Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Dubinach ID grupy: 96_17_p_g1 Opiekun: Ewa Gierasimiuk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Fiskusa nie oszukasz Semestr/rok szkolny: IV, 2011/2012

3 Cel główny projektu : Celem głównym realizowanego tematu projektowego jest kształtowanie umiejętności obliczania podatków i przydatności umiejętności stosowania obliczeń procentowych w codzienności.

4 Cele szczegółowe : Uczniowie poznają podstawowe pojęcia, takie jak: system fiskalny, podatek, marża, VAT, PIT, CIT, akcyza, cena netto i brutto, ceny hurtowe i detaliczne. Poznają historię polskiego systemu podatkowego, ich rodzaje /np. dziesięcina, myto, podymne/ i sposoby pobierania. Opracują i rozwiążą zadania dotyczące podatków korzystając z programów komputerowych /Excel/. Poznają zasady obliczania poszczególnych rodzajów podatków.

5 Cele szczegółowe c.d. : Poszerzą wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania obliczania procentów. Przygotują i przeprowadzą debatę na temat „Dlaczego należy płacić podatki?” Przygotują i przedstawią prezentacje multimedialne opracowane w grupach.

6 Opis działań zespołu: Uczniowie zdobyli umiejętność wykonywania obliczeń procentowych i stosowania ich w życiu. Uczestnicy projektu opracowali wybrane przez siebie zadania wykorzystując różne źródła informacji, m.in. prasę, internet, wywiady z pracownikami Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy i biura rachunkowego. Przeanalizowali podstawowe druki ZUS i US oraz przykładowe rozliczenie podatkowe. Korzystali z programu do rozliczeń podatkowych na . Efektem pracy uczniów są prezentacje multimedialne, krzyżówki, quizy, wykresy, diagramy oraz przeprowadzona przez uczniów debata na forum szkoły.

7 Opis działań c.d. : Uczniowie zostali podzieleni na kilka zespołów. Każda grupa odpowiadała za przygotowanie części projektu, którą przedstawili w formie prezentacji multimedialnej. Grupa I – opracowała historię podatków Grupa II – podatek obrotowy Grupa III – podatek dochodowy, PiT-y Grupa IV – podatki w mojej gminie Grupa V – podatki w innych krajach i regulacje prawne

8 Działania grupy i : Uczniowie zebrali informacje na temat historii podatków w Polsce. Starali się zebrać odpowiedzi na pytania: Co to jest podatek? Kto wprowadził podatki jak pierwszy? Jakie rodzaje podatków stosowano w dawnej Polsce? Dlaczego i po co płacimy podatki? Na co się je wydaje?

9 Działania grupy I : Grupa przygotowała prezentację multimedialną na temat podatków w Polsce – dawniej i dziś.

10 Działania grupy II : Praca w grupie
Uczniowie zgromadzili informacje na temat podatku obrotowego. Sprawdzili gdzie go można znaleźć i w jakiej wysokości występuje? Przeanalizowali paragony z kas fiskalnych i faktury za zakupy, których dokonali? Szukali odpowiedzi na pytania: Co to jest marża, akcyza, VAT? Co to są ceny netto, brutto, detaliczne i hurtowe? Jak zmienia się cena towaru na drodze od producenta do konsumenta?

11 Działania grupy III: Uczniowie zebrali informacje na temat podatku dochodowego. Przeanalizowali przykładowe zeznanie podatkowe. Sporządzili wnioski. Próbowali odpowiedzieć na pytania: - Czym jest PIT ? Kiedy wypełnia się zeznanie podatkowe? Jakie odliczenia przysługują i komu? Jakie zmiany bym wprowadził, gdybym był ministrem finansów?

