Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty eksploatacji stacji rozrządowej wynikające z procedur związanych z przemieszczaniem wagonów z ograniczeniami w rozrządzie – tzw. wagonów oznaczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty eksploatacji stacji rozrządowej wynikające z procedur związanych z przemieszczaniem wagonów z ograniczeniami w rozrządzie – tzw. wagonów oznaczonych."— Zapis prezentacji:

1 Koszty eksploatacji stacji rozrządowej wynikające z procedur związanych z przemieszczaniem wagonów z ograniczeniami w rozrządzie – tzw. wagonów oznaczonych z i zp.

2 Stacja rozrządowa Tarnowskie G ó ry odgrywała i w dalszym ciągu odgrywa znaczącą rolę na sieci kolejowej PKP PLK S.A. i jest jedną z trzech stacji rozrządowych użytkowanych przez PKP CARGO S.A. Posiada dwa układy rozrządowe przedzielone torami gł ó wnymi zasadniczymi nr 1 i 2: 1.układ rozrządowy A-B-OB nieparzysty, nazywany r ó wnież kierunkiem ładownym o podłużnym układzie 3 grup torowych: -grupa przyjazdowa A składająca się z 9 tor ó w przyjazdowych, -grupa kierunkowa B złożona z 32 tor ó w i wyposażona w hamulce torowe: 4 odstępowe oraz 32 docelowe typu ETH -grupa odjazdowa OB złożona z 12 tor ó w odjazdowych. 2.układ rozrządowy C-D parzysty, nazywany r ó wnież kierunkiem pr ó żnym o podłużnym układzie 2 grup torowych: -grupa przyjazdowa C składająca się z 12 tor ó w przyjazdowych, - grupa kierunkowo – odjazdowa D złożona z 32 tor ó w i wyposażona w hamulce torowe: 4 odstępowe oraz 32 docelowe typu ETH Do układu tego dołączona jest grupa odstawcza TG złożona z 5 tor ó w.

3 Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku opracowano harmonogram modernizacji stacji rozrządowych na sieci PKP. W ramach tego harmonogramu została zmodernizowana stacja Tarnowskie G ó ry. Zmodernizowano układ rozrządowy A-B-OB, kt ó rego przebudowa była realizowana w latach 1984-1986 i układ rozrządowy C-D, kt ó rego przebudowa była realizowana w latach 1987-1988. Modernizacja układu A-B-OB obejmowała remont grup przyjazdowej A i odjazdowej OB oraz całkowitą przebudowę g ó rki rozrządowej A/B i grupy kierunkowej B z zabudową hamulc ó w torowych odstępowych i docelowych wraz z ich radarowym systemem sterowania i zabudowaniem pulpitu zintegrowanego na nastawni rozrządowej TGC-23. Modernizacja układu C-D obejmowała budowę kompletnego układu torowego grupy przyjazdowej C, budowę g ó rki rozrządowej C/D i układu torowego grupy kierunkowo – odjazdowej D z zabudową hamulc ó w torowych odstępowych i docelowych wraz z ich radarowym systemem sterowania i zabudowaniem pulpitu zintegrowanego na nastawni rozrządowej TGm-31. Jednocześnie modernizacja obejmowała informatyczny system SKPS - R-711 i transmisji dokument ó w na stanowiska technologiczne, kt ó ry w roku 1992 rozszerzono o tworzenie pełnej dokumentacji, tj. na grupie przyjazdowej R-7, R-711, transmisja i korekta karty rozrządowej R-11 łącznie z obsługą systemu automatycznego rozrządu ASR, wstępne R-7 na grupie odjazdowej oraz obsługę stanu zajętości tor ó w kierunkowych. W latach 1992- 1995 przeprowadzano pr ó by wdrożenia system ó w ASR produkcji MERA – PIAP Warszawa na g ó rce A/B i wdrożenie systemu ASR produkcji ZWUS Katowice na g ó rce C/D. Obie pr ó by zakończyły się niepowodzeniem i systemy automatyki rozrządu nie działają w chwili obecnej na żadnej g ó rce rozrządowej w stacji Tarnowskie G ó ry.

4 RokUkład / Stacja Przybycie (pociągów/wagonów) Wysyka (pociągów/wagonów) Rozrząd (pociągów/wagonów) 2005A-B-OB.26/72626/76330/853 C-D21/63220/59523/743 Stacja47/1358 53/1595 2006A-B-OB.24/68925/74830/857 C-D20/60418/54523/717 Stacja44/129343/129252/1574 2007A-B-OB.23/66524/73429/850 C-D20/60318/53423/720 Stacja43/126742/126851/1571 2008A-B-OB.22/59522/63526/746 C-D18/53818/50021/662 Stacja40/113339/113547/1408 2009A-B-OB.16/41116/45620/546 C-D15/45615/41017/544 Stacja31/86631/86737/1090 2010A-B-OB.17/45517/51921/622 C-D15/47915/41118/585 Stacja32/93332/93040/1207 2011A-B-OB.17/46916/48121/614 C-D15/46015/44918/590 Stacja32/92930/93040/1203 W okresie 2005 do 2011 wielkość pracy liczona średniodobowo ulegała spadkowi.

