Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waluta euro – szanse i zagrożenia. 2 POLSKA W OBSZARZE EURO KORZYŚCIKOSZTY Redukcja kosztów transakcyjnych Ograniczenie ryzyka kursowego Spadek ryzyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waluta euro – szanse i zagrożenia. 2 POLSKA W OBSZARZE EURO KORZYŚCIKOSZTY Redukcja kosztów transakcyjnych Ograniczenie ryzyka kursowego Spadek ryzyka."— Zapis prezentacji:

1 Waluta euro – szanse i zagrożenia

2 2 POLSKA W OBSZARZE EURO KORZYŚCIKOSZTY Redukcja kosztów transakcyjnych Ograniczenie ryzyka kursowego Spadek ryzyka makro- ekonomicznego kraju Osiągnięcie wskaźników ekonomicznych określających zdrowy stan gospodarki Utrata suwerenności w sferze pieniężnej Koszty społeczne Wzmożenie wymiany handlowej Transfer know-how i nowych technologii Wzrost stopy inwestycji Wzrost Produktu Krajowego Brutto Koszty organizacyjno - techniczne Niemożność wykorzystania kursu walutowego i stopy procentowej w celu łagodzenia skutków wstrząsów asymetrycznych Niemożność spełnienia oczekiwań określonych grup społecznych Dumping socjalny Koszt modernizacji systemów informaty- cznych Koszt informacyjny Koszt wymiany walutowej

3 3 Bezpośrednie - utożsamiane są ze skutkami krótkookresowymi, Pośrednie - utożsamiane z uruchomieniem licznych procesów dostosowawczych, których efekty zauważalne będą w długim okresie czasu. Bezpośrednie - utożsamiane są ze skutkami krótkookresowymi, Pośrednie - utożsamiane z uruchomieniem licznych procesów dostosowawczych, których efekty zauważalne będą w długim okresie czasu. Strefa euro - korzyści

4 4 Koszty transakcyjne Bezpośrednie koszty finansoweKoszty administracyjne

5 5 wymierne korzyści w związku redukcją kosztów transakcyjnych, bezpośrednie koszty finansowe w Polsce szacunki dot. kosztów administracyjnych Uwolnienie wolnych środków finansowych mogłoby przyczynić się do wzrostu gospodarczego o wielkość równą sumie dwóch powyższych wartości, wymierne korzyści w związku redukcją kosztów transakcyjnych, bezpośrednie koszty finansowe w Polsce szacunki dot. kosztów administracyjnych Uwolnienie wolnych środków finansowych mogłoby przyczynić się do wzrostu gospodarczego o wielkość równą sumie dwóch powyższych wartości, Strefa euro - korzyści

6 6 Ograniczenie ryzyka kursowego: dotyczy podmiotów trudniących się międzynarodową wymianą handlową dotyczy to krajów obszaru euro i innych państw, których jednostki pieniężne są usztywnione w stosunku do euro, Ograniczenie ryzyka kursowego: dotyczy podmiotów trudniących się międzynarodową wymianą handlową dotyczy to krajów obszaru euro i innych państw, których jednostki pieniężne są usztywnione w stosunku do euro, Strefa euro - korzyści

7 7 Oddalenie ryzyka kryzysu walutowego: Istota ryzyka kryzysu walutowego - nagła utrata zaufania międzynarodowych rynków finansowych do stabilności kursu danej waluty rodząca oczekiwanie na nieuchronny i bliski moment jej dewaluacji, Oddalenie ryzyka kryzysu walutowego: Istota ryzyka kryzysu walutowego - nagła utrata zaufania międzynarodowych rynków finansowych do stabilności kursu danej waluty rodząca oczekiwanie na nieuchronny i bliski moment jej dewaluacji, Strefa euro - korzyści

8 8 RokMiejsce kryzysu 1992Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Kraje Skandynawskie, 1993Francja, 1994Turcja, Meksyk, 1995Hiszpania 1997Korea Płd, Malezja, Tajlandia, Filipiny, Czechy, 1998Indonezja, Federacja Rosyjska, 1999Brazylia, 2001Argentyna 2003Węgry 2008Islandia, Węgry Tabela. Umiejscowienie kryzysów walutowych w ostatnich latach.

