Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwentaryzacja stanu technicznego stacji rozrządowej Rybnik Towarowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwentaryzacja stanu technicznego stacji rozrządowej Rybnik Towarowy"— Zapis prezentacji:

1 Inwentaryzacja stanu technicznego stacji rozrządowej Rybnik Towarowy
torów i rozjazdów urządzeń ASR systemu informatycznego i procesu technologicznego pracy stacji pod względem: opracował: Henryk Karaś Tarnowskie Góry 2011

2 Znaczenie stacji Stacja Rybnik Towarowy jest stacją rozrządową, uzupełniającą układ podstawowy z jedną górką rozrządową. Na stacji rozrządzane są składy pociągów przybyłych, próżne składy węglarkowe pod załadunek na kopalnie oraz formowane są składy pociągowe z przesyłkami wyjeżdżającymi ze stacji. Ponadto na stacji znajdują się punkty zdawczo – odbiorcze z trzech kopalń: KWK Marcel KWK Jankowice KWK Chwałowice

3 Znaczenie stacji Stacja podzielona jest na trzy rejony manewrowe:
grupa przyjazdowo – górnicza PG na której kończą bieg pociągi relacji Rybnik Towarowy oraz znajduje się punkt zdawczo – odbiorczy z kopalń rejon rozrządu z górką rozrządową grupa kierunkowo – odjazdowa KO na której formowane są pociągi z przesyłek wagonowych rozrządzanych na górce rozrządowej

4 Infrastruktura górki rozrządowej
Elementy sterowania pracą górki rozrządowej: górka rozrządowa jest górką uniwersalną jednotorową z torem nr 254 na grzbiecie nastawnie obsługujące rejon górki rozrządowej to: nastawnia dysponująca RTB, nastawnia rozrządowa RTBr i posterunek starszego ustawiacza Su, budynek maszynowni UNS z urządzeniami napędowo - sterującymi zlokalizowany w osi podziałowej głowicy kierunkowej przed torami kierunkowymi, urządzenia nastawcze przekaźnikowe, napędy zwrotnicowe – zwrotnice na górce rozrządowej zostały wyposażone w napędy szybkobieżne prądu zmiennego nastawiane z pulpitu nastawni rozrządowej RTBr obsługiwane przez nastawniczego. tarcze rozrządowe sztuk 6 – znajdują się na szczycie górki rozrządowej i grupie PG i nastawiane są przez starszego ustawiacza z posterunku SU, tarcze manewrowe - ruch manewrowy na górce rozrządowej jest zorganizowany, przebiegi manewrowe są zamykane.

5 Infrastruktura górki rozrządowej
Lokalizacja hamulców torowych Górka rozrządowa wyposażona jest w 4 hamulce torowo-szczękowe trzystawne typu THS 1 sterowane indywidualnie z pulpitu znajdującego się w pomieszczeniu nastawni RTBr. Lokalizacja pomostów hamulcowych pomost hamulcowy nr 1 rok budowy zlokalizowany między rozjazdami nr 238 i 227 pomost hamulcowy nr 2 rok budowy zlokalizowany miedzy rozjazdami nr 238 i 237 pomost hamulcowy nr 3 rok budowy zlokalizowany miedzy rozjazdami nr 258 i 247. pomost hamulcowy nr 4 rok budowy zlokalizowany między rozjazdami nr 258 i 256

6 Infrastruktura górki rozrządowej
Pomost hamulcowy THS-1

7 Infrastruktura górki rozrządowej
Pulpit sterowniczy hamulców umieszczony jest na nastawni RTBr w miejscu o dobrej widoczności na pomosty hamulcowe. Na płycie czołowej pulpitu rozmieszczono elementy sterownicze: przyciski, łączniki dźwigienkowe oraz lampki sygnalizacyjne. W górnej części pulpitu umieszczona jest nadbudowa na przyrządy pomiarowe m.in. na manometr potencjometryczny. Znajduje się tam również lampka z układem optycznym do oświetlenia karty rozrządowej.

