Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

2 Cz. 1. Zarządzanie personelem IT przedsiębiorstwa Czynnik ludzki w eksploatacji zasobów informatycznych

3 Zarządzanie kadrami IT Specyfika funkcjonowania działu informatycznego przedsiębiorstwa, Specyfika stanowiska Głównego Informatyka w przedsiębiorstwie, Organizacja pracy informatyków, Organizacja współpracy z użytkownikiem.

4 Dział informatyczny – specyfika funkcjonowania Specyfika związana z rolą IT w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa, Specyfika związana z pracownikami IT, Informatycy - odmienny rodzaj pracowników, Informatycy - odmienny rodzaj pracowników, Problemy motywacyjne, Problemy motywacyjne, Problemy bezpieczeństwa i zaufania, Problemy bezpieczeństwa i zaufania, Problemy w komunikowaniu się. Problemy w komunikowaniu się.

5 Dział informatyczny – zakres obowiązków pracowników Zakres obowiązków: Dokument, w którym wymienione są czynności wykonywane przez pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, Dokument, w którym wymienione są czynności wykonywane przez pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, Rola: zapewnienie pracodawcy i pracownikowi jednoznacznego określenia najważniejszych, merytorycznych wymagań i wzajemnych zależności, Rola: zapewnienie pracodawcy i pracownikowi jednoznacznego określenia najważniejszych, merytorycznych wymagań i wzajemnych zależności, Czy umowa o pracę wystarczy?..., Czy umowa o pracę wystarczy?..., Powinien być przedstawiony pracownikowi jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę. Powinien być przedstawiony pracownikowi jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę.

6 Zakres obowiązków – przykład (1) Obowiązki podstawowe bieżące: Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania systemowego, Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania systemowego, Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych, Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych, Obowiązki podstawowe awaryjne: Natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego, Natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego, Wspomaganie pracy pozostałych informatyków. Wspomaganie pracy pozostałych informatyków.

7 Zakres obowiązków – przykład (2) Obowiązki związane z komunikacją: Przekazywanie informacji pozostałym pracownikom działu, Przekazywanie informacji pozostałym pracownikom działu, Współpraca z pracownikami innych komórek przedsiębiorstwa, Współpraca z pracownikami innych komórek przedsiębiorstwa, Organizowanie szkoleń, Organizowanie szkoleń, Obowiązki związane z dokumentowaniem: Przygotowywanie, wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa systemu, Przygotowywanie, wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa systemu, Prowadzanie dokumentacji systemu w tym dziennika serwisowania i awarii, Prowadzanie dokumentacji systemu w tym dziennika serwisowania i awarii, Raportowanie do centrali (dotyczy pracowników np. oddziałów terenowych). Raportowanie do centrali (dotyczy pracowników np. oddziałów terenowych).

8 Zakres obowiązków – przykład (3) Obowiązki ogólne: Dbałość o rozwój systemu (wnioski racjonalizatorskie itp.), Dbałość o rozwój systemu (wnioski racjonalizatorskie itp.), Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, Wykonywanie innych poleceń przełożonego (*), Wykonywanie innych poleceń przełożonego (*), (*) Obowiązki specyficzne: Tworzenie nowych aplikacji, Tworzenie nowych aplikacji, Rozwijanie aplikacji, Rozwijanie aplikacji, Konserwacja i nadzór nad bazami danych. Konserwacja i nadzór nad bazami danych.

9 Główny Informatyk (inne funkcje w dziale IT) Analitycy,Administratorzy, Sieci komputerowych, Sieci komputerowych, Baz danych, Baz danych, Systemów operacyjnych Systemów operacyjnych Aplikacji, Aplikacji,Programiści, Informatycy testujący sprzęt i oprogramowanie.

10 Główny Informatyk (obowiązki Głównego Informatyka) Stworzenie i rozwijanie wizji zastosowania IT, Rozwijanie strategii informatyzacji, Opieka nad powstaniem i utrzymaniem więzi z dostawcami sprzętu i oprogramowania, Przygotowanie i utrzymanie infrastruktury, Zarządzanie procedurami związanymi z IT, Zarządzanie eksploatowaniem zasobami IT, Wytyczanie i planowanie rozwoju kariery zawodowej podległych pracowników, Konsultacje dla zarządu oraz innych komórek organizacyjnych.