9 9 Strefa euro - korzyści RokPowód zaburzeniastopień deprecjacji czas trwania 1997 kryzys czeski 1,5 %1 dzień 1997 kryzys azjatycki 5,2 %3 dni 1998 kryzys indonezyjski 3,0 %2 dni 1998 kryzys rosyjski 8 %3 dni 1999 kryzys brazylijski 5 %1 tydzień 2001 kryzys argentyński 13 %4 dni 2003 kryzys węgierski 5 %7 dni 2008 kryzys globalny 17%4 dni 2008 kryzys globalny 6,1%1 dzień Tabela. Zaburzenia na polskim rynku walutowym wywołane efektem zarażenia

10 10 Wzmożenie wymiany handlowej: w konsekwencji redukcji kosztów transakcyjnych, jak i ograniczenia ryzyka kursowego, niesie za sobą szereg pozytywnych następstw dla gospodarki Wzmożenie wymiany handlowej: w konsekwencji redukcji kosztów transakcyjnych, jak i ograniczenia ryzyka kursowego, niesie za sobą szereg pozytywnych następstw dla gospodarki Strefa euro - korzyści

11 11 Strefa euro - koszty Utrata autonomii w zakresie kształtowania polityki kursowej i pieniężnej: pojęcie szoku asymetrycznego, wspólna polityka kreowana jest na użytek unii walutowej jako całości nie musi być zbieżna z interesem poszczególnych państw członkowskich. Utrata autonomii w zakresie kształtowania polityki kursowej i pieniężnej: pojęcie szoku asymetrycznego, wspólna polityka kreowana jest na użytek unii walutowej jako całości nie musi być zbieżna z interesem poszczególnych państw członkowskich.

12 12 Strefa euro - koszty Koszty społeczne: polityka zaciśnięcia pasa i ograniczeń po stronie wydatków publicznych, czego konsekwencją może być niemożność spełnienia oczekiwań określonych grup społecznych, Koszty społeczne: polityka zaciśnięcia pasa i ograniczeń po stronie wydatków publicznych, czego konsekwencją może być niemożność spełnienia oczekiwań określonych grup społecznych,

13 13 Strefa euro - koszty Koszty natury organizacyjnej i technicznej: potrzeba zorganizowania kampanii promocyjno-informacyjnej na temat euro oraz zasad wymiany waluty narodowej na nową, europejską jednostkę pieniężną, przygotowania techniczne do procesu wycofywania polskiego złotego i wprowadzania euro w formie gotówkowej, Koszty natury organizacyjnej i technicznej: potrzeba zorganizowania kampanii promocyjno-informacyjnej na temat euro oraz zasad wymiany waluty narodowej na nową, europejską jednostkę pieniężną, przygotowania techniczne do procesu wycofywania polskiego złotego i wprowadzania euro w formie gotówkowej,

14 14 Strefa euro – korzyści i koszty korzyści i koszty mogą ujawnić się zarówno w fazie przedczłonkowskiej, jak i po przystąpieniu do Eurolandu, w fazie przedczłonkowskiej należy liczyć się z dominacją kosztów nad korzyściami, w perspektywie średnio- i długoterminowej należy oczekiwać zdecydowanych korzyści z tytułu zastąpienia złotego walutą euro, korzyści i koszty mogą ujawnić się zarówno w fazie przedczłonkowskiej, jak i po przystąpieniu do Eurolandu, w fazie przedczłonkowskiej należy liczyć się z dominacją kosztów nad korzyściami, w perspektywie średnio- i długoterminowej należy oczekiwać zdecydowanych korzyści z tytułu zastąpienia złotego walutą euro,


Pobierz ppt "Waluta euro – szanse i zagrożenia. 2 POLSKA W OBSZARZE EURO KORZYŚCIKOSZTY Redukcja kosztów transakcyjnych Ograniczenie ryzyka kursowego Spadek ryzyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google