8 Infrastruktura górki rozrządowej
Inne wyposażenie tory objazdowe górki rozrządowej – tory nr 252 i 256, oświetlenie ogólne górki rozrządowej – 62 lampy rtęciowe na 31 słupach betonowych, oświetlenie przeciwmgielne – 42 lampy świetlówkowe z odbłyśnikami osadzone na słupkach wzdłuż układu rozrządowego w odległości 4 metrów od osi torów. Oświetlenie to podzielono na 4 sekcje. Sekcję 2 (na wysokości pomostów hamulcowych) i sekcję 4 (na wysokości ostatnich rozjazdów na torach kierunkowych) zaprojektowano jako dwuobwodowe aby w zależności od gęstości mgły można było uzyskać odpowiednie natężenie oświetlenia, oświetlenie specjalne – 12 lamp rtęciowych z odbłyśnikiem, dla właściwej identyfikacji wagonów i umożliwienia dorywczego odczytania numerów wagonów. Zainstalowane w pobliżu pomostów hamulcowych na nietypowych wysięgnikach w celu uniknięcia oślepienia operatora hamulców, budynek maszynowni i pomosty posiadają centralne ogrzewanie z kotłowni budynku nastawni RTB.

9 Infrastruktura górki rozrządowej
Oświetlenie przeciwmgielne

10 Infrastruktura górki rozrządowej
Oświetlenie specjalne

11 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Opis urządzeń technicznych Budynek maszynowni UNS z urządzeniami napędowo - sterującymi. Układ sterowania hydraulicznego wyposażony jest w 2 pompy hydrauliczne typu PPZK 80 o mocy 40 kW i 15 sztuk akumulatorów hydraulicznych. Pompy wysokociśnieniowe posiadają bardzo duże przecieki wewnętrzne – wskazuje na to częsta praca pompki przecieków. Układ sterowania elektrohydraulicznego wymaga naprawy głównej z powodu powypalanych styków przekaźników i przegrzanych obwodów kablowych. Z powodu bardzo szybkiego spadku ciśnienia roboczego do wymiany kwalifikuje się komplet rozdzielaczy hydraulicznych sterujący pracą hamulców oraz elektrozaworów przelewowych. Wymiany wymagają również hydroakumulatory firmy Orsta. W układzie rurociągów hydraulicznych do wymiany uchwyty i podpory (nadmierne pełzanie wzdłużne).

12 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Instalacja hydrauliczna – wycieki oleju

13 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Instalacja hydrauliczna – wycieki oleju

14 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy Hamulce torowe THS 1 W/w hamulce w chwili obecnej znajdują się w eksploatacji bez przeprowadzenia remontów od daty ich zabudowania. Ich stan techniczny jest zły i wymagają natychmiastowego remontu lub wymiany. Występują między innymi luzy w tulejkach wieszaków oraz zużyte wałki osi obrotu szczęk ruchomych itp. Hamulec torowy THS jest konstrukcją przestarzałą i w takim stanie nie nadaje się do automatyzacji, ponieważ nie ma wymuszonego opadania belek hamulcowych.

15 Ostojnice hamulców z poszyciem górnym mocno skorodowane
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy Ostojnice hamulców z poszyciem górnym mocno skorodowane

16 Ostojnice hamulców z poszyciem górnym mocno skorodowane
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy Ostojnice hamulców z poszyciem górnym mocno skorodowane

17 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Niestabilny prześwit w torze jezdnym ze względu na nadmierne poszerzenie otworów (w części mocującej szynę do ostojnicy)

18 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
układ mechaniczny jarzm i rolki wózków z nadmiernymi luzami (wyoblone otwory), popękana i pogięta konstrukcja nośna

19 głowice regulacyjne z zapieczonymi śrubami regulacyjnymi
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy głowice regulacyjne z zapieczonymi śrubami regulacyjnymi

20 ślizgi płetw szczęk ruchomych i stałych - zużyte okładziny
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy ślizgi płetw szczęk ruchomych i stałych - zużyte okładziny

