Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Cieniuch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Cieniuch"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Cieniuch
Szkoła Myśląca O Każdym Szkoła Podstawowa w Gaworzycach SUKCES „Szkoła Uczy Każdego Ciekawie Eksponować Siebie” Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Cieniuch Koordynator programu: mgr Iwona Rygiel

2 W szkolnym programie SMOK uczestniczyli:
14 instytucji 350 uczniów 23 nauczycieli Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach; Publiczne Przedszkole w Gaworzycach; Szkoła Podstawowa w Radwanicach; Urząd Gminy Gaworzyce; Dom Kultury „Jowisz”; Biblioteka Publiczna Gaworzyce; Ochotnicza Straż Pożarna Gaworzyce; Ośrodek Zdrowia Gaworzyce; Policja; Caritas; Nadleśnictwo Przemków; Nadleśnictwo Głogów; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Polkowice; Komisja do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3 Efekty Programu Rozwoju Szkoły SMOK
Aktywowanie twórczości uczniów i ich autoprezentacja w różnych formach działalności klubowej Promowanie uczniów na zewnątrz poprzez udział w konkursach przeglądach i zawodach Niwelowanie braków edukacyjnych poprzez zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze, korekcyjne, logopedyczne, spotkania z psychologiem Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych i patriotycznych

4 2. Wyłoniono grupy z zainteresowaniami i uzdolnieniami w dziedzinach:
Zapewnienie uczniom możliwości rozpoznania swoich zainteresowań i predyspozycji w kontekście dalszego rozwoju i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 1. Uczniowie przedstawili następujące powody uczestnictwa w programie: Rozwijanie swoich zainteresowań, talentów i zdolności; Zdobycie nowych umiejętności; Wzięcie udział w czymś innym niż zajęcia lekcyjne; Możliwość zaprezentowania siebie; Niwelowanie braków w umiejętnościach i wiadomościach. 2. Wyłoniono grupy z zainteresowaniami i uzdolnieniami w dziedzinach: artystycznych (kluby: tancerza, wokalisty, aktora, plastyka); sportowych (kluby: olimpijczyka, szachisty); naukowych (kluby: ekonomisty, informatyka, ekologa, ortograficzny); turystycznych (kluby: obieżyświata, europejczyka, dziennikarza, redaktora).

5 Wyrównanie szans edukacyjnych – pomoc uczniom z dysfunkcjami
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowano zajęcia: Spotkania z psychologiem Terapeutyczno - wyrównawcze Warsztaty ortograficzne Logopedyczne Korekcyjno- wyrównawcze

6 Zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności
Smok informatyk Smok ekonomista Świat widzi przez pryzmat liczb i prawidłowości matematycznych Poznał ważniejsze programy użytkowe w pracowni Macowej Smok ekolog Poznał tajemnice życia przyrody

7 Rozbudzenie i rozwijanie różnych zainteresowań uczniów
Sanktuarium w Jakubowie Smok obieżyświat Jest zainteresowany poznawaniem pięknych stron naszego regionu Smok europejczyk Wie, że w przyszłości Europa stoi przed nim otworem Rozumie jak ważna jest znajomość języków w przyszłym życiu zawodowym Skansen Ochla

8 Stworzenie uczniom szansy doskonalenia się i odnoszenia sukcesów
Smok szachista Smok artysta Poznał tajniki królewskiej gry Nauczył się śpiewać, tańczyć, malować różnymi technikami, grać na scenie rozmaite role. Bierze udział w różnych konkursach i przeglądach. Ma wiele osiągnięć Smok wokalista Smok aktor Smok plastyk

9 Stworzenie uczniom szansy doskonalenia się i odnoszenia sukcesów
Smok sportowiec Smok dziennikarz i redaktor Unihokej, siatkówka, koszykówka … nie ma dyscypliny sportowej, w której nie odnosiliby sukcesów. Na pewno są wśród nich przyszli olimpijczycy Byli wszędzie, gdzie się coś działo. Podglądali pracę wszystkich klubowiczów, a fotograf uwiecznił wszystkich na zdjęciach

10 Umożliwienie uczniom korzystania z dóbr kultury
Zorganizowano wyjazdy i wycieczki w celu: 1. Uwrażliwienia uczniów na piękno i ich rozwój duchowy Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu; Teatr Lalek we Wrocławiu; Multikino Arkany i Helios we Wrocławiu; Przedstawienie teatralne w MOK-u Głogów. 2. Poznania naszego regionu i kultury Skansen w Ochli; Sanktuarium w Jakubowie; Wietrzyce (poznanie życia naszych przodków Dziadoszan).