11 Główny Informatyk (role Głównego Informatyka) Zarządca – zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami techniki, Przedsiębiorca – wykonywanie prac ściśle związanych z celami informatyzacji przedsiębiorstwa i celami biznesowymi, Organizator – organizowanie procesów pracy, kształtowanie więzi międzyludzkich, Przywódca – wytyczanie wizji rozwoju, pobudzanie do innowacyjności i kreatywności.

12 Główny Informatyk – wersja idealna Otwarty na problemy, Lojalny wobec przedsiębiorstwa i pracowników, Komunikatywny, Ukierunkowany na cel (dobrze rozumiejący cele organizacji), Ambitny, Wykształcony i doświadczony, Z możliwie szeroką wiedzą informatyczną, Z możliwie dużą wiedzą dotyczącą procesów biznesowych, …czyli absolwent WZiE PG – teraz albo za kilka lat… ;-))

13 Organizacja pracy informatyka (1) Obowiązki: Codzienne prace, najczęściej niewymagające dużego zaangażowania ani umiejętności, Codzienne prace, najczęściej niewymagające dużego zaangażowania ani umiejętności, Bardzo istotne dla poprawnego funkcjonowania systemu informatycznego, Bardzo istotne dla poprawnego funkcjonowania systemu informatycznego,Projekty: Wymagają rozwiązania problemu, Wymagają rozwiązania problemu, Niekiedy wymagają opracowania nowych metod, Niekiedy wymagają opracowania nowych metod, Wymagają osobnego budżetowania, Wymagają osobnego budżetowania, Wymagają przygotowania harmonogramu. Wymagają przygotowania harmonogramu.

14 Organizacja pracy informatyka (2) Obowiązki: Podstawowy obowiązek to zapewnienie bezpieczeństwa, bezawaryjności i odpowiedniej wydajności systemu, Podstawowy obowiązek to zapewnienie bezpieczeństwa, bezawaryjności i odpowiedniej wydajności systemu, Obowiązki są najmniej lubianą częścią pracy informatyków, Obowiązki są najmniej lubianą częścią pracy informatyków, Są często lekceważone, Są często lekceważone, Muszą być wykonywane regularnie, Muszą być wykonywane regularnie, Konieczne jest tworzenie odpowiedniej dokumentacji. Konieczne jest tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

15 Organizacja pracy informatyka (3) Dokumentowanie wykonywania czynności obowiązkowych: Dzienniki czynności administratorów: Dzienne, tygodniowe, miesięczne, Dzienne, tygodniowe, miesięczne, Dzienniki dokumentowania czynności serwisowych, Dzienniki awarii systemu, Tworzenie dzienników służy celom dokumentacyjnym, ale także ułatwia rozwiązywanie sytuacji spornych.

16 Organizacja pracy informatyka (4) Projekty: Wymagają zrozumienia celu projektu, Wymagają zrozumienia celu projektu, Wymagają rzeczywistego zaangażowania, Wymagają rzeczywistego zaangażowania, Często są postrzegane jako odmiana w czynnościach codziennych, Często są postrzegane jako odmiana w czynnościach codziennych, Czasami są źródłem konfliktów wśród personelu IT, Czasami są źródłem konfliktów wśród personelu IT, Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie projektu, Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie projektu, Przynoszą satysfakcję. Przynoszą satysfakcję.

17 Motywowanie personelu IT Narzędzia motywowania informatyków [Humprey, 1997]: Cykliczne zwiększanie zakresu swobody decydowania o przebiegu własnej pracy, Cykliczne zwiększanie zakresu swobody decydowania o przebiegu własnej pracy, Częste spotkania nieformalne z pracownikami, Częste spotkania nieformalne z pracownikami, Dynamiczne ustalanie standardów pracy, Dynamiczne ustalanie standardów pracy, Sugerowanie sposobów rozwiązywania problemów, a nie podawanie gotowych rozwiązań, Sugerowanie sposobów rozwiązywania problemów, a nie podawanie gotowych rozwiązań, Pozytywne ocenianie pracy z jednoczesnym unikaniem koncentrowania się na błędach, Pozytywne ocenianie pracy z jednoczesnym unikaniem koncentrowania się na błędach, Kierowanie najlepszych pracowników do pracy w zespołach kreatywnych np. analityków, Kierowanie najlepszych pracowników do pracy w zespołach kreatywnych np. analityków, Umożliwianie prezentacji osiągnięć poszczególnych pracowników, Umożliwianie prezentacji osiągnięć poszczególnych pracowników, Wymaganie tworzenia i realizacji planów pracy. Wymaganie tworzenia i realizacji planów pracy.

