Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technikum Zawodowe przy ul. Zwycięstwa Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technikum Zawodowe przy ul. Zwycięstwa Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Technikum Zawodowe przy ul. Zwycięstwa 28 15-703 Białystok
Nasza strona:

2 Technikum Zawodowe wchodzi w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

3 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Położenie szkoły Szkoła jest świetnie usytuowana, w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP i PKS. Znajdujemy się w odległości około 300m za „Madro” idąc od dworca PKP w kierunku Starosielc. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

4 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Internat Wszystkim uczniom spoza Białegostoku proponujemy zakwaterowanie w naszym Internacie, który zapewnia m.in.: bardzo dobrą bazę lokalową: 3-4 osoby w pokoju smaczne i tanie całodzienne wyżywienie konkurencyjną opłatę za zakwaterowanie pracownię komputerową Internet bezprzewodowy Koła zainteresowań Kafejkę z CYFRĄ+ Najważniejsza jednak zaleta pobytu w NASZYM INTERNACIE to ciepła, domowa atmosfera zapewniana na co dzień przez kierownictwo i wychowawców. Więcej na: Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

5 Ślubowanie na sztandar szkoły z 1972 roku Tarcza szkolna z lat 70-tych
Historia szkoły Tradycje szkoły sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy to w 1952 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a w 1953 roku Technikum Mleczarskie. W październiku 1971 r szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie Ślubowanie na sztandar szkoły z 1972 roku Sztandar szkoły z 1971 roku Tarcza szkolna z lat 70-tych Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

6 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Historia szkoły Przez dziesięciolecia istnienia placówka zaliczana do najnowocześniejszych w kraju kształciła świetnie wykwalifikowane kadry początkowo dla przemysłu mleczarskiego, później, zgodnie z potrzebami rynku, dla wielu innych działów przemysłu spożywczego. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

7 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Współczesność W chwili obecnej uczniowie Technikum kształceni są w 2 klasach. Po ukończeniu szkoły mogą oni podjąć pracę w: przedsiębiorstwach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności, oraz prowadzić działalność gospodarczą. przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handlu artykułami spożywczymi, Absolwenci 2007 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

8 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Kierunki kształcenia Kształcenie szerokoprofilowe (w zawodzie technik technologii żywności), dzięki któremu absolwent jest przygotowany w ciągu 3 lat nauki do pracy na wielu stanowiskach z możliwością przekwalifikowania się. Kształcenie w zakresie wąskiej specjalizacji spośród następujących, proponowanych przez szkołę: analiza środków spożywczych przetwórstwo owocowo-warzywne przetwórstwo mleka organizacja przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego Specjalizacje te ulegają modyfikacjom zgodnie z zainteresowaniami młodzieży i potrzebami rynku pracy. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

9 Gdzie pracują nasi absolwenci:
Z tych i wielu innych firm otrzymujemy corocznie podziękowania za doskonale wykształconych pracowników szybko awansujących dzięki swemu profesjonalnemu podejście do wykonywanej pracy. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

10 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Osiągnięcia Najlepsza kadra nauczycielska i baza dydaktyczna, laboratoria, pracownie językowe – wszystko to przekłada się na fakt, iż nasi uczniowie zajmują I miejsca w olimpiadach i konkursach zdobywając indeksy na najlepsze uczelnie a nasi nauczyciele są doceniani i honorowani nagrodami na terenie całego kraju. Najnowsze sukcesy: 2002/2003 na XXX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Gdańsku K. Kalinowska, K. Żemojduk i M. Zembrowska zespołowo zajęli I miejsce w kraju. 2003/2004   VI Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Kinga Kalinowska zajęła IV miejsce w kraju, a szkoła zespołowo III miejsce pod kier. Z.Stolarczyka. 2004/2005 w Grudziądzu na XXXI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie startowało 3 finalistów z naszej szkoły: Praczuk Aneta, Mieczkowska Wioleta, Rutkowska Monika. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

11 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Osiągnięcia Nasza nauczycielka Pani profesor Regina Szurno otrzymała od Polskiego Stowarzyszenia Mleczarzy tytuł Nauczyciela Roku 2006 a młodzież pod jej opieką zajęła zespołowo I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie 2006 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

12 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2006
Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

13 Formy kształcenia uczniów
Kształcenie w technikum to zajęcia teoretyczne w szkole oraz zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywane w zakładach produkcyjnych w mieście. W trakcie nauki w szkole nauczyciele wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające: - zdanie egzaminu maturalnego i dalsze kontynuowanie nauki - zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - podjęcie pracy zawodowej w swoim zawodzie w Polsce oraz krajach UE Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

