Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płyny Płyny to ciecze i gazy. Płyn to substancja zdolna do przepływu. Płyn przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Ani w cieczy ani w gazie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płyny Płyny to ciecze i gazy. Płyn to substancja zdolna do przepływu. Płyn przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Ani w cieczy ani w gazie."— Zapis prezentacji:

1 Płyny Płyny to ciecze i gazy. Płyn to substancja zdolna do przepływu. Płyn przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Ani w cieczy ani w gazie nie ma regularnego układu atomów lub cząsteczek

2 Czwarty stan materii Plazma – stan materii, w którym część cząsteczek występuje w stanie zjonizowanym. Jonizacja – zjawisko powstawania jonu z obojętnego atomu lub cząsteczki. Może powstać np. w wyniku zderzenia atomu lub cząsteczki z cząstką o wysokiej energii.

3 Gęstość m i V – masa i objętość próbki. Gęstość płynu: Gęstość jest wielkością skalarną. Ile waży litr czarnej dziury? 1 L * 4*10 19 kg/m 3 = 1* 10 -3 m 3 * 4*10 19 kg/m 3 = 4*10 16 kg Masa dużej arktycznej góry lodowej ~ 10 15 kg.

4 Ciśnienie m i V – masa i objętość próbki. Ciśnienie wywierane przez płyn: Ciśnienie jest wielkością skalarną. F S Jednostką ciśnienia jest paskal. 1 Pa = 1N/m 2

5 Ciśnienie atmosfery Ziemi

6 Płyny w spoczynku F1F1 S S F2F2 mg y = 0 y1y1 y2y2 F1F1 F2F2 mg F 2 = F 1 + mg F 2 = p 2 S p 2 S = p 1 S + S(y 1 -y 2 )g F 1 = p 1 S m = V p 2 = p 1 + g(y 1 -y 2 ) V = S(y 1 -y 2 )

7 Ciśnienie w cieczy p 2 = p 1 + g(y 1 -y 2 ) y 1 = 0 y 2 = -h p 1 = p 0 p 2 = p Ciśnienie na głębokości h: p = p 0 + gh

8 Wielki Błękit p = p 0 + gh Ciśnienie na głębokości 100 m: p = 1013 hPa + (998 kg/m 3 )(9.8m/s 2 )(100m) = 1.01* 10 5 N/m 2 + 9.78 *10 5 N/m 2

9 Ciśnienie atmosferyczne p 2 = p 1 + g(y 1 -y 2 ) y 1 = 0 y 2 = d p 1 = p 0 p 2 = p p = p 0 - pow gd Ciśnienie na wysokości d:

10 Ciśnienie atmosferyczne 4000 m 2700 m 300 m

11 Pomiar ciśnienia – barometr rtęciowy p 0 = Hg gh p 2 = p 1 + g(y 1 -y 2 ) y 1 = 0 y 2 = h p 1 = p 0 p 2 = 0 Dla p 0 = 1013 hPa, h = 760 mm http://new.meteo.pl/

12 Pomiar ciśnienia - manometr p gaz = p 0 + gh y 1 = 0 y 2 = -h p 1 = p 0 p 2 = p gaz

13 Prawo Pascala W zamkniętej objętości nieściśliwego płynu zmiana ciśnienia jest przenoszona bez zmiany wartości do każdego miejsca w płynie i do ścian zbiornika p zewn p h p = p zewn + gh h p = p zewn Przyrost p nie zależy od h. Musi być taki sam w każdym punkcie cieczy.

14 Prasa hydrauliczna S1 S2 F2 ciecz (olej) p = F1/S1 = F2/S2 F2 = F1(S2/S1) Gdy S2 > S1 F2 > F1

15 Prawo Archimedesa Fw Fg Fw Fg Fw Fg płynkamień drewno Fw = m p g Na ciało całkowicie lub częściowo zanurzone w płynie działa ze strony płynu siła wyporu Fw. Jest on skierowana pionowo do góry, a jej wartość jest równa ciężarowi m p g płynu wypartego przez ciało.

16 Legenda o odkryciu prawa wyporu Władca Syrakuz, Hieron II, powziął podejrzenie, że złotnik, któremu powierzono wykonanie korony ze szczerego złota, dodał do niej pewną ilość srebra. Król zwrócił się do Archimedesa z prośbą o ustalenie, jak sprawa ma się naprawdę. Prośbę swą obwarował żądaniem, by w żadnym wypadku nie zepsuć misternie wykonanej korony, istnego arcydzieła sztuki złotniczej. = Au korona ?

17 Legenda o odkryciu prawa wyporu Fw Au < Fw korona mp Au g < mp korona g V Au woda < V korona woda V Au < V korona m Au = m korona

18 Pływanie ciał Gdy ciało pływa w płynie, wartość działającej na nie siły ciężkości Fg jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało m p g. Fw = Fg Ale Fw = m p g Gdy ciało pływa w płynie, wartość działającej na nie siły wyporu Fw jest równa wartości działającej na nie siły ciężkości. Fg = m p g

19 Pływanie ciał - przykład Jaka część objętości góry lodowej wystaje nad powierzchnię morza? Gęstość lodu wynosi 920 kg/m 3 a gęstość wody morskiej 1030 kg/m 3. W l = l V l g Ciężar góry lodowej wynosi: Ciężar objętości V w wypartej wody morskiej: W w = w V w g Pływanie: l V l g = w V w g V w /V l = l / w = 920/1030 = 0.89 Objętość wypartej wody równa się objętości zanurzonej części góry lodowej, czyli 89% góry znajduje się pod wodą.

20 Pływanie ciał - przykład

21 Pływanie ciał - statki Zanurzenie statku h ~ V w = M statku / w zależy od gęstości wody! M statku g = w V w g Statki muszą być tak zaprojektowane, by wypierały ciecz o ciężarze równym własnemu ciężarowi. * TF – Tropical Fresh Water * F – Fresh Water * T – Tropical Seawater * S – Summer Temperate Seawater * W – Winter Temperate Seawater * WNA – Winter North Atlantic

22 Siły wyporu powietrza Na ciało znajdujące się w powietrzu działa siła wyporu równa ciężarowi wypartego powietrza. Wypełnione gazem balony, które wznoszą się w powietrzu maja gęstość mniejszą niż powietrze.

23 Równanie ciągłości v v t + t t x Element płynu przebywa w czasie t drogę x = v t. W czasie t przez rurę przepływa płyn o objętości V: V = S x = Sv t

24 Równanie ciągłości V = S 2 v 2 t V = S 1 v 1 t S 1 v 1 S 2 v 2 Równanie ciągłości: Prędkość przepływu wzrasta gdy maleje pole przekroju poprzecznego, przez który płyn przepływa.

25 Równanie Bernoulliego Z zasady zachowania energii dla płynu: wynika równanie Bernoulliego:

26 Równanie Bernoulliego p 2 = p 1 + g(y 1 -y 2 ) Dla v 1 = v 2 = 0 Dla y 1 = y 2 = 0 Gdy prędkość rośnie, jego wewnętrzne ciśnienie maleje.

27 Równanie Bernoulliego - zastosowania

28

29 Efekt zasłony prysznicowej Rozkład ciśnieniaRuch powietrza


Pobierz ppt "Płyny Płyny to ciecze i gazy. Płyn to substancja zdolna do przepływu. Płyn przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Ani w cieczy ani w gazie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google