Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Rzeszów, wrzesień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Rzeszów, wrzesień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Rzeszów, wrzesień 2010 r.

2 Polscy 15-latkowie plasują się na tle swych rówieśników w gronie średniaków

3 Ledwie przeciętne wyniki osiągają nieproporcjonalnie dużym nakładem sił

4 Zdecydowanie najlepiej polscy na tle innych krajów polscy uczniowie wypadają w badaniach umiejętności humanistycznych (dwukrotna poprawa)

5 Jedynie przeciętne rezultaty w testach porównawczych PISA kontrastują z regularnymi sukcesami polskiej młodzieży w międzynarodowych konkursach i olimpiadach, szczególnie w dziedzinie matematyki i informatyki

6 Szkoła jest w niedostatecznym stopniu wykorzystywana jako miejsce wyrównywania szans rozwojowych

7 Talenty w polskich szkołach nie będą się rozwijać, jeśli nie zostaną wprowadzone systemowe rozwiązania, które pozwolą szkołom regularnie i w jednolity sposób monitorować osiągnięcia każdego ucznia.

8 Ewaluacja ucznia powinna przebiegać na podstawie indywidualnej diagnozy, w ramach której określane są przewidywane osiągnięcia każdego ucznia.

9 Wczesne lata nauki mają kolosalne znaczenie dla późniejszego sukcesu życiowego

10 RAPORT POLSKA 2030. Wyzwania rozwojowe dostępny jest na stronie: www.polska2030.pl

11

12 Sześciolatki w szkole na Podkarpaciu

13 Gminy, w których najwięcej rodziców zdeklarowało chęć posłania dzieci do klasy pierwszej Przemyśl162 Krosno90 Rzeszów89 Mielec61 Dębica45 Krasiczyn41 Rokietnica40 Stalowa Wola34 Radymno29 Dzikowiec23 Przecław23 Jarocin22 Jasło22 Czarna Dębicka20 Jarosław20

14 Na terenie województwa podkarpackiego działa łącznie: 1.435 Przedszkoli 2.170 innych form wychowania przedszkolnego: – 94 punktów przedszkolnych, – 65 ośrodków przedszkolnych, – 8 zespołów przedszkolnych, – 3 kluby przedszkolaka. Uczęszcza do nich 2845 dzieci. Pracuje w nich 221 nauczycieli.

15 Najwięcej innych form funkcjonuje w powiatach: przeworskim (45) w gminach (Zarzecze, Kańczuga, Sieniawa) jarosławskim (27) w gminach (Wiązownica, Rokietnica, Rożwienica,) sanockim (23) w gminach (Sanok, Komańcza, Zarszyn) rzeszowskim (18) w gminach ( Boguchwała, Chmielnik, Głogów, Tyczyn) Z danych uzyskanych od gmin drogą elektroniczną wynika, że do innych form

16 Dobrze rozwija się radosna szkoła

17 Planowane zmiany w organizacji systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej Celem zmian jest zapewnienie uczniowi pełnego wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, która powinna być zorganizowana w przedszkolu, szkole lub w poradni psychologiczno- pedagogicznej- jak najbliżej dziecka.

18 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach: 1.Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 2.Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 3.Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. INFORMATOR O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PRZEPROWADZANYM OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012.

19 Projekt edukacyjny w gimnazjum Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek uczestnictwa w realizowanym zespołowo projekcie edukacyjnym. Jego wkład w realizację zostanie oceniony, a ocena opisowa wraz z tematem projektu wpisana na świadectwo ukończenia gimnazjum (na razie bez trzecioklasistów).

20 Zmieniamy statut Do 30 listopada 2010 r. gimnazja muszą zmienić statuty, aby wprowadzić wchodzące zmiany: organizację pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i realizację projektów edukacyjnych. Powinny zostać określone sposoby i kryteria oceny projektu, zakresy zadań nauczycieli i innych pracowników gimnazjum związanych z realizacją przez uczniów projektu edukacyjnego.

21 Może być tylko lepiej…. Sprawdzian = 3 wynik w Polsce My= 25,6 pkt. (średnia) Polska= 24, 56 pkt. Egzamin gimnazjalny= 3 wynik w Polsce My = część hum.= 31,3 pkt. Polska= 30,3 pkt. My= część. mat.- przyr.= 24,2pkt. Polska= 23,9 pkt. Matura W LO dobrze, inni muszą popracować Matematyka na poziomie średniej krajowej

22 Wciąż sprawia trudność: Dzieciom w szkole podstawowej: korzystanie z informacji obliczanie skali Uczniom gimnazjów: przetwarzanie informacji przewidywanie wyniku doświadczenia Maturzystom: Rozwiązywanie złożonych problemów (niezależne od poziomu kształcenia)

23 Zastanawia na maturze: 1.Główną przyczyną niepowodzenia na egzaminie był język angielski. Nie zdało go aż 43 % maturzystów. 2.Tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zdający uzyskali wynik niższy niż na poziomie podstawowym.

