Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009. L ICZBY CAŁKOWITE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009. L ICZBY CAŁKOWITE."— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009

2 L ICZBY CAŁKOWITE

3 Z AOKRĄGLANIE LICZB

4 PrzedmiotŚrednia ocen Średnia w przybliżeniu Religia4.7154.72 Przybliżenie z nadmiarem J. Polski3.2853.29 Przybliżenie z nadmiarem Przyroda4.5674.57 Przybliżenie z nadmiarem Matematyka4.0254.03 Przybliżenie z nadmiarem Historia5.0525.05 Przybliżenie z niedomiarem W-f5.0925.09 Przybliżenie z niedomiarem Informatyka5.7815.78 Przybliżenie z niedomiarem

5 Z AOKRĄGLANIE LICZB - PRZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Dane liczby podaj z dokładnością do rzędu: a) Dziesiątek: 289, 447, 501, 6666, 5643 b) Setek: 482, 5764, 4365, 5654, 111 c) Tysięcy: 4487, 7893, 9086, 1234, 5463 Zadanie 2 Ile godzin uczniowie klasy IVc będą jechali do Gdańska przez Toruń wiedząc, że z Warszawy do Torunia jedzie się 2 godz. 45 min, a z Torunia do Gdańska 1godz. 55 min. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

6 L ICZBY CAŁKOWITE

7 L ICZBY DODATNIE I UJEMNE NA OSI LICZBOWEJ 01248-2-4-8 Liczby ujemne Liczby dodatnie Liczbą przeciwną do liczby dodatniej jest liczba ujemna. Liczbą przeciwną do liczby ujemnej jest liczba dodatnia. Liczbą przeciwną do liczby a jest liczba ( -a ). Liczbą przeciwną do zera jest zero.

8 L ICZBY DODATNIE I UJEMNE NA OSI LICZBOWEJ -P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych: -(-2), -(+5), -(-10), -(+25) Zadanie 2 Napisz trzy liczby całkowite dodatnie i trzy liczby całkowite ujemne. Zadanie 3 Do każdej z podanej liczby dopisz liczbę przeciwną: a) 147, 189, -989, -481, -395 b) -567, 278, -984, 876, 1009 Zadanie 4 Spośród danych liczb wypisz liczby całkowite: -879, 567, 7654, -4387, -1000

9 L ICZBY CAŁKOWITE

10 W ARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA LICZBY CAŁKOWITEJ 01 WK Wartością bezwzględną liczby nieujemnej jest ta sama liczba Wartością bezwzględną liczby ujemnej jest przeciwna do niej liczba dodatnia Liczby przeciwne mają równe wartości bezwzględne

11 W ARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA LICZBY CAŁKOWITEJ W ARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA LICZBY CAŁKOWITEJ -P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Wypisz wszystkie liczby całkowite takie, których wartość bezwzględna jest mniejsza od 10. Zadanie 2 Podaj wartości bezwzględne liczb: a) -100, -656, -986, 47, -321 b) -32, -90, 87, 45, 78 Zadanie 3 Jaką liczbę można napisać zamiast litery, jeżeli |a| = 8 |p| = |-14| |c| = 9|z| = |150| Zadanie 4 Jakie liczby mają wartość bezwzględną równą: a) 5c) 100 c) 10d) 200

12 L ICZBY CAŁKOWITE

13 P ORÓWNYWANIE LICZB CAŁKOWITYCH -80-2-5 Punkty o współrzędnych 0, -2. -5, -8 leżą na lewo od zera. Punkt o współrzędnej -8 leży dalej od zera niż punkty -5, -2, 0, a więc: 0 > -2 > -5 > -8 Wartości bezwzględne: |-8| = 8 |-5| = 5 |-2| = 2 |0| = 0 8 > 5 > 2 > 0 Z dwóch liczb ujemnych mniejsza jest ta liczba, której wartość bezwzględna jest większa. Liczba zero jest większa od każdej liczby ujemnej.

14 P ORÓWNYWANIE LICZB CAŁKOWITYCH P ORÓWNYWANIE LICZB CAŁKOWITYCH -P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Uporządkuj rosnąco liczby: 2, -4, 0, 10, -15 Zadanie 2 W miejsce kropek wstaw odpowiedni Znak: >, < lub = a) -3 … 0c) 6 … -6 b) -5 … 1d) -1 … -2

15 L ICZBY CAŁKOWITE

16 D ODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH Suma liczb ujemnych jest liczbą ujemną. - - = + - + = - + + = - + - = - Suma liczb przeciwnych jest liczba zero. Aby dodać dwie liczby o tych samych znakach, dodajemy ich wartości bezwzględne i przed wynikiem piszemy taki znak, jaki mają te liczby. Aby dodać dwie liczby o różnych znakach, mających różną wartość bezwzględną, odejmujemy od większej wartości bezwzględnej mniejszą i przed wynikiem piszemy taki znak, jaki ma liczba o większej wartości bezwzględnej. Dodawanie liczb całkowitych jest przemienne i łączne.

