Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYBERPRZEMOC I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYBERPRZEMOC I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA"— Zapis prezentacji:

1 CYBERPRZEMOC I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Opracowanie merytoryczne dla Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Tychach – Grażyna Jurek Prezentacja – Witold Naglik

2

3 Definicje: – przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (głównie internet i telefony komórkowe) - przemoc emocjonalna Wymienione zjawiska charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. CYBERPRZEMOC STALKING

4 Podstawowe formy zjawiska cyberprzemocy to:
nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli Do działań określonych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

5 Charakterystyczne cechy zjawiska CYBERPRZEMOCY:
wysoki poziom anonimowości, wykorzystywanie możliwości, jakie dają media elektroniczne, szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze, powszechna dostępność w sieci tych materiałów ofiara cyberprzemocy jest stale narażona na atak, niezależnie od miejsca, pory dnia lub nocy. stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań sytuacja doznawania krzywdy społecznej przez dziecko jest trudna do zaobserwowania przez rodziców i raniących.

6 Skala problemu: Problem cyberprzemocy został rozpoznany w Polsce w 2007 roku (Fundacja Dzieci Niczyje, Firma Gemus SA). Prowadzono badania w ramach projektu „Pomoc rówieśnicza, a media elektroniczne”, pytano dzieci o doświadczenia w sytuacji: przemocy werbalnej w sieci, rejestrowania filmów i zdjęć wbrew woli dziecka publikowanie w sieci zdjęć, filmów i informacji ośmieszających dziecko podszywanie się w sieci przez dziecko

7 Oto najważniejsze ustalenia badawcze*:
co drugi młody człowiek (52%) miał do czynienia z przemocą werbalną w internecie lub przez telefon komórkowy. 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania, 21% poniżania, ośmieszania, upokarzania, 16% straszenia i szantażowania, 29% dzieci zgłasza, że ktoś w sieci podawał się za nie wbrew ich woli, ponad 57% osób (wiek lat) była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli, 14% zgłasza rozpowszechnianie w sieci lub w GSM kompromitujących materiałów, Akty cyberprzemocy powodują (często!) u ofiar irytację, lęk i zawstydzenie. * źródło: Raport z badania „Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne”, luty 2007 (badania dzieci 12-17)

8 – Przemoc rówieśnicza różne typy rodzajowe tradycyjnych przestępstw,
a w szczególności: pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźba bezprawia, zniewaga, zniesławienie. W ostatnim czasie do Kodeksu Karnego wprowadzono nowe typy przestępstw: stalking i wykorzystywanie wizerunku innej osoby lub jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Przemoc rówieśnicza różne typy rodzajowe tradycyjnych przestępstw,

9 - jest to przemoc emocjonalna
- jest to przemoc emocjonalna. Działanie sprawcy polega na tym, że uporczywie nęka ofiarę, wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub że istotnie naruszy jej prywatność. STALKING Stalking i wykorzystywanie wizerunku lub danych osobowych to przestępstwo ścigane z urzędu. Artykuły Kodeksu Karnego, które o tym stanowią to: Art. 190a §1,2,3,4 i art. 191a §1,2

10 Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

11 Art.191 § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

12 Wdrożyć działania profilaktyczne:
Według sędzi Anny Marii Wesołowskiej skala ryzykownych zachowań młodzieży będzie rosła, jeżeli nie zostaną wdrożone zdecydowane działania profilaktyczne. Niezbędna jest : - edukacja młodzieży w zakresie reakcji prawa karnego na nowe zagrożenie (grooming, cyberprzemoc, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego) (niezbędna jest edukacja seksualna) - świadomość, że działania profilaktyczne przyniosą oczekiwany skutek tylko wówczas, gdy my dorośli sami zrozumiemy powagę zagrożeń płynących z dzisiejszej rzeczywistości.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "CYBERPRZEMOC I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google