24 Gdyby to zależało od absolwentów…. Narty Adama Małysza miałyby 0,05 cm lub grubo ponad 25 m, bo uczniowie bez wyjątku nie zastanawiają się nad wiarygodnością otrzymanego wyniku.

25 Bardzo ważne CKE zapowiada przeprowadzenie w maju 2011 r. ogólnopolskiego badania wiadomości i umiejętności uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. POSŁUŻY M.IN. DO POLICZENIA EWD W ZESTAWIENIU Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU Szczegółowe informacje na stronie www.trzecioklasista.cke-efe.p l www.trzecioklasista.cke-efe.p l Telefon: Pani Katarzyna Szelenbaum 22-536-66-27 Pani Marta Przybylak 22- 536-66-37

26 Wyniki egzaminów

27 Przesłanki modernizacji szkolnictwa zawodowego Wyniki egzaminów końcowych pokazują wyraźną nieefektywność dotychczasowej struktury szkolnictwa. Szkoły powinny dążyć do uzyskiwania wysokich wskaźników zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych, a także do niskich wskaźników niepromowania. Uczeń, który nie odnajduje się w danym typie szkoły, powinien dążyć do zmiany kształcenia na bardziej odpowiadające jego predyspozycjom i mieć również po temu odpowiednie doradztwo w swojej szkole.

28 KLUCZOWE ZMIANY Dostosowanie struktury kształcenia zawodowego do nowych zadań. Zmiana klasyfikacji zawodów z podziałem zawodu na kwalifikacje. Zmiana w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ujednolicenie sposobu potwierdzania kwalifikacji zawodowych zgodnie z złożeniami Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Lepsza współpraca z pracodawcami, włączenie ich do systemu egzaminowania.

29 KLUCZOWE ZMIANY rozwój różnorodnych form kształcenia ustawicznego- włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych Korelacja kształcenia ogólnego z kształceniem zawodowym obejmującym także kompetencje kluczowe.

30 KLUCZOWE ZMIANY Warto dążyć do stopniowego włączania w system szkolnictwa wyższego (licencjat) lub przekształcenia w formy kursowe szkół policealnych. Licea profilowane, licea i technika uzupełniające powinny zostać przekształcone w licea dla dorosłych i formy kursowe (technika) lub wygaszone. Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego powinny zostać włączone w centra branżowe.

31 Proponowana struktura i zadania branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego czteroletnie technika i trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe kształcące specjalistów z danej branży, formy kursowe kształcenia praktycznego i ustawicznego – branżowe (przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe), gimnazja i licea dla dorosłych, dające możliwość kontynuowania kształcenia wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub zakończyli ją na zasadniczej szkole zawodowej) ośrodki przeprowadzania branżowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

32 Potrzebna jest intensywna promocja: rozwoju doradztwa zawodowego w gimnazjach, tworzenia gimnazjów przy liceach ogólnokształcących, tworzenia liceów ogólnokształcących przy gimnazjach, tworzenia nowocześnie zorganizowanych, zintegrowanych z formami kursowymi kształcenia zawodowego i ustawicznego, gimnazjów i liceów dla dorosłych, tworzenia branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

33 PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY NOWY NADZÓR PEDAGOICZNY POKAZUJE SZKOŁĘ WIELOWYMIAROWO: CO POPRAWIĆ ? GDZIE MOŻEMY ŚWIECIĆ PRZYKŁADEM? DALEJ PRACUJEMY NAD PODNOSZENIEM JAKOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

34 Na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.konferencje.men.gov.pl zamieszczone zostały materiały z informacjami na temat proponowanych kierunków zmian www.konferencje.men.gov.pl

35 Niewielu rodzi się geniuszy. Wszystkie dzieci mają mnóstwo talentów Rok 2010/11 powinien być czasem spokojnej kontynuacji zmian zapoczątkowanych w poprzednim roku szkolnym W roku szkolnym 2010/ 2011 odkrywajmy talenty

36 ŻYCZĘ, ABY TEN ROK SZKOLNY BYŁ JAK NAJLEPSZY PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Jacek Wojtas


Pobierz ppt "PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Rzeszów, wrzesień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google