Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w statucie szkoły publicznej wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w statucie szkoły publicznej wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w statucie szkoły publicznej wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1

2 Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) wynika obowiązek opracowania i dokonywania zmian statutu szkoły tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu szkoły lub placówki jest podstawowym obowiązkiem szkoły. (art. 58, ust.6 - Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placów-kę … nadaje pierwszy statut). Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) wynika obowiązek opracowania i dokonywania zmian statutu szkoły tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu szkoły lub placówki jest podstawowym obowiązkiem szkoły. (art. 58, ust.6 - Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placów-kę … nadaje pierwszy statut). 2

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami ) stanowi, że: - art. 42 ust. 1 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. - art. 50 ust Rada szkoły lub placówki… 1) uchwala statut szkoły lub placówki; - art. 52 ust. 2 W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. 3

4 Czynniki determinujące konieczność dokonywania zmian w statucie szkoły to m. in.: zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego zmiany w specyfice szkoły zmiany w specyfice szkoły potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych w funkcjonowaniu społeczności szkolnej potrzeba nowych rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych w funkcjonowaniu społeczności szkolnej zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niespójność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem) zalecenia organów kontrolnych i nadzorujących (niespójność rozwiązań statutowych z obowiązującym prawem) inne potrzeby (np. zmiana nazwy, nadanie imienia itp.) inne potrzeby (np. zmiana nazwy, nadanie imienia itp.) 4

5 Postanowienia statutu wynikają z: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87.) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87.) 5

6 Postanowienia statutu wynikają z: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222) a także 6

7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, nr 130, poz. 906 z 2008 r. nr 3, poz.9, nr 178, poz. 1097, z 2009 r. nr 58, poz.475, 83, poz. 694, nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, nr 228, poz.1491, z 2011 r. nr 35, poz.178, nr 179, poz. 1063, z 2012 r. nr 0, poz.262, z 2013 r. nr 0, poz.520) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, nr 130, poz. 906 z 2008 r. nr 3, poz.9, nr 178, poz. 1097, z 2009 r. nr 58, poz.475, 83, poz. 694, nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, nr 228, poz.1491, z 2011 r. nr 35, poz.178, nr 179, poz. 1063, z 2012 r. nr 0, poz.262, z 2013 r. nr 0, poz.520) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208) 7

8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130, z 2010 r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr161, poz. 968) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130, z 2010 r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr161, poz. 968) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) 8

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami ) Zmiany: 1.Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz

10 Zmiana 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96 obowiązuje od r.) Określić cele i zadania szkoły wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktykiOkreślić cele i zadania szkoły wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki określić rodzaj nagród i karokreślić rodzaj nagród i kar ustalić tryb odwołania się od karyustalić tryb odwołania się od kary określić warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwookreślić warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo określić szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkołyokreślić szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły określić prawa ucznia z uwzględnieniem praw w Konwencji o prawachokreślić prawa ucznia z uwzględnieniem praw w Konwencji o prawach określić tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniaokreślić tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia określić przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły (SP + GIM)określić przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły (SP + GIM) 10

11 Zmiana 1 c.d. W statutach szkoły należy: określić przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do skreślenia z listy uczniów (PGIM)określić przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do skreślenia z listy uczniów (PGIM) określić działalność innowacyjną i eksperymentalną w przedszkolu (P)określić działalność innowacyjną i eksperymentalną w przedszkolu (P) określić organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu (P)określić organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu (P) na tablicy urzędowej i na sztandarze szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym pominąć rodzaj niepełnosprawności (SP + GIM)na tablicy urzędowej i na sztandarze szkoły specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym pominąć rodzaj niepełnosprawności (SP + GIM) określić organizację internatu (SP + GIM)określić organizację internatu (SP + GIM) określono ramowe statuty dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowejokreślono ramowe statuty dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 11

12 Zmiana 2 ( Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz obowiązuje od r) W statutach szkoły należy: W nazwie szkoły specjalnej, gimnazjum specjalnego, liceum specjalnego, liceum profilowanego, technikum i szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pominąć określenie specjalna oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.W nazwie szkoły specjalnej, gimnazjum specjalnego, liceum specjalnego, liceum profilowanego, technikum i szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pominąć określenie specjalna oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 12

13 Zmiana 3 (Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 obowiązuje od r.) Zmiany dotyczą nazw szkoły na tablicach i pieczęciach urzędowych: np. ust. 3. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3anp. ust. 3. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3a ust. 3a. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodkaust. 3a. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka określono ramowe statutu dla technikum uzupełniającego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracyokreślono ramowe statutu dla technikum uzupełniającego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy 13

14 Zmiana 4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75 obowiązuje od r.) Zmiany dotyczą: organizacji świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej, gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (SP + GIM)organizacji świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole podstawowej, gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (SP + GIM) możliwości zorganizowania stołówki w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnejmożliwości zorganizowania stołówki w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 14

15 Zmiana 5 ( Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 obowiązuje od r.) W statutach szkoły (SP + GIM + Ponadgim.) należy: 1) określić zadania nauczycieli i innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 2) sformułować obligatoryjne obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. 15

