Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE"— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE

2

3 prof. Zenomena Płużek – minimum 50%.
prof. Erick Johnson – nawet 80 %

4

5

6 KOBIETA I MĘŻCZYNA OBDAROWANI SOBĄ CZY SKAZANI NA SIEBIE?

7 SPOSÓB FUNKCJONOWANIA MĘŻCZYZNA KOBIETA
życie w świecie rzeczy poświęcanie się pracy zawodowej życie w świecie ludzi troska o osoby, o relacje, o wychowanie

8 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ I PAMIĘTANIE DROBIAZGÓW MĘŻCZYZNA KOBIETA
selektywna spostrzegawczość widzi tylko to, co jest potrzebne i przydatne, spostrzegawczość - kobieta widzi dookoła wszystko pamiętanie drobiazgów,

9 PODZIELNOŚĆ UWAGI MĘŻCZYZNA KOBIETA
koncentracja na jednej wykonywanej czynności, dokładność, szczegółowość, aby usłyszeć, co się do niego mówi, musi odłożyć wykonywaną czynność i skoncentrować uwagę na osobie mówiącej wykonywanie wielu czynności równocześnie, podzielność uwagi

10 SPOSÓB MÓWIENIA MĘŻCZYZNA KOBIETA
wyrażanie rzeczy przemyślanych (wnioski) oszczędność w słowach krótkie, rzeczowe odpowiedzi wyraża na głos to, co czuje, do wniosków dochodzi w miarę mówienia (tzw. głośne myślenie) łatwość mówienia, wyrażania emocji kobiecy “przymus komunikowania się"

11 SPOSÓB MYŚLENIA MĘŻCZYZNA KOBIETA
myśli, jak przekształcić czynność tak, by wkładać jak najmniej wysiłku oddanie inicjatywy mężczyźnie do zaprowadzania zmian w domu jest szansą na znalezienie wielu nowych rozwiązań. myśli, jak poukładać wiele rzeczy do zrobienia, żeby wszystko zrobić naraz w jednym czasie, zdominowanie życia rodzinnego przez kobietę grozi zupełnym wycofaniem z życia rodzinnego mężczyzny.

12 PRACA I WYPOCZYNEK MĘŻCZYZNA KOBIETA
zmęczona odpoczywa przy innej czynności, lubi prace urozmaicone cel wysiłku: ważny jest odbiór adresata wykonywanie kilku czynności równocześnie ważna jest użyteczność i przydatność, po pracy musi odpocząć (drzemka) działanie według planu, patrzenie w przyszłość: selekcja informacji na ważne, mniej ważne, nieważne,

13 WYRAŻANIE UCZUĆ I EMOCJI MĘŻCZYZNA KOBIETA
pragnie poczucia stabilności, że zdobył już kobietę i ją posiada, dystans do wyrażania emocji i trudność w ich werbalizowaniu, skłonność do mówienia o świecie rzeczy pragnie być stale zdobywana; łatwość wyrażania uczuć i emocji skłonność mówienia o uczuciach o świecie ludzi, empatia, pełna paleta uczuć

14 REAGOWANIE MĘŻCZYZNA KOBIETA
przez rozum, nie można go do niczego zmusić, jeśli to się sprzeciwia jego rozumowi przez uczucia, nie można jej do niczego zmusić, jeśli to się sprzeciwia jej uczuciom.

15 POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI MĘŻCZYZNA KOBIETA
w kategoriach rozumu, siły, sprawności. lubi, by doceniono jego zdolności, organizacyjne, intelektualne w sferze seksualnej - nie doznania seksualne ale świadomość, że “moja żona mnie chce”, przeżywanie wartości w kategoriach moralnych i estetycznych chce być piękna, chce tworzyć dobro i piękno oraz chce, by to było zauważone

16 REAKCJE PSYCHOSEKSUALNE MĘŻCZYZNA KOBIETA
działania seksualne łączy z głębokim oddaniem uczuciowym mężczyzny, wrażliwa na dotyk, słuch i zapach oraz wrażliwość mężczyzny, “uduchowiona" seksualność silnie połączona z potrzebą bycia kochaną, przeżycia kobiety można porównać do płonącego węgla wyraża miłość przez działanie, aktywność, zaloty kobiety odczytuje jako zaproszenie do współżycia, pobudzają go bodźce wzrokowe, szybkie dążenie do momentu współżycia, przeżycia mężczyzny można porównać do ognia z zeschłych liści

17

18

19

20

21

22

23

24

25 KOMUNIKACJA UCZUĆ W RODZINIE

26 1. AKTYWNE I UWAŻNE SŁUCHANIE
Zamiast słuchać jednym uchem ... ... słuchaj dziecka bardzo uważnie

27 WARIANT I

28 próbując dotrzeć do kogoś,
Można się zniechęcić, próbując dotrzeć do kogoś, kto tylko udaje, że słucha.

