Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMATOWANIE 3 Język WML został stworzony z myślą o małych, nieskomplikowanych przeglądarkach. Przeglądarki WML są monochromatyczne, czyli używają tylko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMATOWANIE 3 Język WML został stworzony z myślą o małych, nieskomplikowanych przeglądarkach. Przeglądarki WML są monochromatyczne, czyli używają tylko."— Zapis prezentacji:

1 FORMATOWANIE 3 Język WML został stworzony z myślą o małych, nieskomplikowanych przeglądarkach. Przeglądarki WML są monochromatyczne, czyli używają tylko jednego koloru. W praktyce wyświetlacze przeglądarek WAP zrobione są najczęściej w formie ciekłokrystalicznych, umieszczonych blisko siebie punktów. Aktywne punkty, położone w sąsiedztwie sprawiają z odległości wrażenie jak gdyby były dużym elementem wyglądającym jak litera, cyfra, bądź też znak graficzny. Ze względu na parametry związane z budową wyświetlacza, formatowanie tekstu w języku WML jest ograniczone do kilku najprostszych poleceń, które jednak są bardzo przydatne.

2 FORMATOWANIE 3 Na uwagę zasługuje fakt, że nie istnieje określony standard związany z parametrami wyświetlacza przeglądarki WAP. Przeglądarki wbudowane w różne modele telefonów, odmiennych firm posiadają niekiedy większą lub mniejszą ilość wierszy na wyświetlaczu, natomiast wiersze różnią się względem siebie ilością wyświetlanych znaków, która to ilość zawiera się najczęściej pomiędzy ośmioma a dwunastoma znakami.. Każda przeglądarka może w nieco odmienny sposób przedstawiać tekst, który ma być pogrubiony, pochylony, podkreślony itp. Niemniej jednak w każdej z nowszych przeglądarek zastosowanie znaczników formatowania powinno przynieść widoczny efekt. Efekt może być jednak zupełnie zignorowany w starszych przeglądarkach, dzieje się tak niekiedy szczególnie w przypadku tagów i.

3 FORMATOWANIE 3 Znacznik p jest podstawowym znacznikiem stosowanym do umieszczania tekstu na indywidualnej karcie WML. Stosowanie tego znacznika jest obligatoryjne, tekst umieszczony poza nim w ogóle nie jest wyświetlany (o ile nie znajduje się wewnątrz innego znacznika). Podstawowymi atrybutami znacznika p jest wyrównanie align z dozwolonymi wartościami left, center oraz right). Można więc wyrównać zawartość określonego paragrafu do lewej lub prawej krawędzi wyświetlacza albo można ją wycentrować. W WML 1.2 nie przewidziano możliwości wyrównywania tekstu do lewej i prawej strony równocześnie. Tekst nie mieszczący się w pojedynczej linii wyświetlacza jest domyślnie za sprawą atrybutu mode dzielony między szereg linii w miejscach wystąpienia znaku spacji. Jeżeli wyrazy nie mogą występować oddzielnie możliwe jest zastosowanie znaku "twardej" spacji poprzez użycie kodu &nbsp, lub w postaci dziesiętnej &#160.

4 FORMATOWANIE 3 ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY Ze względu na wspomnianą obligatoryjność tagu wszystkie wszystkie znaczniki, które odnoszą się do wyglądu wyświetlacza, takie jak opisane w dalszej części tego rozdziału znaczniki formatowania czcionki jak i opisane w kolejnych rozdziałach znaczniki tabel czy grafiki będą umieszczone wewnątrz tego znacznika.

5 FORMATOWANIE 3 align Atrybut opcjonalny używany do ustawienia obrazka lub tekstu zawartego w akapicie centralnie na środku bądź po lewej albo prawej stronie wyświetlacza. Wartości przyjmowane przez atrybut to odpowiednio left, center lub right.

6 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

7 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

8 3 mode Opcjonalny atrybut deklarujący czy zawarty w paragrafie tekst ma być zawinięty i przeniesiony do następnej linii czy też ma pozostać w jednej linii. Posiada dwie dozwolone wartości: wrap ( zawija wiersze) oraz nowrap (nie zawija wierszy). Atrybut ten może nie zostać przez niektóre przeglądarki rozpoznany. Jego domyślną wartością jest wrap.

9 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

10 FORMATOWANIE 3 Wyrównanie do lewej, prawej, środka, wrap, nowrap

11 FORMATOWANIE 3 Tekst wstawiony w ramach akapitu jest pewnym ciągiem interpretowanym przez przeglądarkę i dopiero po interpretacji wyświetlanym. W celu przejścia do nowej linii należy posłużyć się znacznikiem. Sam zapis tekstu od nowej linii w pliku źródłowym może być przydatny ze względu na czytelność źródła, jednak przez przeglądarkę zostanie zinterpretowany jako jedna całość z tekstem w poprzedniej linii i w zależności od parametru mode wyświetlony w jednej linii lub zawinięty lecz dopiero w sytuacji nie mieszczenia się tekstu w jednej linii. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI: brak. ATRYBUTY

12 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

13 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

14 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

15 FORMATOWANIE 3 Przykład z enterami i bez enterów

16 FORMATOWANIE 3

17 3 Znacznik powiększa zawarty w nim tekst o jeden rozmiar w stosunku do czcionki podstawowej. Powiększony tekst może różnić się w wyglądem i rozmiarem w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Szczególnie przydatny może okazać się do tworzenia napisów na głównych kartach serwisu np. do uwypuklenia nazwy serwisu. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. Ponieważ możliwości doboru czcionek przez przeglądarkę są ograniczone nie jest możliwe dwukrotne powiększenie czcionki a co za tym idzie nie można zagnieżdżać tagu wewnątrz drugiego takiego samego znacznika. ATRYBUTY

