Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009. Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009. Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych."— Zapis prezentacji:

1 Dawcy narz ą dów w Polsce

2 Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych w OIT w 2006 r Liczba pacjentów dializowanych > * (w nawiasie na 1 milion mieszkańców) Liczba zmarłych dawców 420 (11.0) Liczba żywych dawców 45 (1.2) Pobranych nerek 840 (22,6) Pobrań wątroby 215 (4,7) Pobrań serca 72 (1,7) płuca 10 (0,2) 2009 Dawcy i pobrania narządów Biorcy narządów Liczba oczekujących na przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w 2009 r Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i trzustkę w 2009 r. 805 (21.2) 805 (21.2) Liczba oczekujących na przeszczepienia wątroby w 2009 r. 170 Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r. 215 (5,5) Liczba oczekujących na przeszczepienia serca w 2009 r. 171 Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r. 72 (1,6)

3 Przeszczepianie nerek (1966–2008) % pts żyje, 60% ma czynny przeszczep Wg Biuletynu Poltransplantu

4 Przeszczepianie serca ( ) Wg Biuletynu Poltransplantu

5 Przeszczepianie wątroby (1987 – 2008) Wg Biuletynu Poltransplantu

6 Przeżycia 1-roczne z czynnym przeszczepem nerki

7 Przeżycia 5-letnie pacjentów po przeszczepieniu nerki Przeżycia 5-letnie przeszczepu

8 Dane Statystyczne Liczba mieszkańców Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 45 Łóżek w OIT ? Osób leczonych w OIT w 2006 r. ? Liczba pacjentów dializowanych >1500 ) Liczba zmarłych dawców 82 (24.1) Liczba żywych dawców 1 Pobranych nerek 164 Pobrań wątroby 25 ? 25 ? Pobrań serca ? płuca? 2009 Dawcy i pobrania narządów Biorcy narządów Liczba oczekujących na przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i trzustkę w 2009 r. 78 (23) Liczba oczekujących na przeszczepienia wątroby w Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r. 23 Liczba oczekujących na przeszczepienia serca w 2009 r. 27 Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r. 72 (1,6)

9 Przeszczepianie narządów w 2009 r. nerki 805 (21,25) wątroba: 215 (6, 5) serce: 72 (2.0) Nerki: 141 (28.6) Wątroba: 42 (4,6) Serce: 11 (2.1) *(w nawiasie na 1 milion mieszkańców) Część narządów podarowana

10 Identyfikacja zmarłych dawców narz ą dów w Polsce w 2009 r Narz ą dy obrano od 420 dawców zmarłych (11/milion) i 45 ż ywych (nerki i fragment w ą troby)

11 Populacja Powiaty grodzkie – Poznań, Kalisz, Konin, Leszno Powiaty ziemskie - 31 Szpitale 46 Narządy pobierane w 32 szpitalach

12 Szpitale woj. Wielkopolskiego Pobrania narządów– lata L. szpitali z OIT - 46 Liczba szpitali aktywnych - 32 POZNAŃ – 395 szpital Woj. 105 szpital Kliniczny Nr pozostałe szpitale Kliniczne - 7 szpital miejski – 105 Inne szpitale miasta - 26 KALISZ 139 PIŁA 103 LESZNO - 54 KONIN - 20 INNE SZPITALE WOJEWÓDZTWA - 54 Nie pobierano narządów w 14 szpitalach

13 Pobrania narządów w województwie Wielkopolskim

14 Teoretyczny Potencjał Donacyjny Zgony w OIT w 2009 Wielkopolskie ? potencjalni dawcy – 318 pobranie możliwe u 133 pobrano w 2009 od 81 zmarłych Przeszczepienia nerek 141 chorych Zachodniopomorskie potencjalni dawcy – 129 pobranie możliwe - 54 (42%) pobrano od 59 zmarłych

15 POTRZEBY W ZAKRESIE PRZESZCZEPIANIA NARZ Ą DÓW Liczba operacji/1mln populacji/rok PL Województwo wielkopolskie Nerkiok. 60 (ok.2200) 228 W ą trobaok. 10 (ok. 380) 38 Serce ok. 6 (ok. 220) 23

16 PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTA CJI Program pod Patronatem Dr Ewy Kopacz, Minister Zdrowia Wspólna inicjatywa administracji pa ń stwowej i władz samorz ą dowych w poszczególnych województwach Przy współpracy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI Program rozwoju przeszczepiania narządów pod Patronatem Minister Zdrowia, Dr Ewy Kopacz Urząd Miasta Poznania Centrum Koordynacyjno – Organizacyjne Poltransplant T Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej Konwent Starostów województwa Oddział wojewódzki NFZ