21 Wieszaki siłowników nurnikowych - niestabilne
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy Wieszaki siłowników nurnikowych - niestabilne

22 Poszycie górne pokryw zabezpieczających - skorodowane
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy Poszycie górne pokryw zabezpieczających - skorodowane

23 Wyeksploatowane szczęki ruchome i stałe ponad wartości graniczne
Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy Wyeksploatowane szczęki ruchome i stałe ponad wartości graniczne

24 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Rurociągi hydrauliczne skorodowane z wyciekami przy złączach siłowników, rurociągi c.o. skorodowane do wymiany na nowe

25 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Aktualny stan techniczny hamulców THS 1 jak i maszynowni UNS wymaga podjęcia niezwłocznych działań naprawczych (remontu kapitalnego) w celu zapewnienia ich dalszej eksploatacji. Opis ich stanu technicznego znajduje się w opracowaniu firmy RAMATECH – INSTAL S.C. ( protokół 29/R/06/2010 z dnia ), która w dn na zlecenie IZAT Tarnowskie Góry przeprowadziła badania techniczne ich stanu.

26 Inwentaryzacja górki rozrządowej hamulce THS oraz systemu napędu UNS – WYNIKI EKSPERTYZY

27 Inwentaryzacja górki rozrządowej hamulce THS oraz systemu napędu UNS WNIOSKI Z EKSPERTYZY

28 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
W strefie podziałowej górki znajduje się 29 elektrycznych napędów zwrotnicowych szybkobieżnych typu JEA nastawianych indywidualnie z pulpitu nastawczego kostkowego nastawni RTBr o czasie przestawiania nie większym niż 0,5 s. Układy nastawcze w/w napędów znajdują się w przekaźnikowi nastawni RTB, sterowanie oparte jest na stycznikach obwodu nastawczego, które cechują się dużą usterkowością. Zalecana jest wymiana napędów na nowy typ wraz z zmianą obwodów nastawczych i wymianą pulpitu nastawczego.

29 Charakterystyka techniczna urządzeń rozrządu górki rozrządowej w stacji Rybnik Towarowy
Opis urządzeń technicznych Brak jest urządzeń ASR. Rozrząd odbywa się na wskazania tarcz rozrządowych świetlnych trzystawnych w ilości 6 sztuk. Tarcze rozrządowe zostały poddane naprawie głównej w 2008 roku. Zastosowano układy optyczne z diodami LED, wymieniono oprawy układów optycznych i tarcze tłowe, zabudowano nowe pomosty, zregenerowano maszty i wymieniono podstawy. Aktualny ich stan techniczny ocenia się jako bardzo dobry.

30 Inwentaryzacja górki rozrządowej

31 Inwentaryzacja górki rozrządowej

32 Inwentaryzacja górki rozrządowej

33 Inwentaryzacja górki rozrządowej

34 Inwentaryzacja górki rozrządowej pod względem stanu technicznego torów i rozjazdów przeprowadzona w ISE Rybnik w dniach Stan techniczny torów Do naprawy głównej kwalifikują się praktycznie wszystkie tory, ponieważ wymiany części stalowych jak i podkładów prawie wszędzie przekraczają 30 % ich ilości w torze. Szyny we wszystkich torach oprócz wstawek pomiędzy rozjazdami znajdują się przysypane warstwą ziemi i starymi usypami z wagonów (często były to środki chemiczne, a nawet substancje żrące – lata ) na skutek czego w bardzo wielu miejscach szyny są w bardzo dużym stopniu skorodowane a czasami nawet szyna nie posiadała stopki. Taka sama sytuacja istnieje na złączach szynowych. Podczas usuwania pęknięć szyn na złączu po odcięciu palnikiem śrub łubkowych, w miejscu gdzie były mocowane łubki, szyjka szyny była całkowicie skorodowana, a podczas wybijania obciętych śrub młotem (korozja i długotrwałe działanie środków chemicznych) część szyjki szyny wyłamała się Dla utrzymania bezpieczeństwa pracy górki rozrządowej należy praktycznie dokonać wymiany wszystkich torów i wstawek pomiędzy rozjazdami, łącznie w ilości 21,337 km toru.