12 Działania grupy III :

13 Działania grupy IV: Uczniowie przeanalizowali stronę internetową naszego Urzędu Gminy w Hajnówce w poszukiwaniu informacji na temat rodzajów i wysokości podatków , jakie jej mieszkańcy płacą. Starali się odpowiedzieć na pytania: Jakie podatki płacą mieszkańcy naszej gminy? Jakie podatki dla gminy i w jakiej wysokości płacą nasi rodzice? Również przygotowali propozycje zmian, jakie chcieliby wprowadzić w podatkach lokalnych?

14 Działania grupy V : Uczniowie za pomocą przeglądarki
internetowej odszukali informacje na temat podatków obowiązujących w UE, ich rodzajach i wysokości. Próbowali odpowiedzieć na pytania: Jakie podatki płacą inne kraje? Gdzie są tzw. „raje podatkowe” ? W jakim kraju chciałbym zamieszkać ze względu na obowiązujący system podatkowy?

15 Działania grupy V: Korzystaliśmy z danych zamieszczonych w internecie, aby porównać dochody, wydatki i wysokość podatków w różnych krajach.

16 Narzędzia i programy komputerowe , z których korzystaliśmy :
arkusz kalkulacyjny Excel program do tworzenia prezentacji multimedialnej PowerPoint edytor tekstów Word przeglądarka internetowa Internet Explorer płyty z programami do rozliczeń podatkowych PiT materiały e-learningowe

17 Strony internetowe, z których korzystaliśmy :
Podczas pracy na tematem projektowym korzystaliśmy z następujących stron internetowych:

18 Odwiedziliśmy: Urząd skarbowy w Hajnówce
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce Biuro rachunkowe Tam zasięgnęliśmy informacji, czym się zajmują pracownicy tych instytucji. Zapoznaliśmy się z obowiązującymi drukami ZUS i US. Zasięgnęliśmy informacji jak je wypełnia. Poza tym byliśmy na musicalu rockowym Ona i on” opowiadającym o dorastaniu, trudnych wyborów życiowych, przyjaźni, miłości.

19 Wystawę Parku Białowieskiego
Obejrzeliśmy: Wystawę Parku Białowieskiego Musical „Ona i on”

20 Dla relaksu jeździliśmy na łyżwach

21 Zorganizowaliśmy : Debatę na temat : „Dlaczego należy płacić podatki?,
z której wynikło, że państwo funkcjonuje głównie dzięki podatkom obywateli i ich bardzo potrzebuje dla realizacji podstawowych zadań, m.in. pomoc bezrobotnym, pomoc socjalna, wypłata emerytur i rent. Konkurs – Podatki dawniej i dziś. Uczniowie wspólnie przygotowali szereg pytań, krzyżówek, quizów, które wykorzystali w konkursie zorganizowanym w szkole.

22 Rezultaty projektu : Podczas realizacji tematu projektowego uczniowie:
Odwiedzali strony internetowe lokalnych instytucji, jak US i ZUS. Wypełniali przykładowe zeznanie podatkowe Pit-37. Przeprowadzili debatę klasowa na temat potrzeby płacenia podatków. Przygotowali i przeprowadzili konkurs o podatkach. Sporządzili wnioski z realizacji tematu projektowego. Przygotowali elementy końcowej prezentacji multimedialnej

23 Rezultaty projektu c.d. :
Dokonaliśmy analizy, jakie należałoby wprowadzić zmiany podatkowe, aby jak najmniej obywateli uciekało w „szarą strefę”? Dyskutowaliśmy nad możliwościami uproszczenia podatków w naszym kraju. Doszliśmy do wniosku, że konieczne jest upowszechnienie rozliczania się drogą elektroniczną przez przedsiębiorców. Uznaliśmy, że należy wspierać działalność charytatywną przedsiębiorców przez zwolnienia z VAT.

24 Korzyści z realizacji tematu dla uczestników projektu :
Uczniowie : wiedzą, co to jest system fiskalny Wskazują przykłady zastosowania obliczeń procentowych w życiu codziennym Wykorzystać programy komputerowe Potrafią prezentować wyniki Potrafią współpracować w grupie

25


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google