16 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542 Obowiązuje od r.) określenie wzoru jednolitego stroju określenie wzoru jednolitego stroju możliwość określenia sytuacji, w których nie jest wymagane od uczniów noszenie jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym dniu lub dniach możliwość określenia sytuacji, w których nie jest wymagane od uczniów noszenie jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym dniu lub dniach wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum określenie składu, sposobu wybierania członków oraz kompetencje rady rodziców określenie składu, sposobu wybierania członków oraz kompetencje rady rodziców dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, wprowadzić ten obowiązek dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, wprowadzić ten obowiązek 16

17 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 145, poz obow. od r.) uzupełnienie zadań dyrektora szkoły o zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę uzupełnienie zadań dyrektora szkoły o zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określenie udziału przedstawicieli uczniów gimnazjum w radzie szkoły (nie jest obowiązkowy) określenie udziału przedstawicieli uczniów gimnazjum w radzie szkoły (nie jest obowiązkowy) zamiana obowiązku noszenia jednolitego stroju na możliwość wprowadzenia jednolitego stroju zamiana obowiązku noszenia jednolitego stroju na możliwość wprowadzenia jednolitego stroju 17

18 określenie sytuacji, w których noszenie jednolitego stroju nie jest obowiązkowe – usunięto zakończenie ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach określenie sytuacji, w których noszenie jednolitego stroju nie jest obowiązkowe – usunięto zakończenie ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach konieczność wprowadzenia do statutu zasad ubierania się uczniów, jeżeli nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju konieczność wprowadzenia do statutu zasad ubierania się uczniów, jeżeli nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju do kryteriów przyznawania uczniowi stypendium za wyniki w nauce dodano nowe kryterium – co najmniej dobrą ocenę zachowania do kryteriów przyznawania uczniowi stypendium za wyniki w nauce dodano nowe kryterium – co najmniej dobrą ocenę zachowania uzupełnienie zadań dla nauczyciela o zadanie związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę uzupełnienie zadań dla nauczyciela o zadanie związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 18

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178,poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063,z 2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r., poz. 520) 19

20 Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 wliczanie ocen z religii lub etyki do średniej ocen ucznia § 20, ust. 4a i § 22, ust. 2a wliczanie ocen z religii lub etyki do średniej ocen ucznia § 20, ust. 4a i § 22, ust. 2a Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz uszczegółowienie terminu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego (§ 17 ust. 9) uszczegółowienie terminu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego (§ 17 ust. 9) możliwość zdawania egzaminów poprawkowych z dwóch zajęć edukacyjnych (§ 21 ust.1) możliwość zdawania egzaminów poprawkowych z dwóch zajęć edukacyjnych (§ 21 ust.1) promowanie ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (§ 21 ust.10) promowanie ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (§ 21 ust.10) 20

21 udział uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego (§ 21a)udział uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego (§ 21a) w szkołach dla dorosłych nie przeprowadza się egzaminów z powodu nie klasyfikowania słuchacza (nie obowiązuje dla nich § 17 ust )w szkołach dla dorosłych nie przeprowadza się egzaminów z powodu nie klasyfikowania słuchacza (nie obowiązuje dla nich § 17 ust ) wprowadzenie w szkołach dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej egzaminów semestralnych (§ 24 ust. 2 i 3)wprowadzenie w szkołach dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej egzaminów semestralnych (§ 24 ust. 2 i 3) zmiana warunków dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego np. wymagana 50% obecność na każdych konsultacjach (§ 24)zmiana warunków dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego np. wymagana 50% obecność na każdych konsultacjach (§ 24) 21

22 zmiana terminów egzaminów dodatkowych i poprawkowych po zakończeniu semestru wiosennego do 31 sierpnia (§ 24b ust. 2 oraz § 28 ust. 3)zmiana terminów egzaminów dodatkowych i poprawkowych po zakończeniu semestru wiosennego do 31 sierpnia (§ 24b ust. 2 oraz § 28 ust. 3) zmiana warunków promowania słuchaczy szkół dla dorosłych i możliwości powtarzania semestru (§ 25a)zmiana warunków promowania słuchaczy szkół dla dorosłych i możliwości powtarzania semestru (§ 25a) możliwość zdawania przez słuchaczy szkół dla dorosłych egzaminów poprawkowych z dwóch egzaminów semestralnych (§ 28 ust. 1)możliwość zdawania przez słuchaczy szkół dla dorosłych egzaminów poprawkowych z dwóch egzaminów semestralnych (§ 28 ust. 1) zmiana zasad klasyfikowania i promowania w szkołach prowadzących kształcenie na podstawie modułowego programu nauczaniazmiana zasad klasyfikowania i promowania w szkołach prowadzących kształcenie na podstawie modułowego programu nauczania zmiana formy egzaminu gimnazjalnego (§ 32 ust. 2 i 3)zmiana formy egzaminu gimnazjalnego (§ 32 ust. 2 i 3) 22