11 Sukcesy naszych uczniów
Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek Regionalny Konkurs Plastyczny Natalia Szwagrzyk II miejsce Patrycja Marek Wyróżnienie Agata Bober II miejsce Paulina Różycka III miejsce Konrad Kroczak wyróżnienie Powiatowy Konkurs Recytatorski Strefowe VII Igrzyska LZS Klaudia Krystek II miejsce Honorata Bober Wyróżnienie Marek Kurek III miejsce Paula Podlak IV miejsce

12 Sukcesy naszych uczniów
Ogólnopolski konkurs polonistyczny Powiatowy konkurs literacki Finalista konkursu zDolny Ślązaczek Sandra Stabrowska Wyróżnienie Kamila Kiwacka Wyróżnienie Rafał Golonka I miejsce w II Przeglądzie Pieśni Patriotycznej III miejsce XI Przeglądzie Piosenki Dziecięcej III miejsce IV Powiatowym Konkursie Kolęd III miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym III miejsce IV Powiatowym Konkursie Kolęd Adam Urbańczyk Magda Kwiatkowska

13 Szkoła jako centrum kulturotwórcze w środowisku
W ramach programu zorganizowano imprezy i uroczystości: Dzień Dziecka; Dzień Matki; Święto Szkoły; Festyn Rodzice – Dzieciom; Dzień Edukacji Narodowej; Wizyta biskupa ks. A. Socha; IV Powiatowy Przegląd Kolęd; Przegląd kolęd i pastorałek Zagłębia Miedziowego; Koncert kolęd w Kościele; Jasełka; Koncert na Festiwalu Inicjatyw Lokalnych zorganizowanych przez Fundację Porozumienia Wzgórz Dalkowskich; Urodziny patrona szkoły K. Makuszyńskiego; Warsztaty „Tam gdzie moje korzenie”; Wystawienie bajki ”Czerwony Kapturek” w Przedszkolu Publicznym Gaworzyce; Gala wzorowego ucznia; Miniolimpiada sportowa; Gala z okazji zakończenia programu SMOK.

14 Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie aktywnym zawodowo
Uczniowie naszej szkoły: Zdobyli nowe wiadomości; Poznali najbliższe środowisko, region i odnaleźli swoje miejsce w Europie; Rozwinęli swoje talenty; Znają swoje możliwości i swoją wartość; Ukształtowali w sobie postawę obywatelską i społeczną; Wyrównali swoje szanse edukacyjne; Rozwinęli następujące umiejętności: komunikowania się i współpracy; poczucia odpowiedzialności za pracę w grupie; doboru odpowiedniej strategii działania; wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

15 Działalność programu SMOK w liczbach
W programie SMOK łącznie zrealizowano 1490 godzin. Działalność klubowa: 755 godz. Zajęcia wyrównujące braki: 502 godz. Spotkania z kulturą: 68 godz. Wycieczki krajoznawcze: 130 godz. Imprezy szkolne i lokalne: 35 godz.

16 Zmiana wizerunku szkoły i jej rozwój
Szkoła zapewniła wszechstronniejszy rozwój talentów i twórczości uczniowskiej oraz wspomogła rozwój uczniów z dysfunkcjami. Szkoła pokazała w jaki sposób można spędzić wolny czas ciągle rozwijając się. Podniesiono prestiż szkoły w regionie poprzez większy udział uczniów w konkursach, przeglądach i zawodach, a przede wszystkim ich osiągnięcia. Kadra pedagogiczna rozwinęła metody pracy z uczniem zdolnym a także z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwiększona została baza dydaktyczna o sprzęt multimedialny (komputery, drukarki, aparaty cyfrowe, kamera), wzbogacono zaplecze o ławki, reflektory, scenę, kotarę, stroje artystyczne. Nastąpiła efektywniejsza współpraca z rodzicami, szkołami ościennymi, samorządem terytorialnym oraz różnymi organizacjami.

17 SMOK z przyszłością „Przede mną wiele dróg. Nauczyłem się, że jeśli będę mocno chciał, to osiągnę wiele. Pokonałem już pierwsze przeszkody. Nie mam już wady wymowy, poznałem tajniki ortografii, jestem komunikatywny i asertywny. Dzięki zajęciom i warsztatom wiem, że chcieć to móc”


Pobierz ppt "Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Cieniuch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google