Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcyjność krańcowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcyjność krańcowa"— Zapis prezentacji:

1 Produkcyjność krańcowa

2 Elastyczność produkcji

3 Przyrosty względne

4 izokwanty

5 Techniczna stopa substytucji kapitału (x1) przez pracę (x2)
Techniczna stopa substytucji pracy (x2) przez kapitał (x1)

6 Klasyczna funkcja Cobb-Douglasa:
gdzie: A - stan postępu naukowo - technicznego, - zasoby majątku produkcyjnego, - nakłady pracy żywej. Podstawowe założenia: # elastyczność produkcji względem zasobów majątku produkcyjnego i nakładów pracy jest stała, równa jedności i wynosi odpowiednio i # występuje stała skala produkcji tzn. (produkcja i czynniki produkcji wzrastają równomiernie).

7 gdzie: oraz A są dodatnie i stałe w czasie

8 (produkcja i czynniki produkcji wzrastają równomiernie);
SKALA PRODUKCJI stała skala produkcji (produkcja i czynniki produkcji wzrastają równomiernie); rosnąca skala produkcji (produkcja wzrasta szybciej niż czynniki produkcji i mamy do czynienia z rozwojem intensywnym); malejąca skala produkcji (produkcja wzrasta wolniej niż czynniki produkcji i mamy do czynienia z rozwojem ekstensywnym).

9 IZOKWANTY - ceny czynników produkcji. ,

10 x2 Y0 x1

11 W każdej gospodarce w miarę upływu czasu technologia produkcji oraz dostępność zasobów mogą się zmieniać w wyniku wynalazków i innowacji, jak również odkrycia nowych zasobów i nowych technologii.

12 Efekty tych jakościowych zmian w zasobach czynników produkcji należy wyodrębnić w postaci samodzielnego parametru v, szeroko rozumianego postępu innowacyjnego, który wyraża trend wzrostu wydajności pracy w czasie t z tytułu szeroko rozumianego postępu innowacyjnego.

13 gdzie: e – podstawa logarytmu naturalnego; v – stopa wzrostu dochodu wynikająca z postępu innowacyjnego; t – kolejne lata objęte analizą.

14 FUNKCJA PRODUKCJI TYPU COBBA-DOUGLASA
V – produkcja; K – kapitał; L – praca

15 PRZYROSTY WZGLĘDNE

16 WZÓR UPROSZCZONY NA PRZYROSTY WZGLĘDNE

17 PRODUKCYJNOŚĆ KRAŃCOWA

18 IZOKWANTY

19 ELASTYCZNOŚCI CZĄSTKOWE

20 TECHNICZNA STOPA SUBSTYTUCJI
SKALA PRODUKCJI TECHNICZNA STOPA SUBSTYTUCJI KAPITAŁU PRZEZ PRACĘ

21 WARTOŚCI OPTYMALNE CZYNNIKÓW PRODUKCJI PRZY WARUNKU DODATKOWYM
I. przy warunku:

22 II. przy warunku:


Pobierz ppt "Produkcyjność krańcowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google