29 A zatem ...

30

31

32 WARTO PAMIĘTAĆ dużo łatwiej podzielić się swoimi kłopotami z rodzicem, który rzeczywiście słucha. nie musi wtedy, nawet nic mówić. często współczujące milczenie jest tym, czego oczekuje dziecko.

33 2. ZAAKCEPTUJ UCZUCIA DZIECKA
Zamiast pytań i rad... ...zaakceptuj jego uczucia.

34

35

36 WARTO PAMIĘTAĆ Dziecku trudno jest myśleć jasno i konstruktywnie,
kiedy ktoś pyta, gani lub radzi.

37 A zatem...

38

39

40 WARTO PAMIĘTAĆ bardzo pomocne jest zwyczajne: „mmm", „rozumiem".
takie słowa w połączeniu z wytężoną uwagą zachęcają dziecko do wyrażenia własnych uczuć i myśli szukania własnych rozwiązań.

41 3. ZAAKCEPTUJ UCZUCIA DZIECKA
Zamiast zaprzeczać uczuciom dziecka... ...nazwij jego uczucia.

42

43

44 A zatem...

45

46

47 WARTO PAMIĘTAĆ rodzice zwykle nie rozmawiają w ten sposób, ponieważ boją się, że rozmawiając z dzieckiem o jego odczuciach, mogą jeszcze pogorszyć sprawę. prawda jest wręcz przeciwna. dziecko, słysząc słowa o tym, czego doświadczyło, jest w pełni zadowolone, bo może wyrazić swoje głębokie przeżycie.

48 WYCHOWANIE MORALNE W RODZINIE

49 UWARUNKOWANIA NATURALNEGO ROZWOJU
BŁĘDNE STEREOTYPY

50 1. „Dzieci są z natury altruistyczne i skłonne do współpracy”
Im mniejsze dziecko tym bardziej jest skoncentrowane na sobie i swoich potrzebach. Kiedy dostaje to, co chce, jest miłe, grzeczne. Kiedy nie dostaje marudzi, histeryzuje, krzyczy. Małe dziecko z natury nie jest zdolne do empatii. Dziecko trzeba uczyć wrażliwości na innych

51 2. „Dzieci są istotami racjonalnymi”
Małe dzieci są zdecydowanie bardziej emocjonalne niż racjonalne. W przypadku dzieci emocje zawsze górują nad rozumem. Dziecko stopniowo uczy się kontroli nad własnymi emocjami.

52 3. „Powinno wystarczyć, że powiem dziecku coś raz, a dobrze.”
Wychowanie to trening. Trening polega na powtarzaniu (przekaz dociera do dziecka, gdy jest powtarzany). Dzieci nie uczą się przestrzegania zasad czysto intelektualnie.

53 4. „Dziecko nie powinno się na nas złościć”
Dziecko ma prawo się na nas złościć. Zadaniem rodziców jest nauczenie dzieci prawidłowego wyrażania emocji przez: - ich nazwanie (werbalizacja), - umiejętność opanowywania złości.

54 FAZY ROZWOJU

55 FAZA POCZĄTKOWA - ANOMIA (OKRES DZIECIŃSTWA)
etap amoralny, zachowanie dziecka naznaczone jest egoizmem i egocentryzmem

56 FAZA ŚREDNIA - HETERONOMIA (okres młodzieńczy)
zachowanie dziecka naznaczone konformizmem, dziecko podporządkowuje się zasadom z zewnątrz na zasadzie kary i nagrody („co mi się opłaca, co daje mi korzyść”) dziecko przechodzi z indywidualizmu do uspołecznienia, ciągle jednak na zasadzie konformizmu, (przyjmuje takie stanowisko, aby się nie narazić grupie) irracjonalno-zmienny sposób rozumowania, ocena siebie – pobłażliwa, ocena innych – surowa,

57 FAZA KOŃCOWA - AUTONOMIA
postawa rozumno-altruistyczna, ocena czynów w sposób rozumny, w oparciu o zinterioryzowane wartości. postępowanie stałe, konsekwentne, umiejętność przyznania się do błędu.

