Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda graficzna opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000. Zadania, w których występują

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda graficzna opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000. Zadania, w których występują"— Zapis prezentacji:

1 Metoda graficzna opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000. Zadania, w których występują dwie zmienne decyzyjne można rozwiązać za pomocą metody graficznej.

2 Przykład n Szef działu reklamy firmy "Press" otrzymał zlecenie na przeprowadzenie kampanii reklamowej wyrobu "Twigo". Kampania ta ma być zrealizowana poprzez dwie grupy środków masowego przekazu: radio i telewizję. Oszacowane ceny emisji reklamy wynoszą odpowiednio: w przypadku emisji radiowej 3 euro i telewizyjnej 6 euro. Koszty ponoszone przez firmę "Press" na emisji reklamy radiowej wynoszą 2 euro, a na telewizyjnej 1 euro, a przyjmowane jest zlecenie jeżeli jej koszty nie przekraczają 6 euro. Zleceniodawca żąda, aby wyemitowano co najmniej dwie reklamy, w tym co najmniej jedną reklamę telewizyjną. n Natomiast telewizja przyjmuje zlecenie emisji, jeśli reklama będzie emitowana co najwyżej cztery razy. n Określ optymalną liczbę emisji reklamy w przekazie radiowym i telewizyjnym.

3 Model matematyczny III Zmienne decyzyjne : x 1 - liczba emisji reklamy radiowej; x 2 - liczba emisji reklamy telewizyjnej. funkcja celu: f(x)=3x 1 + 6x 2 min (koszty zleceniodawcy w tys. zł) warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 6 warunek na koszty ponoszone przez firmę "Press", x 1 + x 2 2 warunek zleceniodawcy na emisję reklam, x 2 1 dolne ograniczenie uwzględniające żądanie zleceniodawcy, x 2 4 górne ograniczenie dotyczące warunków nałożonych przez TV, warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0, x 1 C, x 2 C.

4 x1 x2 Zbiór rozwiązań dopuszczalnych A D E B C 2 x 1 + x 2 6 x 1 + x 2 2 x 2 1 x 2 4

5 x1 x2 A D E B C f(x)=3x 1 + 6x 2 min c=[3 6]

6 Rozwiązanie optymalne jednoznaczne

7 Interpretacja rozwiązania Zmienne decyzyjne : x 1 = 1- emitujemy jedną reklamę radiową; x 2 =1- emitujemy jedną reklamę telewizyjną. funkcja celu: f(x)=9 minimalne koszty wynoszą 9 tys. zł warunki ograniczające: - firma "Press nie ponosi maksymalnie możliwych kosztów ( 3<6 ), - emitujemy dokładnie tyle reklam ile wynosi zakładane minimum (emitujemy minimalnie dwie reklamy), - emitujemy dokładnie tyle reklam telewizyjnych ile wynosi dolne ograniczenie uwzględniające żądanie zleceniodawcy, - emitujemy o trzy reklamy telewizyjne mniej niż wynosi górne ograniczenie dotyczące warunków nałożonych przez TV.

8 Model matematyczny IV Zmienne decyzyjne : x 1 - liczba emisji reklamy radiowej; x 2 - liczba emisji reklamy telewizyjnej. funkcja celu: f(x)=5x 1 + 5x 2 min warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 6 x 1 + x 2 2 x 2 1 x 2 4 warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0, x 1 C, x 2 C.

9 x1 x2 A D E B C

10 Rozwiązanie optymalne niejednoznaczne

11

12 Problem 2 n Ile węgla brunatnego w tonach i ropy naftowej w hl można wydobywać wiedząc, że potrzebne maszyny mogą pracować co najwyżej 8 godz. I na każda ton węgla potrzeba 2 godz. pracy maszyn, a na hl ropy tylko 1 godz., a zatrudnionych musi być przynajmniej 10 pracowników i na każdą jednostkę wyrobu potrzeba jednego pracownika. Zysk na wydobyciu 1 tony węgla wynosi 3 tys. zł, a 1hl ropy 6 tys. zł

13 Model matematyczny I Zmienne decyzyjne : x 1 - ilość wydobywanego węgla w tonach; x 2 - ilość wydobywanej ropy w hl. funkcja celu: f(x)=3x 1 + 6x 2 max(zysk w tys. zł) warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 8 warunek na czas pracy maszyn w godz. x 1 + x 2 10 warunek na liczbę zatrudnianych osób, warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0.

