Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUKCES. 350 uczniów23 nauczycieli14 instytucji Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach; Publiczne Przedszkole w Gaworzycach; Szkoła Podstawowa w Radwanicach;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUKCES. 350 uczniów23 nauczycieli14 instytucji Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach; Publiczne Przedszkole w Gaworzycach; Szkoła Podstawowa w Radwanicach;"— Zapis prezentacji:

1 SUKCES

2 350 uczniów23 nauczycieli14 instytucji Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach; Publiczne Przedszkole w Gaworzycach; Szkoła Podstawowa w Radwanicach; Urząd Gminy Gaworzyce; Dom Kultury „Jowisz”; Biblioteka Publiczna Gaworzyce; Ochotnicza Straż Pożarna Gaworzyce; Ośrodek Zdrowia Gaworzyce; Policja; Caritas; Nadleśnictwo Przemków; Nadleśnictwo Głogów; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Polkowice; Komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3 Aktywowanie twórczości uczniów i ich autoprezentacja w różnych formach działalności klubowej Promowanie uczniów na zewnątrz poprzez udział w konkursach przeglądach i zawodach Niwelowanie braków edukacyjnych poprzez zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze, korekcyjne, logopedyczne, spotkania z psychologiem Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych i patriotycznych

4 1. Uczniowie przedstawili następujące powody uczestnictwa w programie: Rozwijanie swoich zainteresowań, talentów i zdolności; Zdobycie nowych umiejętności; Wzięcie udział w czymś innym niż zajęcia lekcyjne; Możliwość zaprezentowania siebie; Niwelowanie braków w umiejętnościach i wiadomościach. 2. Wyłoniono grupy z zainteresowaniami i uzdolnieniami w dziedzinach:  artystycznych (kluby: tancerza, wokalisty, aktora, plastyka);  sportowych (kluby: olimpijczyka, szachisty);  naukowych (kluby: ekonomisty, informatyka, ekologa, ortograficzny);  turystycznych (kluby: obieżyświata, europejczyka, dziennikarza, redaktora).

5 Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowano zajęcia: Korekcyjno- wyrównawcze Terapeutyczno - wyrównawcze Logopedyczne Spotkania z psychologiem Warsztaty ortograficzne

6 Smok informatyk Poznał ważniejsze programy użytkowe w pracowni Macowej Smok ekonomista Świat widzi przez pryzmat liczb i prawidłowości matematycznych Smok ekolog Poznał tajemnice życia przyrody

7 Smok obieżyświat Jest zainteresowany poznawaniem pięknych stron naszego regionu Sanktuarium w Jakubowie Skansen Ochla Smok europejczyk Wie, że w przyszłości Europa stoi przed nim otworem Rozumie jak ważna jest znajomość języków w przyszłym życiu zawodowym

8 Smok szachista Poznał tajniki królewskiej gry Smok artysta Nauczył się śpiewać, tańczyć, malować różnymi technikami, grać na scenie rozmaite role. Bierze udział w różnych konkursach i przeglądach. Ma wiele osiągnięć Smok plastyk Smok aktor Smok wokalista

9 Smok sportowiec Unihokej, siatkówka, koszykówka … nie ma dyscypliny sportowej, w której nie odnosiliby sukcesów. Na pewno są wśród nich przyszli olimpijczycy Smok dziennikarz i redaktor Byli wszędzie, gdzie się coś działo. Podglądali pracę wszystkich klubowiczów, a fotograf uwiecznił wszystkich na zdjęciach

10 Zorganizowano wyjazdy i wycieczki w celu: 1. Uwrażliwienia uczniów na piękno i ich rozwój duchowy 2. Poznania naszego regionu i kultury Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu; Teatr Lalek we Wrocławiu; Multikino Arkany i Helios we Wrocławiu; Przedstawienie teatralne w MOK-u Głogów. Skansen w Ochli; Sanktuarium w Jakubowie; Wietrzyce (poznanie życia naszych przodków Dziadoszan).