35 Inwentaryzacja górki rozrządowej
Stan techniczny torów GRUPA KO Nr toru stan techniczny dostateczny stan techniczny niedostateczny 201 dostateczny - 221 niedostat. 202 222 203 223 204 224 205 225 206 226 207 227 208 228 211 231 212 232 213 233 214 234 215 254 216 252 217 218

36 Inwentaryzacja górki rozrządowej
Stan techniczny torów GRUPA KO

37 Inwentaryzacja górki rozrządowej
Stan techniczny torów GRUPA PG Nr toru stan techniczny dostateczny stan techniczny niedostateczny 305 dostateczny - 306 307 308 309 310 401 niedostat. 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

38 Inwentaryzacja górki rozrządowej
Stan techniczny torów GRUPA PG

39 Inwentaryzacja górki rozrządowej pod względem stanu technicznego torów i rozjazdów przeprowadzona w ISE Rybnik w dniach Stan techniczny rozjazdów Do naprawy głównej kwalifikują się praktycznie wszystkie rozjazdy. Nadmierna ich eksploatacja, spowodowała duże zużycia boczne i pionowe stalowych części rozjazdowych oraz zużycie podrozjezdnic. Wszystkie rozjazdy są zdeformowane w planie i profilu, a brak należytego ich utrzymania z powodu braku pracowników w pionie drogowym spowodował, że ich stan techniczny jest zły. Do wymiany są następujące rozjazdy (typy rozjazdów): - RPS S49 1:4,8 R215   sztuki - RZ S49 1:9 R190 Lewy sztuk - RZ S49 1:9 R190 Prawy sztuk

40 Inwentaryzacja górki rozrządowej
Stan techniczny rozjazdów Nr rozjazdu stan techniczny dostateczny stan techniczny zły 223 - zły 242 224 243 dostateczny 225 244 226 245 227 246 231 247 232 251 233 252 234 256 235 258 236 259 237 260 238 261 241

41 Inwentaryzacja górki rozrządowej
Stan techniczny rozjazdów

42 Technologia rozrządu Sposób hamowania wagonów staczanych:
pierwszy stopień hamowania – hamulce torowe typu THS drugi stopień hamowania – hamulce docelowe – płozy wykładane ręcznie przez manewrowego. Przy czynnych hamulcach torowych wolno staczać z górki rozrządowej odprzęgi o długości do 8 wagonów czteroosiowych i ciężarze do 600 ton. Przy nieczynnych hamulcach torowych wolno staczać odprzęgi złożone z: 4 wagony czteroosiowe – w przypadku wagonów próżnych, 2 wagony czteroosiowe – w przypadku wagonów ładownych, 3 wagony czteroosiowe – w przypadku wagonów próżnych i ładownych.

43 Technologia rozrządu Zadania drużyny manewrowej
Kierowanie manewrami polegającymi na wypychaniu składów i staczaniu z górki rozrządowej należy do starszego ustawiacza, który osobiście podaje sygnały na tarczy rozrządowej. Ponadto koordynuje pracę lokomotyw w rejonie rozrządzania. Pracami manewrowymi na torach relacyjnych kieruje ustawiacz pod górką, który osobiście podaje sygnały i polecenia wykonania prowadzenia ruchów manewrowych po porozumieniu się ze starszym ustawiaczem. Nadzór nad manewrami związanymi z wypychaniem składów na górkę rozrządową i manewrami wykonywanymi na torach relacyjnych sprawuje dyżurny ruchu manewrowy.

