Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Dubinach ID grupy: 96_17_p_g1 Opiekun: Ewa Gierasimiuk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Fiskusa nie oszukasz Semestr/rok szkolny: IV, 2011/2012

3 CEL GŁÓWNY PROJEKTU : Celem głównym realizowanego tematu projektowego jest kształtowanie umiejętności obliczania podatków i przydatności umiejętności stosowania obliczeń procentowych w codzienności.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE : - Uczniowie poznają podstawowe pojęcia, takie jak: system fiskalny, podatek, marża, VAT, PIT, CIT, akcyza, cena netto i brutto, ceny hurtowe i detaliczne. - Poznają historię polskiego systemu podatkowego, ich rodzaje /np. dziesięcina, myto, podymne/ i sposoby pobierania. - Opracują i rozwiążą zadania dotyczące podatków korzystając z programów komputerowych /Excel/. - Poznają zasady obliczania poszczególnych rodzajów podatków.

5 CELE SZCZEGÓŁOWE C.D. : - Poszerzą wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania obliczania procentów. - Przygotują i przeprowadzą debatę na temat Dlaczego należy płacić podatki? - Przygotują i przedstawią prezentacje multimedialne opracowane w grupach.

6 OPIS DZIAŁAŃ ZESPOŁU: Uczniowie zdobyli umiejętność wykonywania obliczeń procentowych i stosowania ich w życiu. Uczestnicy projektu opracowali wybrane przez siebie zadania wykorzystując różne źródła informacji, m.in. prasę, internet, wywiady z pracownikami Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy i biura rachunkowego. Przeanalizowali podstawowe druki ZUS i US oraz przykładowe rozliczenie podatkowe. Korzystali z programu do rozliczeń podatkowych na Efektem pracy uczniów są prezentacje multimedialne, krzyżówki, quizy, wykresy, diagramy oraz przeprowadzona przez uczniów debata na forum szkoły.

7 OPIS DZIAŁAŃ C.D. : Uczniowie zostali podzieleni na kilka zespołów. Każda grupa odpowiadała za przygotowanie części projektu, którą przedstawili w formie prezentacji multimedialnej. Grupa I – opracowała historię podatków Grupa II – podatek obrotowy Grupa III – podatek dochodowy, PiT-y Grupa IV – podatki w mojej gminie Grupa V – podatki w innych krajach i regulacje prawne

8 DZIAŁANIA GRUPY I : Uczniowie zebrali informacje na temat historii podatków w Polsce. Starali się zebrać odpowiedzi na pytania: -Co to jest podatek? -Kto wprowadził podatki jak pierwszy? - Jakie rodzaje podatków stosowano w dawnej Polsce? -Dlaczego i po co płacimy podatki? -Na co się je wydaje?

9 DZIAŁANIA GRUPY I : Grupa przygotowała prezentację multimedialną na temat podatków w Polsce – dawniej i dziś.

10 DZIAŁANIA GRUPY II : Praca w grupie Uczniowie zgromadzili informacje na temat podatku obrotowego. Sprawdzili gdzie go można znaleźć i w jakiej wysokości występuje? Przeanalizowali paragony z kas fiskalnych i faktury za zakupy, których dokonali? Szukali odpowiedzi na pytania: - Co to jest marża, akcyza, VAT? - Co to są ceny netto, brutto, detaliczne i hurtowe? - Jak zmienia się cena towaru na drodze od producenta do konsumenta?

11 DZIAŁANIA GRUPY III: Uczniowie zebrali informacje na temat podatku dochodowego. Przeanalizowali przykładowe zeznanie podatkowe. Sporządzili wnioski. Próbowali odpowiedzieć na pytania: - Czym jest PIT ? - Kiedy wypełnia się zeznanie podatkowe? - Jakie odliczenia przysługują i komu? - Jakie zmiany bym wprowadził, gdybym był ministrem finansów?

