Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki socjologii Spotkanie 1 Przygotował dr Piotr Wiench.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki socjologii Spotkanie 1 Przygotował dr Piotr Wiench."— Zapis prezentacji:

1 Początki socjologii Spotkanie 1 Przygotował dr Piotr Wiench

2 Źródła socjologii Początki socjologii związane z epoką pozytywizmu; Źródła wiedzy o społeczeństwie poprzedzające socjologię: – wiedza potoczna; – sztuka; – filozofia społeczna; – tradycja religijna;

3 Wiedza potoczna, zdroworozsądkowa jest najstarszym sposobem gromadzenia spostrzeżeń dotyczących świata; oparta na autorytecie przodków; często w postaci przysłów; nie musi być sprawdzana, jest pochopna; oparta na stereotypach; prowadzi do błędnych uogólnień;

4 Wiedza zdroworozsądkowa a nauka Nauka: obserwacja; eksperyment; wnioskowanie; Wiedza zdroworozsądkowa: wyrażanie ocen; emocjonalny charakter, apodyktyczna; chaotyczna;

5 Wątki społeczne w sztuce sztuka pokazuje hierarchię społeczną malarstwo (zwłaszcza malarstwo rodzajowe – pokazuje obraz życia codziennego) literatura (powieść realistyczna) dramat: temat władzy i posłuszeństwa w powieści realistycznej literatura powinna być lustrem W Polsce - realizm w powieściach Reymonta

6 Społeczeństwo w filozofii społecznej i religii Filozofia społeczna – ustalanie prawidłowości, jakimi kieruje się społeczeństwo; – rozwija się od czasów Antyku (Sokrates, Platon, Arystoteles); Religia – Mahabharata, Biblia, Koran – wizja historii i miejsca człowieka

7 Ćwiczenie – W jaki sposób przed powstaniem socjologii jako nauki ludzie próbowali usystematyzować swoją wiedzę o społeczeństwie? – Zaznacz prawidłowe odpowiedzi filozofia społeczna statystyka wiedza potoczna ontologia tradycja religijna sztuka film dokumentalny

8 Ćwiczenie do lekcji 1 Podaj przykłady przysłów, nie wymienionych na wykładzie, związanych ze społeczeństwem i prześlij je na forum; Jakie dzieło sztuki, nie wymienione na wykładzie, odzwierciedlające relacje społeczne zapadło Ci w pamięć? Prześlij przykład na forum;

9 Początki socjologii August Comte – termin socjologia: – socius (towarzysz) + logos (wiedza); socjologia nauką o sterowaniu społeczeństwem; Comte inspiratorem pozytywizmu; postulat oparcia wszelkiej wiedzy na doświadczeniu; wiedza powinna być sprawdzalna;

10 August Comte

11 Początki socjologii jako nauki Filozof Herbert Spencer w "Studium socjologii« przedstawił zarys socjologii; Emil Durkheim, francuski socjolog pod wpływem pozytywizmu przedstawia "Zasady metody socjologicznej; podstawy pozytywistycznego nurtu w socjologii; socjolog powinien badać fakty społeczne jak fizyk czy chemik;

12 Herbert Spencer

13 Idee Durkheima samobójstwo nie jest indywidualną decyzją, ale faktem społecznym; 4 typy samobójstwa: – egoistyczne (słaba społeczna integracja i słaba regulacja moralna); – altruistyczne (społeczna integracja i silna regulacja moralna); – anomiczne (termin anomia Durkheima jako chaos norm, słaba społeczna integracja i słaba regulacja moralna); – fatalistyczne (gdy społeczeństwo nie daje nam możliwości wyjścia z jakiejś sytuacji);

14 Emil Durkheim

15 Idee Durkheima Analiza znaczenia religii: – totemizm i późniejsze religie opierają się na podziale na rzeczy święte (sacrum) i świeckie (profanum) pytanie o przyczyny spójności społeczeństwa – solidarność jako wyjaśnienie zjawiska spójności

16 Max Weber i antypozytywizm Max Weber - stanowisko antypozytywistyczne: socjologia nie może badać ludzi tak jak nauki przyrodnicze Weber przekonany o konieczności uwzględniania, że badania dotyczą ludzi; koncepcja socjologii rozumiejącej (interpretatywnej) – socjolog musi ludzi zrozumieć i wniknąć w motywy ich działania;

17 Max Weber

18 Idee Webera Jednym z zadań socjologii tworzenie typów idealnych - uproszczonych modeli; Etyka protestancka i duch kapitalizmu: – surowa etyka i moralność pracy przyczyniły się do rozwoju kapitalizmu; – oszczędność i pracowitość sprzyjały działaniom rozpędzającym gospodarkę; – oszczędności i inwestycje tworzą wzrost; – Weber wykazał wpływ idei na tempo wzrostu gospodarczego;

19 Dwa nurty socjologii wywodząca się od Durkheima orientacja pozytywistyczna: – pomiar jako jedną z najistotniejszych metod badań; – narzędziem pomiaru jest zwykle ankieta; – metody ilościowe; pochodząca od Webera orientacja antypozytywistyczna: – wywiady ; – metody jakościowe;

20 Społeczeństwo w myśli Karola Marksa Marks: rewolucjonista i myśliciel społeczny; teoria podziału klasowego i koncepcja ideologii: – podział na uprzywilejowanych wyzyskiwaczy i wyzyskiwane klasy nieposiadające; – ideologie mające zamaskować charakter stosunków społecznych; – pojęcie ideologii: grupy interesu są skłonne do narzucania swoich poglądów; – współcześnie - zamiast ideologii pojęcie dyskursu;

21 Ćwiczenie do lekcji 1 Który z wymienionych na wykładzie myślicieli najbardziej przyczynił się do powstania socjologii? Wybierz 3 najważniejsze nazwiska. 1.John Locke 2.Max Weber 3.David Hume 4.Karol Marks 5.Włodzimierz Lenin 6.Emil Durkheim 7.Herbert Spencer

22 Ćwiczenie Dopasuj nazwisko do pojęcia: Durkheim - Weber Pozytywizm - Antypozytywizm


Pobierz ppt "Początki socjologii Spotkanie 1 Przygotował dr Piotr Wiench."

Podobne prezentacje


Reklamy Google