Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2) Analiza systemów informatycznych Wykład 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2) Analiza systemów informatycznych Wykład 6"— Zapis prezentacji:

1 Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2) Analiza systemów informatycznych Wykład 6 Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wsb-asi Książę Jozef Poniatowski Bitwa pod Lipskiem, 1813

2 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Zwinne wytwarzanie oprogramowania Ludzie i komunikacja Współpracujący klient Reagowanie na zmiany Tommorow or never! O K Działające oprogr.

3 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XP Cenne praktyki XP: Silna orientacja na klienta Silna orientacja na klienta Przyrosty i krótkie wydania Przyrosty i krótkie wydania Testy przed kodowaniem Testy przed kodowaniem Refaktoryzacja Refaktoryzacja Gra planistyczna etc. Gra planistyczna etc.

4 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Słabości Dyscyplina (Celebra )Zwinność (XP) Nadmiar papierów Powolny proces decyz. Mała elastyczność Opór przed zmianą Założenie on-site customer Brak spisanej dokumentacji Zbyt krótka perspektywa planu

5 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XPrince e X treme Pr ogramming in c ontrolled e nvironments Źródła XPrince XP PRINCE 2Rational Unified Process

6 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XP Prince2 Kierownik Zespołu Zespół XPrince Komitet sterujący Główny użytkownik Przewodn.Główny dostawca Kierownik = Coach Nadzór projektu Programiści Architekt Analityk = Klient

7 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Plan prezentacji Wstęp Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki

8 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Plan prezentacji Wstęp Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki

9 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Cykl życia wg PRINCE2 16.1027.1123.018.0427.0517.061.07 Przyg. założ. proj. Inicjowanie projektu Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Zamk. Projektu

10 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Wydanie 2Wydanie 1 Cykl życia wg XP Przyrost 1Przyrost 2Przyrost 1Przyrost 2

11 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Fazy wg RUP Rozpoczęcie RozpracowanieKonstrukcjaWdrożenie

12 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Cykl życia zgodny z XPrince Przygotowanie założeń Opis środowiska operacyjnego Zbieranie wymagań Dopracowanie architektury Wydanie Zamknięcie Badania Produkcja

13 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu SU Project Mandate

14 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Project Mandate – Bardzo krótka postać Nazwa klienta: …………………………………… Reprezentant klienta: …………………………. e-mail: ……….…………………………………. telefon:........……………………………………. Tytuł projektu: ……………………………………..

15 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Project Mandate KlientDostawca

16 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XP PRINCE2 Zespół XPrince Komitet Sterujący Przewod. Kierownik

17 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Design of a Project Management Team SU2 Designation of the Project Manag. Team SU3 Cust + PM Project Brief SU4 Cust + PM Project Approach SU5 Plan for Project Initiat. SU6 PM

18 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XP PRINCE2 Zespół XPrince Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewod.Główny dostawca Kierownik Nadzór projektu Architekt Analityk Moderator

19 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Design of a Project Management Team SU2 Management Team Designation of the Project Manag. Team SU3 Cust + PM Project Brief SU4 Project Approach SU5 Plan for Project Initiat. SU6

20 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XP PRINCE2 Zespół XPrince Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewod.Główny dostawca Kierownik Nadzór projektu Architekt Analityk Moderator

21 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Zespół XPrince Przewodniczący : Jerzy Nawrocki nawrocki@put.poznan.pl (61) 665 29 80 Główny dostawca : Bartosz Walter bartosz.walter@cs.put.poznan.pl (61) 665 29 80 Główny użytkownik : Executive Kierownik :... Analityk :... Architekt :... Moderator :...

22 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Design of a Project Management Team SU2 Designation of the Project Manag. Team SU3 Cust + PM Project Brief SU4 Project Brief Cust + PM Project Approach SU5 Plan for Project Initiat. SU6 PM

23 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) FAST / JADPrzew.+Gł.uż. FAST = Facilitated Application Specification Technique JAD Joint Application Development Moderator Analityk Kierownik+Arch.

24 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Agenda spotkania dot. Project Brief Prolog Spotkanie Epilog 0 Sprawdzenie obecności i zatw. agendy 5 1 Krótka charakterystyka klienta 5 2 Na czym polega problem? 15 3 Kogo ten problem dotyczy? 5 4 Implikacje problemu 10 5 Koncepcja rozwiązania problemu 10 6 Główne ograniczenia 10 7 Sprawy organizacyjne 10 Info dla klienta: Cel spotkania (zakres) + prop. agendy Pytania: Kto przyjdzie? Ile czasu? (<90) Termin i miejsce? Raport: Tytuł projektu. Kiedy i gdzie było spotkanie. Lista obecności. Ustalenia dot. terminu ew. zatw. zakresu. Zakres. Prośba: Decyzja dot. zatw. zakresu + opinia o realizowalności

25 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Design of a Project Management Team SU2 Designation of the Project Manag. Team SU3 Cust + PM Project Brief SU4 Cust + PM Project Approach SU5 Plan for Project Initiat. SU6 PM

