Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria handlu międzynarodowego Heckschera - Ohlina

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria handlu międzynarodowego Heckschera - Ohlina"— Zapis prezentacji:

1 Teoria handlu międzynarodowego Heckschera - Ohlina
M. Krajka

2 Początki teorii handlu - Ricardo
Przyczyna handlu we względnym braku mobilności kapitału Trwałe różnice produkcyjności pracy między krajami wyjaśniają strukturę towarową handlu światowego Kraj eksportuje towary przy których posiada względną przewagę cenową

3 Wstępne założenia twierdzenia Heckschera – Ohlina
Konkurencja doskonała Wolny handel i brak kosztów transportu Jednakowe jakości czynników pracy, funkcje produkcji, dobra jednorodne, homogeniczne Stałe korzyści skali Dwa kraje, dwa produkty, dwa czynniki produkcji Analiza jedynie ze strony podażowej

4 Teoria obfitości zasobów
Twierdzenie H – O Kraje mają tendencję do eksportowania dóbr intensywnie zużywających te czynniki, w które są obficie wyposażone. (Heckscher, Ohlin) Twierdzenie o WCCzP Wolny handel spowoduje całkowite, a nie tylko częściowe wyrównanie się cen czynników produkcji. (Samuelson)

5 Empiryczny test teorii HO – paradoks Leontiefa
Analiza struktury handlu Stanów Zjednoczonych stosując stworzoną przez siebie tablicę nakładów i wyników Wynik dokładnie odwrotny od spodziewanego na podstawie teorii HO

6 Reakcje na paradoks Leontiefa
Paradoks udowodnił fałszywość twierdzenia Krytyka zastosowanej metody, jakości danych Odrzucanie teori H-O, nowe modele – cyklu życia produktu, luki technologicznej Pomniejszanie znaczenia odkrycia Leontiefa - ignorancja paradoksu, dążenie do sprowadzenia czystej teorii handlu do specjalnego przypadku teorii równowagi ogólnej

7 Program badawczy Ohlina – Samuelsona
Popularyzacja skrajnie uproszczonej teorii produkcyjności krańcowej w problemach podziału (przypowieść o dwóch krajach) Program jako część szerszego programu badawczego teorii równowagi ogólnej Kontynuacja badań nad twierdzeniem o wyrównywaniu się cen czynników produkcji

8 Rozwiązanie paradoksu Leontiefa
Leontief wyprowadził proporcje czynników w jednym kraju z mierników poziomu handlu, nie mierzył zasobów czynników produkcji krajów uprawiających handel Założył zrównoważenie bilansu handlowego USA podczas gdy istniała nadwyżka Paradoks Leontiefa jako nieporozumienie pojęciowe i zastosowanie niewłaściwego testu empirycznego

9 Ostateczne wątpliwości
Inne testy na szeroką skalę potwierdziły istnienie paradoksu Leontiefa Niemożność wyjaśnienia całkowicie lub w przeważającej części struktury towarowej handlu jedynie przy pomocy różnic w wyposażeniu krajów w zasoby czynników produkcji (zbyt wielkie uproszczenie modelu) Konieczność dokonania sądu wartościującego świadectwa przemawiające za i przeciw teorii

10 Wnioski Dowody empiryczne przeczą teorii H-O (różnice technologiczne jako główna przyczyna) Paradoks Leontiefa przyczyną rozwoju kolejnych teorii handlu (wieloczynnikowych) Teoria nadal przydatna do przewidywania skutków wymiany w sferze podziału dochodu Narzędzie wyjaśniające strumienie handlu na poziomie regionów (handel międzygałęziowy)

11 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Teoria handlu międzynarodowego Heckschera - Ohlina"

Podobne prezentacje


Reklamy Google