11 Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek Natalia Szwagrzyk II miejsce Patrycja Marek Wyróżnienie Regionalny Konkurs Plastyczny Agata Bober II miejsce Paulina Różycka III miejsce Konrad Kroczak wyróżnienie Powiatowy Konkurs Recytatorski Honorata Bober Wyróżnienie Klaudia Krystek II miejsce Strefowe VII Igrzyska LZS Marek Kurek III miejsce Paula Podlak IV miejsce

12 Ogólnopolski konkurs polonistyczny Kamila Kiwacka Wyróżnienie Sandra Stabrowska Wyróżnienie Powiatowy konkurs literacki Finalista konkursu zDolny Ślązaczek Rafał Golonka I miejsce w II Przeglądzie Pieśni Patriotycznej III miejsce XI Przeglądzie Piosenki Dziecięcej III miejsce IV Powiatowym Konkursie Kolęd Adam UrbańczykMagda Kwiatkowska III miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym III miejsce IV Powiatowym Konkursie Kolęd

13 W ramach programu zorganizowano imprezy i uroczystości: Dzień Dziecka; Dzień Matki; Święto Szkoły; Festyn Rodzice – Dzieciom; Dzień Edukacji Narodowej; Wizyta biskupa ks. A. Socha; IV Powiatowy Przegląd Kolęd; Przegląd kolęd i pastorałek Zagłębia Miedziowego; Koncert kolęd w Kościele; Jasełka; Koncert na Festiwalu Inicjatyw Lokalnych zorganizowanych przez Fundację Porozumienia Wzgórz Dalkowskich; Urodziny patrona szkoły K. Makuszyńskiego; Warsztaty „Tam gdzie moje korzenie”; Wystawienie bajki ”Czerwony Kapturek” w Przedszkolu Publicznym Gaworzyce; Gala wzorowego ucznia; Miniolimpiada sportowa; Gala z okazji zakończenia programu SMOK.

14 1. Zdobyli nowe wiadomości; 2. Poznali najbliższe środowisko, region i odnaleźli swoje miejsce w Europie; 3. Rozwinęli swoje talenty; 4. Znają swoje możliwości i swoją wartość; 5. Ukształtowali w sobie postawę obywatelską i społeczną; 6. Wyrównali swoje szanse edukacyjne; 7. Rozwinęli następujące umiejętności: Uczniowie naszej szkoły: komunikowania się i współpracy; poczucia odpowiedzialności za pracę w grupie; poczucia odpowiedzialności za pracę w grupie; doboru odpowiedniej strategii działania; doboru odpowiedniej strategii działania; wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

15 Działalność klubowa: 755 godz. Zajęcia wyrównujące braki: 502 godz. Spotkania z kulturą: 68 godz. Wycieczki krajoznawcze: 130 godz. Imprezy szkolne i lokalne: 35 godz. W programie SMOK łącznie zrealizowano 1490 godzin.

16 Szkoła zapewniła wszechstronniejszy rozwój talentów i twórczości uczniowskiej oraz wspomogła rozwój uczniów z dysfunkcjami. Szkoła zapewniła wszechstronniejszy rozwój talentów i twórczości uczniowskiej oraz wspomogła rozwój uczniów z dysfunkcjami. Szkoła pokazała w jaki sposób można spędzić wolny czas ciągle rozwijając się. Szkoła pokazała w jaki sposób można spędzić wolny czas ciągle rozwijając się. Podniesiono prestiż szkoły w regionie poprzez większy udział uczniów w konkursach, przeglądach i zawodach, a przede wszystkim ich osiągnięcia. Podniesiono prestiż szkoły w regionie poprzez większy udział uczniów w konkursach, przeglądach i zawodach, a przede wszystkim ich osiągnięcia. Kadra pedagogiczna rozwinęła metody pracy z uczniem zdolnym a także z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna rozwinęła metody pracy z uczniem zdolnym a także z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwiększona została baza dydaktyczna o sprzęt multimedialny (komputery, drukarki, aparaty cyfrowe, kamera), wzbogacono zaplecze o ławki, reflektory, scenę, kotarę, stroje artystyczne. Zwiększona została baza dydaktyczna o sprzęt multimedialny (komputery, drukarki, aparaty cyfrowe, kamera), wzbogacono zaplecze o ławki, reflektory, scenę, kotarę, stroje artystyczne. Nastąpiła efektywniejsza współpraca z rodzicami, szkołami ościennymi, samorządem terytorialnym oraz różnymi organizacjami. Nastąpiła efektywniejsza współpraca z rodzicami, szkołami ościennymi, samorządem terytorialnym oraz różnymi organizacjami.

17 „Przede mną wiele dróg. Nauczyłem się, że jeśli będę mocno chciał, to osiągnę wiele. Pokonałem już pierwsze przeszkody. Nie mam już wady wymowy, poznałem tajniki ortografii, jestem komunikatywny i asertywny. Dzięki zajęciom i warsztatom wiem, że chcieć to móc”


Pobierz ppt "SUKCES. 350 uczniów23 nauczycieli14 instytucji Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach; Publiczne Przedszkole w Gaworzycach; Szkoła Podstawowa w Radwanicach;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google