Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis statystyczny naszej klasy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis statystyczny naszej klasy."— Zapis prezentacji:

1

2 Opis statystyczny naszej klasy.
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu ID grupy: 98/48_MF_G2 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy. Semestr/rok szkolny: II/2010/2011

3 Na dobry początek spotkania ze statystyką kilka "żartobliwych" cytatów:
"Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka." - Friedrich Nietzsche "Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki."- Benjamin Disraeli "Statystyka to matematyczny kamuflaż błędu." - Georges Elgozy

4 Statystykę dzielimy na:
Czym jest statystyka? Statystyka – to nauka zajmująca się metodą pozyskiwania, porządkowania, przedstawiania i interpretowania zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości i ich ilościowe przestawienie. Statystykę dzielimy na: statystykę opisową , zajmującą się metodami zbierania i prezentowania informacji statystycznych i ich ilościowym opisem,  statystykę matematyczną, opierającą się na rachunku prawdopodobieństwa.

5 Wielkości statystyczne:
Średnią arytmetyczną liczb a1,a2,…,an nazywamy liczbę: Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb). MEDIANA (zwana też wartością środkową ), to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.

6 Wielkości statystyczne
Dominanta (wartość modalna, moda) – jest to wartość cechy statystycznej występująca najczęściej. ROZSTĘP DANYCH – różnica między wartością max i min cechy.

7 Wielkości statystyczne
Kwartyl – kwartyl rzędu 1/4 (pierwszy kwartyl, dolny kwartyl), 1/2 (drugi kwartyl, mediana) lub 3/4 (trzeci kwartyl, górny kwartyl). Jest jedną z miar położenia. 25% obserwacji ma wartości poniżej pierwszego kwartyla, drugi kwartyl dzieli zbiorowość na dwie równe części, zaś 25% obserwacji ma wartości powyżej trzeciego kwartyla (z dokładnością +/-1). Różnica między trzecim i pierwszym kwartylem to tzw. rozstęp kwartylny, zaś jego połowa to odchylenie ćwiartkowe.

8 Zbieranie, porządkowanie, przedstawianie i interpretowanie danych
Do najbardziej znanych sposobów zbierania informacji należą ankiety. Należy przy tym pamiętać, że jeśli chcemy, by nasze badania miały (przynajmniej w przybliżeniu) przedstawiać pewną rzeczywistość i by były reprezentatywne, liczba ankietowanych ludzi powinna być możliwie największa i wybrana losowo. Nasz zespół przeprowadził ankietę wśród 23 uczniów klasy IIb.

9 Zbieranie danych

10 Porządkowanie danych Porządkowanie danych polega na przyporządkowaniu danemu przypadkowi (możliwości) określonej wielkości liczbowej. Na podstawie ankiety dowiedzieliśmy się różnych informacji o naszej klasie.

11 Przedstawianie danych
Dane można prezentować graficznie na wiele sposobów. To, w jaki sposób wybierzemy, zależy od tego, jakie dane będziemy przedstawiać, na przykład: - wykres słupkowy – gdy chcemy porównać dane - wykres liniowy - gdy wraz ze zmianą jednej wartości zmienia się druga

12 Przedstawianie danych
- diagram kołowy – gdy przedstawiamy coś jako część całości np. dane podane w procentach - diagram rysunkowy – na przykład, gdy dane dotyczą dużych liczb (jeden rysunek przedstawia pewna liczbę

13 Badania Zadaliśmy naszym kolegom kilka podstawowych pytań:

14 Badania W otrzymanej ankiecie każdy uczeń z klasy udzielił szczerej odpowiedzi. Wyniki 23 ankiet przedstawiliśmy w kolejnych slajdach.

15 Wyniki badań, przedstawianie danych
Upodobania naszych rodziców – imię dziecka (czyli nasz patron) A D G J K M S P W 1 4 2 3

16 Wyniki badań, przedstawianie danych
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY kolor włosów Kolor włosów ilość czarny 3 blondyni 1 szatyni 2 bruneci 13 rudy kolorowe?

