Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia eksperymentalna Aleksandra Baranowska. 2 Plan prezentacji Materiały do prezentacji, Wstęp Zarys historyczny, Po co eksperymenty ? Główne nurty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia eksperymentalna Aleksandra Baranowska. 2 Plan prezentacji Materiały do prezentacji, Wstęp Zarys historyczny, Po co eksperymenty ? Główne nurty."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia eksperymentalna Aleksandra Baranowska

2 2 Plan prezentacji Materiały do prezentacji, Wstęp Zarys historyczny, Po co eksperymenty ? Główne nurty badań + wnioski, Podsumowanie

3 3 Materiały do prezentacji Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Marco Novarese, Salvatore Rizzello Ekonomia eksperymentalna Tomasz Kopczewski, Marcin Malawski

4 4 Wstęp Ekonomia to specyficzna nauka… Założenia przyjmowane przy tworzeniu modeli prowadzą do konkluzji, że wiele z nich jest odległych od rzeczywistości o lata świetlne. Modele umożliwiają niezły opis funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza w skali makro a czasem nawet trafną prognozę przyszłego przebiegu zdarzeń.

5 5 Ekonomia eksperymentalna Badania przeprowadzane w laboratorium -- > ograniczenie do minimum wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych Możliwość zaplanowania warunków badania i wartości parametrów, Doświadczenia można powtarzać dowolną ilość razy -- > uwiarygodnia wyciągane z nich wnioski

6 6 Zarys historyczny - dziedzina stosunkowa nowa, - pierwsze eksperymenty laboratoryjne w latach 30-tych i 40-tych XX wieku, - książka von Neumanna i Morgensterna r, - eksperyment rynkowy Chamberlina z 1948r.,

7 7 Zarys historyczny c.d - lata 60-te – dalszy rozwój eksperymentów, - pojawienie się pierwszych laboratoriów do eksperymentów ekonomicznych, - Komputeryzacja, która upraszcza prace, ułatwia anonimowość uczestników, - ogromny rozwój w 2 ostatnich dekadach,

8 8 Historia i… przyszłość - umocnienie się pozycji ekonomii eksperymentalnej jako działu ekonomii, - powstanie programów do przeprowadzania eksperymentów m.in. Z-Tree, r. Nagroda Nobla za prace eksperymentalne r. planowane otwarcie portalu ekonomii eksperymentalnej.

9 9 Po co eksperymenty ??? 1. Aby przetestować teorię 1. Aby rozróżniać teorię 1. Aby poznać przyczyny upadku teorii 1. Aby ustalić empiryczne regularności 1. Aby porównać środowiska 1. Aby ocenić propozycje polityczne 1. Do sprawdzenia efektywności

10 10 Główne nurty badań podział ze względu na skalę i zakres badanych zjawisk. » indywidualne decyzje, » wielkie małe gry, » dylematy społeczne, » eksperymenty rynkowe,

11 11 Indywidualne decyzje Ekonomia zakłada, że człowiek postępuje racjonalnie i dąży do max. własnej korzyści - nieracjonalne decyzje tłumaczono losowymi zaburzeniami, niepełną informacją czy optymalnym postępowaniem, - Od lat 50-tych XX wieku zachowania nietypowe mnożą się…

12 12 Zachowania jednostki i mechanizm podejmowania decyzji 1. Problem ze sformułowaniem problemu Przykład: pacjent zgadza się na operację po otrzymaniu informacji, że 80 % przechodzących taką operację przeżywa, ale zrezygnowałby z niej słysząc, że 20 % pacjentów w jej trakcie umiera;

13 13 Zachowania jednostki i mechanizm podejmowania decyzji 2. efekt pewności, Przykład: przywiązywanie nadmiernej wagi w warunkach ryzyka do małych zmian p-stwa, gdy jest ono bliskie 0 lub 1, przy jednoczesnym lekceważeniu takich samych różnic, gdy ma się do czynienia z p-stwami rzędu 0,3 czy 0,6.