12 DZIAŁANIA GRUPY III :

13 DZIAŁANIA GRUPY IV: Uczniowie przeanalizowali stronę internetową naszego Urzędu Gminy w Hajnówce w poszukiwaniu informacji na temat rodzajów i wysokości podatków, jakie jej mieszkańcy płacą. Starali się odpowiedzieć na pytania: - Jakie podatki płacą mieszkańcy naszej gminy? - Jakie podatki dla gminy i w jakiej wysokości płacą nasi rodzice? Również przygotowali propozycje zmian, jakie chcieliby wprowadzić w podatkach lokalnych?

14 DZIAŁANIA GRUPY V : Uczniowie za pomocą przeglądarki internetowej odszukali informacje na temat podatków obowiązujących w UE, ich rodzajach i wysokości. Próbowali odpowiedzieć na pytania: - Jakie podatki płacą inne kraje? - Gdzie są tzw. raje podatkowe ? - W jakim kraju chciałbym zamieszkać ze względu na obowiązujący system podatkowy?

15 DZIAŁANIA GRUPY V: Korzystaliśmy z danych zamieszczonych w internecie, aby porównać dochody, wydatki i wysokość podatków w różnych krajach.

16 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE, Z KTÓRYCH KORZYSTALIŚMY : arkusz kalkulacyjny Excel program do tworzenia prezentacji multimedialnej PowerPoint edytor tekstów Word przeglądarka internetowa Internet Explorer płyty z programami do rozliczeń podatkowych PiT materiały e-learningowe

17 STRONY INTERNETOWE, Z KTÓRYCH KORZYSTALIŚMY : Podczas pracy na tematem projektowym korzystaliśmy z następujących stron internetowych:

18 ODWIEDZILIŚMY: Urząd skarbowy w Hajnówce Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce Biuro rachunkowe Tam zasięgnęliśmy informacji, czym się zajmują pracownicy tych instytucji. Zapoznaliśmy się z obowiązującymi drukami ZUS i US. Zasięgnęliśmy informacji jak je wypełnia. Poza tym byliśmy na musicalu rockowym Ona i on opowiadającym o dorastaniu, trudnych wyborów życiowych, przyjaźni, miłości.

19 OBEJRZELIŚMY: Wystawę Parku BiałowieskiegoMusical Ona i on

20 DLA RELAKSU JEŹDZILIŚMY NA ŁYŻWACH

21 ZORGANIZOWALIŚMY : Debatę na temat : Dlaczego należy płacić podatki?, z której wynikło, że państwo funkcjonuje głównie dzięki podatkom obywateli i ich bardzo potrzebuje dla realizacji podstawowych zadań, m.in. pomoc bezrobotnym, pomoc socjalna, wypłata emerytur i rent. Konkurs – Podatki dawniej i dziś. Uczniowie wspólnie przygotowali szereg pytań, krzyżówek, quizów, które wykorzystali w konkursie zorganizowanym w szkole.

22 REZULTATY PROJEKTU : Podczas realizacji tematu projektowego uczniowie: - Odwiedzali strony internetowe lokalnych instytucji, jak US i ZUS. - Wypełniali przykładowe zeznanie podatkowe Pit Przeprowadzili debatę klasowa na temat potrzeby płacenia podatków. - Przygotowali i przeprowadzili konkurs o podatkach. - Sporządzili wnioski z realizacji tematu projektowego. - Przygotowali elementy końcowej prezentacji multimedialnej

23 REZULTATY PROJEKTU C.D. : - Dokonaliśmy analizy, jakie należałoby wprowadzić zmiany podatkowe, aby jak najmniej obywateli uciekało w szarą strefę? - Dyskutowaliśmy nad możliwościami uproszczenia podatków w naszym kraju. - Doszliśmy do wniosku, że konieczne jest upowszechnienie rozliczania się drogą elektroniczną przez przedsiębiorców. - Uznaliśmy, że należy wspierać działalność charytatywną przedsiębiorców przez zwolnienia z VAT.

24 KORZYŚCI Z REALIZACJI TEMATU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU : Uczniowie : - wiedzą, co to jest system fiskalny - Wskazują przykłady zastosowania obliczeń procentowych w życiu codziennym - Wykorzystać programy komputerowe - Potrafią prezentować wyniki - Potrafią współpracować w grupie

25 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google