14 Praktyka Zawodowa W celu zdobywania umiejętności praktycznych uczniowie technikum w klasach II, III i IV odbywają zajęcia praktyczne w ciągu 1 dnia w tygodniu w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego na terenie miasta: AGROVITA BIAŁYSTOK SP Z O.O CHŁODNIA BIAŁYSTOK SA SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO W klasie IV odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w tych przedsiębiorstwach oraz w wielu innych z woj. podlaskiego. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

15 Plusy kształcenia w Technikum:
Dobór właściwych, ciągle uaktualnianych treści nauczania i kształtowanie postawy mobilności zawodowej umożliwiającej w przyszłości funkcjonowanie na rynku pracy (zmiana stanowiska pracy) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych (zdobycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, prezentowania siebie, własnej inwencji, właściwa komunikacja interpersonalna) Wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, niemieckim w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację, doskonalenie znajomości słownictwa fachowego umożliwiającego podjęcie pracy zawodowej państwach Unii Europejskiej. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

16 Szkolne Forum Przedsiębiorczości
Od kilku lat, jako jedyna szkoła w Polsce organizujemy Szkolne Forum Przedsiębiorczości. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wśród młodzieży zachowań przedsiębiorczych, a także przygotowanie do skutecznego poruszania się po rynku pracy.  Tegoroczna edycja forum odbywała się pod hasłem: ,,Pracuję w Unii Europejskiej” więcej informacji o SFP znajdziecie pod adresem Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

17 Szkolne Miniprzedsiębiorstwo
Wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie nauki w Technikum uczniowie wykorzystują w praktyce, prowadząc od 3 lat Szkolne Miniprzedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo działa na wzór Spółki Jawnej, prowadzona jest autentyczna dokumentacja, odprowadzane są składki. Szkoła realizuje w ten sposób jedno z priorytetowych zadań szkoły jakim jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Stwarza swoim uczniom szansę sprawdzenia się w nowej roli - osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

18 Po ukończeniu technikum
absolwenci mogą podejmować pracę w szerokim profilu zatrudnienia w zakładach przetwórczych, handlu, laboratoriach analizy żywności w kraju i za granicą. absolwenci, którzy chcą kontynuować naukę mogą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na kierunkach związanych z przetwórstwem spożywczym takich jak: technologia żywności nauka o żywności chemia spożywcza towaroznawstwo biotechnologia Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

19 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Szkoła dla każdego Kształcenie młodzieży to tylko jedna strona medalu. Po lekcjach szkoła oferuje mnóstwo ciekawych propozycji rozpoczynając od Chóru Szkolnego poprzez szkolny teatr „DZIESIĄTKA”, zespół tańca nowoczesnego i zespół rockowy, kończąc na SKS-ach i kołach przedmiotowych. Organizujemy też systematycznie szkolne dyskoteki, spektakle teatralne, spotkania literackie itp. Pełną ofertę zajęć pozalekcyjnych możecie obejrzeć pod adresem: Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

20 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Szkolne Media Jako jedna z niewielu, jeśli nie jedyna szkoła w Białymstoku oferujemy swoim uczniom i mieszkańcom Internatu Internet Bezprzewodowy. Uczniowie mają też nieograniczony dostęp do Szkolnego Centrum Multimedialnego, w którym korzystać można z 8 komputerów z dostępem do Internetu. W szkolnym radiowęźle pełni dyżury nasza młodzież serwując na przerwach najnowszą muzykę rozbrzmiewającą na szkolnych korytarzach. Kreatywnym i chętnym uczniom oferujemy też możliwość prowadzenia Szkolnego Radia Internetowego „XFM” i strony WWW szkoły. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

21 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Nawet w skrócie trudno opisać wszystko to co dzieje się w naszej szkole… Dla zainteresowanych dodatkowymi informacjami zamieszczamy poniższe linki: REKRUTACJA TECHNIKUM W PRZEKROJU GALERIA ZDJĘĆ WYDARZENIA Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

22 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Więcej informacji na stronie: oraz pod numerami telefonów (085) oraz (085) Zapraszamy również do osobistych odwiedzin w naszej szkole. Zostaniecie serdecznie przyjęci przez naszych pracowników, którzy odpowiedzą Wam na wszystkie pytania. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

23 ZAPRASZAMY ZWYCIĘŻAJCIE RAZEM Z NAMI!!!
NA ZWYCIĘSTWA ZAPRASZAMY ZWYCIĘŻAJCIE RAZEM Z NAMI!!! Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28


Pobierz ppt "Technikum Zawodowe przy ul. Zwycięstwa Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google