17 Wyniki badań, przedstawianie danych
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY kolor oczu wzrost szare brązowe zielone niebieskie inne 2 9 4 8 1 tabela łodygowo- listkowa Średnia arytmetyczna:= 167,7 cm, Mediana: = 172 Moda: = 172 Rozstęp danych: = 27

18 Wyniki badań, przedstawianie danych
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY długość dłoni, rozmiar obuwia Wartość modalna := 16 cm

19 Wyniki badań, przedstawianie danych
UPODOBANIA Wartość modalna: =1 godz.

20 Wyniki badań, przedstawianie danych
UPODOBANIA

21 Wyniki badań, przedstawianie danych
UPODOBANIA Dominanta:= praworęczność

22 Wyniki badań, przedstawianie danych
UPODOBANIA

23 Wyniki badań, przedstawianie danych
UPODOBANIA

24 Wnioski końcowe Po przeprowadzeniu ankiety i uporządkowaniu danych zebraliśmy o naszej klasie obszerny materiał badawczy. Opracowane wyniki pozwalają stwierdzić, że jesteśmy wspaniali i dobrze się czujemy w naszej klasie. Ponadto: W zespole dominują kobiety oraz osoby praworęczne (85%). Większość badanych, to bruneci o brązowych lub niebieskich oczach. W klasie jest dużo osób wysokiego wzrostu. Przeważnie nosimy obuwie o rozmiarze 40. Litery takie jak D, K, P to najpopularniejsze inicjały naszych imion. Najbardziej lubimy spędzać czas na lekcjach wychowania fizycznego. Naszym hobby jest muzyka. Preferujemy kolor niebieski. Kieszonkowe zwykle otrzymujemy od rodziców, a wydajemy je na słodycze lub karty do telefonów.

25 Wnioski końcowe O naszej klasie moglibyśmy powiedzieć jeszcze więcej ,
większość z nas ma sympatie. za dużo czasu spędzamy przed komputerem, a zwłaszcza chłopcy lekcje odrabiamy około 1godz., a czasami zdarza nam się o nich zapomnieć... 56% badanych miesza cukier w herbacie w prawą stronę i jak stwierdziliśmy nie zależy to od silniejszego rozwoju lewej lub prawej półkuli mózgowej. O naszej klasie moglibyśmy powiedzieć jeszcze więcej , ale nie chcemy zanudzać…

26 Zadania wraz z wynikami
Zad. Joasia badała liczbę osób w samochodach osobowych przejeżdżających obok jej domu. Oto jej notatki (jedna kreska oznacza jeden samochód, czyli IIII to 5 samochodów). Sporządź diagram słupkowy przedstawiające informacje zebrane przez Joasię. Liczba osób w samochodzie Liczba samochodów 1 2 3 4 5 IIII IIII IIII IIII IIII III IIII IIII IIII III IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII II IIII IIII I Rozwiązanie:

27 Zadania wraz z wynikami

28 Zadania wraz z wynikami

29 Zadania wraz z wynikami
Zad. W tabeli łodygowo listkowej przedstawiono wzrost (w cm) pewnej grupy dzieci. Jaka jest mediana wzrostu w tej grupie? Podaj wartość mody. Rozwiązanie: Medianę, czyli środkowy wynik, znajdziemy bardzo łatwo. W tabeli wyniki są już uporządkowane, zatem szukam środkowego. Wszystkich danych mamy 25, stąd mediana jest równa 162 cm. Moda, to wynik najczęściej występujący i wynosi 148 cm.

30 Kalkulacje statystyczne – projekt „SEMESTR”
Podczas zajęć projektowych w II semestrze opracowaliśmy arkusz wspomagający wychowawcę w żmudnych obliczeniach statystycznych. Udało nam się napisać formuły liczące: średnie ocen uczniów frekwencję średnią klasy średnie ocen z przedmiotów

31 Kalkulacje statystyczne – projekt „SEMESTR”
Po wprowadzeniu ocen do arkusza, automatycznie wyliczają się średnie ocen uczniów, średnie z przedmiotów, średnia klasy, sumy ocen.

32 Kalkulacje statystyczne – projekt „SEMESTR”
Dodatkowo tworzą się wykresy średnich ocen uczniów, średnich z przedmiotów i frekwencji. Np. wykres średnich ocen uczniów

33 Bibliografia www.iwiedza.net/encyklo/gleter.html www.wikipedia.pl
materiały własne np. ankiety, zbiory zadań matematycznych, podręczniki,

34 Zespół badawczy tworzyli:
Dominika Agnieszka Kasia Kornela Monika Daria Bartłomiej Kasia Klaudia Ilona i nasza koleżanka z klasy IIc Ania

35


Pobierz ppt "Opis statystyczny naszej klasy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google