Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki"— Zapis prezentacji:

1 (c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
Inżynieria oprogramowania II Etap przedprojektowy Jerzy Nawrocki XPrince dla architektów

2 Wartość biznesowa projektu Aspekty techniczne i organizacyjne
(c) Jerzy Nawrocki Plan wykładu Cel i zakres etapu Wartość biznesowa projektu Aspekty techniczne i organizacyjne Zarządzanie ryzykiem w etapie przedprojektowym Zamknięcie etapu XPrince dla architektów

3 O K Manifest zwinności Osoby i interakcje między nimi
(c) Jerzy Nawrocki Manifest zwinności O K Osoby i interakcje między nimi Działające oprogramowanie Tommorow or never! Współpracujący klient Reagowanie na zmiany XPrince dla architektów

4 Piąta zasada zwinności
(c) Jerzy Nawrocki Piąta zasada zwinności Osoby i interakcje O K Działające oprogr. Współpracujący klient Reagowanie na zmiany Tommorow or never! Rozwiązane problemy ważniejsze niż zaawansowane oprogramowanie XPrince dla architektów

5 Cykl życia wg XPrince Rozpoczę-cie Dopraco-wanie Wydanie 1 Wydanie 2
(c) Jerzy Nawrocki Cykl życia wg XPrince Rozpoczę-cie Dopraco-wanie Wydanie 1 Wydanie 2 Zamknię-cie XPrince dla architektów

6 Czy potrzebujemy jeszcze czegoś?
Ludzie spędzają za dużo czasu myśląc jak zrealizować przedsięwzięcie a za mało czasu na refleksję czy dane przedsięwzięcie warte jest realizacji. Tim Lister The Atlantic Systems Guild Inc.

7 Metafora sita projektowego
Sito projektów Projekt C Projekt A Projekt E Projekt B Do planowania Projekt D

8 Główne rezultaty etapu Rozpoczęcia
Business Process Reengineering Wymagania pozafunkcjonalne Role (Aktorzy) Zarys wymagań funkcjonalnych Zarys architektury . . . Rozpoczęcie

9 Etap przed-projekto-wy
(c) Jerzy Nawrocki Cykl życia wg XPrince Etap przed-projekto-wy Rozpoczę-cie Dopraco-wanie Wydanie 1 Wydanie 2 Zamknię-cie ? XPrince dla architektów

10 Cele etapu przedprojektowego
Odpowiedź na dwa pytania: Jakie są biznesowe motywacje związane z projektem? Czy warto inwestować w planowanie projektu?

11 Podejście do planowania
Ostrz piłę Najpierw staraj się zrozumieć, Dbaj o synergię a potem myśl o budżecie i czasie. Najpierw staraj się zrozumieć Myśl o obopólnej korzyści Aby rzeczy pierwsze były pierwsze Zaczynaj mając koniec na względzie Bądź proaktywny 7 zasad skutecznego działania

12 Wstępny przypadek biznesowy
1 Kontekst Kto jest klientem? 2 Problemy i ich konsekwencje 3 Zarys rozwiązania 4 Ograniczenia biznesowe Budżet

13 Kontekst Politechnika Poznańska 9 wydziałów ~ 19 000 studentów
~ pracowników Studia: zawodowe (inż.) i magisterskie podyplomowe doktoranckie Campus Piotrowo

14 Wyniki Komisja Komisja
Problem Kilka tysięcy kandydatów rocznie. WIZ 2006: 1300 kandydatów (stacj.) Wyniki Mam świadectwo dojrzałości Komisja Mam dokumenty i opłatę Komisja Wada: Czasochłonność (kandydaci + komisja)

15 Wyniki Komisja Zarys rozwiązania Zalety:
(c) Jerzy Nawrocki Zarys rozwiązania Wyniki Mam świadectwo dojrzałości Wyślę podanie przez Internet. Wyniki Komisja Proces biznesowy, pokazanie srodowiska z systemem jako ? Zalety: Kandydat przychodzi tylko raz. Mniej pracy dla komisji (przychodzą tylko przyjęci). XPrince dla architektów

