Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE. prof. Zenomena Płużek – minimum 50%. prof. Erick Johnson – nawet 80 %

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE. prof. Zenomena Płużek – minimum 50%. prof. Erick Johnson – nawet 80 %"— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE

2

3 prof. Zenomena Płużek – minimum 50%. prof. Erick Johnson – nawet 80 %

4

5

6 KOBIETA I MĘŻCZYNA OBDAROWANI SOBĄ CZY SKAZANI NA SIEBIE?

7 SPOSÓB FUNKCJONOWANIA MĘŻCZYZNA KOBIETA n życie w świecie rzeczy n poświęcanie się pracy zawodowej n życie w świecie ludzi n troska o osoby, o relacje, o wychowanie

8 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ I PAMIĘTANIE DROBIAZGÓW MĘŻCZYZNA KOBIETA n selektywna spostrzegawczość n widzi tylko to, co jest potrzebne i przydatne, n spostrzegawczość - kobieta widzi dookoła wszystko n pamiętanie drobiazgów,

9 PODZIELNOŚĆ UWAGI MĘŻCZYZNA KOBIETA n koncentracja na jednej wykonywanej czynności, dokładność, szczegółowość, n aby usłyszeć, co się do niego mówi, musi odłożyć wykonywaną czynność i skoncentrować uwagę na osobie mówiącej n wykonywanie wielu czynności równocześnie, n podzielność uwagi

10 SPOSÓB MÓWIENIA MĘŻCZYZNA KOBIETA n wyrażanie rzeczy przemyślanych (wnioski) n oszczędność w słowach n krótkie, rzeczowe odpowiedzi n wyraża na głos to, co czuje, do wniosków dochodzi w miarę mówienia (tzw. głośne myślenie) n łatwość mówienia, wyrażania emocji n kobiecy przymus komunikowania się"

11 SPOSÓB MYŚLENIA MĘŻCZYZNA KOBIETA n myśli, jak przekształcić czynność tak, by wkładać jak najmniej wysiłku n oddanie inicjatywy mężczyźnie do zaprowadzania zmian w domu jest szansą na znalezienie wielu nowych rozwiązań. n myśli, jak poukładać wiele rzeczy do zrobienia, żeby wszystko zrobić naraz w jednym czasie, n zdominowanie życia rodzinnego przez kobietę grozi zupełnym wycofaniem z życia rodzinnego mężczyzny.

12 PRACA I WYPOCZYNEK MĘŻCZYZNA KOBIETA n ważna jest użyteczność i przydatność, n po pracy musi odpocząć (drzemka) n działanie według planu, patrzenie w przyszłość: n selekcja informacji na ważne, mniej ważne, nieważne, n zmęczona odpoczywa przy innej czynności, n lubi prace urozmaicone n cel wysiłku: ważny jest odbiór adresata n wykonywanie kilku czynności równocześnie

13 WYRAŻANIE UCZUĆ I EMOCJI MĘŻCZYZNA KOBIETA n pragnie poczucia stabilności, że zdobył już kobietę i ją posiada, n dystans do wyrażania emocji i trudność w ich werbalizowaniu, n skłonność do mówienia o świecie rzeczy n pragnie być stale zdobywana; n łatwość wyrażania uczuć i emocji n skłonność mówienia o uczuciach o świecie ludzi, n empatia, pełna paleta uczuć

14 REAGOWANIE MĘŻCZYZNA KOBIETA n przez rozum, n nie można go do niczego zmusić, jeśli to się sprzeciwia jego rozumowi n przez uczucia, n nie można jej do niczego zmusić, jeśli to się sprzeciwia jej uczuciom.

15 POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI MĘŻCZYZNA KOBIETA n w kategoriach rozumu, siły, sprawności. n lubi, by doceniono jego zdolności, organizacyjne, intelektualne n w sferze seksualnej - nie doznania seksualne ale świadomość, że moja żona mnie chce, n przeżywanie wartości w kategoriach moralnych i estetycznych n chce być piękna, chce tworzyć dobro i piękno oraz chce, by to było zauważone

16 REAKCJE PSYCHOSEKSUALNE MĘŻCZYZNA KOBIETA n wyraża miłość przez działanie, aktywność, n zaloty kobiety odczytuje jako zaproszenie do współżycia, n pobudzają go bodźce wzrokowe, n szybkie dążenie do momentu współżycia, n przeżycia mężczyzny można porównać do ognia z zeschłych liści n działania seksualne łączy z głębokim oddaniem uczuciowym mężczyzny, n wrażliwa na dotyk, słuch i zapach oraz wrażliwość mężczyzny, n uduchowiona" seksualność silnie połączona z potrzebą bycia kochaną, n przeżycia kobiety można porównać do płonącego węgla