14 14 Zachowania jednostki i mechanizm podejmowania decyzji 3. Odwrócenie preferencji Przykład: mając 2 losy z się różnym p-stwem wygranej i różną wygrana, polowa pytanych taniej odsprzedaje los preferowany. mając do wyboru opcje a i b decydent wybiera a, ale gdy pojawia się opcja c, odkrywa, ze najbardziej podoba mu się opcja b.

15 15 eksperyment Wybór kosza zawierającego kapelusze i buty kapelusze i kurtki kurtki i buty

16 16 Krytyka Niepewność rezultatów Sztuczne środowisko osoby badane w eksperymencie działają w sztucznym środowisku Hipotetyczne wybory

17 17 kontra » jeżeli teorii nie można zweryfikować w środowisku eksperymentalnym, to tym bardziej nie uda się to w rzeczywistym kontekście » uproszczenie jest wynikiem teorii, a nie ekonomii eksperymentalnej, » pomaga zweryfikować słuszność teorii w mało skomplikowanych warunkach

18 18 wnioski - Badania nad nieracjonalnościa to chyba ta część ekonomii eksperymentalnej, która wywarła największy wpływ na ekonomie teoretyczną, - Doprowadziła do współpracy ekonomistów z psychologami.

19 19 Wielkie małe gry Wielkie – ich samo wprowadzenie miało ogromne znaczenie dla teorii ekonomicznej Małe – często 2 uczestników, prosta struktura

20 20 Wielkie małe gry 1. Dylemat więźnia 1. Gry koordynacyjne – gracz podejmuje decyzje w ustalonej kolejności przy czym decydujący później ma częściową lub pełną informację o tym, co się wydarzyło

21 21 spostrzeżenia Przebieg i wyniki gier odbiegają od prognoz teoretycznych, teoria przyjmuje założenia o racjonalności gracza, Gracz kieruje się nie tylko swoimi wypłatami, Występuje zachowanie rywalizacyjne, ale też fair w stosunku do innych graczy

22 22 Dylematy społeczne Pochodzi od dylematu więźnia, Jakby stworzona do badań doświadczalnych, Wieloosobowe gry gdzie korzystne jest łożenie na utrzymanie dobra przez wszystkich, ale dla każdego z osobna najlepiej byłoby się uchylić od płacenia

23 23 spostrzeżenia Ludzie łożą na dobra publiczne nawet wtedy, gdy nie jest to egzekwowane, Założenie to stoi w sprzeczności ze standardową teorią ekonomii -- > optymalna decyzja to free - riding

24 24 Eksperymenty rynkowe Chamberlain, 1948 Obrót dobrami na wolnym rynku Dwie grupy: konsumenciwartość jednostek sprzedawcy koszt jednostki Wartości zróżnicowane, z góry określone

25 25 WYNIKI - Wolumen obrotów był większy, niż w teoretycznej równowadze, Średnia cena transakcji niższa, Siły kierujące rynkiem są słabe i osiągnięty stan może długo trwać.

26 26 WYNIKI + W przypadku aukcji korzyści z transakcji będą największe na scentralizowanych aukcjach, Do osiągnięcia optimum nie jest potrzebna duża liczba oferentów i nabywców, Wyniki mogą stanowić wskazówki dla dużych decydentów w rzeczywistym świecie.

27 27 Główne nurty badań podział ze względu na skalę i zakres badanych zjawisk. » indywidualne decyzje, » wielkie małe gry, » dylematy społeczne, » eksperymenty rynkowe, » wpływ kultury » tworzenie sieci połączeń » emocje

28 28 Podsumowanie Młoda, nieusystematyzowana dziedzina Kooperacja z psychologią Cztery nurty: - Zachowanie jednostek - Rynek - Teoria gier - Uczenie się

29 29 Podsumowanie Eksperymenty ekonomiczne umożliwiają znalezienie przybliżonych rozwiązań dla skomplikowanych modeli rynków. Pomagają w modelach, gdzie nie jest możliwe znalezienie rozwiązania analitycznego

30 30 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Ekonomia eksperymentalna Aleksandra Baranowska. 2 Plan prezentacji Materiały do prezentacji, Wstęp Zarys historyczny, Po co eksperymenty ? Główne nurty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google