16 Ograniczenia biznesowe
Wdrożenie zakończone 15 czerwca 2008

17 Dalsze pytania Jak?

18 ? Sokrates Diagram kontekstu Kandydat BANK (c) Jerzy Nawrocki
Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania BANK Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Sokrates ? Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Technicznej Wydział Informatyki i Zarządzania Kandydat Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej XPrince dla architektów

19 Diagram kontekstu Bank Sokrates 1 System Sokrates 2 Kandydat Sokrates 9

20 Alternatywne podejścia
(c) Jerzy Nawrocki Alternatywne podejścia Rozwiązanie System zewnętrzny System wewnętrzny Wiele systemów drzewo alternatywnych rozwiązań XPrince dla architektów

21 Diagram kontekstu Bank System 1 Sokrates 1 System 2 Sokrates 2 Kandydat System 9 Sokrates 9

22 Alternatywne podejścia
(c) Jerzy Nawrocki Alternatywne podejścia Rozwiązanie System zewnętrzny System wewnętrzny Jeden system Wiele systemów drzewo alternatywnych rozwiązań XPrince dla architektów

23 Diagram kontekstu Bank Sokrates 1 System Sokrates 2 Kandydat Sokrates 9

24 Dodatkowe ograniczenia
Współpraca z instalacjami systemu Sokrates. Brak możliwości ingerencji w system Sokrates i ew. inne systemy.

25 Kryteria jakości Terminowość Niezawodność Bezpieczeństwo danych Funkcjonalność

26 Zespół XPrince Prince2 Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewodn. Główny dostawca Kierownik XP Kierownik Zespołu Programiści Analityk Architekt

27 Zarządzanie ryzykiem Przygotowanie Walka Identyfikacja Ocena Niskie
Wysoki Średnie Niski Niskie Niski Wysokie Niski

28 Zarządzanie ryzykiem Przygotowanie Walka Identyfikacja Ocena Planowanie Monitorowanie Unikanie Reagowanie

29 Zarządzanie ryzykiem – Etap przedprojektowy
Szybka identyfikacja i ocena ryzyka?

30 Zarządzanie ryzykiem – Etap przedprojektowy
Przygotowanie Walka Identyfikacja Ocena Planowanie Monitorowanie Unikanie Reagowanie

31 Zarządzanie ryzykiem – Etap przedprojektowy
Przygotowanie Walka Identyfikacja Ocena Planowanie Monitorowanie Unikanie Reagowanie

32 Biznesowe czynniki ryzyka
EPIC E = business Environment impacting the project, wpływ środowiska biznesowego na projekt P = Problem to be solved, problem do rozwiązania I = Investor willing to pay for solving the problem, inwestor mający płacić za rozwiązanie problemu C = business Constraints imposed on the project, ograniczenia biznesowe związane z projektem

33 Czynniki ryzyka związane z programowaniem
ETICS E = development Environment, środowisko, w którym ma powstać oprogramowanie T = Technology to be applied, technologia, jaka ma być zastosowana I = Iterativeness of the proposed approach, iteracyjność proponowanego podejścia C = Crew (developers) that would solve the problem, zespół mający rozwiązać problem S = Subcontractor(s) supporting the developers zleceniobiorcy wspomagający zespół wykonawczy

34 Biznesowe czynniki ryzyka
EPIC E = business Environment impacting the project, P = Problem to be solved, I = Investor willing to pay for solving the problem, C = business Constraints imposed on the project, Pytania

35 Ocena ryzyka w etapie przedprojektowym
Czy projekt może się załamać ze względu na: zły wpływ środowiska biznesowego, obejmującego siły przyrody, prawo, gospodarkę, konkurencję itp.? niejasno sformułowaną lub słabą motywację dla rozwiązania postawionego problemu? 10 – Bardzo prawdopodobne 7 – Raczej możliwe 5 – Trudno powiedzieć 3 – Raczej niemożliwe 0 – Bardzo nieprawdopodobne . . .

36 Zamknięcie etapu przedprojektowego
Przedstawienie informacji nt.: wartości biznesowej aspektów technicznych proponowanego zespołu oceny ryzyka Czekanie na akceptację.


Pobierz ppt "(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google