17

18

19

20

21

22

23

24

25 KOMUNIKACJA UCZUĆ W RODZINIE

26 1. AKTYWNE I UWAŻNE SŁUCHANIE Zamiast słuchać jednym uchem...... słuchaj dziecka bardzo uważnie

27 WARIANT I

28 Można się zniechęcić, próbując dotrzeć do kogoś, kto tylko udaje, że słucha.

29 A zatem...

30

31

32 WARTO PAMIĘTAĆ n dużo łatwiej podzielić się swoimi kłopotami z rodzicem, który rzeczywiście słucha. n nie musi wtedy, nawet nic mówić. często współczujące milczenie jest tym, czego oczekuje dziecko.

33 2. ZAAKCEPTUJ UCZUCIA DZIECKA Zamiast pytań i rad......zaakceptuj jego uczucia.

34

35

36 WARTO PAMIĘTAĆ Dziecku trudno jest myśleć jasno i konstruktywnie, kiedy ktoś pyta, gani lub radzi.

37 A zatem...

38

39

40 WARTO PAMIĘTAĆ bardzo pomocne jest zwyczajne: mmm", rozumiem". takie słowa w połączeniu z wytężoną uwagą zachęcają dziecko do wyrażenia własnych uczuć i myśli szukania własnych rozwiązań.

41 3. ZAAKCEPTUJ UCZUCIA DZIECKA Zamiast zaprzeczać uczuciom dziecka......nazwij jego uczucia.

42

43

44 A zatem...

45

46

47 WARTO PAMIĘTAĆ n rodzice zwykle nie rozmawiają w ten sposób, ponieważ boją się, że rozmawiając z dzieckiem o jego odczuciach, mogą jeszcze pogorszyć sprawę. n prawda jest wręcz przeciwna. n dziecko, słysząc słowa o tym, czego doświadczyło, jest w pełni zadowolone, bo może wyrazić swoje głębokie przeżycie.

48 WYCHOWANIE MORALNE W RODZINIE

49 UWARUNKOWANIA NATURALNEGO ROZWOJU i BŁĘDNE STEREOTYPY

50 1. Dzieci są z natury altruistyczne i skłonne do współpracy n Im mniejsze dziecko tym bardziej jest skoncentrowane na sobie i swoich potrzebach. n Kiedy dostaje to, co chce, jest miłe, grzeczne. Kiedy nie dostaje marudzi, histeryzuje, krzyczy. n Małe dziecko z natury nie jest zdolne do empatii. n Dziecko trzeba uczyć wrażliwości na innych

51 2. Dzieci są istotami racjonalnymi n Małe dzieci są zdecydowanie bardziej emocjonalne niż racjonalne. n W przypadku dzieci emocje zawsze górują nad rozumem. n Dziecko stopniowo uczy się kontroli nad własnymi emocjami.

52 3. Powinno wystarczyć, że powiem dziecku coś raz, a dobrze. n Wychowanie to trening. n Trening polega na powtarzaniu (przekaz dociera do dziecka, gdy jest powtarzany). n Dzieci nie uczą się przestrzegania zasad czysto intelektualnie.

53 4. Dziecko nie powinno się na nas złościć n Dziecko ma prawo się na nas złościć. n Zadaniem rodziców jest nauczenie dzieci prawidłowego wyrażania emocji przez: - ich nazwanie (werbalizacja), - umiejętność opanowywania złości.

54 FAZY ROZWOJU

55 FAZA POCZĄTKOWA - ANOMIA (OKRES DZIECIŃSTWA) n etap amoralny, n zachowanie dziecka naznaczone jest egoizmem i egocentryzmem

56 FAZA ŚREDNIA - HETERONOMIA (okres młodzieńczy) n zachowanie dziecka naznaczone konformizmem, n dziecko podporządkowuje się zasadom z zewnątrz na zasadzie kary i nagrody (co mi się opłaca, co daje mi korzyść) n dziecko przechodzi z indywidualizmu do uspołecznienia, ciągle jednak na zasadzie konformizmu, (przyjmuje takie stanowisko, aby się nie narazić grupie) n irracjonalno-zmienny sposób rozumowania, ocena siebie – pobłażliwa, ocena innych – surowa,

57 FAZA KOŃCOWA - AUTONOMIA n postawa rozumno-altruistyczna, n ocena czynów w sposób rozumny, w oparciu o zinterioryzowane wartości. n postępowanie stałe, konsekwentne, umiejętność przyznania się do błędu.

