Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009. Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009. Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych."— Zapis prezentacji:

1 Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009

2 Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych w OIT w 2006 r. 92371 Liczba pacjentów dializowanych >18 000 * (w nawiasie na 1 milion mieszkańców) Liczba zmarłych dawców 420 (11.0) Liczba żywych dawców 45 (1.2) Pobranych nerek 840 (22,6) Pobrań wątroby 215 (4,7) Pobrań serca 72 (1,7) płuca 10 (0,2) 2009 Dawcy i pobrania narządów Biorcy narządów Liczba oczekujących na przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w 2009 r. 1241 Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i trzustkę w 2009 r. 805 (21.2) 805 (21.2) Liczba oczekujących na przeszczepienia wątroby w 2009 r. 170 Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r. 215 (5,5) Liczba oczekujących na przeszczepienia serca w 2009 r. 171 Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r. 72 (1,6)

3 Przeszczepianie nerek (1966–2008) 4072 80% pts żyje, 60% ma czynny przeszczep Wg Biuletynu Poltransplantu

4 Przeszczepianie serca (1985-2008) Wg Biuletynu Poltransplantu

5 Przeszczepianie wątroby (1987 – 2008) Wg Biuletynu Poltransplantu

6 Przeżycia 1-roczne z czynnym przeszczepem nerki

7 Przeżycia 5-letnie pacjentów po przeszczepieniu nerki Przeżycia 5-letnie przeszczepu

8 Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 3 386 882 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 45 Łóżek w OIT ? Osób leczonych w OIT w 2006 r. ? Liczba pacjentów dializowanych >1500 ) Liczba zmarłych dawców 82 (24.1) Liczba żywych dawców 1 Pobranych nerek 164 Pobrań wątroby 25 ? 25 ? Pobrań serca ? płuca? 2009 Dawcy i pobrania narządów Biorcy narządów Liczba oczekujących na przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki 31.12.2009 75 Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i trzustkę w 2009 r. 78 (23) Liczba oczekujących na przeszczepienia wątroby w 31.12.2009 16 Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r. 23 Liczba oczekujących na przeszczepienia serca w 2009 r. 27 Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r. 72 (1,6)

9 Przeszczepianie narządów w 2009 r. nerki 805 (21,25) wątroba: 215 (6, 5) serce: 72 (2.0) Nerki: 141 (28.6) Wątroba: 42 (4,6) Serce: 11 (2.1) *(w nawiasie na 1 milion mieszkańców) Część narządów podarowana

10 Identyfikacja zmarłych dawców narz ą dów w Polsce w 2009 r Narz ą dy obrano od 420 dawców zmarłych (11/milion) i 45 ż ywych (nerki i fragment w ą troby) 10.4 34 9.7 24.1 8.3 13.3 14.3 15.8 15.9 9 47.8 1.5 1.9 7.8 34.7 5.5 24.1

11 Populacja 3 386 882 Powiaty grodzkie – Poznań, Kalisz, Konin, Leszno Powiaty ziemskie - 31 Szpitale 46 Narządy pobierane w 32 szpitalach

12 Szpitale woj. Wielkopolskiego Pobrania narządów– lata 1998-2009 L. szpitali z OIT - 46 Liczba szpitali aktywnych - 32 POZNAŃ – 395 szpital Woj. 105 szpital Kliniczny Nr 2 - 152 pozostałe szpitale Kliniczne - 7 szpital miejski – 105 Inne szpitale miasta - 26 KALISZ 139 PIŁA 103 LESZNO - 54 KONIN - 20 INNE SZPITALE WOJEWÓDZTWA - 54 Nie pobierano narządów w 14 szpitalach

13 Pobrania narządów w województwie Wielkopolskim

14 Teoretyczny Potencjał Donacyjny Zgony w OIT w 2009 Wielkopolskie - 1593 ? potencjalni dawcy – 318 pobranie możliwe u 133 pobrano w 2009 od 81 zmarłych Przeszczepienia nerek 141 chorych Zachodniopomorskie - 649 potencjalni dawcy – 129 pobranie możliwe - 54 (42%) pobrano od 59 zmarłych

15 POTRZEBY W ZAKRESIE PRZESZCZEPIANIA NARZ Ą DÓW Liczba operacji/1mln populacji/rok PL Województwo wielkopolskie Nerkiok. 60 (ok.2200) 228 W ą trobaok. 10 (ok. 380) 38 Serce ok. 6 (ok. 220) 23

16 PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTA CJI Program pod Patronatem Dr Ewy Kopacz, Minister Zdrowia Wspólna inicjatywa administracji pa ń stwowej i władz samorz ą dowych w poszczególnych województwach Przy współpracy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI Program rozwoju przeszczepiania narządów pod Patronatem Minister Zdrowia, Dr Ewy Kopacz Urząd Miasta Poznania Centrum Koordynacyjno – Organizacyjne Poltransplant T Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej Konwent Starostów województwa Oddział wojewódzki NFZ