14 x1 x2 Nie ma zbioru rozwiązań dopuszczalnych 2 x1 + x2 8 x1 + x2 10

15 Nie ma rozwiązania optymalnego n Nie istnieje zbiór rozwiązań dopuszczalnych. n Układ warunków ograniczających i brzegowych jest sprzeczny

16 Problem 2 n Ile węgla brunatnego w tonach i ropy naftowej w hl można wydobywać wiedząc, że potrzebne maszyny mogą pracować co najmniej 8 godz. I na każda ton węgla potrzeba 2 godz. pracy maszyn, a na hl ropy tylko 1 godz., a zatrudnionych musi być przynajmniej 10 pracowników i na każdą jednostkę wyrobu potrzeba jednego pracownika. Zysk na wydobyciu 1 tony węgla wynosi 3 tys. zł, a 1hl ropy 6 tys. zł

17 Model matematyczny II Zmienne decyzyjne : x 1 - ilość wydobywanego węgla w tonach; x 2 - ilość wydobywanej ropy w hl. funkcja celu: f(x)=3x 1 + 6x 2 max(zysk w tys. zł) warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 8 warunek na czas pracy maszyn w godz. x 1 + x 2 10 warunek na liczbę zatrudnianych osób, warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0.

18 x1 x2 zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieograniczony 2 x1 + x2 8 x1 + x2 10

19 Rozwiązanie nieograniczone n Funkcja celu dąży do max i zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieograniczony.

20 Zmiana parametrów funkcji celu Zmienne decyzyjne : x 1 - liczba emisji reklamy radiowej; x 2 - liczba emisji reklamy telewizyjnej. funkcja celu: f(x)=cx 1 + 6x 2 min warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 6 x 1 + x 2 2 x 2 1 x 2 4 warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0, x 1 C, x 2 C.

21 x1 x2 A D E B C

22 Zmiana ograniczeń Zmienne decyzyjne : x 1 - liczba emisji reklamy radiowej; x 2 - liczba emisji reklamy telewizyjnej. funkcja celu: f(x)=3x 1 + 6x 2 min warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 b x 1 + x 2 2 x 2 1 x 2 4 warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0, x 1 C, x 2 C.

23 x1 x2

24 Model matematyczny V Zmienne decyzyjne : x 1 - liczba emisji reklamy radiowej; x 2 - liczba emisji reklamy telewizyjnej. funkcja celu: f(x)=30x 1 + 6x 2 max(zysk w tys. zł) warunki ograniczające: 2 x 1 + x 2 6warunek na koszty ponoszone przez firmę "Press", x 1 + x 2 2warunek zleceniodawcy na emisję reklam, x 2 1dolne ograniczenie uwzględniające żądanie zleceniodawcy, x 2 4górne ograniczenie dotyczące warunków nałożonych przez TV, warunki brzegowe: x 1 0, x 2 0, x 1 C, x 2 C.

25 x1 x2 A D E B C

26 x1 x2

27 Rozwiązanie optymalne jednoznaczne

28 Zadnie pierwotne n Max f. celu n Współczynniki f. celu n Warunki <= n Warunki >= n Warunki = n Macierz parametrów Zadnie dualne n Min f. celu n Wartości ograniczeń n zmienne >= dla max lub <= dla min n zmienne = dla min n Zmienne ze zbioru R n transponowana macierz parametrów

29 Interpretacja cen dualnych (y i ) n Jeżeli w i-tym ograniczeniu ZP wyraz wolny wzrośnie o jednostkę to optymalna wartości funkcji celu pierwotnego zadania wzrośnie o y i jednostek. n Cena dualna to graniczna wartość powyżej której dokonywanie dodatkowego zakupu tego środka nie jest już opłacalne.

30

31

32

33


Pobierz ppt "Metoda graficzna opracowanie na podstawie Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu D. Witkowska, Menadżer Łódź 2000. Zadania, w których występują"

Podobne prezentacje


Reklamy Google