5 Średnidobowa liczba wagonów z ograniczeniem w rozrządzie w stosunku do ilości pociągów i wagonów rozrządzonych od sierpnia 2010 do lipca 2011 miesiącgórka A/B % udział poc. z wagonami z i zp do poc. rozrządzonych % udział wag. w wagonami z i zp do wag. rozrządzonych ograniczenie z i zprozrząd poc.odprzęgiwagonypoc.wagony sie-10132792226355914 wrz-101429105246875815 paź-101531110236936516 lis-101430106226586416 gru-10122693215975716 sty-11133197216276215 lut-11143099257415613 mar-111333111246835416 kwi-111331117236345718 maj-11122695215845716 cze-111227114205366021 lip-111328124205916521

6 miesiącgórka C/D % udział poc. z wagonami z i zp do poc. rozrządzonych % udział wag. z wagonami z i zp do wag. rozrządzonych ograniczenie z i zprozrząd poc.odprzęgiwagonypoc.wagony sie-10112968196185811 wrz-10113174196085812 paź-10123786185816715 lis-10113281185756114 gru-10102865165086313 sty-11102867195905311 lut-11103164196235310 mar-11113680206615512 kwi-11103375185695613 maj-11102861185725611 cze-11113680186096113 lip-11113581185986114

7 Problem ograniczeń w rozrządzie uregulowany jest Instrukcją o technice pracy manewrowej Ir- 9 §10 ust.17 pkt.1 Tabor, kt ó ry należy szczeg ó lnie ostrożnie przetaczać dzieli się na: -tabor, kt ó rego nie wolno odrzucać ani staczać i na kt ó ry nie wolno od ­ rzucać ani staczać innego taboru, - wagony, kt ó re wolno odrzucać i staczać pod warunkiem, że odprzęg będzie hamowany dobrze działającym wagonowym hamulcem ręcznym, - wagony, kt ó re wolno odrzucać i staczać pod warunkiem, że odprzęg będzie hamowany dobrze działającym ręcznym hamulcem wagono ­ wym a jeżeli to jest niemożliwe, dwoma płozami hamulcowymi (§ 11 ust. 8 pkt 1 i 2), Zabrania się przejazdu przez tor na g ó rce rozrządowej taboru oznaczonego znakiem zabraniającym takiego przejazdu, o ile regulamin techniczny nie stanowi inaczej. Tabor, kt ó rego nie wolno odrzucać ani staczać, należy przestawiać loko ­ motywą sprzęgniętą z taborem.

8

9

10 KKnsResRilsSimmsShimmsZaEa Ładowny / próżny 3/01/021/01/04/013/013/346/0 W zależności od rodzaju i serii wagon ó w ilość średniodobowa wagon ó w z ograniczeniami w rozrządzie (z i zp) kształtuje się następująco: Z powyższego wynika, że ograniczenie w rozrządzie obejmuje w przeważającej części wagony ładowne ze stalą (kształtowniki, szyny, blachy), z kontenerami dużymi (skrajnia), z kwasami, oraz pr ó żne cysterny (skrajnia z szerokiego toru). Z uwagi na brak podgrupowania takich wagonów w pociągach wjeżdżających do stacji Tarnowskie Góry technologia pracy stacji rozrządowej Tarnowskie Góry zakłada odbieranie bieżące w trakcie rozrządu wagonów, których nie wolno rozrządzać z grzbietu górki rozrządowej, przewiezienie ich w rejon zestawiania pociągów i rozstawienie na poszczególne tory kierunkowe do relacji. Wymaga to zatrudnienia lokomotywy manewrowej odbierającej wagony z ograniczeniem w rozrządzie w rejonie górki rozrządowej

11 Oszczędności tygodniowe: SM42SM31 Dr. trakc. ( 1 os) Dr. manewr. (1 os.) Ogółem: lokh, godz7075145 złotych12 248,613 9325 378,055 027,1536 585,8 Praca w rejonie zestawiania polegająca na rozstawieniu wagon ó w na poszczeg ó lne tory kierunkowe, wymaga nakładu pracy lokomotywy manewrowej i drużyny manewrowej do 4 - 6 godzin na dobę. Należy zaznaczyć, że są to koszty dodatkowe w skali jednego tygodnia ponoszone przez PKP CARGO S.A. z tytułu odbierania wagon ó w i odstawiania na właściwe miejsce wagon ó w objętych ograniczeniem w rozrządzie. W skali roku powyższe koszty wynoszą 1 536 603,6 zł.

12 Powyższe koszty zostały pokazane, aby naświetlić jak istotny jest skok technologiczny umożliwiający zmianę systemu hamowania obowiązującego w XX wieku (hamowanie dwupunktowe za pomocą hamulc ó w ETH odstępowych i docelowych) na system hamowania obowiązujący w XXI wieku tj hamowanie za pomocą hamulc ó w ETH odstępowych i system hamowania ciągłego za pomocą hamulc ó w grzybkowych. Jestem przekonany, że połączenie system ó w hamulc ó w docelowych ETH i hamulc ó w grzybkowych zapewnia bezpieczne rozrządzanie większości wagon ó w i wymaga zmiany podejścia do problemu ograniczeń w rozrządzie w instrukcji Ir-9.


Pobierz ppt "Koszty eksploatacji stacji rozrządowej wynikające z procedur związanych z przemieszczaniem wagonów z ograniczeniami w rozrządzie – tzw. wagonów oznaczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google