58 DLACZEGO STOSOWAĆ METODY AKTYWIZUJĄCE?

59 OD STRONY UCZNIÓW Zapamiętywania:
słuch (10% ) wzrok (20%) działanie (90%) Zrozumienie treści. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem (Konfucjusz) Interioryzacja Rozwój indywidualny samodzielne myślenie angażowanie emocji Rozwój więzi w grupie

60 OD STRONY NAUCZYCIELA poznanie uczniów budowanie więzi
mniej wysiłku podczas zajęć

61 METODY DYSKUSYJNE

62 1. METAPLAN Istotą tej metody jest dyskusja wyznaczona czterema głównymi pytaniami: Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Co robić? Chodzi zatem o to, aby: najpierw sformułować diagnozę, potem sprecyzować wizję idealną, następnie określić przyczyny aktualnego stanu; sformułować konkretne wnioski odnośnie do działania.

63 METAPLAN - PRZEBIEG Podzielenie klasy na 4-5 osobowe grupy;
Podanie tematu dyskusji; Rozdanie formularzy i praca w grupach; Prezentacja wyników pracy przez poszczególne grupy.

64

65 2. DYLEMAT MORALNY Istotą tej metody jest postawienie uczestników wobec konieczności wyboru między dwoma sposobami rozwiązania trudnej sytuacji. Za każdym z nich przemawiają pewne wartości. Walory metody: kształtowanie postaw. umiejętność otwarcia się na argumenty innych, do rozwijania umiejętności podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.

66 DYLEMAT MORALNY - PRZEBIEG
1. Ukazanie dylematu: najpierw na forum ogólnym (prowadzący przedstawia sytuację, odczytuje historię), następnie indywidualnie (uczestnicy otrzymują na kartkach opis sytuacji); 2. Po chwili refleksji uczniowie dokonują wyboru jednej z dwóch możliwości (1-2 min); 3. Podział na dwie różniące się poglądami grupy; 4. Praca w grupach. Uczestnicy: gromadzą argumenty, poszukują możliwych konsekwencji podjętych decyzji, ustalają wartości skłaniające do dokonania takiego, a nie innego wyboru; 5. Prezentacja na forum ogólnym (obie strony nie przerywają sobie wzajemnie).

67 DYLEMAT MORALNY - UWAGI
dylemat musi być jasny i konkretny może mieć tylko dwa rozwiązania. każdy dylemat kończy się pytaniem: Co główny bohater powinien zrobić? Które z dwóch możliwych rozwiązań powinien wybrać? Co poradziłbyś osobie znajdującej się w tej sytuacji? Jak sam byś się zachował? Ważna jest etyczna strona problemu,, zaufanie, lojalność, prawda, uczciwość

68 METODA SOCJOMETRU

69 JAK TO SIĘ ROBI? Pytamy członków o to, z kim z danej grupy chcieliby wykonywać określone czynności, np. Z kim z grypy wybrałbyś się na wakacje? Z kim z grupy poszedłbyś do kina? Na podstawie uzyskanego materiału wykonuje się tzw. socjogram w którym pozytywne wybory oznaczamy za pomocą strzałek

70 ODCZYTUJEMY INFORMACJE
pozycje poszczególnych osób, grupa jako całość, kto jest “gwiazdą” w grupie? “pary odwzajemniające wybory” kto zajmuje najniższą pozycję socjometryczną? “sieć” - wszyscy członkowie grupy wzajemnie się wybierają

71 ODCZYTUJEMY INFORMACJE

72 CO DAJE NAM TA METODA? źródło informacji, kto i jaką pozycję zajmuje w grupie poznanie, jak kształtują się struktury grupowe rozbijanie klik wprowadzanie mało “popularnych” uczniów w odpowiednie zespoły osoby zajmujące najwyższe pozycje socjometryczne można proponować do pełnienia różnych funkcji (jeżeli popularność nie wynika z negatywnych cech) wychowawcy mogą za pośrednictwem osób zajmujących wysokie pozycje socjometryczne wpływać na grupę

73 PRZYKŁAD SOCJOGRAMU KLASY

74 MAŁŻEŃSKIE I RODZICIELSKIE
WAŻNA STRONA ! zakładka WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE I RODZICIELSKIE


Pobierz ppt "STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google