Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kosmiczne podróże Czyli jak działają nasze mięśnie w stanie nieważkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kosmiczne podróże Czyli jak działają nasze mięśnie w stanie nieważkości."— Zapis prezentacji:

1 Kosmiczne podróże Czyli jak działają nasze mięśnie w stanie nieważkości

2 Spis treści 1. Budowa szkieletu 2. Stawy 3. Rola szkieletu w ruchu 4. Mięśnie i ich rola w ruchu 5. Kosmos 6. Siła ciężkości 7. Działanie siły ciężkości na Ziemi i w kosmosie 8. Stan nieważkości 9. Stan przeciążenia 10. Działanie stanu nieważkości i przeciążenia na organizm 11. Siły tarcia 12. Podsumowanie

3 Budowa szkieletu Szkielet człowieka możemy podzielić na trzy główne części : 1. Szkielet osiowy 2. Szkielet kończyn górnych 3. Szkielet kończyn dolnych

4 Stawy Stawy są to ruchome połączenia dwóch lub kilku stykających się kości, objęte błoniastą torebką stawową. Stawy dzielimy na: Proste Złożone

5 Rola szkieletu w ruchu Szkielet w ruchu pełni najważniejszą rolę obok mięśni. Jest on konstrukcją podporową ciała Przenosi on siłę i energię wytworzoną przez mięśnie na podłoże Chroni on niektóre narządy przed uszkodzeniem podczas ruchu

6 Mięśnie i ich rola w ruchu Mięśnie są to narządy kurczowe zwierząt i człowieka zbudowane z tkanki mięśniowej. Są one elementami czynnościowymi ukł. Mięśniowego. Umożliwiają one organizmom ruch: Dzięki pracy, którą wykonują produkują siłę i energię potrzebną do ruchu z pokarmu oraz innych źródeł.

7 Kosmos Kosmos jest to ogół obiektów otaczających nas wraz czasoprzestrzenią, którą wypełniają. Kosmos składa się z wielu galaktyk (nasza Droga Mleczna).

8 Siła ciężkości Siła ciężkości jest to siła z jaką każde ciało na lub nad Ziemią jest przez nią przyciągane. Wzór na ciężar ciała: P = m · g

9 Działanie siły ciężkości na Ziemi i w kosmosie Zjawisko grawitacji (ciężkości) jest podstawową siłą działającą pomiędzy dużymi ciałami w szczególności ciałami niebieskimi. Jest siłą powszechną, obecną w dowolnym zakątku kosmosu. Naszym typowym ludzkim otoczeniu siła ta jest dostrzegana wyłącznie jako przyciąganie otaczających nas przedmiotów przez ziemski glob, czyli przez zjawisko ciężaru.

10 Stan nieważkości Stan nieważkości jest to taki stan ciała materialnego, w którym albo nie występuje siła grawitacji, albo jest zrównoważona siłą bezwładności, czy to przeciwstawiającą się przyspieszaniu ciała, czy też zmianom kierunku jego ruchu.

11 Stan przeciążenia Stan przeciążenia jest to stan ciała lub organizmu, w którym to ciało (lub organizm) jest poddane działaniu zależnej od jego masy siły większej od siły ciężkości.

12 Działanie stanu nieważkości i przeciążenia na organizm człowieka Stan nieważkości Stan przeciążenia

13 Siła tarcia Siła tarcia jest to siła przeciwdziałająca względnemu ruchowi stykających się ciał. Wartość tej siły zależy m.in. Od rodzaju stykających się powierzchni i stanu ruchu.

14 Podsumowanie


Pobierz ppt "Kosmiczne podróże Czyli jak działają nasze mięśnie w stanie nieważkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google