Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

2 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Kierownik Katedry – Prof. dr hab. Krystyna Zatoń Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Kolończyk Zakład Pływania Prof. dr hab. Krystyna Zatoń – Kierownik Zakładu dr Marcin Jaszczak dr Marek Rejman dr Łukasz Smołka mgr Stefan Szczepan Zespół Pływania Rekreacyjnego dr Anna Kwaśna – adiunkt dr Krystyna Antoniak-Lewandowska dr Andrzej Klarowicz Zespół Ratownictwa Wodnego i Sportu dr Magdalena Chrobot dr Mirosław Fiłon Zespół Sportu i Rekreacji Wodnej dr Ryszard Błacha dr Edward Caban dr Ludwika Kosińska dr Michał Załęski mgr Wojciech Bigiel mgr Piotr Piwowarczyk Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym mgr inż. Tadeusz Gancarek

3 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 1. Temat statutowy Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych Prace : Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie (dr Andrzej Klarowicz). Rola informacji werbalnej i wizualnej w nauczaniu czynności motorycznych (na przykładzie pływania) (dr Magdalena Chrobot). Skuteczność informacji werbalnej przekazywanej natychmiastowo w procesie doskonalenia techniki pływania (mgr Stefan Szczepan).

4 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 2. Temat statutowy Fizjologiczne i biomechaniczne kryteria nauczania i doskonalenia czynności motorycznych w środowisku wodnym" Prace: Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie(dr Marek Rejman ). Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie (dr Krystyna Antoniak­Lewandowska - praca habilitacyjna). Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania(dr Marcin Jaszczak). Zmiany w wydolności tlenowej w treningu pływackim (dr Łukasz Smołka).

5 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 3. Temat statutowy Wybrane problemy uczenia się motorycznego w odmiennym środowisku" 4. Temat statutowy Świadomość wartości rekreacji ruchowej w wodzie w kształtowaniu/promowaniu zdrowego stylu życia Prace: Znaczenie wartości w nauczaniu pływania" (dr Anna Kwaśna).

6 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych

7 Rysunek 1. Wodoodporny zestaw komunikacyjny umożliwiający przekaz informacji werbalnej między eksperymentatorem, a badanym (wer. 2010). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych

8 Rysunek 2. Wodoodporny zestaw komunikacyjny umożliwiający przekaz informacji werbalnej, a) badany z zainstalowanym odbiornikiem, b) nadajnik eksperymentatora (wer. 2011). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych

9 Rysunek 3 Bezprzewodowa komunikacja między dwiema osobami po instalacji nadajnika i odbiornika (wer. 2010). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych

10 Rysunek 4. a) Eksperymentator nadający informacje werbalne z zainstalowanym narzędziem komunikacyjnym (nadajnik). b) Badany z zainstalowanym narzędziem komunikacyjnym (odbiornik) (wer. 2010). Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych

11 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

12 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie"

13 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rysunek 5. Procedura zbierania danych do analizy. Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" 2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

14 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rysunek 6. Procedura zbierania danych do analizy. Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" 2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

15 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rysunek 7. Kinogram zmiany kąta w stawie biodrowym uzyskany w programie do analizy ruchu SIMI MOTION 2D. Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie" 2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

16 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

17 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 3) dr Ryszard Błacha Ocena zmian powtarzalności użytej siły do nacisku kończyną górną i dolną w zależności od asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego"

18 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 3) dr Ryszard Błacha Rysunek 8. Urządzenie do pomiaru siły nacisku kończyn człowieka Ocena zmian powtarzalności użytej siły do nacisku kończyną górną i dolną w zależności od asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego"

19 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

20 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 4) dr Magdalena Chrobot Rola informacji werbalnej i wizualnej w nauczaniu czynności motorycznych (na przykładzie pływania)"

21 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 5) dr Marcin Jaszczak Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania"

22 Rysunek 9. Ergometr pływackiRysunek 10. Czujniki do pomiaru różnicy ciśnień na rękach pływaka Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania" 5) dr Marcin Jaszczak

23 Rysunek 11. Czujniki do pomiaru różnicy ciśnień na rękach pływaka Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania" 5) dr Marcin Jaszczak

24 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

25 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 6) dr Andrzej Klarowicz Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie"

26 Rysunek 12. Kinestezjometr Rysunek 13. Platforma z siedziskiem Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie" 6) dr Andrzej Klarowicz

27 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rysunek 14. Laptop z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (karta AD/DA) Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie" 6) dr Andrzej Klarowicz

28 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

29 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 9) dr hab. Marek Rejman Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie"

30 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym Rysunek 15 Monopłetwa wyposażona w zestaw czujników tensometrycznych Rysunek 15 Procedura zbierania danych. Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie" 9) dr hab.Marek Rejman

31 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

32 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 7) dr Ludwika Kosińska Skuteczność informacji słownej w nauczaniu żeglarstwa klasycznego

33 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 8) dr Anna Kwaśna Znaczenie wartości w nauczaniu pływania"

34 Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym 11) dr Michał Załęski Fizjologiczne aspekty uprawiania sportów wodnych i zimowych (windsurfingu, narciarstwa zjazdowego).

35 Zapraszamy do współpracy Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google