Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY W ZAKRESIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Jacek Malko Międzynarodowa Konferencja Organizowana w ramach 5 PR Projekt ENIRDGnet GENERACJA ROZPROSZONA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY W ZAKRESIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Jacek Malko Międzynarodowa Konferencja Organizowana w ramach 5 PR Projekt ENIRDGnet GENERACJA ROZPROSZONA."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY W ZAKRESIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Jacek Malko Międzynarodowa Konferencja Organizowana w ramach 5 PR Projekt ENIRDGnet GENERACJA ROZPROSZONA I PRZYSZŁE RYNKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ZINTEGROWANYMI ŹRÓDŁAMI ODNAWIALNYMI Warszawa, 7 października, 2004

2

3 Generacja rozproszona: wyłączona z procedur planowania centralnego, moce do 100 – 150 MW, niezależna od operatora systemu ryzyko ponoszone wyłącznie przez inwestora współpracująca z siecią dystrybucyjną lub bezpośrednio z odbiorcą źródło wytwórcze połączone z systemem dystrybucyjnym.

4 Generacja rozproszona opiera się na dwóch zasadniczo odmiennych klasach technologii: technologiach wykorzystujących paliwa nieodnawialne, na ogół węglowodorowe (z dominacją gazu ziemnego) w turbinach gazowych, silnikach tłokowych, mikroturbinach i ogniwach paliwowych; coraz powszechniejszą praktyką jest stosowanie procesów skojarzonych wielocelowych (kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja); technologiach wykorzystujących zasoby odnawialne dla pozyskiwania ciepła (geotermia, kolektory słoneczne) i / lub energii elektrycznej (małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, elektrownie zasilane biomasą, instalacje fotowoltaiczne, układy geotermii wysokotemperaturowej).

5

6 Tabela 1. Charakterystyka typowych technologii generacji rozproszonej (UE, AUS, CAN) Technologia Moc zainstalowana Koszt inwestycyjny [Є / kW] Koszt energii [Є / kWh] Turbiny wiatrowe, lokalizacja lądowa 15 MW900 – 1300 0,04 0,09 Turbiny wiatrowe, lokalizacja ofshore" 100 MW1500 – 2000 0,05 0,12 Małe turbiny wodne, niskospadowe 5 MW900 – 1000 0,02 0,03 Małe turbiny gazowe 5 MW800 – 850 0,053 0,057 Silniki tłokowe gazowe 5 MW500 – 750 0,03 0,0453 Ogniwa fotowoltaiczne 5 MW6000 – 10000 0,7 1,0 Ogniwa paliwowe 5 MW1100 – 1600 0,08 0,10 Małe silniki tłokowe 50 kW600 – 1500 0,07 0,15 Mikroturbiny 50 kW 3000,03 0,05 Małe ogniwa paliwowe 50 kW 9000,09 0,15 Źródło: CIGRE Tech. Broch. 2000

7 Tabela 2. Charakterystyka typowych technologii rozproszonych dla USA Technologia Moc / energia zainstalowana Sprawność [%] Koszt inwestycyjny [USD / kW] Mikroturbiny gazowe 25 100 kW25 30 350 Ogniwa paliwowe stacjonarne 20 2000 kW30 45 2000 Ogniwa paliwowe do napędu pojazdów 30 200 kW30 45 200 Układ hybrydowy (ogniwo paliwowe / mikroturbina) 100 200 kW 60 70 - Bateria chemiczna 50 500 kWh 70 80 500 / kWh Magazynowanie energii w masach wirujących 2 100 kWh 70 80 - Źródło: CIGRE Tech. Broch. 2000

8 Tabela 3. Konkurencyjność niektórych technologii wytwarzania Technologia Obecnie dostępne Następna generacja Nakłady inwestycyjne [USD / kW] Sprawność [%] Nakłady inwestycyjne [USD / kW] Sprawność [%] Generacja scentralizowana (systemowa) Turbiny gazowe350-4503520045 Układy gazowo-parowe5005735062-63 Na węglu kamiennym900-13004290045-50 Na w.k. z kotłami fluidalnymi180042120041-47 Generacja rozproszona Mikroturbiny gazowe (25-100 kW) 350-1250 28 300 37 Gazowe silniki tłokowe200-80032200-50042 Małe turbiny gazowe300-8703530045 Silniki Diesla200-2504020048 Ogniwa paliwowe300040-501000-150060-70 Systemy fotowoltaiczne7000103000-500015-20 Elektrownie wiatrowe150040-45100045-50 Źródło: J, Paska 2002

9 Ocena technologii GR (1)

10 Ocena technologii GR (2)

11 Ocena technologii GR (3) tło na podstawie: http://www.pavek.republika.pl/

12 Ocena technologii GR (4)

13 Ocena technologii GR (5)

14 Ocena technologii GR (6)

15 Ocena technologii GR (7) Tło na podstawie: Yellowstone, Yann Arthus Bertrand

16 Ocena technologii GR (8)

17 Ocena technologii GR (9)

18 Ocena technologii GR (10)

19 Ocena technologii GR (11)

20 European Energy Delphi Questionnaire First Round – June 2003

21

22

23

24

25 Podsumowanie Zasadniczy problem rozproszonych zasobów energetycznych leży obecnie w integracji tych zasobów w istniejących systemach zaopatrzenia w energię. Ponadto w działaniach Komisji Europejskiej (realizowanych przy pomocy mechanizmów Programów Ramowych) podkreśla się fakt, iż rozwój zasobów rozproszonych – w tym głównie generacji rozproszonej - jest warunkiem koniecznym dla pożądanej skali rozpowszechnienia wielu czystych technologii, z których najważniejszymi są: odnawialne źródła energii, skojarzone procesy cieplno – elektryczne (kogeneracja, poligeneracja), ogniwa paliwowe i technologie wodorowe, technologie energoefektywne, wymagające aktywnych technik zarządzania popytem (DSM). Hasłem nadrzędnym pozostaje dążenie do zrównoważonego rozwoju: jest to podstawowy imperatyw, kształtujący działania w Europejskim Obszarze Badawczym ERA.


Pobierz ppt "ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY W ZAKRESIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Jacek Malko Międzynarodowa Konferencja Organizowana w ramach 5 PR Projekt ENIRDGnet GENERACJA ROZPROSZONA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google