Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etap przedprojektowy Jerzy Nawrocki Inżynieria oprogramowania II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etap przedprojektowy Jerzy Nawrocki Inżynieria oprogramowania II."— Zapis prezentacji:

1 Etap przedprojektowy Jerzy Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl Inżynieria oprogramowania II

2 Etap przedprojektowy (2) Inżynieria oprogramowania Plan wykładu Cel i zakres etapu Wartość biznesowa projektu Aspekty techniczne i organizacyjne Zarządzanie ryzykiem w etapie przedprojektowym Zamknięcie etapu

3 Etap przedprojektowy (3) Inżynieria oprogramowania Osoby i interakcje między nimi O K Działające oprogramowanie Manifest zwinności Współpracujący klient Reagowanie na zmiany Tommorow or never!

4 Etap przedprojektowy (4) Inżynieria oprogramowania Piąta zasada zwinności Osoby i interakcje O K Działające oprogr. Współpracujący klientReagowanie na zmiany Tommorow or never! Rozwiązane problemy ważniejsze niż zaawansowane oprogramowanie

5 Etap przedprojektowy (5) Inżynieria oprogramowania Cykl życia wg XPrince Rozpoczę- cie Dopraco- wanie Wydanie 1Wydanie 2Zamknię- cie

6 Etap przedprojektowy (6) Inżynieria oprogramowania Czy potrzebujemy jeszcze czegoś? Tim Lister The Atlantic Systems Guild Inc. Ludzie spędzają za dużo czasu myśląc jak zrealizować przedsięwzięcie a za mało czasu na refleksję czy dane przedsięwzięcie warte jest realizacji.

7 Etap przedprojektowy (7) Inżynieria oprogramowania Metafora sita projektowego Projekt B Projekt D Projekt A Projekt C Projekt E Do planowania Sito projektów

8 Etap przedprojektowy (8) Inżynieria oprogramowania Główne rezultaty etapu Rozpoczęcia Rozpoczęcie Business Process Reengineering Wymagania pozafunkcjonalne Role (Aktorzy) Zarys wymagań funkcjonalnych Zarys architektury...

9 Etap przedprojektowy (9) Inżynieria oprogramowania Cykl życia wg XPrince Etap przed- projekto- wy Rozpoczę- cie Dopraco- wanie Wydanie 1Wydanie 2Zamknię- cie ?

10 Etap przedprojektowy (10) Inżynieria oprogramowania Cele etapu przedprojektowego Odpowiedź na dwa pytania: Jakie są biznesowe motywacje związane z projektem? Czy warto inwestować w planowanie projektu?

11 Etap przedprojektowy (11) Inżynieria oprogramowania Podejście do planowania Najpierw staraj się zrozumieć, a potem myśl o budżecie i czasie. Bądź proaktywny Zaczynaj mając koniec na względzie Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Myśl o obopólnej korzyści Najpierw staraj się zrozumieć Dbaj o synergię Ostrz piłę 7 zasad skutecznego działania

12 Etap przedprojektowy (12) Inżynieria oprogramowania Wstępny przypadek biznesowy 1 Kontekst Kto jest klientem? 2 Problemy i ich konsekwencje 3 Zarys rozwiązania 4 Ograniczenia biznesowe Budżet

13 Etap przedprojektowy (13) Inżynieria oprogramowania Kontekst Campus Piotrowo Politechnika Poznańska 9 wydziałów ~ 19 000 studentów ~ 2 000 pracowników Studia: zawodowe (inż.) i magisterskie podyplomowe doktoranckie www.put.poznan.pl

14 Etap przedprojektowy (14) Inżynieria oprogramowania Problem Kilka tysięcy kandydatów rocznie. WIZ 2006: 1300 kandydatów (stacj.) Wada: Czasochłonność (kandydaci + komisja) Mam dokumenty i opłatę Mam świadectwo dojrzałości

15 Etap przedprojektowy (15) Inżynieria oprogramowania Zarys rozwiązania Mam świadectwo dojrzałości Zalety: Kandydat przychodzi tylko raz. Mniej pracy dla komisji (przychodzą tylko przyjęci). Wyślę podanie przez Internet. Wyniki

16 Etap przedprojektowy (16) Inżynieria oprogramowania Ograniczenia biznesowe Wdrożenie zakończone 15 czerwca 2008

17 Etap przedprojektowy (17) Inżynieria oprogramowania Dalsze pytania Jak?

18 Etap przedprojektowy (18) Inżynieria oprogramowania Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Architektury Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Technicznej Wydział Informatyki i Zarządzania Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej BANK Kandydat Diagram kontekstu

