Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waluta euro – szanse i zagrożenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waluta euro – szanse i zagrożenia"— Zapis prezentacji:

1 Waluta euro – szanse i zagrożenia

2 KORZYŚCI KOSZTY POLSKA W OBSZARZE EURO
Osiągnięcie wskaźników ekonomicznych określających „zdrowy stan gospodarki” Utrata suwerenności w sferze pieniężnej Spadek ryzyka makro-ekonomicznego kraju Redukcja kosztów transakcyjnych Ograniczenie ryzyka kursowego Koszty organizacyjno - techniczne Koszty społeczne Wzmożenie wymiany handlowej Koszt modernizacji systemów informaty-cznych Niemożność wykorzystania kursu walutowego i stopy procentowej w celu łagodzenia skutków wstrząsów asymetrycznych Niemożność spełnienia oczekiwań określonych grup społecznych Transfer know-how i nowych technologii Wzrost stopy inwestycji Koszt informacyjny Dumping socjalny Koszt wymiany walutowej Wzrost Produktu Krajowego Brutto

3 Strefa euro - korzyści Bezpośrednie - utożsamiane są ze skutkami krótkookresowymi, Pośrednie - utożsamiane z uruchomieniem licznych procesów dostosowawczych, których efekty zauważalne będą w długim okresie czasu.

4 Strefa euro - korzyści Koszty transakcyjne
Bezpośrednie koszty finansowe Koszty administracyjne

5 Strefa euro - korzyści wymierne korzyści w związku redukcją kosztów transakcyjnych, bezpośrednie koszty finansowe w Polsce szacunki dot. kosztów administracyjnych Uwolnienie wolnych środków finansowych mogłoby przyczynić się do wzrostu gospodarczego o wielkość równą sumie dwóch powyższych wartości,

6 Strefa euro - korzyści Ograniczenie ryzyka kursowego:
dotyczy podmiotów trudniących się międzynarodową wymianą handlową dotyczy to krajów obszaru euro i innych państw, których jednostki pieniężne są usztywnione w stosunku do euro,

7 Strefa euro - korzyści Oddalenie ryzyka kryzysu walutowego:
Istota ryzyka kryzysu walutowego - nagła utrata zaufania międzynarodowych rynków finansowych do stabilności kursu danej waluty rodząca oczekiwanie na nieuchronny i bliski moment jej dewaluacji,

8 Strefa euro - korzyści Rok Miejsce kryzysu
Tabela. Umiejscowienie kryzysów walutowych w ostatnich latach. Rok Miejsce kryzysu 1992 Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Kraje Skandynawskie, 1993 Francja, 1994 Turcja, Meksyk, 1995 Hiszpania 1997 Korea Płd, Malezja, Tajlandia, Filipiny, Czechy, 1998 Indonezja, Federacja Rosyjska, 1999 Brazylia, 2001 Argentyna 2003 Węgry 2008 Islandia, Węgry

9 Strefa euro - korzyści Tabela. Zaburzenia na polskim rynku walutowym wywołane efektem zarażenia Rok Powód zaburzenia stopień deprecjacji czas trwania 1997 kryzys czeski 1,5 % 1 dzień kryzys azjatycki 5,2 % 3 dni 1998 kryzys indonezyjski 3,0 % 2 dni kryzys rosyjski 8 % 1999 kryzys brazylijski 5 % 1 tydzień 2001 kryzys argentyński 13 % 4 dni 2003 kryzys węgierski 7 dni 2008 kryzys globalny 17% 6,1%

10 Strefa euro - korzyści Wzmożenie wymiany handlowej:
w konsekwencji redukcji kosztów transakcyjnych, jak i ograniczenia ryzyka kursowego, niesie za sobą szereg pozytywnych następstw dla gospodarki

11 Strefa euro - koszty Utrata autonomii w zakresie kształtowania polityki kursowej i pieniężnej: pojęcie „szoku asymetrycznego”, „wspólna polityka” kreowana jest na użytek unii walutowej jako całości nie musi być zbieżna z interesem poszczególnych państw członkowskich.

12 Strefa euro - koszty Koszty społeczne:
polityka „zaciśnięcia pasa” i ograniczeń po stronie wydatków publicznych, czego konsekwencją może być niemożność spełnienia oczekiwań określonych grup społecznych,

13 Strefa euro - koszty Koszty natury organizacyjnej i technicznej:
potrzeba zorganizowania kampanii promocyjno-informacyjnej na temat euro oraz zasad wymiany waluty narodowej na nową, europejską jednostkę pieniężną, przygotowania techniczne do procesu wycofywania polskiego złotego i wprowadzania euro w formie gotówkowej,

14 Strefa euro – korzyści i koszty
korzyści i koszty mogą ujawnić się zarówno w fazie przedczłonkowskiej, jak i po przystąpieniu do Eurolandu, w fazie przedczłonkowskiej należy liczyć się z dominacją kosztów nad korzyściami, w perspektywie średnio- i długoterminowej należy oczekiwać zdecydowanych korzyści z tytułu zastąpienia złotego walutą euro,


Pobierz ppt "Waluta euro – szanse i zagrożenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google