Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM"— Zapis prezentacji:

1 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM
Mariusz Korpalski

2 ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM
USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY. 2. ZABEZPIECZENIA UMOWNE. A. HIPOTEKA. B. ZASTAW REJESTROWY. 3. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO 4. INNE PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI. Mariusz Korpalski

3 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
Warunki odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy: a) (wyraźna) zgoda na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą lub b) milczenie przez dwa tygodnie od przedstawienia przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją. Mariusz Korpalski

4 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
(wyraźna) zgoda inwestora: możliwa również bez przedstawienia umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją, może być ustna, faksem, mailem lub w ogóle dorozumiana, nie może być „blankietowa” – na dowolnego podwykonawcę albo na dowolną umowę z konkretnym podwykonawcą, zgoda musi określać konkretnego podwykonawcę i konkretną umowę z podwykonawcą. Mariusz Korpalski

5 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
b) milczenie inwestora oznacza zgodę na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą: jeżeli generalny wykonawca przedłożył umowę z podwykonawcą wraz z dokumentacją i jeżeli nie zgłosił pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń w ciągu 14 dni, Mariusz Korpalski

6 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
b) milczenie inwestora oznacza zgodę na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą: Jaką dokumentację należy przedłożyć? Obejmującą zakres prac od których zależy wynagrodzenie. Kto ma dokumentację przedłożyć? Obojętnie. Również podwykonawca! Jak dokumentację przedstawić? Nie wystarczy doręczyć, należy wyjaśnić przyczynę dostarczenia. Mariusz Korpalski

7 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
Skutki prawne: braku zgody inwestora lub nieprzedłożenia przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją: Umowa generalnego wykonawcy z podwykonawcą jest ważna ale inwestor wobec podwykonawcy nie odpowiada. Mariusz Korpalski

8 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
Odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy: Podwykonawca odpowiada wobec dalszego podwykonawcy zawsze. Generalny wykonawca odpowiada wobec dalszego podwykonawcy tylko gdy wyrazi zgodę lub będzie milczał po otrzymaniu umowy i dokumentacji. Inwestor odpowiada wobec dalszego podwykonawcy tylko gdy wyrazi zgodę lub będzie milczał po otrzymaniu umowy i dokumentacji. Mariusz Korpalski

9 1.USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA/GENERALNEGO WYKONAWCY
Uwaga! Odpowiedzialność inwestora z art. 647(1) Kc. dotyczy tylko należności z umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło. Należności z tytułu umowy sprzedaży, najmu, przewozu itp. nie są objęte odpowiedzialnością inwestora nawet gdy wykonywał je podwykonawca. Mariusz Korpalski

10 3. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO
1. Sprawdzanie pełnomocnictw osób podpisujących umowy i zamówienia. 2. Żądanie podpisów na fakturach i to przez osoby z pisemnym pełnomocnictwem. 3. Żądanie potwierdzania salda (na koniec roku) przez osoby z pisemnym pełnomocnictwem. Mariusz Korpalski

11 3. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO
Rola weksla w postępowaniu nakazowym: Weksel służy do uzyskania nakazu, który jest natychmiast wykonalny. Rola deklaracji wekslowej: Deklaracja służy obronie dłużnika (pozwanego) – dopiero po wydaniu nakazu dłużnik może się bronić, że weksla użyto niezgodnie z deklaracją wekslową Mariusz Korpalski

12 3. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA NAKAZOWEGO
Zalety postępowania nakazowego „mocniejszego”: Nakaz zapłaty jest natychmiast tytułem zabezpieczenia. Wniesienie zarzutów nie pozbawia automatycznie mocy nakazu zapłaty. Powód wnosi tylko ¼ opłaty sądowej. Pozwany wnosi ¾ opłaty sądowej wraz z wniesieniem zarzutów. Mariusz Korpalski

13 Beata Komarnicka-Nowak
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Beata Komarnicka-Nowak Mariusz Korpalski Mariusz Korpalski


Pobierz ppt "ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI W PROCESIE BUDOWLANYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google