Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariusz Korpalski www.law24.pl 1 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariusz Korpalski www.law24.pl 1 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM."— Zapis prezentacji:

1 Mariusz Korpalski 1 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM

2 Mariusz Korpalski 2 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY. 2. ZABEZPIECZENIA UMOWNE. A. HIPOTEKA. B. ZASTAW REJESTROWY. 3. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO 4. INNE PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.

3 Mariusz Korpalski 3 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY Warunki odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy: a) (wyraźna) zgoda na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą lub b) milczenie przez dwa tygodnie od przedstawienia przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją.

4 Mariusz Korpalski 4 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY a)(wyraźna) zgoda inwestora: możliwa również bez przedstawienia umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją, może być ustna, faksem, mailem lub w ogóle dorozumiana, nie może być blankietowa – na dowolnego podwykonawcę albo na dowolną umowę z konkretnym podwykonawcą, zgoda musi określać konkretnego podwykonawcę i konkretną umowę z podwykonawcą.

5 Mariusz Korpalski 5 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY b) milczenie inwestora oznacza zgodę na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą: jeżeli generalny wykonawca przedłożył umowę z podwykonawcą wraz z dokumentacją i jeżeli nie zgłosił pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń w ciągu 14 dni,

6 Mariusz Korpalski 6 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY b) milczenie inwestora oznacza zgodę na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą: Jaką dokumentację należy przedłożyć? Obejmującą zakres prac od których zależy wynagrodzenie. Kto ma dokumentację przedłożyć? Obojętnie. Również podwykonawca! Jak dokumentację przedstawić? Nie wystarczy doręczyć, należy wyjaśnić przyczynę dostarczenia.

7 Mariusz Korpalski 7 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY Skutki prawne: braku zgody inwestora lub nieprzedłożenia przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją: Umowa generalnego wykonawcy z podwykonawcą jest ważna ale inwestor wobec podwykonawcy nie odpowiada.

8 Mariusz Korpalski 8 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY Odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy: Podwykonawca odpowiada wobec dalszego podwykonawcy zawsze. Generalny wykonawca odpowiada wobec dalszego podwykonawcy tylko gdy wyrazi zgodę lub będzie milczał po otrzymaniu umowy i dokumentacji. Inwestor odpowiada wobec dalszego podwykonawcy tylko gdy wyrazi zgodę lub będzie milczał po otrzymaniu umowy i dokumentacji.

9 Mariusz Korpalski 9 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY Uwaga! Odpowiedzialność inwestora z art. 647(1) Kc. dotyczy tylko należności z umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło. Należności z tytułu umowy sprzedaży, najmu, przewozu itp. nie są objęte odpowiedzialnością inwestora nawet gdy wykonywał je podwykonawca.

10 Mariusz Korpalski PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO 1. Sprawdzanie pełnomocnictw osób podpisujących umowy i zamówienia. 2. Żądanie podpisów na fakturach i to przez osoby z pisemnym pełnomocnictwem. 3. Żądanie potwierdzania salda (na koniec roku) przez osoby z pisemnym pełnomocnictwem.

11 Mariusz Korpalski PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO Rola weksla w postępowaniu nakazowym: Weksel służy do uzyskania nakazu, który jest natychmiast wykonalny. Rola deklaracji wekslowej: Deklaracja służy obronie dłużnika (pozwanego) – dopiero po wydaniu nakazu dłużnik może się bronić, że weksla użyto niezgodnie z deklaracją wekslową

12 Mariusz Korpalski PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO Zalety postępowania nakazowego mocniejszego: 1.Nakaz zapłaty jest natychmiast tytułem zabezpieczenia. 2.Wniesienie zarzutów nie pozbawia automatycznie mocy nakazu zapłaty. 3.Powód wnosi tylko ¼ opłaty sądowej. Pozwany wnosi ¾ opłaty sądowej wraz z wniesieniem zarzutów.

13 Mariusz Korpalski 13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Beata Komarnicka-Nowak Mariusz Korpalski


Pobierz ppt "Mariusz Korpalski www.law24.pl 1 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google