Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2)"— Zapis prezentacji:

1 Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2)
Analiza systemów informatycznych Wykład 6 Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2) Książę Jozef Poniatowski Bitwa pod Lipskiem, 1813

2 Zwinne wytwarzanie oprogramowania
O K Działające oprogr. Ludzie i komunikacja Współpracujący klient Reagowanie na zmiany Tommorow or never! J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

3 Silna orientacja na klienta Przyrosty i krótkie wydania
XP Cenne praktyki XP: Silna orientacja na klienta Przyrosty i krótkie wydania Testy przed kodowaniem Refaktoryzacja Gra planistyczna etc. J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

4 Założenie „on-site customer” Brak spisanej dokumentacji
Słabości Dyscyplina (Celebra ) Zwinność (XP) Nadmiar papierów Powolny proces decyz. Mała elastyczność Opór przed zmianą Założenie „on-site customer” Brak spisanej dokumentacji Zbyt krótka perspektywa planu J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

5 Rational Unified Process
Źródła XPrince PRINCE 2 Rational Unified Process XPrince eXtreme Programming in controlled environments XP J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

6 Zespół XPrince Prince2 Komitet sterujący Główny użytkownik Przewodn.
Główny dostawca Nadzór projektu Kierownik = Coach XP Analityk=Klient Architekt Kierownik Zespołu Programiści Kierownik Zespołu J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

7 Plan prezentacji Wstęp Cykl życia projektu Inżynieria wymagań
i UC Workbench Czynnik ludzki J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

8 Cykl życia projektu Plan prezentacji Wstęp Inżynieria wymagań
i UC Workbench Czynnik ludzki J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

9 Cykl życia wg PRINCE2 16.10 27.11 23.01 8.04 27.05 17.06 1.07 Przyg. założ. proj. Inicjowanie projektu Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Zamk. Projektu J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

10 Cykl życia wg XP Wydanie 1 Wydanie 2 Przyrost 1 Przyrost 2 Przyrost 1
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

11 Fazy wg RUP Rozpoczęcie Rozpracowanie Konstrukcja Wdrożenie
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

12 Cykl życia zgodny z XPrince
Przygotowanie założeń Opis środowiska operacyjnego Badania Zbieranie wymagań Dopracowanie architektury Produkcja Wydanie Zamknięcie J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

13 Przygotowanie założeń projektu
SU Project Mandate J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

14 Project Mandate – Bardzo krótka postać
Nazwa klienta: …………………………………… Reprezentant klienta: …………………………. ……….…………………………………. telefon: ……………………………………. Tytuł projektu: …………………………………….. J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

15 Przygotowanie założeń projektu
Klient Dostawca SU Project Exec and Project Manager SU1 Project Mandate J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

16 Komitet Sterujący Przewod. Kierownik
Zespół XPrince PRINCE2 Komitet Sterujący Przewod. Kierownik XP J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

17 Przygotowanie założeń projektu
SU Cust + PM Project Exec and Project Manager Design of a Project Management Team Designation of the Project Manag. Team SU1 SU2 SU3 Cust + PM PM Project Brief Project Approach Plan for Project Initiat. SU4 SU5 SU6 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

18 Zespół XPrince PRINCE2 Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewod.
Główny dostawca Nadzór projektu Kierownik XP Analityk Architekt Moderator J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

19 Przygotowanie założeń projektu
SU Cust + PM Project Exec and Project Manager Design of a Project Management Team Designation of the Project Manag. Team SU1 SU2 SU3 Project Brief Project Approach Plan for Project Initiat. SU4 SU5 SU6 Management Team J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

20 Zespół XPrince PRINCE2 Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewod.
Główny dostawca Nadzór projektu Kierownik XP Analityk Architekt Moderator J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

21 Przewodniczący: Jerzy Nawrocki nawrocki@put.poznan.pl (61) 665 29 80
Zespół XPrince Przewodniczący: Jerzy Nawrocki (61) Główny dostawca: Bartosz Walter Główny użytkownik: Executive Kierownik: Analityk: Architekt: Moderator: J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

22 Przygotowanie założeń projektu
SU Cust + PM Project Exec and Project Manager Design of a Project Management Team Designation of the Project Manag. Team SU1 SU2 SU3 Cust + PM PM Project Brief Project Approach Plan for Project Initiat. SU4 SU5 SU6 Project Brief J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

23 Przew.+Gł.uż. Kierownik+Arch. Moderator Analityk
FAST / JAD FAST = Facilitated Application Specification Technique JAD Joint Application Development Przew.+Gł.uż. Kierownik+Arch. Moderator Analityk J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

24 Agenda spotkania dot. „Project Brief”
Info dla klienta: Cel spotkania (zakres) + prop. agendy Pytania: Kto przyjdzie? Ile czasu? (<90’) Termin i miejsce? 0 Sprawdzenie obecności i zatw. agendy 5’ 1 Krótka charakterystyka klienta ’ 2 Na czym polega problem? ’ 3 Kogo ten problem dotyczy? ’ 4 Implikacje problemu ’ 5 Koncepcja rozwiązania problemu ’ 6 Główne ograniczenia ’ 7 Sprawy organizacyjne ’ Prolog Spotkanie Epilog Raport: Tytuł projektu. Kiedy i gdzie było spotkanie. Lista obecności. Ustalenia dot. terminu ew. zatw. zakresu. Zakres. Prośba: Decyzja dot. zatw. zakresu + opinia o realizowalności J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

