Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewidencja i modelowanie sieci z wykorzystaniem programów komputerowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewidencja i modelowanie sieci z wykorzystaniem programów komputerowych."— Zapis prezentacji:

1 Ewidencja i modelowanie sieci z wykorzystaniem programów komputerowych

2

3 3. Ilość uzgodnionych projektów w ZUDP rejestrowanych na: Ankieta z 2005 r. Polit. Rzesz. mapy zasadniczej? 1. W jakim systemie prowadzona jest wersja numeryczna 4. Ile z powyżej uzgodnionych projektów opracowano na mapie komputerowej z ewentualnym rozbiciem na: mapy numerycznemapy numeryczne innym materialeinnym materiale mapy rastrowemapy rastrowe 2. Jaki procent powierzchni powiatu obejmuje wersja numeryczna mapy zasadniczej? nakładce realizacyjnej R mapy analogowejnakładce realizacyjnej R mapy analogowej warstwach elektronicznych mapy numerycznejwarstwach elektronicznych mapy numerycznej

4 Liczba ankiet przysłanych z poszczególnych województw

5 Liczba instalacji EWMAPY w województwach – stan na IV 2005 r. 204 190 185 138 114 113 109 108 85 57 56 52 30 28 23 331

6 GEO-INFO (18%) GEO-INFO (18%) Najpopularniejsze systemy EWMAPA (45%) EWMAPA (45%) MICROSTATION (18%) MICROSTATION (18%)

7 System ewidencji sieci uzbrojenia terenu SESUT (EW MAPA firmy GEOBID z Katowic)

8 SESUT - System Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu

9 EWMAPA wersja 9 FB dla Windows (2009 r.) Program komputerowy do tworzenia, prowadzenia i edycji mapy numerycznej. System przestrzennego zarządzania jednostką administracyjną, np. miastem lub gminą. Można doczytać działki LPIS (Land Parcel Identification System - System Identyfikacji Działek Rolnych – 99% pokrycia kraju), mapy topograficzne, sozologiczne, geologiczne, hydro- braficzne i inne, dystrybuowane na serwerze geoportal.gov.pl

10 w 70 Ośrodkach Dokumentacji w 2004 r. Lp. Rodzaj pracy geodezyjnej Licz- ba % 1 MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 4823041 2 INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE UZBROJENIA TERENU 3179927 3 INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW 1490513 4 PODZIAŁY DZIAŁEK 1477713 5 WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH 34053 6 ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI 10341 7 WYŁĄCZENIA Z UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO 37863 8 OSNOWY POZIOME 540,04 9 OSNOWY WYSOKOŚCIOWE 90,01 Zestawienie ilości prac geodezyjnych zgłoszonych

11 Ilościowy rozkład uzgodnionych projektów w ZUDP

12 Inne programy komputerowe Monikan Geosecma WODKAN XP-SWMM inne

13 SIT Geosecma

14 Wspólna baza danych

15 Wprowadzenie do XP-SWMM Moduł GIS

16 Opis modułu GIS XP-SWMM Program pozwala: –oglądać i wykorzystywać skany jako podkłady –importować i eksportować bazy danych Celem jest integracja danych GIS data z XP- SWMM i wyników modelowania ze źródłami danych GIS akceptuje dane typu EXCEL, ACCESS i.DBF Kompatybilny ze wszystkimi systemami GIS dzięki wykorzystaniu technologii OLE i ODBC

17 ESRI Shape Files jako podkłady

18 Wprowadzanie i modyfikowanie atrybutów pliku

19 Zdjęcia lotnicze i podkłady w CAD

20 Łączy obrazy cyfrowe z odcinkami i węzłami sieci Przyjmuje obrazy w formatach: BMP, DXF, JPG, TIFF, WMF i innych.

21 Import zewnętrznych baz danych z wykorzystaniem technologii OLE i ODBC Tworzenie nowego połączenia za pomocą okna dialogowego

22 Okna dialogowe dostępu do baz danych

23 Definiowanie typów połączeń i tworzenie obiektów

24 Dane zgodne z formatami bazy danych XP

25 Po skonfigurowaniu i kliknięciu, dane mogą być importowane, eksportowane i zmieniane

26 Sieć utworzona!

27 Dane w tabeli XP Allows direct data entry or pasting from databases.

28 Podgląd za pomocą Graphical Encoding

29 Opis sieci za pomocą Spatial Reports

30 Tworzenie tabel i sprawozdań

31 EWIGAZ Ewigaz - to system wsparcia logistyki dla przedsiębiorstw posiadających rozległą geograficznie infrastrukturę techniczną (np. Operatorzy Systemów Dystrybucji Gazu, PWiK), gdzie istotne jest nadzorowanie poszczególnych egzemplarzy urządzeń (identyfikowalnych numerem fabrycznym i innymi cechami) celem np. gazomierzy lub wodomierzy.

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ewidencja i modelowanie sieci z wykorzystaniem programów komputerowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google