Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane informacyjne: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane informacyjne: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane informacyjne: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich
ID grupy: 98/25 MF G1 Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Audyt energetyczny Semestr/rok szkolny: Drugi/2010/2011

3 Wprowadzenie Pojęcie audytu energetycznego, wprowadzane w ostatnich latach do języka technicznego, ma dłuższą historię niż się często przypuszcza. Audyt czy audytor zostało wprowadzone do słownika języka polskiego z łaciny. Łacińskie audire - słyszeć, słuchać jest źródłem takich słów jak audiencja, audytor czy audytorium. Słowo audytor już w średniowiecznym języku polskim oznaczało sędziego śledczego w sądach kościelnych i wojskowych. Nie pozostaje to bez związku z funkcją audytora energetycznego obecnie, ponieważ jego zadaniem jest śledztwo energetyczne w przedsiębiorstwie.

4 Audyt energetyczny Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii

5 Zawartość audytu energetycznego
Każdy profesjonalnie przygotowany audyt energetyczny powinien posiadać określone punkty, na podstawie których wydawana jest rzetelna oraz sumienna opinia na temat ogrzewania oraz rachunków za prąd. Bardziej jednak ocenie podlegają metody, które mają na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania lub rachunków za prąd. Audyt takiego budynku, który jest własnością zleceniodawcy powinien zawierać dokładną inwentaryzację systemu grzewczego, określenie czy dany system jest wystarczająco wydajny oraz charakterystykę grzewczą budynku. Wszystko po to, aby jak najlepiej dobrać oraz ocenić metodę ogrzewania. Warto tutaj nadmienić, że ma to być metoda o wiele tańsza oraz taka, która zbytnio nie obciąży portfela inwestora. Ponadto, audyt energetyczny powinien przedstawiać najodpowiedniejsze dla danego budynku nowe metody grzewcze. Oczywiście pod tym względem cena odgrywa znaczącą rolę. Ponadto audyty energetyczne dopasowują najodpowiedniejszy oraz najtańszy system grzewczy dla opiniowanego budynku oraz jego charakterystyki grzewczej.

6 Audyt energetyczny a świadectwo (certyfikat) energetyczne:
Audyt energetyczny jest pojęciem innym niż certyfikat. Różnica podstawowa to metodyka wykonywania i cel wykonania. Metodykę wykonywania audytu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 roku (poz. 195) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Metodykę wykonywania świadectwa znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Cel wykonywania audytu określa Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, a cel wykonywania świadectw energetycznych (zwanych też certyfikatami) określa nowela Ustawy Prawa Budowlanego z września 2007 roku. Dodatkowo audyt energetyczny jest pojęciem znacznie szerszym i może obejmować także inne zakresy związane z oceną gospodarki energią (np. w zakładach pracy, dla celów oceny skutków ekologicznych realizowanej inwestycji, dla aplikacji do środków UE itp.) Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - ulepszenia, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, w tym również zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej (A, B, C, D, E, F ). Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku określona  w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Certyfikat sporządza się co 10 lat, lub po remoncie lub modernizacji poprawiającej energooszczędność nieruchomości. Świadectwo energetyczne to dokument, który szczegółowo opisuje nieruchomość pod względem zapotrzebowania na energię. Do obliczeń brane są tylko obiektywne cechy danego budynku i jego instalacji, które mają wpływ na wielkość zużycia energii. Nie uwzględnia się rachunków za gaz, prąd czy opał, gdyż te mogą przecież się różnić w zależności od osobistych preferencji lub rozrzutności użytkownika. Dzięki temu certyfikat energetyczny jest dokumentem wiarygodnym i rzetelnym.

7 Opis stanu energetycznego budynków
Zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynków oddanych do użytku do 1985r. średnio rocznie wynosi kWh/m, w budynkach z lat do 200 kWh/m, a w budynkach oddanych w ostatnich latach do 160 kWh/m Według najnowszych badań tylko 4 % budynków w Polsce zużywa poniżej 200 kWh/m

8 Procentowe straty ciepła

9 Zużycie oleju w naszej szkole.
l.p Miesiąc ilość litrów 1 styczeń 4000 2 luty 5000 3 marzec 7600 4 kwiecień 5 maj 6 czerwiec 3000 7 lipiec 8 sierpień 9 wrzesień 10 październik 5973 11 listopad 6000 12 grudzień 8000 13 7000 14 14000 Suma 70573

10 Zużycie wody w naszej szkole.
l.p okres rozliczeniowy Pierwszy licznik Drugi licznik Suma 1 59 39 98 2 5 68 73 3 101 106 4 60 14 74 65 17 82 6 46 12 58 7 8 9 86 21 107 10 99 34 133 11 45 25 70 42 47 13 48 69 656 261 917

11

12 Zużycie energii w budynkach mieszkalnych.

13 Zużycie energii w naszej szkole.
Zużycie energii elektryczne w Zespole Szkół w Lipinkach Łużyckich l.p okres rozliczeniowy Średnie zużycie Srednia cena za kWh opłata za dany okres rozliczeniowy 1 7740 0,6359 4921,866 2 7950 0,6682 5312,19 3 6614 0,618 4087,452 4 5121 0,7087 3629,2527 5 5001 0,8302 4151,8302 6 3961 0,6857 2716,0577 7 1327 1,0977 1456,6479 8 1283 0,1647 211,3101 9 3938 0,7316 2881,0408 10 5992 0,6108 3659,9136 11 7473 0,582 4349,286 12 8150 0,5651 4605,565 13 7976 0,5749 4585,4024 14 7269 0,5859 4258,9071 Suma 50826,722

14

15 Uczniowie z UGP chcą obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej i
Przy każdym włączniku prądu umieścili napis „ Wyłącz mnie, jeśli mnie nie potrzebujesz”

16 Obliczenia: Jeśli wyłączymy światło w jednej sali, tylko jedną godzinę lekcyjną dziennie to: w ciągu roku zaoszczędzimy 497 zł. TO ILE MOGLIBYŚMY ZAOSZCĘDZIĆ WE WSZYSTKICH SALACH!!!!!!

17 Historia światła i żarówki w oczach gimnazjalistów

18 Porównanie starego i nowego układu grzewczego

19 Straty ciepła w budynku szkoły
Pęknięcia na stropach

20 Straty ciepła w budynku szkoły
Stare okna Nowe okna

21 Straty ciepła w budynku szkoły
Łącznik dwóch budynków Przeciekający co roku w zimie.

22 Co należy zrobić w budynku szkoły, aby straty ciepła były mniejsze.
Ocieplenie stropu Modernizacja okien i drzwi zewnętrznych Naprawić elewację zewnętrzną Naprawić pęknięcia wewnątrz budynku Zlikwidować łącznik między budynkami

23 Wniosek; Gdybyśmy chcieli zmodernizować budynek szkoły, tak aby zmniejszyć straty ciepła, wody i energii elektrycznej to potrzeba dużej inwestycji finansowej organu prowadzącego. Organem prowadzącym naszej szkoły jest Urząd Gminy. Dowiedzieliśmy się, że ze względu na modernizację miejscowego Domu Kultury i Przedszkola w Lipinkach Łużyckich nie jest to możliwe w najbliższym czasie. Musimy czekać na bardziej dogodne warunki finansowe i próbować oszczędzać samodzielnie np. poprzez wyłączanie światła wtedy kiedy nie jest potrzebne itd..

24


Pobierz ppt "Dane informacyjne: Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google