Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009"— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009
Arytmetyka Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009

2 Liczby całkowite Zaokrąglanie liczb

3 Zaokrąglanie liczb Przybliżenia są bardzo ważne w życiu każdego z nas.
Kiedy stosujemy zaokrąglanie liczb całkowitych? Gdy wybieramy się na wycieczkę. Wtedy zaokrąglamy liczbę, żeby można było w przybliżeniu wiedzieć, o której będziemy na miejscu. Wtedy mówimy, że oszacowaliśmy obliczenia.

4 Średnia w przybliżeniu
Zaokrąglanie liczb Przedmiot Średnia ocen Średnia w przybliżeniu Religia 4.715 4.72 Przybliżenie z nadmiarem J. Polski 3.285 3.29 Przyroda 4.567 4.57 Matematyka 4.025 4.03 Historia 5.052 5.05 Przybliżenie z niedomiarem W-f 5.092 5.09 Informatyka 5.781 5.78

5 Zaokrąglanie liczb - przykładowe zadania
Zadanie 1 Dane liczby podaj z dokładnością do rzędu: a) Dziesiątek: 289, 447, 501, 6666, 5643 b) Setek: 482, 5764, 4365, 5654, 111 c) Tysięcy: 4487, 7893, 9086, 1234, 5463 Zadanie 2 Ile godzin uczniowie klasy IVc będą jechali do Gdańska przez Toruń wiedząc, że z Warszawy do Torunia jedzie się 2 godz. 45 min, a z Torunia do Gdańska 1godz. 55 min. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

6 Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej
Liczby całkowite Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej

7 Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej
Liczbą przeciwną do liczby dodatniej jest liczba ujemna. Liczbą przeciwną do liczby ujemnej jest liczba dodatnia. Liczbą przeciwną do liczby a jest liczba (-a). Liczbą przeciwną do zera jest zero. -8 -4 -2 -1 1 2 4 8 Liczby dodatnie Liczby ujemne

8 Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej -Przykładowe zadania
Zadanie 1 Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych: -(-2), -(+5), -(-10), -(+25) Zadanie 2 Napisz trzy liczby całkowite dodatnie i trzy liczby całkowite ujemne. Zadanie 3 Do każdej z podanej liczby dopisz liczbę przeciwną: a) 147, 189, -989, -481, -395 b) -567, 278, -984, 876, 1009 Zadanie 4 Spośród danych liczb wypisz liczby całkowite: -879, 567, 7654, -4387, -1000

9 Wartość bezwzględna liczby całkowitej

10 Wartość bezwzględna liczby całkowitej
-1 1 Punkt W leży na liczbie przeciwnej do liczby, na której leży punkt K. Punkty K i W znajdują się w takiej samej odległości od zera. Tę odległość liczby od zera na osi liczbowej nazywamy wartością bezwzględną. Wartością bezwzględną liczby 1 i liczby -1 jest 1. Wartość bezwzględną liczby 1 zapisujemy |1|, wartość bezwzględną liczby -1 zapisujemy |-1|. |1| = 1, |-1| = 1 Wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba Wartością bezwzględną liczby ujemnej jest przeciwna do niej liczba dodatnia Liczby przeciwne mają równe wartości bezwzględne

11 Wartość bezwzględna liczby całkowitej -Przykładowe zadania
Zadanie 1 Wypisz wszystkie liczby całkowite takie, których wartość bezwzględna jest mniejsza od 10. Zadanie 2 Podaj wartości bezwzględne liczb: a) -100, -656, -986, 47, -321 b) -32, -90, 87, 45, 78 Zadanie 3 Jaką liczbę można napisać zamiast litery, jeżeli |a| = 8 |p| = |-14| |c| = 9 |z| = |150| Zadanie 4 Jakie liczby mają wartość bezwzględną równą: a) 5 c) 100 c) 10 d) 200

12 Porównywanie liczb całkowitych
Liczby całkowite Porównywanie liczb całkowitych

13 Porównywanie liczb całkowitych
-8 -5 -2 Punkty o współrzędnych 0, , -8 leżą na lewo od zera. Punkt o współrzędnej -8 leży dalej od zera niż punkty -5, -2, 0, a więc: 0 > -2 > -5 > -8 Wartości bezwzględne: |-8| = 8 |-5| = 5 |-2| = 2 |0| = 0 8 > 5 > 2 > 0 Z dwóch liczb ujemnych mniejsza jest ta liczba, której wartość bezwzględna jest większa. Liczba zero jest większa od każdej liczby ujemnej.