23 Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz uszczegółowienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych (§ 6 ust. 1a) uszczegółowienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych (§ 6 ust. 1a) zmiana dotycząca klasyfikowania uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (§ 11 ust. 2, 5, 7) zmiana dotycząca klasyfikowania uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (§ 11 ust. 2, 5, 7) Dz. U. z 2012 r. poz. 262 Dz. U. z 2012 r. poz. 262 wprowadzenie nowej formy egzaminu zawodowego: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy rozdział 6 – od § § 142) wprowadzenie nowej formy egzaminu zawodowego: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy rozdział 6 – od § § 142) 23

24 Dz. U. z 2013 r. poz. 520 !!! Dz. U. z 2013 r. poz. 520 !!! zmiana przypadków i warunków zobowiązujących nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6 ust. 1a pkt 2-4) zmiana przypadków i warunków zobowiązujących nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6 ust. 1a pkt 2-4) doprecyzowanie terminu składania zastrzeżenia do dyrektora szkoły w przypadku uznania, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa zmiana – … od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni … (§ 19 ust. 1) doprecyzowanie terminu składania zastrzeżenia do dyrektora szkoły w przypadku uznania, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa zmiana – … od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni … (§ 19 ust. 1) 24

25 Dz. U. z 2013 r. poz. 520 Dz. U. z 2013 r. poz. 520 doprecyzowanie zapisu dotyczącego dopuszczenia do egzaminu semestralnego w szkołach dla dorosłych – dodano zapis: … co najmniej 50% obecności na poszczególnych (każdych) zajęciach edukacyjnych lub konsultacjach… (§ 24) doprecyzowanie zapisu dotyczącego dopuszczenia do egzaminu semestralnego w szkołach dla dorosłych – dodano zapis: … co najmniej 50% obecności na poszczególnych (każdych) zajęciach edukacyjnych lub konsultacjach… (§ 24) Pozostałe zapisy dotyczą przede wszystkim zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu maturalnego, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów zawodowych. 25

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487) (UCHYLONE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487) (UCHYLONE) 26

27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) Obowiązuje od maja 2013 roku pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają również terapeuci pedagogiczni (§ 5 ust. 2) pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają również terapeuci pedagogiczni (§ 5 ust. 2) rozszerzono katalog osób, z inicjatywy których może być udzielana pomoc np.: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny (§ 6) rozszerzono katalog osób, z inicjatywy których może być udzielana pomoc np.: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny (§ 6) 27

28 udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem również w formie warsztatów (§ 7 ust. 1 pkt 6)udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem również w formie warsztatów (§ 7 ust. 1 pkt 6) rozszerzono zakres zadań psychologa i pedagoga, logopedy oraz doradcy zawodowego (§ 23, § 24, § 25)rozszerzono zakres zadań psychologa i pedagoga, logopedy oraz doradcy zawodowego (§ 23, § 24, § 25) określono zadania terapeuty pedagogicznego (§ 26)określono zadania terapeuty pedagogicznego (§ 26) 28

29 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr205, poz. 1206) Obowiązuje od 1 września 2012 roku Nowe typy szkół ponadgimnazjalnych ( art. 9 ust.1 pkt 3) Nowe typy szkół ponadgimnazjalnych ( art. 9 ust.1 pkt 3) trzyletnie liceum ogólnokształcącetrzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikumczteroletnie technikum trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowatrzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 rokuszkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracytrzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 29

30 Nowe pojęcia związane z reformą szkolnictwa zawodowego Nowe pojęcia związane z reformą szkolnictwa zawodowego (art. 3 pkt ): (art. 3 pkt ): kwalifikacje w zawodziekwalifikacje w zawodzie kwalifikacyjny kurs zawodowykwalifikacyjny kurs zawodowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieegzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) Absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej mogą kontynuować dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) 30

31 Możliwość połączenia w zespół szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe, zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (art. 62a ust. 1-4) Możliwość połączenia w zespół szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe, zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (art. 62a ust. 1-4) Rozszerzono podstawowe formy działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły np. (art. 64 ust. 1) : Rozszerzono podstawowe formy działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły np. (art. 64 ust. 1) : zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawodowych Możliwość prowadzenia niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art. 64 ust. 4) Możliwość prowadzenia niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art. 64 ust. 4) 31

32 Określono podmioty, które mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe (art. 68a ust. 2) Określono podmioty, które mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe (art. 68a ust. 2) Wyodrębniono zakres podstawy programowej kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia (art. 22 ust. 2 pkt 2a) Wyodrębniono zakres podstawy programowej kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia (art. 22 ust. 2 pkt 2a) 32

33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 228, poz. 1490, Dz. U. z 2012 r. poz. 982) wydłużono okres kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia (§ 3 pkt 3) wydłużono okres kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia (§ 3 pkt 3) doprecyzowano warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie (§ 7) doprecyzowano warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie (§ 7) 33

34 Dziękuję za uwagę Opracowała: Stefania Pastuszko i Henryka B. Pszczolińska 34


Pobierz ppt "Zmiany w statucie szkoły publicznej wynikające ze zmian w prawie 2001 – 2013 Stan prawny – sierpień 2013 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google