Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych

2 Zapamiętaj !!! Suma jest to wynik dodawania. 34 + 29 = 63 składnik składnik suma Różnica jest to wynik odejmowania. 63 - 29 = 34 63 - 29 = 34 odjemna odjemnik różnica

3 Pisemne dodawanie liczb naturalnych zaczynamy od ich właściwego zapisania Pamiętamy, aby podpisując składniki, czyli liczby dodawane, należy umieścić ich cyfry w odpowiednich rzędach tzn. jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd. Wygodnie jest również zapisać liczbę o większej ilości cyfr jako pierwszą. Przykładowe dodawanie liczb zapiszemy: Pamiętamy o dopisaniu symbolu działania jakie będziemy wykonywać i podkreśleniu dodawanych liczb kreską.

4 Dodawanie zaczynamy od jedności (od prawej strony) 8 + 1 = 9 czyli w rzędzie jedności piszemy 9 Dalej dodajemy dziesiątki zatem 4 + 2 = 6 i na koniec dodajemy setki i na koniec dodajemy setki

5 Oblicz sumę liczb 6257 i 3764 Najpierw musimy poprawnie zapisać działanie cyfry w odpowiednich rzędach znak wykonywanego działania kreska oddzielająca składniki od sum Dodajemy jedności 7 + 4 = 11, czyli mamy z sumy 1 dziesiątkę (10 jedności) i pozostaje 1 jedność. W rzędzie jedności wpisujemy 1 a jedną dziesiątkę przenosimy do rzędu wyższego. Teraz dodajemy dziesiątki 5 + 6 + 1 = 12, czyli w rzędzie dziesiątek zapiszemy cyfrę 2, a powstałą z dziesięciu dziesiątek 1 setkę wpiszemy do rzędu wyższego. Następnie dodajemy setki 2 + 7 + 1 = 10,otrzymaliśmy dziesięć setek, czyli 1tysiąc zatem w rzędzie setek wpisujemy 0, a 1 dopiszemy do wyższego rzędu jedności tysięcy. Jako ostatnie dodajemy jedności tysięcy 6 + 3 + 1 = 10, zatem w rzędzie jedności tysięcy wpisujemy 0, a do rzędu dziesiątek tysięcy wpisujemy 1.

6 Pisemne odejmowanie liczb naturalnych Zaczynamy od właściwego zapisania działania tzn. cyfrę jedności zapisujemy pod cyfrą jedności cyfrę jedności zapisujemy pod cyfrą jedności cyfrę dziesiątek zapisujemy pod cyfrą dziesiątek itd. cyfrę dziesiątek zapisujemy pod cyfrą dziesiątek itd. Pamiętamy również o zapisaniu znaku wykonywanego działania oraz o kresce oddzielającej odjemną i odjemnik od różnicy. Odejmowanie zaczynamy oczywiście od strony prawej czyli od jedności i przechodzimy do rzędów wyższych tak jak w dodawaniu.

7 Oblicz różnicę liczb 964 i 321 sposobem pisemnym Zaczynamy od właściwego zapisu Zaczynamy od właściwego zapisu Odejmowanie rozpoczniemy od jedności 4 – 1 = 3, czyli w rzędzie jedności wpisujemy cyfrę 3, następnie odejmujemy dziesiątki 6 – 2 = 4 zatem do rzędu dziesiątek wpiszemy cyfrę 4. Na koniec odejmiemy setki 9 – 3 = 6 zatem do rzędu setek wpiszemy cyfrę 6.

8 Oblicz różnicę liczb 1284 i 671 sposobem pisemnym Zaczynamy od prawidłowego zapisu działania. Odejmowanie zaczynamy od jedności 4 -1 = 3, więc w jednościach wpisujemy 3 Liczymy teraz rząd dziesiątek 8 – 7 = 1 w rzędzie dziesiątek wpisujemy cyfrę 1. Teraz odejmiemy setki, ale 2 jest mniejsze niż 6, zatem z rzędu jedności tysięcy weźmiemy 1 (wtedy tam zostanie 0) i zapiszemy ją w rzędzie setek jako 10 setek więc 6 setek odejmujemy od 10 setek i 2 setek czyli razem od 12 setek. Teraz odejmujemy 12 – 6 = 6 i w rzędzie setek wpisujemy cyfrę 6

9 Opracowała: Justyna Dziekanowska


Pobierz ppt "Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google