14 Porównywanie liczb całkowitych -Przykładowe zadania
Zadanie 2 W miejsce kropek wstaw odpowiedni Znak: >, < lub = a) -3 … 0 c) 6 … -6 b) -5 … 1 d) -1 … -2 Zadanie 1 Uporządkuj rosnąco liczby: 2, -4, 0, 10, -15

15 Dodawanie liczb całkowitych
Liczby całkowite Dodawanie liczb całkowitych

16 Dodawanie liczb całkowitych
- ∙ - = + - ∙ + = - + ∙ + = - + ∙ - = - Suma liczb ujemnych jest liczbą ujemną. Suma liczb przeciwnych jest liczba zero. Aby dodać dwie liczby o tych samych znakach, dodajemy ich wartości bezwzględne i przed wynikiem piszemy taki znak, jaki mają te liczby. Aby dodać dwie liczby o różnych znakach, mających różną wartość bezwzględną, odejmujemy od większej wartości bezwzględnej mniejszą i przed wynikiem piszemy taki znak, jaki ma liczba o większej wartości bezwzględnej. Dodawanie liczb całkowitych jest przemienne i łączne.

17 Dodawanie liczb całkowitych –Przykładowe zadania
Zadanie 1 Wykonaj dodawania: a) 10 + (-6) b) 75 + (-1) 15 + (-6) (-10) 2 + (-14) (-14) Zadanie 2 Pan Adam miał na koncie w banku 450 zł. Zapłacił za kanapę 550 zł kartą płatniczą. Jaki będzie debet (brak) na koncie?

18 Odejmowanie liczb całkowitych
Liczby całkowite Odejmowanie liczb całkowitych

19 Odejmowanie liczb całkowitych
Aby odjąć liczbę, można ją dodać z przeciwnym znakiem. 3 - (-4) = + (+4) =3 + 4 = 7 Jeżeli przed nawiasem jest znak minus, to opuszczając nawiasy, znak każdej liczby w nawiasach zmieniamy na przeciwny. 150 – ( ) = 150 – 132 = 18

20 Odejmowanie liczb całkowitych -Przykładowe zadania
Zadanie 1 Oblicz różnicę liczb: a) 4 – (+7) c) 17 – (-13) b) -15 – (+7) d) [16 – (-20)] – (-4) Zadanie 2 Do liczby (-6) dodaj różnicę liczb (-5) i 10 Zadanie 4 Piotr był na piątym piętrze i zjechał do magazynów na kondygnację oznaczoną (-2), a następnie pojechał 3 piętra do góry i wysiadł. Jaka jest różnica poziomów między piątym piętrem a magazynami? b) Na którym piętrze wysiadł Piotr? Zadanie 3 Do liczby 16 dodaj różnicę liczby 13 i (-8)

21 Mnożenie liczb całkowitych
Liczby całkowite Mnożenie liczb całkowitych

22 Mnożenie liczb całkowitych
Iloczyn dwóch liczb o różnych znakach jest liczbą ujemną. 3 ∙ (-2) = (-3) ∙ 2 = +6 Iloczyn dwóch liczb o takich samych znakach jest liczbą dodatnią. (-3) ∙ (-5) = 15 Iloczyn liczb jest przemienny i łączny. (-3) ∙[(-5) ∙ 2] = (-3) ∙ (-10) = 30 Iloczyn dowolnej liczby i liczby 1 równa się tej liczbie. 1 ∙ (-4) = -4 Iloczyn dowolnej liczby i liczby (-1) równa się liczbie do niej przeciwnej. (-1) ∙ 0 = 0 Kwadrat dowolnej liczby jest liczbą nieujemną. 02 = 0 ∙ 0 = 0 Trzecia potęga każdej liczby ujemnej jest liczbą ujemną. (-1)3 = (-1) ∙ (-1) ∙ (-1) = 1 ∙ (-1) = -1

23 Mnożenie liczb całkowitych - Przykładowe zadania
Zadanie 1 Oblicz drugą potęgę liczb: -1, -10, 12, -100, 50, 13 Zadanie 2 A3 = 125 Ile wynosi A? Zadanie 3 Oblicz trzecią potęgę każdej liczby: -2, 2, -5, 5, -10, 10

24 Dzielenie liczb całkowitych
Liczby całkowite Dzielenie liczb całkowitych

25 Dzielenie liczb całkowitych
Iloraz liczb o różnych znakach jest liczbą ujemną. Iloraz liczb o jednakowych znakach jest liczbą dodatnią. 4 ∙ _ = -32 -32 : 4 = -8, bo 4 ∙ (-8) = -32

26 Dzielenie liczb całkowitych -Przykładowe zadania
Zadanie 1 Oblicz: (-14) : 2 (-14) : (-2) 14 : (-2) (-28) : (-4) 28 : (-4) (-28) : (-1) (-28) : 4 (-14) : (-1) Zadanie 2 Oblicz: a) Różnicę liczby (-21) i ilorazu liczb (39) i (-3) b) Iloraz liczby (-4) i sumy liczb 4 i (-6)

27 KONIEC


Pobierz ppt "Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google