58 DLACZEGO STOSOWAĆ METODY AKTYWIZUJĄCE?

59 OD STRONY UCZNIÓW n Zapamiętywania: – słuch (10% ) wzrok (20%) działanie (90%) n Zrozumienie treści. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem (Konfucjusz) n Interioryzacja n Rozwój indywidualny – samodzielne myślenie – angażowanie emocji n Rozwój więzi w grupie

60 OD STRONY NAUCZYCIELA n poznanie uczniów n budowanie więzi n mniej wysiłku podczas zajęć

61 METODY DYSKUSYJNE

62 1. METAPLAN n Istotą tej metody jest dyskusja wyznaczona czterema głównymi pytaniami: - Jak jest? - Jak być powinno? - Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? - Co robić? n Chodzi zatem o to, aby: - najpierw sformułować diagnozę, - potem sprecyzować wizję idealną, - następnie określić przyczyny aktualnego stanu; - sformułować konkretne wnioski odnośnie do działania.

63 METAPLAN - PRZEBIEG n Podzielenie klasy na 4-5 osobowe grupy; n Podanie tematu dyskusji; n Rozdanie formularzy i praca w grupach; n Prezentacja wyników pracy przez poszczególne grupy.

64

65 2. DYLEMAT MORALNY n Istotą tej metody jest postawienie uczestników wobec konieczności wyboru między dwoma sposobami rozwiązania trudnej sytuacji. n Za każdym z nich przemawiają pewne wartości. n Walory metody: – kształtowanie postaw. – umiejętność otwarcia się na argumenty innych, – do rozwijania umiejętności podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.

66 DYLEMAT MORALNY - PRZEBIEG 1. Ukazanie dylematu: - najpierw na forum ogólnym (prowadzący przedstawia sytuację, odczytuje historię), - następnie indywidualnie (uczestnicy otrzymują na kartkach opis sytuacji); 2. Po chwili refleksji uczniowie dokonują wyboru jednej z dwóch możliwości (1-2 min); 3. Podział na dwie różniące się poglądami grupy; 4. Praca w grupach. Uczestnicy: - gromadzą argumenty, - poszukują możliwych konsekwencji podjętych decyzji, - ustalają wartości skłaniające do dokonania takiego, a nie innego wyboru; 5. Prezentacja na forum ogólnym (obie strony nie przerywają sobie wzajemnie).

67 DYLEMAT MORALNY - UWAGI n dylemat musi być jasny i konkretny n może mieć tylko dwa rozwiązania. n każdy dylemat kończy się pytaniem: – Co główny bohater powinien zrobić? – Które z dwóch możliwych rozwiązań powinien wybrać? – Co poradziłbyś osobie znajdującej się w tej sytuacji? Jak sam byś się zachował? n Ważna jest etyczna strona problemu,, zaufanie, lojalność, prawda, uczciwość

68 METODA SOCJOMETRU

69 JAK TO SIĘ ROBI? Pytamy członków o to, z kim z danej grupy chcieliby wykonywać określone czynności, np. – Z kim z grypy wybrałbyś się na wakacje? – Z kim z grupy poszedłbyś do kina? Na podstawie uzyskanego materiału wykonuje się tzw. socjogram w którym pozytywne wybory oznaczamy za pomocą strzałek

70 ODCZYTUJEMY INFORMACJE pozycje poszczególnych osób, grupa jako całość, kto jest gwiazdą w grupie? pary odwzajemniające wybory kto zajmuje najniższą pozycję socjometryczną? sieć - wszyscy członkowie grupy wzajemnie się wybierają

71 ODCZYTUJEMY INFORMACJE

72 CO DAJE NAM TA METODA? n źródło informacji, kto i jaką pozycję zajmuje w grupie n poznanie, jak kształtują się struktury grupowe n rozbijanie klik n wprowadzanie mało popularnych uczniów w odpowiednie zespoły n osoby zajmujące najwyższe pozycje socjometryczne można proponować do pełnienia różnych funkcji (jeżeli popularność nie wynika z negatywnych cech) n wychowawcy mogą za pośrednictwem osób zajmujących wysokie pozycje socjometryczne wpływać na grupę

73 PRZYKŁAD SOCJOGRAMU KLASY

74 WAŻNA STRONA ! www.personahumana.pl zakładka WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE I RODZICIELSKIE


Pobierz ppt "STRUKTURA INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE. prof. Zenomena Płużek – minimum 50%. prof. Erick Johnson – nawet 80 %"

Podobne prezentacje


Reklamy Google