25 Przygotowanie założeń projektu
SU Cust + PM Project Exec and Project Manager Design of a Project Management Team Designation of the Project Manag. Team SU1 SU2 SU3 Cust + PM PM Project Brief Project Approach Plan for Project Initiat. SU4 SU5 SU6 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

26 Project Approach: Burza mózgów
Pomysły jak rozwiązać problem Ocena zaproponowanych rozwiązań Główna decyzja: Off-the-shelf, DIY, outsorcing, … Kierownik+Arch. Przew.+Gł.uż. Analyst Moderator Sekretarz J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

27 Agenda spotkania dot. Project Approach
Info dla klienta: Cel spotkania (zakres) + prop. agendy Pytania: Kto przyjdzie? Ile czasu? (<90’) Termin i miejsce? 0 Sprawdzenie obecności i zatw. agendy 5’ 1 Przypomnienie Project Brief ’ 2 Burza mózgów (rozwiązania) ’ 3 Ocena rozwiązań ’ 4 Konkluzja ’ 5 Sprawy organizacyjne ’ Prolog Spotkanie Epilog Raport: Tytuł projektu. Kiedy i gdzie było spotkanie. Lista obecności. Ustalenia dot. terminu ew. zatw. zakresu. Zakres. Prośba: Decyzja dot. zatw. zakresu + opinia o realizowalności J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

28 Przygotowanie założeń projektu
SU Cust + PM Project Exec and Project Manager Design of a Project Management Team Designation of the Project Manag. Team SU1 SU2 SU3 Cust + PM PM Project Brief Project Approach Plan for Project Initiat. SU4 SU5 SU6 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

29 Cykl życia zgodny z XPrince
Przygotowanie założeń Opis środowiska operacyjnego Badania Zbieranie wymagań Dopracowanie architektury Produkcja Wydanie Zamknięcie J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

30 05.11.02 – 05.11.29 Opis środ. operacyjnego
Wstępny plan projektu – Opis środ. operacyjnego – Zbieranie wymagań – Dopracowanie architektury – Wydanie 1 – Wydanie 2 – Zamknięcie J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

31 Zespół XPrince – Liczba programistów zależy od budżetu
Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewod. Główny dostawca Nadzór projektu Kierownik XP Analityk Architekt Kierownik Zespołu Programiści Kierownik Zespołu J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

32 Team Growth 16.10 27.11 23.01 8.04 27.05 17.06 8.07 Starting Up a Project Aim and Scope Architec-ture Release 1 Release 2 Release 3 Closing a Project All the developers Architect + 1 Dev. Analyst Manager J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

33 Przygotowanie założeń projektu
SU Cust + PM Project Exec and Project Manager Design of a Project Management Team Designation of the Project Manag. Team SU1 SU2 SU3 Cust + PM PM Project Brief Project Approach Plan for Project Initiat. SU4 SU5 SU6 J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

34 Inżynieria wymagań i UC Workbench Plan prezentacji Wstęp
Struktura zespołu Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

35 Przypadki użycia Diagramy BPMN Tekst czy diagramy?
Wstępna rejestracja artykułu Scenariusz główny 1. System presents a registration form. 2. Author fills the form in. 3. System validates the data and returns a login and password. Rozszerzenia 3a. The data are in wrong format. 3a1. System displays a message and returns to step 2. J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

36 Przypadki użycia Diagramy BPMN Tekst czy diagramy? Przypuszczenie:
Przypadki użycia są łatwiejsze do zrozumienia niż diagramy BPMN. J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

37 Edycja przypadków użycia
UC Workbench Edycja przypadków użycia J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

38 Ekran prototypu wygenerowanego przez UC Workbench
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

39 UC Workbench evaluation
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

40 Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki
Plan prezentacji Wstęp Struktura zespołu Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

41 Demokratyczny (people-oriented) Autorytarny (result-oriented)
Style zarządzania Demokratyczny (people-oriented) Autorytarny (result-oriented) J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

42 Efektywne zarządzanie
Stawianie zadań Chwalenie Upominanie J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

43 Stawianie celów SMART Specific Measurable Attractive Realistic Timed
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

44 Stawianie celów – inne rozwinięcie SMART
Specific and measurable Motivating Attainable Relevant Tracktable J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

45 Przyłapuj ludzi na właściwym wykonywaniu zadań. Chwal ich.
Chwalenie Przyłapuj ludzi na właściwym wykonywaniu zadań. Chwal ich. Rób to często. J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

46 Krytykuj zachowanie, nie osobę.
Upominanie Krytykuj zachowanie, nie osobę. Mów o faktach. Plotki i wrażenia muszą być sprawdzone. Skup się na najważniejszych aspektach problemu. Przedstaw problem. Powiedz co czujesz. Przerwij na chwilę. Wyraź swoje pozytywne nastawienie do osoby. J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

47 Dynamika motywacji Motywacja Czas
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

48 Umiejętności i wiedza Umiejętności Czas
J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

49 Dynamika zarządzania Motywacja Umiejętności Czas Dyrektywnie
Motywująco Partnersko J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

50 Podsumowanie Kombinacja zwinnej metodyki (XP) ze zdyscyplinowaną (PRINCE2 i RUP) jest możliwa Wsparcie narzędziowe (UC Workbench) jest ważne Cele, pochwały i reprymendy Przywództwo sytuacyjne At last! J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

51 Pytania? ? J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)

52 Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki
Plan prezentacji Wstęp Cykl życia projektu Inżynieria wymagań i UC Workbench Czynnik ludzki J.Nawrocki, Dyscyplina i zwinność (cz. 2)


Pobierz ppt "Dyscyplina i zwinność w projektach informatycznych (cz. 2)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google