18 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

19 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

20 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

21 FORMATOWANIE 3 Powiększenie, sprawdzić co się dzieje jak 2 razy

22 FORMATOWANIE 3 Znacznik pomniejsza zawarty w nim tekst o jeden rozmiar w stosunku do czcionki podstawowej. Pomniejszony tekst może różnić się w wyglądem i rozmiarem w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Ze względu na ograniczone pole wyświetlacza przeglądarki stosowanie tej czcionki umożliwia zmieszczenie w jednej linii wyświetlacza o wiele większej liczby znaków Ponieważ możliwości doboru czcionek przez przeglądarkę są ograniczone nie jest możliwe dwukrotne pomniejszenie czcionki a co za tym idzie nie można zagnieżdżać tagu wewnątrz drugiego takiego samego znacznika. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY

23 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

24 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

25 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

26 FORMATOWANIE 3 pomniejszon e

27 FORMATOWANIE 3 Znacznik wywodzi się od angielskiego sowa bold i służy do pogrubiania zawartego w nim tekstu. Również w przypadku tego znacznika nie ma możliwości powtórnego pogrubienia czcionki. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY

28 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

29 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

30 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

31 FORMATOWANIE 3 pogrubienie

32 FORMATOWANIE 3 Przy pomocy znacznika pochodzącego od angielskiego słowa itaic możliwe jest uzyskanie tekstu ukośnego, czyli tak zwanej kursywy. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY

33 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

34 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

35 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

36 FORMATOWANIE 3 kursywa

37 FORMATOWANIE 3 Stosowanie taga wywodzącego się od angielskiego słowa underlined pozwala na otrzymanie tekstu jednokrotnie podkreślonego od spodu. ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY

38 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

39 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

40 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

41 FORMATOWANIE 3 podkreślenie

42 FORMATOWANIE 3 Kolejnym znacznikiem, którego zadaniem jest wyświetlenie tekstu pochyłego jest. Pochodzi on z początkowych wersji języka WML jednak jest uwzględniony w specyfikacji wersji 1.2. Rezultaty jego działania nie różnią się od rezultatów znacznika. Jedyną różnicą jest możliwość niezinterpretowania znacznika i w starych wersjach przeglądarek ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY

43 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

44 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

45 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

46 FORMATOWANIE 3 Podkreślenie i napisać, ze się nie różni

47 FORMATOWANIE 3 Podobnie jak w przypadku kursywy, również tekst pogrubiony może zostać wyświetlony za pomocą opisanego już znacznika b jak i znacznika strong. pochodzi z początkowych wersji języka WML jednak jest uwzględniony w specyfikacji wersji 1.2. Rezultaty jego działania nie różnią się od rezultatów znacznika b. Jedyną różnicą jest możliwość niezinterpretowania znacznika b w starych wersjach przeglądarek ZAGNIEŻDŻONE ZNACZNIKI:,,,,,,,,,,,. ATRYBUTY

48 FORMATOWANIE 2 class Atrybut opcjonalny stosowany do przypisania znacznikowi jednej lub więcej klas. Kolejne nazwy kas są oddzielane przy pomocy znaku spacji. W nazwie klasy ważna jest wielkość liter, przykładowo nazwy Stos oraz stos są zupełnie innymi nazwami

49 2 id Opcjonalny atrybut stosowany w celu przypisania unikalnej nazwy do tagu. Nazwa nie może się powtarzać zarówno w pojedynczej karcie jak również w całej talii. Pierwszym znakiem nazwy może być litera, pozostałymi znakami mogą być zarówno litery jak i cyfry. FORMATOWANIE

50 2 xml:lang Atrybut opcjonalny służący do ustawiania kodu języka użytego w znaczniku, jak polski, angielski, grecki itp. Domyślną wartością tego parametru jest: en-US. FORMATOWANIE - Talia,

51 FORMATOWANIE 3 Gruby i napisać że się nie różni

52 FORMATOWANIE 3 Przedstawione poprzednio znaczniki takie jak b, i, u, często wykorzystywane są razem, tworząc w ten sposób jeszcze inaczej wyglądające czcionki. Dzięki możliwości zagnieżdżania wewnątrz siebie wymienionych tagów powstają cztery dodatkowe rodzaje czcionek: Biorąc do tego dodatkowy fakt możliwości powiększenia lub pomniejszenia czcionek wychodzi kolejne osiem odmiennych czcionek. pogrubiona i podkreślona pogrubiona i podkreślona kursywa podkreślona kursywa

53 FORMATOWANIE 3 Podczas zagnieżdżania tagów należy zwrócić uwagę na kolejność otwierania i zamykania znaczników. Jako pierwsze powinny zostać zamknięte znaczniki otwarte jako ostatnie. Tak jak pokazuje to poniższy przykład przestawiający znaczniki trzech rodzi: W przypadku pomylenia kolejności znaczników przeglądarka zamiast wyświetlić żądany tekst wyświetli komunikat o błędzie.

54 FORMATOWANIE 3 Jakies 2, 3 przykłady

55 FORMATOWANIE 3


Pobierz ppt "FORMATOWANIE 3 Język WML został stworzony z myślą o małych, nieskomplikowanych przeglądarkach. Przeglądarki WML są monochromatyczne, czyli używają tylko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google