18 PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI Województwo wielkopolskie Wsparcie Autorytetu moralnego – Jego Ekscelencji Metropolity Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Wsparcie dawstwa narz ą dów przez Ko ś ciół katolicki Udział w spotkaniach Biskupów z proboszczami i kapelanami szpitalnymi w czasie Dni Skupienia Wykorzystanie doświadczenia ks. Piotra Sadkiewicza, proboszcza w Żywnej pod Żywcem

19 Zwiększenie aktywności w zakresie pobierania narządów od zmarłych selfsufficiency Komisja Europejska, WHO

20 CELE Zwi ę kszenie liczby przeszczepianych narz ą dów pobranych od osób zmarłych Rozpocz ę cie przeszczepiania nerek od dawców ż ywych W celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszka ń ców województwa

21 W jaki sposób doprowadzić do poprawy sytuacji ? Środowisko lekarskie Administracja państwowa Administracja samorządowa wszystkich szczebli Wymiar sprawiedliwości Kościół Społeczeństwo Dar (Altruizm, Empatia, Solidarność) - Organizacja i logistyka - Niewielkie nakłady finansowe

22 SZPITAL W KTÓRYM UMIERA CZŁOWIEK – POTENCJALNY DAWCA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII K ODDZIAŁ NEUROLOGII KOORDYNATORKOORDYNATOR ODDZIAŁ NEUROCHIRURGI I Organ zało ż ycielski Marszałek, Starosta Konsultanci wojewódzcy Dyrektor

23 Urz ą d Marszałkowski i Urz ą d Wojewódzki Konwent Powiatów Szpital Konsultanci wojewódzcy Urz ą d Marszałkowski i Wojewódzki NFZ, Poltransplant, Polska Unia Medycyny transplantacyjnej Minister Zdrowia

24 Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM 6 edycji 2007-2010 230 absolwentów ze 109 szpitali Pozyskać większą liczbę koordynatorów w szpitalach powiatowych

25 Liczba wyszkolonych koordynatorów w Polsce Lekarze/pielęgniarki (230) w porównaniu z liczbą pobrań na 1 mln mieszkańców 2 Pobrania na 1 mln 34.5 Pobrania na 1 mln 24.1 Aktywne pro transplantacyjne działania Konsultantów wojewódzkich ds. Anestezjologii, neurochirurgii, neurologii i nefrologii Oraz wsparcie administracji samorządowej i państwowej województwa 11

26 Priorytety Przekonanie organów zało ż ycielskich szpitali i Dyrekcji szpitali Ustalenie potencjału donacyjnego Ustalenie liczby pacjentów dializowanych zgłoszonych do KLO z poszczególnych stacji Promocja przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych Koordynatorzy transplantacyjni w 5-7 szpitalach województwa Warsztaty psychologiczne dla lekarzy

27 Kampania społeczna ulotki, o ś wiadczenia woli, spotkania w poszczególnych miejscowo ś ciach, pikniki

28 Rozwój programu przeszczepiania nerek od dawców żywych

29 Liczba stanowisk HD i liczba dializowanych w województwach w 2007 r. Województwo Ludność w tysiącach 31.12.2006r. Stacje dializ Stanowisk HD Dializowani Ogółem Na milion ludności Ogółem Dolnośląskie28791625387,91340465,4 Kujawsko-Pomorskie20651015675,5864406,8 Lubelskie21671215069,2805371,5 Lubuskie100889796,2430426,6 Łódzkie25581418572,3932364,3 Małopolskie32762126380,21466447,5 Mazowieckie51842737672,51882363,0 Opolskie103868980,9450433,5 Podkarpackie20971414569,1770367,2 Podlaskie119388571,2399334,5 Pomorskie22081418081,5866393,7 Śląskie46582533070,81599343,2 Świętokrzyskie127687558,7420329,2 Warmińsko-Mazurskie1426810070,1542380,0 Wielkopolskie33842426879,21279378,0 Zachodniopomorskie1692109857,9601355,2 POLSKA38115225285074,714645384,2

30 Biorcy aktywni woj. mazowieckie (stan na 10.12.2009r.) Statusliczba edycja karty123 weryfikacja karty5 karta do poprawy70 dyskwalifikacja okresowa53 zakwalifikowany do Tx nerki170 zakwalifikowany do Tx nerki i trzustki6 zakwalifikowany do Tx nerki (urgens naczyniowy)3 SUMA430 nieaktywne 251 osób oczekiwało na Tx 179 osób Leczonych dializami 1882

31 Narz ą d dawcy ( ż ywego lub zmarłego) stanowi wkład społecze ń stwa w system opieki zdrowotnej Nie wolno go marnowa ć Rozwój programu przeszczepiania narz ą dów zale ż y od nas wszystkich

32 Nie ma przeszczepiania narz ą dów bez ich pobrania Od dawcy zmarłego lub dawcy spokrewnionego ż ywego

33 Transplantacje narządów unaczynionych w Polsce i Europie dr n med. Maciej Głyda Oddział Transplantologii i Chirurgii Szpital Wojewódzki w Poznaniu

34

35

36

37

38

39

40


Pobierz ppt "Dawcy narz ą dów w Polsce 2000- 2009. Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google