18 Cz.2. Organizacja współpracy z użytkownikiem Czynnik ludzki w eksploatacji zasobów informatycznych

19 Użytkownicy systemu IT (1) System informacyjny budowany jest na potrzeby określonej organizacji, Wykorzystywany jest przez organizację (jako całość) oraz przez grupy użytkowników, a także użytkowników indywidualnych, Użytkownicy charakteryzują się bardzo różnorodnymi potrzebami i preferencjami, Użytkownicy wewnętrzni, Użytkownicy zewnętrzni (z otoczenia przedsiębiorstwa).

20 Użytkownicy systemu IT (2) Klienci wewnętrzni systemu IT: Kierownictwo organizacji, Kierownictwo organizacji, Szczebel strategiczny, Szczebel strategiczny, Szczebel taktyczny, Szczebel taktyczny, Szczebel operacyjny, Szczebel operacyjny, Poziom wykonawczy, Poziom wykonawczy, Klienci zewnętrzni systemu IT: Klienci przedsiębiorstwa, Klienci przedsiębiorstwa, Organizacje współpracujące, Organizacje współpracujące, Organizacje nadrzędne Organizacje nadrzędne Pozostali. Pozostali.

21 Użytkownicy systemu IT (3) System IT musi być projektowany i utrzymywany z myślą o wszystkich grupach użytkowników, Pominięcie jakiejkolwiek grupy może spowodować komplikacje w trakcie eksploatowania, Potrzeby klienta zewnętrznego są szczególnie istotne, Otoczenia ma ostateczny wpływ na funkcjonowanie organizacji, Zapewnienie wysokiej jakości użytkowej – droga do osiągnięcia satysfakcji klienta.

22 Użytkownicy systemu IT (4) – praktyczna klasyfikacja [A.Krupiński, 1998] Użytkownicy: Powtarzacze błędów, Powtarzacze błędów, Chomiki, Chomiki, Samozwańczy Informatycy, krzykacze, Samozwańczy Informatycy, krzykacze,Informatycy: Ojciec, Ojciec, Wróg użytkownika, Wróg użytkownika, Pasjonat Internetu. Pasjonat Internetu.

23 Współpraca z użytkownikiem – wstęp Informatyka – specyficzna dziedzina funkcjonowania przedsiębiorstwa, Magia technologii – wyzwanie dla informatyków, Podstawowe zadanie informatyków w przedsiębiorstwie – zapewnienie odpowiednich warunków do wydajnej pracy użytkownikom systemu informatycznego.

24 Współpraca z użytkownikiem – punkt widzenia informatyka Informatyzacja jako rozwiązanie wszystkich problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, Kluczowa pozycja – silne uprawnienia, odpowiednia pozycja w strukturze przedsiębiorstwa, Zarobki informatyków, Informatycy ważniejsi od reszty pracowników? Informatycy – personel pomocniczy, Informatycy – personel pomocniczy, Inni pracownicy – tzw. merytoryczni – generują przychody. Inni pracownicy – tzw. merytoryczni – generują przychody.

25 Współpraca z użytkownikiem – punkt widzenia użytkownika Użytkownicy w roli petentów, Onieśmielenie techniką, Uzależnienie od informatyków, Poczucie lekceważenia od strony informatyków, Profesjonalizm informatyków?

26 Rozwiązywanie problemów (1) Kolejkowanie usług wewnętrznych Najwyższy priorytet: Bezpieczeństwo systemu, Bezpieczeństwo systemu, Średni priorytet: Wspieranie procesów podstawowych takich jak np.: produkcja, informowanie zarządu, Wspieranie procesów podstawowych takich jak np.: produkcja, informowanie zarządu, Niski priorytet: Wspieranie użytkowników, Wspieranie użytkowników, Rozwijanie systemu. Rozwijanie systemu.

