Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 9 Płyny stany skupienia materii ciśnienie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 9 Płyny stany skupienia materii ciśnienie"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 9 Płyny stany skupienia materii ciśnienie
molekularna struktura materii prawo Pascala prawo Archimedesa prawo (Daniela) Bernouliego lepkość

2 Stany skupienia płyny – przyjmują kształt naczynia ciała stałe
gazy (para) – prawie swobodne cząsteczki ciecze – cząsteczki blisko powiązane, ale nie uporządkowane, w ciągłym ruchu. ciała stałe kryształy – daleki porządek szkła – tylko bliski porządek dym - drobiny ciał stałych chmury, mgła – krople wody

3 Potencjał Lennarda-Jones’a
fenomenologiczny opis oddziaływań cząstka – cząstka. skończona odległość energia wiązania drganie wokół minimum rozszerzalność cieplna izotropowy opis kwantowy tylko energia kulombowska i kinetyczna anizotropowe wiązania

4 Stany skupienia i przejścia fazowe.
gazy: pomijalnie małe oddziaływanie pomiędzy cząstkami, istotna jedynie energia kinetyczna; ciecze: bliskie sąsiedztwo cząstek oznacza niższą energię układu, przy skraplaniu wydziela się energia (ciepło parowania) przejście fazowe – konieczność uporządkowania wielu ciał; kryształy: brak ruchu atomów (tylko lokalne drgania) obniżona energia kinetyczna, przy krystalizacji wydziela się energia (ciepło topnienia), istnieje daleki porządek – krystalizacja wymaga czasu, porządek też „kosztuje”, jest mniej prawdopodobny, miarą nieporządku (prawdopodobieństwa) jest entropia.

5 Fizyka wielu ciał wielkości mikro i makroskopowe
średnia wielkość i jej fluktuacja (uśrednianie po czasie i cząstkach) statystyczny rozkład (wielkości A) rozkład wielkości średniej Liczba Avogadro NA= 6.02*1023 cząstek/mol

6 Ciśnienie W płynach siła, F, zawsze prostopadła do powierzchni (równoległa do wektora S). Prawo Paskala: ciśnienie w płynach rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach. Ciśnienie w płynach możemy traktować jako wielkość skalarną. W ciele stałym skomplikowane związki tensorowe.

7 Prasa hydrauliczna f F s S Jednorodne ciśnienie
Zasada zachowania energii?

8 Paskal = Newton/metr kwadratowy
Jednostki ciśnienia Paskal = Newton/metr kwadratowy Jednostki historyczne: Toricelli zdefiniował atmosferę (fizyczną) jako ciśnienie 760 mm słupa rtęci 1 atm = g/cm3 · cm/s2 ·76 cm= = N/m2 (Paskali)= = kG/cm2 (atmosfera techniczna) 1 bar = 106 dyn/cm2 = 105 N/m2 (około jednej atmosfery)

9 Parcie płynu na ściankę, -wstęp do kinetycznej teorii gazu
Jedna cząstka w 1 m3 mp= kg v=2200 m/s czas przelotu 0.5 ms N=2200 odbić na sekundę jeden impuls siły: FimpdT=2mpv średnia siła: Ft(1s)=2mpvN(1s)= Ns ciśnienie p=F/S= N/6 m2= N/m2 (Paskali)

10 Parcie płynu na ściankę
Jeden mol w 1 m3 NA= N=2200 odbić na sekundę każdej cząski średnia siła: FN t(1s)=NA Ns= Ns Fluktuacje średniej siły (NAcząstek w jednej sekundzie) sF /FN = ciśnienie p=FN /S= N/m2 (Paskali) W warunkach normalnych w 1 m3 mieści się około 40 moli gazu. Ciśnienie normalne jest więc 40 razy większe, około 105 N/m2 (tysiąc hekto Paskali)