26 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Project Approach: Burza mózgówPrzew.+Gł.uż. Pomysły jak rozwiązać problem Ocena zaproponowanych rozwiązań Główna decyzja: Off- the-shelf, DIY, outsorcing, … Moderator Sekretarz Kierownik+Arch. Analyst

27 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Agenda spotkania dot. Project Approach Prolog Spotkanie Epilog 0 Sprawdzenie obecności i zatw. agendy 5 1 Przypomnienie Project Brief 10 2 Burza mózgów (rozwiązania) 35 3 Ocena rozwiązań 25 4 Konkluzja 10 5 Sprawy organizacyjne 5 Info dla klienta: Cel spotkania (zakres) + prop. agendy Pytania: Kto przyjdzie? Ile czasu? (<90) Termin i miejsce? Raport: Tytuł projektu. Kiedy i gdzie było spotkanie. Lista obecności. Ustalenia dot. terminu ew. zatw. zakresu. Zakres. Prośba: Decyzja dot. zatw. zakresu + opinia o realizowalności

28 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Design of a Project Management Team SU2 Designation of the Project Manag. Team SU3 Cust + PM Project Brief SU4 Cust + PM Project Approach SU5 Plan for Project Initiat. SU6 PM

29 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Cykl życia zgodny z XPrince Przygotowanie założeń Opis środowiska operacyjnego Zbieranie wymagań Dopracowanie architektury Wydanie Zamknięcie Badania Produkcja

30 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Wstępny plan projektu 05.11.02 – 05.11.29 Opis środ. operacyjnego 05.11.30 – 05.12.20 Zbieranie wymagań 06.01.03 – 06.01.28 Dopracowanie architektury 06.02.28 – 06.04.15 Wydanie 1 06.04.16 – 06.06.01 Wydanie 2 06.06.02 – 06.06.15 Zamknięcie

31 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) XP PRINCE2 Zespół XPrince – Liczba programistów zależy od budżetu Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewod.Główny dostawca Kierownik Nadzór projektu Architekt Analityk Kierownik Zespołu Programiści

32 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Team Growth 16.1027.1123.018.0427.0517.068.07 Starting Up a Project Aim and Scope Architec- ture Release 1 Release 2 Release 3 Closing a Project Manager Analyst Architect + 1 Dev. All the developers

33 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Przygotowanie założeń projektu Project Exec and Project Manager SU1 SU Design of a Project Management Team SU2 Designation of the Project Manag. Team SU3 Cust + PM Project Brief SU4 Cust + PM Project Approach SU5 Plan for Project Initiat. SU6 PM

34 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Plan prezentacji Wstęp Struktura zespołu Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki

35 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Tekst czy diagramy? Wstępna rejestracja artykułu Scenariusz główny 1. System presents a registration form. 2. Author fills the form in. 3. System validates the data and returns a login and password. Rozszerzenia 3a. The data are in wrong format. 3a1. System displays a message and returns to step 2.

36 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Tekst czy diagramy? Przypuszczenie: Przypadki użycia są łatwiejsze do zrozumienia niż diagramy BPMN.

37 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) UC Workbench Edycja przypadków użycia

38 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Ekran prototypu wygenerowanego przez UC Workbench

39 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) UC Workbench evaluation

40 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Plan prezentacji Wstęp Struktura zespołu Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki

41 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Style zarządzania Demokratyczny (people-oriented) Autorytarny (result-oriented)

42 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Efektywne zarządzanie Stawianie zadań Chwalenie Upominanie

43 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Stawianie celów Specific Measurable Attractive Realistic Timed SMART

44 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Stawianie celów – inne rozwinięcie SMART Specific and measurable Motivating Attainable Relevant Tracktable SMART

45 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Chwalenie Przyłapuj ludzi na właściwym wykonywaniu zadań. Chwal ich. Rób to często.

46 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Upominanie Krytykuj zachowanie, nie osobę. Mów o faktach. Plotki i wrażenia muszą być sprawdzone. Skup się na najważniejszych aspektach problemu. 1. Przedstaw problem. 2. Powiedz co czujesz. 3. Przerwij na chwilę. 4. Wyraź swoje pozytywne nastawienie do osoby.

47 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Dynamika motywacji Czas Motywacja

48 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Umiejętności i wiedza Czas Umiejętności

49 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Dynamika zarządzania Dyrektywnie MotywującoPartnersko Motywacja Umiejętności Czas

50 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Podsumowanie Kombinacja zwinnej metodyki (XP) ze zdyscyplinowaną (PRINCE2 i RUP) jest możliwa Kombinacja zwinnej metodyki (XP) ze zdyscyplinowaną (PRINCE2 i RUP) jest możliwa Wsparcie narzędziowe (UC Workbench) jest ważne Wsparcie narzędziowe (UC Workbench) jest ważne Cele, pochwały i reprymendy Cele, pochwały i reprymendy Przywództwo sytuacyjne Przywództwo sytuacyjne

51 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Pytania?

52 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2) Plan prezentacji Wstęp Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki


Pobierz ppt "Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2) Analiza systemów informatycznych Wykład 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google