27 Rozwiązywanie problemów (2) Reguły współpracy Problemy ze współpracą na gruncie merytorycznym, Wzajemne obwinianie się informatyków i użytkowników, Ustalenie jasnych i jednoznacznych reguł współpracy, Reguły muszą być potwierdzone oficjalnie.

28 Rozwiązywanie problemów (3) Formalizowanie relacji Należy dążyć do szczegółowego określenia formy współpracy informatyków i użytkowników, W miarę możliwości należy tworzyć (i używać) odpowiednich dokumentów, Należy organizować spotkania: Szefa informatyków z szefami innych działów, Szefa informatyków z szefami innych działów, Informatyków z pracownikami innych działów, Informatyków z pracownikami innych działów, Formalne i nieformalne. Formalne i nieformalne.

29 Rozwiązywanie problemów (4) Stosowanie zasad Należy pamiętać o stosowaniu zasad profesjonalnych, ale także o ogólnie przyjętych normach relacji międzyludzkich, Kontakty powinny być nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, Wypracowanie dobrej współpracy leży w interesie zarówno informatyków jak i pracowników innych komórek.

30 Rozwiązywanie problemów (5) Stosowanie zasad Należy pamiętać o stosowaniu zasad profesjonalnych, ale także o ogólnie przyjętych normach relacji międzyludzkich, Kontakty powinny być nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, Wypracowanie dobrej współpracy leży w interesie zarówno informatyków jak i pracowników innych komórek.

31 Prawidłowe relacje - przykład Przebieg usuwania awarii na komputerze użytkownika: Przedstawienie się, Przedstawienie się, Poinformowanie o terminie rozpoczęcia naprawy, Poinformowanie o terminie rozpoczęcia naprawy, Lokalizacja przyczyn awarii i poinformowanie użytkownika o terminie usunięcia awarii, Lokalizacja przyczyn awarii i poinformowanie użytkownika o terminie usunięcia awarii, Test poprawności wykonania naprawy – sprawdzenie funkcjonowania podstawowych funkcji (wykonuje użytkownik na prośbę informatyka), Test poprawności wykonania naprawy – sprawdzenie funkcjonowania podstawowych funkcji (wykonuje użytkownik na prośbę informatyka), Powiadomienie użytkownika o zakończeniu usuwania awarii (po pozytywnych testach – informatyk), Powiadomienie użytkownika o zakończeniu usuwania awarii (po pozytywnych testach – informatyk), Stwierdzenie przywrócenia systemu do stanu z przed awarii (przyjęcie wykonanych prac – użytkownik). Stwierdzenie przywrócenia systemu do stanu z przed awarii (przyjęcie wykonanych prac – użytkownik).

32 Szkolenie użytkowników Szkolenia zewnętrzne, Szkolenia wewnętrzne, Instruktarze, Bieżące wyjaśnianie wątpliwości, Szkolenia elektroniczne (ciągłe).

33 Szkolenie użytkowników (1) Szkolenie to szeroko pojęta inwestycja, Większość użytkowników korzysta tylko w niewielkim stopniu z możliwości oprogramowania, Złe podejście do szkoleń – zarówno przez informatyków jak i użytkowników, Użytkownicy często nie chcą się szkolić – po co mamy informatyków?, Użytkownicy często nie chcą się szkolić – po co mamy informatyków?, Informatycy chętnie występują w roli pierwszej pomocy – szkoda czasu na szkolenia. Informatycy chętnie występują w roli pierwszej pomocy – szkoda czasu na szkolenia.

34 Szkolenie użytkowników (2) Tematyka szkoleń: Możliwości zwiększenia wydajności narzędzi, Możliwości zwiększenia wydajności narzędzi, Zabezpieczanie się przed skutkami awarii, Zabezpieczanie się przed skutkami awarii, Zagadnienia specjalistyczne, Zagadnienia specjalistyczne, Organizacja szkoleń: Szczegółowe ustalenie zakresu szkolenia – najlepiej przy współpracy przyszłych kursantów, Szczegółowe ustalenie zakresu szkolenia – najlepiej przy współpracy przyszłych kursantów, Przygotowanie materiałów i zaplecza, Przygotowanie materiałów i zaplecza, Ustalenie harmonogramu szkoleń. Ustalenie harmonogramu szkoleń.

35 Zakończenie Ciekawa lektura: Jak zarządzać informatykami Artur Kurpiński, wyd. MIKOM 1998


Pobierz ppt "Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google