11 Ciśnienia parcjalne (cząstkowe)
Jeśli gaz jest mieszaniną różnych substancji, to całkowite ciśnienie równe jest sumie ciśnień parcjalnych, poszczególnych substancji. Gęstość mieszaniny jest sumą gęstości składników

12 Gęstość (masa właściwa)
masa na jednostkę objętości. próżnia międzygwiezdna – kg/m3 próżnia laboratoryjna kg/m3 powietrze(0oC, 1 atm) kg/m3 woda kg/m3 platyna kg/m3 białe karły, gwiazdy neutronowe 108 – 1015 kg/m3 materia jądrowa kg/m3

13 Zmiana ciśnienia w nieruchomym płynie ciśnienie hydrostatyczne
(p+dp)S S dh d(mg) h pS w cieczy, gdy stała gęstość: ciśnienie słupa cieczy

14 Zmiana ciśnienia w nieruchomym gazie
(p+dp)S S w gazie gęstość jest proporcjonalna do ciśnienia dh d(mg) h pS

15

16 Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne

17 Prawo naczyń połączonych
W jednorodnej cieczy ciśnienie na jednym poziomie jest jednakowe; liczymy rurki U porównujemy ciśnienia słupów cieczy na ciecz jednorodną

18 Prawo Archimedesa p(h+H)S p(h)S siła wyporu: S H h
Siła wyporu równa się ciężarowi wypartej cieczy

19 Archimedes z Syrakuz (287 -212 pne)

20 prawo Archimedesa

21 Warunki pływalności ciał
gęstość ciała mniejsza od gęstości płynu; ciężar wypartej cieczy równy ciężarowi ciała; jaka część góry lodowej wystaje ponad powierzchnię morza (rl/rw=0.9)? dlaczego zanurzenie łodzi podwodnej jest niestabilne? dlaczego wysokość balonu jest stabilna?

22 Dynamika płynów

23 Powierzchnia cieczy (obracająca się szklanka)
prostopadła do wypadkowej siły.

24 Pola wektorowe w fizyce, W(r)
pole grawitacyjne, g(r) pole elektryczne, E(r) pole magnetyczne, B(r) pole prędkości, v(r) Strumień pola wektorowego

25 Pole grawitacyjne, strumień.
S=4pr2 Całkowity strumień pola grawitacyjnego jest miarą masy wewnątrz powierzchni. Podobnie strumień: pola elektrycznego jest miarą ładunku, pola prędkości miarą wydajności źródła, pole magnetyczne jest bezźródłowe. Masa jest źródłem pola grawitacyjnego M r

26 Pole prędkości bryły – pole bezźródłowe
S=4pr2 M r

27 Źródło fal – źródło energii. Prędkość fali stała, maleje amplituda.
natężenie fali S=4pr2 natężenie fali maleje z kwadratem odległości Z r strumień natężenia fali (mocy) przez dowolną powierzchnię wokół źródła jest stały

28 Pole wektorowe (prędkości)
v(r) S strumień masy przez powierzchnię S linie prądu przy stacjonarnym przepływie masa nie może się gromadzić gdy (równanie ciągłości strugi)

29 Równanie ciągłości strugi
bez źródeł (prawo zachowania masy) dla powierzchni zamkniętej postać różniczkowa ze źródłem

30 masa zachowana (przepływ masy ciągły), ale objętość nie - bo różne ciśnienia

31 Zasada zachowania energii w przepływie laminarnym – Prawo Bernouliego.
F2=p2S2 v2 F1=p1S1 Dl2 praca nad układem: v1 Dl1 Energia kinetyczna rośnie o:

32 Zastosowania prawa Bernouliego
siła nośna, szybkość wypływu przez otwór, pompa wodna, gaźnik gaźnik siła nośna

33 Lepkość Bernoulli - opory dynamiczne wynikające z bezwładności płynu;
lepkość wprowadza dodatkowe opory hydrodynamiczne

34


Pobierz ppt "Wykład 9 Płyny stany skupienia materii ciśnienie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google