19 Etap przedprojektowy (19) Inżynieria oprogramowania Diagram kontekstu System Kandydat Bank Sokrates 1 Sokrates 2 Sokrates 9

20 Etap przedprojektowy (20) Inżynieria oprogramowania Alternatywne podejścia System zewnętrzny System wewnętrzny Wiele systemów Rozwiązanie

21 Etap przedprojektowy (21) Inżynieria oprogramowania Diagram kontekstu System 1 Kandydat Bank Sokrates 1 Sokrates 2 Sokrates 9 System 2 System 9

22 Etap przedprojektowy (22) Inżynieria oprogramowania Alternatywne podejścia Wiele systemów Jeden system System zewnętrzny System wewnętrzny Rozwiązanie

23 Etap przedprojektowy (23) Inżynieria oprogramowania Diagram kontekstu System Kandydat Bank Sokrates 1 Sokrates 2 Sokrates 9

24 Etap przedprojektowy (24) Inżynieria oprogramowania Dodatkowe ograniczenia Współpraca z instalacjami systemu Sokrates. Brak możliwości ingerencji w system Sokrates i ew. inne systemy.

25 Etap przedprojektowy (25) Inżynieria oprogramowania Kryteria jakości Terminowość Niezawodność Bezpieczeństwo danych Funkcjonalność

26 Etap przedprojektowy (26) Inżynieria oprogramowaniaXP Prince2 Zespół XPrince Kierownik Zespołu Programiści Analityk Architekt Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewodn.Główny dostawca Kierownik

27 Etap przedprojektowy (27) Inżynieria oprogramowania Zarządzanie ryzykiem Przygotowanie Identyfikacja Ocena Niskie Średnie Niskie Wysokie Wysoki Niski Walka

28 Etap przedprojektowy (28) Inżynieria oprogramowania Zarządzanie ryzykiem PrzygotowanieWalka Identyfikacja Ocena Planowanie Monitorowanie Unikanie Reagowanie

29 Etap przedprojektowy (29) Inżynieria oprogramowania Zarządzanie ryzykiem – Etap przedprojektowy Szybka identyfikacja i ocena ryzyka?

30 Etap przedprojektowy (30) Inżynieria oprogramowania Zarządzanie ryzykiem – Etap przedprojektowy PrzygotowanieWalka Identyfikacja Ocena Planowanie Monitorowanie Unikanie Reagowanie

31 Etap przedprojektowy (31) Inżynieria oprogramowania Zarządzanie ryzykiem – Etap przedprojektowy PrzygotowanieWalka Identyfikacja Ocena Planowanie Monitorowanie Unikanie Reagowanie

32 Etap przedprojektowy (32) Inżynieria oprogramowania Biznesowe czynniki ryzyka E = business Environment impacting the project, wpływ środowiska biznesowego na projekt P = Problem to be solved, problem do rozwiązania I = Investor willing to pay for solving the problem, inwestor mający płacić za rozwiązanie problemu C = business Constraints imposed on the project, ograniczenia biznesowe związane z projektem

33 Etap przedprojektowy (33) Inżynieria oprogramowania Czynniki ryzyka związane z programowaniem E = development Environment, środowisko, w którym ma powstać oprogramowanie T = Technology to be applied, technologia, jaka ma być zastosowana I = Iterativeness of the proposed approach, iteracyjność proponowanego podejścia C = Crew (developers) that would solve the problem, zespół mający rozwiązać problem S = Subcontractor(s) supporting the developers zleceniobiorcy wspomagający zespół wykonawczy

34 Etap przedprojektowy (34) Inżynieria oprogramowania Biznesowe czynniki ryzyka E = business Environment impacting the project, P = Problem to be solved, I = Investor willing to pay for solving the problem, C = business Constraints imposed on the project, Pytania

35 Etap przedprojektowy (35) Inżynieria oprogramowania Ocena ryzyka w etapie przedprojektowym Czy projekt może się załamać ze względu na: niejasno sformułowaną lub słabą motywację dla rozwiązania postawionego problemu? 10 – Bardzo prawdopodobne 7 – Raczej możliwe 5 – Trudno powiedzieć 3 – Raczej niemożliwe 0 – Bardzo nieprawdopodobne zły wpływ środowiska biznesowego, obejmującego siły przyrody, prawo, gospodarkę, konkurencję itp.?...

36 Etap przedprojektowy (36) Inżynieria oprogramowania Zamknięcie etapu przedprojektowego Przedstawienie informacji nt.: wartości biznesowej aspektów technicznych proponowanego zespołu oceny ryzyka Czekanie na akceptację.


Pobierz ppt "Etap przedprojektowy Jerzy Nawrocki Inżynieria oprogramowania II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google