17 D ODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH D ODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH –P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Wykonaj dodawania: a) 10 + (-6)b) 75 + (-1) 15 + (-6) 12 + (-10) 2 + (-14) 5 + (-14) Zadanie 2 Pan Adam miał na koncie w banku 450 zł. Zapłacił za kanapę 550 zł kartą płatniczą. Jaki będzie debet (brak) na koncie?

18 L ICZBY CAŁKOWITE

19 O DEJMOWANIE LICZB CAŁKOWITYCH Aby odjąć liczbę, można ją dodać z przeciwnym znakiem. 3 - (-4) = + (+4) =3 + 4 = 7 Jeżeli przed nawiasem jest znak minus, to opuszczając nawiasy, znak każdej liczby w nawiasach zmieniamy na przeciwny. 150 – (12 + 120) = 150 – 132 = 18

20 O DEJMOWANIE LICZB CAŁKOWITYCH O DEJMOWANIE LICZB CAŁKOWITYCH -P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Oblicz różnicę liczb: a) 4 – (+7) c) 17 – (-13) b) -15 – (+7) d) [16 – (-20)] – (-4) Zadanie 2 Do liczby (-6) dodaj różnicę liczb (-5) i 10 Zadanie 3 Do liczby 16 dodaj różnicę liczby 13 i (-8) Zadanie 4 Piotr był na piątym piętrze i zjechał do magazynów na kondygnację oznaczoną (-2), a następnie pojechał 3 piętra do góry i wysiadł. a)Jaka jest różnica poziomów między piątym piętrem a magazynami? b) Na którym piętrze wysiadł Piotr?

21 L ICZBY CAŁKOWITE

22 M NOŻENIE LICZB CAŁKOWITYCH Iloczyn dwóch liczb o różnych znakach jest liczbą ujemną. 3 (-2) = (-3) 2 = +6 Iloczyn dwóch liczb o takich samych znakach jest liczbą dodatnią. (-3) (-5) = 15 Iloczyn liczb jest przemienny i łączny. (-3) [(-5) 2] = (-3) (-10) = 30 Iloczyn dowolnej liczby i liczby 1 równa się tej liczbie. 1 (-4) = -4 Iloczyn dowolnej liczby i liczby (-1) równa się liczbie do niej przeciwnej. (-1) 0 = 0 Kwadrat dowolnej liczby jest liczbą nieujemną. 0 2 = 0 0 = 0 Trzecia potęga każdej liczby ujemnej jest liczbą ujemną. (-1)3 = (-1) (-1) (-1) = 1 (-1) = -1

23 M NOŻENIE LICZB CAŁKOWITYCH M NOŻENIE LICZB CAŁKOWITYCH - P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Oblicz drugą potęgę liczb: -1, -10, 12, -100, 50, 13 Zadanie 2 A 3 = 125 Ile wynosi A? Zadanie 3 Oblicz trzecią potęgę każdej liczby: -2, 2, -5, 5, -10, 10

24 L ICZBY CAŁKOWITE

25 D ZIELENIE LICZB CAŁKOWITYCH Iloraz liczb o różnych znakach jest liczbą ujemną. Iloraz liczb o jednakowych znakach jest liczbą dodatnią. 4 _ = -32 -32 : 4 = -8, bo 4 (-8) = -32

26 D ZIELENIE LICZB CAŁKOWITYCH D ZIELENIE LICZB CAŁKOWITYCH -P RZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Oblicz: (-14) : 2(-14) : (-2) 14 : (-2)(-28) : (-4) 28 : (-4)(-28) : (-1) (-28) : 4(-14) : (-1) Zadanie 2 Oblicz: a) Różnicę liczby (-21) i ilorazu liczb (39) i (-3) b) Iloraz liczby (-4) i sumy liczb 4 i (-6)

27 KONIEC


Pobierz ppt "Patrycja Zasuń kl. 6c Rok szkolny 2008/2009. L ICZBY CAŁKOWITE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google