Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy interpunkcyjne i składniowe w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów – warsztaty prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy interpunkcyjne i składniowe w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów – warsztaty prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec."— Zapis prezentacji:

1 Problemy interpunkcyjne i składniowe w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów – warsztaty prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zaproponuj korekty podanych sformułowań i zdań:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Interpunkcja: *Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego do orzekania w sprawach odwołań nauczycieli szkolnictwa artystycznego od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji, na okres czterech lat w składzie: 1. Przewodnicząca - Katarzyna Sokołowska - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie 2. Wiceprzewodniczący - Jan Bizoń – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st w Zduńskiej Woli Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Interpunkcja: Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego do orzekania w sprawach odwołań nauczycieli szkolnictwa artystycznego od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji, na okres czterech lat w składzie: 1. Przewodnicząca – Katarzyna Sokołowska – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, 2. Wiceprzewodniczący – Jan Bizoń – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Interpunkcja: *Wytwórnia prowadzi działalność jako jednostka samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno – finansowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Interpunkcja: Wytwórnia prowadzi działalność jako jednostka samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Interpunkcja: *W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek Komitetu powinien, niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego Komitetu, podając powód swojej nieobecności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Interpunkcja: W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek Komitetu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego Komitetu, podając powód swojej nieobecności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Interpunkcja: *Warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych sprawozdawczych i porównawczych jest ich porównywalność, co ma miejsce wtedy, gdy – przy zachowaniu istotności: a) zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy, b) zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Interpunkcja: Warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych sprawozdawczych i porównawczych jest ich porównywalność, co ma miejsce wtedy, gdy (przy zachowaniu istotności): a) zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy, b) zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Interpunkcja:. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im
Interpunkcja: *Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu Program wieloletni pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego-Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie" Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne VIATOR Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Interpunkcja: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im
Interpunkcja: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Program wieloletni „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego-Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie”, Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Interpunkcja, składnia, styl:
*Jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości przyjęte przez siebie: a) zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i zysków lub kosztów i strat, bądź przepływów pieniężnych, b) metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy, […] d) sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, i stosuje je w sposób ciągły. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Interpunkcja, składnia, styl:
Jednostka określa w zasadach (polityce) rachunkowości i stosuje w sposób ciągły przyjęte przez siebie: a) zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i zysków lub kosztów i strat bądź przepływów pieniężnych, b) metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy, […] d) sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Składnia:. Postępowanie, o którym mowa w ust
Składnia: *Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzone z udziałem zainteresowanego kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz wnioskodawcy, zapewniając tym osobom możliwość wyrażenia opinii lub przedstawienia stanowiska w sprawie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Składnia: Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzone z udziałem zainteresowanego kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz wnioskodawcy, co zapewnia tym osobom możliwość wyrażenia opinii lub przedstawienia stanowiska w sprawie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Składnia: *Członkowie Komitetu, w związku z realizacją zadań, są uprawnieni do pozyskiwania informacji od członków Kierownictwa Ministerstwa, dyrektorów komórek organizacyjnych, kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz kierowników jednostek i kierowników komórek audytu wewnętrznego w działach, jak również pracowników Ministerstwa i pracowników jednostek w działach, wskazując w swych wnioskach o udostępnienie informacji zakres oraz termin i tryb ich dostarczenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Składnia: (?) Członkowie Komitetu, w związku z realizacją zadań, są uprawnieni do pozyskiwania informacji od członków Kierownictwa Ministerstwa, dyrektorów komórek organizacyjnych, kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz kierowników jednostek i kierowników komórek audytu wewnętrznego w działach, jak również pracowników Ministerstwa i pracowników jednostek w działach. We wnioskach o udostępnienie informacji wskazują oni zakres oraz termin i tryb ich dostarczenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Problemy interpunkcyjne i składniowe w aktach prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych ministrów – warsztaty prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google