Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria gier. Cz. 1. Dr hab. Jacek Ziółkowski MODEL RACJONALNY DECYDOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria gier. Cz. 1. Dr hab. Jacek Ziółkowski MODEL RACJONALNY DECYDOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 Teoria gier. Cz. 1. Dr hab. Jacek Ziółkowski MODEL RACJONALNY DECYDOWANIA

2 Geneza teorii gier Gry wojenne – modele symulacyjne pola walki Matematyczna teoria gier od XVII w. B. Pascal John von Neumann, Oskar Morgenstern, Theory of games and economic behavior - 1944 Nagrody Nobla z dziedziny teorii gier: 1975 L. Kantorowicz, T. C. Koopmans 1972: K.J. Arrow 1983: G. Debreu 1994: J. Nash, J. Harsanyi, R. Selten 2005: R. Aumann, T. Schelling 2007: L. Hurwicz, E. Maskin, R. Myerson

3 Zastosowanie teorii gier jako metoda badawcza, jako teoria skutecznego działania jako teoria skutecznego rozwi ą zywania konfliktów. Jako metoda analityczno-prognostyczna

4 Założenia teorii gier „teoria gier pozwala zrozumie ć co to znaczy działa ć inteligentnie i opiera ć własn ą polityk ę na inteligentnym przewidywaniu reakcji innych inteligentnych ludzi na nasz ą polityk ę ".- J. Harsanyi Teoria gier, jako teoria takich wła ś nie sytuacji, sformułowa ć ma zalecenia racjonalnego i skutecznego działania, przy zało ż eniu, ż e drugi uczestnik jest równie ż racjonalny.

5 Teoria gier pojęcia Uczestnicy Interesy Sprzeczno ść interesów Strategie Wyniki Działania Zasady Racjonalno ść

6 Podstawowe strategie strategia pokojowa (P). – „mi ę kka”:  Geneza strategii pokojowej  Efekty  Strategia pokojowa a warunki polityki strategia wojenna (W). – „twarda”:  Geneza  Efekty  Polityka jako stan wojny

7 MOŻLIWOŚCI TEORII GIER W WYJAŚNIANIU DECYZJI POLITYCZNYCH Uczestnicy Interesy Sprzeczno ść interesów Strategie Wyniki Działania Zasady Racjonalno ść

8 Zachowania racjonalne i nieracjonalne Zachowania racjonalne:  Ograniczenia racjonalno ś ci Zachowania nieracjonalne Zachowania emocjonalne Casus zachowa ń aracjonalnych Typy racjonalno ś ci: Kooperatywna (P) Indywidualna (P i W) Rywalizacyjna (W)

9 Gry polityczne W grach politycznych najwa ż niejszym problemem pozostaj ą sytuacje, w których: informacja jest niepełna, uczestnicy nie wiedz ą kto jeszcze gra, jakie maj ą interesy i hierarchi ę preferencji maj ą inni gracze, jakie b ę d ą wyniki starcia ró ż nych strategii jak ą skłonno ść do ryzyka wykazuj ą pozostali gracze.

10 Postacie zapisu gry: normalna

11 Zakład o Boga Pascala

12 Drzewo topologiczne

13 Postać rozwinięta gry

14 Wypłaty w grach Zasada maksymalizacji u ż yteczno ś ci:  U ż yteczno ść indywidualistyczna a kolektywna  U ż yteczno ść rywalizacyjna Teoria gier a gry polityczne vide: teatralizacja Rodzaje wypłat:  Horyzont czasowy  Wymiar wypłat:  Materialne  Militarne  Pot ę gocentryczne  Presti ż owe  inne

15 Politologiczne zarzuty wobec teorii gier Nie bada genezy sprzeczno ś ci interesów Nie jest teori ą naukow ą Nie ma zastosowania gdy:  Nie wiadomo ilu jest graczy  Nie wiadomo jako s ą zasady  Nie wiadomo jakie interesy maj ą gracze  Nie wiadomo jak jest ich matryca u ż yteczno ś ci  Gracze nie zachowuj ą si ę racjonalnie

16 Błędy polityczne Bł ę dy teoretyczne:  Bł ą d koncepcji, idei  Bł ę dy mispercepcji (np.: warto ś ci, interesów)  Bł ę dy metodologiczne a bł ę dy efektów  Problemy bł ę dów typu long-term Bł ę dy praktyczne:  Niesprawne działanie  Rutyna - vide: syndrom wyuczonej bezradno ś ci  Brak wprawy, do ś wiadczenia

17 Racjonalność decyzji Typy racjonalno ś ci:  Rzeczowa  Metodologiczna Optymalizacja decyzji: kryteria  Aksjologiczna  Prakseologiczna  Społeczna  Organizacyjna

18 Nieracjonalność graczy politycznych Ograniczenia wiedzy Determinanty emocjonalne Ograniczenia metodologiczne Ograniczenia organizacyjne np.: biurokracja Niepewno ść sytuacyjna – turbulencja Problemy z okre ś leniem strategii innych graczy Problemy antycypacyjne – bł ę dy a posteriori


Pobierz ppt "Teoria gier. Cz. 1. Dr hab. Jacek Ziółkowski MODEL RACJONALNY DECYDOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google