18 PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI Województwo wielkopolskie Wsparcie Autorytetu moralnego – Jego Ekscelencji Metropolity Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Wsparcie dawstwa narz ą dów przez Ko ś ciół katolicki Udział w spotkaniach Biskupów z proboszczami i kapelanami szpitalnymi w czasie Dni Skupienia Wykorzystanie doświadczenia ks. Piotra Sadkiewicza, proboszcza w Żywnej pod Żywcem

19 Zwiększenie aktywności w zakresie pobierania narządów od zmarłych selfsufficiency Komisja Europejska, WHO

20 CELE Zwi ę kszenie liczby przeszczepianych narz ą dów pobranych od osób zmarłych Rozpocz ę cie przeszczepiania nerek od dawców ż ywych W celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszka ń ców województwa

21 W jaki sposób doprowadzić do poprawy sytuacji ? Środowisko lekarskie Administracja państwowa Administracja samorządowa wszystkich szczebli Wymiar sprawiedliwości Kościół Społeczeństwo Dar (Altruizm, Empatia, Solidarność) - Organizacja i logistyka - Niewielkie nakłady finansowe

22 SZPITAL W KTÓRYM UMIERA CZŁOWIEK – POTENCJALNY DAWCA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII K ODDZIAŁ NEUROLOGII KOORDYNATORKOORDYNATOR ODDZIAŁ NEUROCHIRURGI I Organ zało ż ycielski Marszałek, Starosta Konsultanci wojewódzcy Dyrektor

23 Urz ą d Marszałkowski i Urz ą d Wojewódzki Konwent Powiatów Szpital Konsultanci wojewódzcy Urz ą d Marszałkowski i Wojewódzki NFZ, Poltransplant, Polska Unia Medycyny transplantacyjnej Minister Zdrowia

24 Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM 6 edycji absolwentów ze 109 szpitali Pozyskać większą liczbę koordynatorów w szpitalach powiatowych

25 Liczba wyszkolonych koordynatorów w Polsce Lekarze/pielęgniarki (230) w porównaniu z liczbą pobrań na 1 mln mieszkańców 2 Pobrania na 1 mln 34.5 Pobrania na 1 mln 24.1 Aktywne pro transplantacyjne działania Konsultantów wojewódzkich ds. Anestezjologii, neurochirurgii, neurologii i nefrologii Oraz wsparcie administracji samorządowej i państwowej województwa 11

26 Priorytety Przekonanie organów zało ż ycielskich szpitali i Dyrekcji szpitali Ustalenie potencjału donacyjnego Ustalenie liczby pacjentów dializowanych zgłoszonych do KLO z poszczególnych stacji Promocja przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych Koordynatorzy transplantacyjni w 5-7 szpitalach województwa Warsztaty psychologiczne dla lekarzy

27 Kampania społeczna ulotki, o ś wiadczenia woli, spotkania w poszczególnych miejscowo ś ciach, pikniki

28 Rozwój programu przeszczepiania nerek od dawców żywych

29 Liczba stanowisk HD i liczba dializowanych w województwach w 2007 r. Województwo Ludność w tysiącach r. Stacje dializ Stanowisk HD Dializowani Ogółem Na milion ludności Ogółem Dolnośląskie , ,4 Kujawsko-Pomorskie , ,8 Lubelskie , ,5 Lubuskie , ,6 Łódzkie , ,3 Małopolskie , ,5 Mazowieckie , ,0 Opolskie , ,5 Podkarpackie , ,2 Podlaskie , ,5 Pomorskie , ,7 Śląskie , ,2 Świętokrzyskie , ,2 Warmińsko-Mazurskie , ,0 Wielkopolskie , ,0 Zachodniopomorskie , ,2 POLSKA , ,2

30 Biorcy aktywni woj. mazowieckie (stan na r.) Statusliczba edycja karty123 weryfikacja karty5 karta do poprawy70 dyskwalifikacja okresowa53 zakwalifikowany do Tx nerki170 zakwalifikowany do Tx nerki i trzustki6 zakwalifikowany do Tx nerki (urgens naczyniowy)3 SUMA430 nieaktywne 251 osób oczekiwało na Tx 179 osób Leczonych dializami 1882

31 Narz ą d dawcy ( ż ywego lub zmarłego) stanowi wkład społecze ń stwa w system opieki zdrowotnej Nie wolno go marnowa ć Rozwój programu przeszczepiania narz ą dów zale ż y od nas wszystkich

32 Nie ma przeszczepiania narz ą dów bez ich pobrania Od dawcy zmarłego lub dawcy spokrewnionego ż ywego

33 Transplantacje narządów unaczynionych w Polsce i Europie dr n med. Maciej Głyda Oddział Transplantologii i Chirurgii Szpital Wojewódzki w Poznaniu

34

35

36

37

38

39

40


Pobierz ppt "Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009. Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google