Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY PRAWNE -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY PRAWNE -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia."— Zapis prezentacji:

1

2

3 PODSTAWY PRAWNE -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 200 z 7.06.2004r.) -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009r.) -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1231 z dnia 24 listopada 2010r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L 344 z 29.12.2010r.)

4 Dokumenty unijne potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa UE/EFTA: -EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO /Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ -Formularze E106/E109/E120/E121/S1 -Formularz E123/DA1 leczenie dotyczące wypadku przy pracy, choroby zawodowej -Formularz E112/S2

5

6 DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

7 DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

8 DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

9 DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

10 DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

11 DECYZJA NR S3 z dnia 12 czerwca 2009r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia 987/2009

12 DECYZJA NR S3 z dnia 12 czerwca 2009r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia 987/2009

13 DECYZJA NR S3 z dnia 12 czerwca 2009r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia 987/2009

14 Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje lekarz

15

16 Niewyczerpująca lista rodzajów leczenia spełniających te kryteria znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji. — Dializa nerek — Tlenoterapia — Specjalne leczenie astmy — Echokardiografia w przypadku przewlekłych chorób autoimmunologicznych — Chemioterapia

17

18

19

20 Poświadczenia do formularzy E106, E109, E121

21

22 Formularz E112/ S2 – planowane leczenie Zakres świadczeń wskazany jest na formularzu

23

24

25

26


Pobierz ppt "PODSTAWY PRAWNE -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google