44 Technologia rozrządu Obróbka pociągów
na grupie przyjazdowo – górniczej PG pociągi badane są pod względem handlowym i technicznym. Czynności te wykonują dwa zespoły składające się z: odprawiacz pociągów (w tym jeden obsługujący terminal komputerowy) rewident taboru manewrowy (luzowacz) - 1

45 Technologia rozrządu Obróbka przy składach kończących jazdę przebiega następująco: do odbierania dokumentów wyznaczony jest odprawiacz pociągów następnie do pociągu udają się odprawiacz pociągów i 2 rewidentów taboru rewidenci sprawdzają wagony pod względem technicznym, każdy ze swojej strony odprawiacz pociągów drogą radiową podaje numery wagonów w celu sprawdzenia zgodności z R-7 oraz przeprowadza oględziny wagonów pod względem handlowym za tym zespołem do składu udaje się manewrowy (luzowacz) w celu luzowania sprzęgów śrubowych i rozłączania węży hamulcowych dyżurny ruchu na podstawie otrzymanych danych sporządza R-11, które przesyła do ustawiacza na górce rozrządowej SU, do odprawy pociągów na grupie odjazdowej KO, nastawniczego nastawni rozrządowej RTr oraz do manewrowego, który luzuje sprzęgi śrubowe i rozpina węże hamulcowe R-11 otrzymuje także manewrowy rozpinający sprzęgi śrubowe na górce rozrządowej oraz ustawiacz i manewrowi w rejonie rozrządzania.

46 Technologia rozrządu Rozrządzanie składów wagonów z górki rozrządowej
Zespół obróbkowy składu pociągu przy rozrządzaniu składa się z następujących pracowników: 1 dyżurny ruchu nastawni RTB w zakresie ustawienia drogi przebiegu i podania sygnału zezwalającego na tarczy manewrowej 1 starszy ustawiacz na post. SU 1 ustawiacz kierujący zespołem manewrowych w rejonie rozrządu 7 manewrowych (6 ukresowych i 1 pilot) nastawniczy nastawni RTr w zakresie przestawiania zwrotnic w rejonie rozrządu operator hamulców torowych

47 Technologia rozrządu Rozrządzanie składów wagonów z górki rozrządowej
Dyżurny ruchu manewrowy grupy PG po zgłoszeniu mu przez manewrowego (luzowacza) gotowości do rozrządzania kieruje na skład lokomotywę manewrową, którą łączy ze składem manewrowy (ukresowy PG). Po połączeniu lokomotywy ze składem ukresowy PG zgłasza dyżurnemu ruchu nastawni RTD oraz starszemu ustawiaczowi na SU usunięcie zabezpieczenia składu przed zbiegnięciem. Dyżurny ruchu nastawni RTB ustawia drogę przebiegu z toru, na którym stoi skład do rozrządzania na tor nr 254 na górce rozrządowej i wyświetla tarczę manewrową. W tym czasie w rejonie RTBr zostają zakończone wszystkie manewry. Nastawniczy RTBr zabezpiecza tory, na których wykonują pracę pracownicy oraz upewnia się czy włączono zasilanie hamulców torowych. Dopiero po wykonaniu tych czynności nastawniczy RTBr daje starszemu ustawiaczowi na SU zgodę na rozrząd. Starszy ustawiacz po uzyskaniu zgody nastawniczego RTBr wyświetla sygnał zezwalający na tarczy rozrządowej i radiotelefonicznie wydaje maszyniście polecenie podpychania składu do rozrządu na górkę. Gdy rozrządzany skład zostanie podepchany pod górkę udaje się do niego manewrowy – pilot, który zgodnie z otrzymaną wcześniej kartą R -11 wypina drążkiem sprzęgi śrubowe. Starszy ustawiacz nadzoruje i czuwa nad tym by rozrząd przebiegał sprawnie i bezpiecznie a odprzęgi kierowane były zgodnie z kartą R-11. Po zakończeniu rozrządu, o ile zachodzi potrzeba na polecenie nastawniczego RTBr lub ustawiacza w rejonie rozrządu (pod górką) dokonuje się dopychanie wagonów na torach kierunkowych grupy KO, co musi być uzgodnione z manewrowym ukresowym na grupie KO oraz dyżurnym ruchu nastawni RTA.

