążyć przed Panem Bogiem w 1976r, która jest zapisem rozmowy z kardiologiem Markiem Edelmanem (ur. 1921), jednym z przywódców powstania getcie warszawskim. Opublikowała także m.in.. Reportaże: Trudności z wstawaniem, Hipnoza, Tam już nie ma żadnej rzeki oraz powieści: Sublokatorka, okna Hanna Krall (ur. 1937r.) : dziennikarka (,,Życie Warszawy,,Polityka) i pisarka. Światowy rozgłos zyskała ksiązką,,Zdążyć przed Panem Bogiem w 1976r, która jest zapisem rozmowy z kardiologiem Markiem Edelmanem (ur. 1921), jednym z przywódców powstania getcie warszawskim. Opublikowała także m.in.. Reportaże: Trudności z wstawaniem, Hipnoza, Tam już nie ma żadnej rzeki oraz powieści: Sublokatorka, okna

13 Marc Chagall (ur. 7 lipca 1887 w Witebsku – zm. 28 marca 1985 w Saint-Paul-de-Vence) - europejski malarz i grafik, białoruskiego pochodzenia, urodzony w Witebsku na Białorusi. Urodził się w ubogiej rodzinie chasydzkich Żydów. Marc Chagall (ur. 7 lipca 1887 w Witebsku – zm. 28 marca 1985 w Saint-Paul-de-Vence) - europejski malarz i grafik, białoruskiego pochodzenia, urodzony w Witebsku na Białorusi. Urodził się w ubogiej rodzinie chasydzkich Żydów.

14 Maurycy Gottlieb (ur w Drohobyczu, zm. 17 lipca 1879 w Krakowie), malarz polski pochodzenia żydowskiego, uczeń Jana Matejki. Maurycy Gottlieb (ur w Drohobyczu, zm. 17 lipca 1879 w Krakowie), malarz polski pochodzenia żydowskiego, uczeń Jana Matejki.

15 Ciekawostki Żydzi to naród liczący ,6 mln mieszkańców żyjących na całym święcie. W Polsce Żydzi są Żydzi to naród liczący ,6 mln mieszkańców żyjących na całym święcie. W Polsce Żydzi są rozproszeni po całym rozproszeni po całym państwie. Ich liczba państwie. Ich liczba wynosi do wynosi do mieszkańców. mieszkańców.

16 Prezentacje wykonał Łukasz Kruszewicz Łukasz Kruszewicz kl. 1,,a kl. 1,,a


Pobierz ppt "Mniejszości narodowe: Żydzi. Historia Najstarszą historię Żydów przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga Jahwe. Żydzi mieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google