Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE Jerzy R. Nawrocki Maciej Szkopek Bartosz Walter Adam Wojciechowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE Jerzy R. Nawrocki Maciej Szkopek Bartosz Walter Adam Wojciechowski."— Zapis prezentacji:

1 Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE Jerzy R. Nawrocki Maciej Szkopek Bartosz Walter Adam Wojciechowski

2 Praca wykonana w ramach projektu badawczego 43-364/01-BW i częściowo finansowana przez: Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 2/20

3 Wprowadzenie Rola szacowania pracochłonności PSP (Personal Software Process) i metoda PROBE Eksperymentalna ocena metody PROBE: Wpływ zadań programistycznych na jakość bazy danych historycznych. Jakość uzyskanych estymat przedziałowych. Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 3/20

4 Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 4/20 Plan prezentacji Metoda PROBE Eksperyment Zadania programistyczne Wyniki eksperymentu Wpływ charakteru zadań na jakość bazy danych historycznych Problem poziomu ufności Dobór poziomu ufności Podsumowanie Kierunki dalszych badań

5 Metoda PROBE PROxy-Based Estimating method - Watts Humphrey Wykorzystuje metodę regresji liniowej. Kroki metody: 1. Projekt koncepcyjny 2. Szacowanie rozmiaru kodu 3. Szacowanie pracochłonności Szacowanie pracochłonności obejmuje trzy przypadki dotyczące jakości bazy danych historycznych: Przypadek najlepszy Przypadek pośredni Przypadek najgorszy Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 5/20 Baza danych historycznych LOC, hours

6 Metoda PROBE Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 6/20 Metoda szacowania Rozmiar Pracochłonność PROBE Rozmiar Przedział ufności Pracochłonność Przedział ufności

7 Metoda PROBE Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 7/20 PROBE Rozmiar = 1000 przedział ufności = Pracochłonność = 500 przedział ufności = Poziom ufności = 90%? PROBE Rozmiar = 1000 przedział ufności = Pracochłonność = 500 przedział ufności = Poziom ufności = 80%?

8 Eksperyment Eksperyment przeprowadzono w laboratoriach Politechniki Poznańskiej. Szkolenie wprowadzające - 110 studentów, wykład oraz dwa ćwiczenia laboratoryjne. Eksperyment - 40 najlepiej przygotowanych studentów, 4 spotkania, jedno bądź dwa zadania rozwiązywane w trakcie jednego spotkania. Czynności wykonywane w trakcie spotkania: Szacowanie pracochłonności. Rozwiązanie zadania w języku Java. Zebranie danych historycznych (formularze Humphreya). Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 8/20

9 Zadania programistyczne Zadania Humphreya - zadania o charakterze numerycznym Napisz w języku Java metodę obliczającą wartość współczynnika korelacji... 8 zadań programistycznych - 3 zadania Humphreya oraz 5 zadań internetowych. Zadania zorientowane na aplikacje internetowe Napisz w języku Java aplet (rozkład komponentów w kontenerze apletu jest dany)... Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 9/20

10 Wpływ charakteru zadań na jakość bazy danych historycznych Problem poziomu ufności Dobór poziomu ufności Wyniki eksperymentu Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 10/20

11 Dobra baza danych historycznych to taka, która umożliwia wykorzystanie najlepszego wariantu metody PROBE. Wpływ charakteru zadań na jakość bazy danych historycznych Wpływ zadań na liczbę dobrych baz danych historycznych Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 11/20

12 Obserwacje: Charakter zadań programistycznych ma istotny wpływ na jakość bazy danych historycznych. Im więcej zadań jest w bazie danych tym gorsza ich jakość w tym sensie, że zmniejsza się prawdopodobieństwo uzyskania dobrej bazy danych. Wpływ charakteru zadań na jakość bazy danych historycznych Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 12/20

13 Wymienione tendencje zachowane są zarówno w przypadku programowania indywidualnego: Wpływ charakteru zadań na jakość bazy danych historycznych jak i programowania realizowanego parami: Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 13/20

14 Problem poziomu ufności Estymata przedziałowa - dla założonego poziomu ufności p, określa przedział, w którym rzeczywista pracochłonność znajdzie się z prawdopodobieństwem p. Dla 3 zadań w bazie danych historycznych: Humphrey - częstość trafień poniżej poziomu ufności Internetowe - częstość trafień powyżej poziomu ufności Dla 4 zadań w bazie danych historycznych: Częstość trafień poniżej poziomu ufności Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 14/20

15 Problem poziomu ufności Wpływ poziomu ufności p na częstość trafień dla 3 i 4 zadań Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 15/20

16 Dobór poziomu ufności Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 16/20 Poziom ufności w metodzie PROBE. Jak dobrać - duży czy mały? Liczba nie za szerokich przedziałów Przedział: [, ] Względna rozpiętość przedziału: =100% / Poziom rozpiętości przedziału: d Przykład: = 1000, = 500 = 50% Przedział: [500, 1500]

17 Dobór poziomu ufności Względna liczba nie za szerokich przedziałów dla różnych wartości względnej rozpiętości przedziału. Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 17/20

18 Podsumowanie Wnioski: Charakter zadań programistycznych ma istotny wpływ na jakość bazy danych historycznych. Dobry kompromis między prawdopodobieństwem trafienia w przedział a informacyjną wartością przedziału osiąga się dla poziomu ufności równego 80%. Anomalie: Im więcej zadań jest w bazie danych tym gorsza ich jakość w tym sensie, że zmniejsza się prawdopodobieństwo uzyskania dobrej bazy danych. Dla 4 zadań częstość trafień rzeczywistej pracochłonności w przedział wyznaczony metodą PROBE była znacznie poniżej przyjętego poziomu ufności. Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 18/20

19 Kierunki dalszych badań Większe bazy danych historycznych (8-10 zadań). Dłuższy horyzont czasowy obejmujący 5-10 dni roboczych (28-56 rzeczywistych godzin pracy). Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 19/20

20 Kontakt Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl Maciej Szkopek mszkopek@man.poznan.pl Bartosz Walter Bartosz.Walter@cs.put.poznan.pl Adam Wojciechowski Adam.Wojciechowski@put.poznan.pl Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE 20/20


Pobierz ppt "Próba eksperymentalnej oceny metody PROBE Jerzy R. Nawrocki Maciej Szkopek Bartosz Walter Adam Wojciechowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google