48 Technologia rozrządu Rozrządzanie składów wagonów z górki rozrządowej
Długi czas trwania rozrządzania – 25 minut związany jest z tym, iż sam proces rozrządzania jest mało zautomatyzowany, hamulce torowe umieszczone są tylko na czterech torach kierujących wagony na poszczególne wiązki torów gdzie już ostatecznie zostają wyhamowane przez manewrowych za pomocą płozów hamulcowych. Pomimo pierwotnych planów nie wyposażono stacji w urządzenia automatycznego systemu rozrządu, dlatego zwrotnice przekładane są w trybie ręcznym. Natomiast siła hamowania na hamulcach odstępowych wymaga każdorazowo dostosowania jej przez operatora hamulców do ciężaru odprzęgu i prędkości, z jaką odprzęg się stacza. Taki sposób prowadzenia rozrządzania składów wymaga bardzo uważnej obserwacji staczających się odprzęgów, sprawdzania czy są kierowane na właściwe tory, przebiegu hamowania oraz stanu zapełnienia torów kierunkowych pod względem pozostającej wolnej długości.

49 Analiza rozrządzanych pociągów i wagonów w latach 2008 – 2011
W procesie technologicznym pracy stacji ujęta jest w poniedziałki dwunastogodzinna przerwa w rozrządzie wagonów przez górkę rozrządową. W tym czasie przeprowadzany jest przegląd czterech hamulców torowych i ich konserwacja. Rozrząd i formowanie pociągów odbywa się na pozostałych torach rozrządem płaskim. Ze względu na fatalny stan nawierzchni na torach kierunkowo – odjazdowych na grupie KO, górka rozrządowa obecnie jest eksploatowana w ograniczonym zakresie tylko przez przewoźnika PKP Cargo S.A. Jednak zgodnie z umowami na świadczenie usług o charakterze dodatkowym, dostęp do niej mają wszyscy Przewoźnicy.

50 Analiza rozrządzanych pociągów w 2008 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE POCIĄGÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2008 roku

51 Analiza rozrządzanych pociągów w 2009 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE POCIĄGÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2009 roku

52 Analiza rozrządzanych pociągów w 2010 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE POCIĄGÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2010 roku

53 Analiza rozrządzanych pociągów w 2011 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE POCIĄGÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – lipiec 2011 roku

54 Analiza rozrządzanych wagonów w 2008 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2008 roku

55 Analiza rozrządzanych wagonów w 2009 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2009 roku

56 Analiza rozrządzanych wagonów w 2010 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2010 roku

57 Analiza rozrządzanych wagonów w 2011 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – lipiec 2011 roku

58 Analiza rozrządzanych wagonów w 2008 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2008 roku

59 Analiza rozrządzanych wagonów w 2009 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2009 roku

60 Analiza rozrządzanych wagonów w 2010 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – grudzień 2010 roku

61 Analiza rozrządzanych wagonów w 2011 roku
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ styczeń – lipiec 2011 roku

62 Analiza rozrządzanych pociągów w latach 2008 - 2011
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik tylko 7 miesięcy ZESTAWIENIE POCIĄGÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ

63 Analiza rozrządzanych wagonów w latach 2008 - 2011
Nazwa przewoźnika: PKP CARGO S.A. Nazwa stacji wyposażonej w czynną górkę rorządową: Rybnik Towarowy IZ Tarnowskie Góry, ISE Rybnik tylko 7 miesięcy ZESTAWIENIE WAGONÓW ROZRZĄDZONYCH NA GÓRCE ROZRZĄDOWEJ

64 Remont górki rozrządowej wraz z torami łącznikowymi, kierunkowymi, rozjazdami, napędami zwrotnicowymi i ASR z hamulcami torowymi przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania górki rozrządowej, zestawiania pociągów na torach Kierunkowych przez pozostałych Przewoźników, mających dostęp do infrastruktury na terenie stacji Rybnik Towarowy.

65 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Inwentaryzacja stanu technicznego stacji rozrządowej Rybnik Towarowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google