Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barok."— Zapis prezentacji:

1 Barok

2 W skrócie Inna nazwa baroku to barocco czyli perła o nieregularnych kształtach. To główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, który trwa od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznawany jest za sztukę kontrreformacyjną. Za zadanie miała przyciągnąć wiernych do Kościoła.

3 Cechy charakterystyczne
Barok, zarówno w warstwie światopoglądowej jak i estetycznej, nie był bezpośrednim zaprzeczeniem zdobyczy Odrodzenia. Zaburzenie zasady renesansowej harmonii dla harmonii pojętej jako synteza przeciwieństw i ruchu oraz wprowadzenie metafizycznego niepokoju wynikało z innowacyjnego przetworzenia tradycji humanistycznej.

4 Jezuici w Baroku Ogromną rolę w formacji duchowej i intelektualnej baroku odegrali jezuici, którzy etyką posłuszeństwa względem autorytetom kościelnym starali się uchronić wiernych przed największymi niepokojami epoki. Szkoła jezuicka "wypracowała sobie gotowe już recepty przeciw chorobom tych czasów i według nich wsączała drobnymi dawkami odtrutki w krew swoich wychowanków”.

5 Myśl społeczna W epoce baroku powszechnym uznaniem cieszyła się nadal tradycyjna myśl chrześcijańska, wzbogacona o idee kontrreformacyjne i reformacyjne. Na skutek ruchów reformatorskich w Kościele, rozpoczął się rozwój edukacji i starannego kształcenia duchownych. Tradycyjna myśl dawała spójny obraz świata i konkretne zasady postępowania w codziennym życiu, tak aby osiągnąć zbawienie.

6 Racjonalizm Filozoficzne podejście powstałe w baroku. Zakładające możliwość dotarcia do prawdy z użyciem samego rozumu z pominięciem doświadczenia, poprzez stworzenie systemu opartego na jedynym z podstawowych pojęć matematycznych, z którego poprzez dedukcję można wywieść całość wiedzy. Racjonalizm w nowożytnej filozofii wywodzi się od Kartezjusza. W anglosaskiej tradycji filozoficznej bywa nazywany racjonalizmem kontynentalnym.

7 Empiryzm Doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim, bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne. Empiryzm stoi w ostrej sprzeczności z racjonalizmem filozoficznym, który głosi, że źródłem poznania są właśnie idee, zaś bodźce zmysłowe mają znaczenie drugorzędne. Empiryzm powstał w baroku.

8 Nauka W dziedzinie biologii William Harvey opisał działanie układu krwionośnego, a John Ray stworzył pierwszą systematykę roślin. Dzięki mikroskopowi przełomowych odkryć dokonali również Robert Hooke, Antonie van Leeuwenhoek i Marcello Malpighi. Z kolei Robert Boyle rozpoczął erę nowoczesnej chemii.

9 Architektura najwspanialszymi budowlami były wówczas kościoły i pałace. aby wzmocnić efekt, łączono w jedną całość architekturę, rzeźbę i malarstwo, a także muzykę, strój i ceremoniał. tworzono oryginalne fasady i rzuty wprowadzono iluzjonizm, który sprawiał, że budowle wydawały się jeszcze wspanialsze niż były.

10

11 Obrazy Malarze baroku podejmowali najczęściej tematykę religijną, mitologiczną, alegoryczną, historyczną i portretową.

12 Trzema największymi kompozytorami baroku byli:
Muzyka W okresie baroku w muzyce dokonał się ogromny przełom. Rozkwitła muzyka świecka, instrumentalna (zwłaszcza smyczkowa i organowa), opera, oratorium i kantata. Korzystano chętnie z różnorodnych środków wyrazu i posługiwano się bogatą stylistyką. Wynaleziono takie formy muzyczne, jak sonata, koncert i uwertura. Trzema największymi kompozytorami baroku byli: Johann Sebastian Bach (Koncerty brandenburskie) Georg Friedrich Händel (oratorium Mesjasz) Antonio Vivaldi (Cztery pory roku)

13 1. 2. 3.


Pobierz ppt "Barok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google