Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 1 WYKŁAD 1 SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA A INSTYTUCJE, WOLNOŚĆ, KONKURENCJA I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 1 WYKŁAD 1 SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA A INSTYTUCJE, WOLNOŚĆ, KONKURENCJA I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 1 WYKŁAD 1 SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA A INSTYTUCJE, WOLNOŚĆ, KONKURENCJA I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

2 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 2 LITERATURA Literatura obowiązkowa J.Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH Warszawa 2006 (podręcznik) J.Bossak, Instytucje,rynek i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008 (podręcznik) L.Balcerowicz, Wolność i Rozwój, Znak Kraków 1995 J.Bossak,W.Bienkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów i przedsiębiorstw. Wyzwania globalne a Polska na progu XXI w,SGH 2004 Książki polecane Ch.Turner,A.Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, wyd. ABC, Kraków 2000 A.Maddison,The World Economy.A Millennial Perspective, Paris OECD 2002 Doing Business in 2007.Usuwanie barier wzrostu, World Bank 2006 S.Huntington,Zderzenie cywilizacji, PWE 1997 F.Fukuyama,The End of History,IIE,Washington 1992 J.Stiglitz,Globalizacja PWN 2004

3 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 3 PODSTAWOWE KATEGORIE EKONOMICZNE INSTYTUCJE NORMY SPOŁECZNE I PRAWNE.EGZEKUCJA PRAWA CYWILIZACJA I SYSTEMY WARTOŚCI NATURA, DYSPOZYCJE I ZACHOWANIA CZŁOWIEKA WOLNOŚĆ,WŁASNOŚĆ PRYWATNA I KONKURENCJA SPOŁECZNY I MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY GLOBALIZACJA I GLOBALNA KONKURENCJA SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA: ŁAD PRAWNY, PODMIOTY, MECHANIZMY, INTERAKCJE, ZAKRES WOLNOŚCI I KONKURENCJI STRUKTURA A ALGORYTM SYSTEMU EKONOMICZNEGO STRUKTURA I POTENCJAŁ SYSTEMU EKONOMICZNEGO SYSTEM MECHANICZNY (ZAMKNIETY) I INTELIGENTNY (OTWARTY|) KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO SYSTEMU GOSPODARCZEGO

4 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 4 BRAKI KLASYCZNEJ I NEOKLASYCZNEJ EKONOMII NIEDOCENIANIE ZNACZENIA PORZĄDKU PRAWNEGO I ORGANIZACJI ZAŁOŻENIE UNIWERSALNEGO HOMO ECONOMICUS BRAK ANALIZY PROBLEMÓW PAŃSTWA NIEDOCENIANIE ANALIZY PRAW WŁASNOŚCI POMIJANIE SPOŁECZNYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GOSPODARCZEGO NIEDOCENIANIE POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO NIEDOCENIANIE WIEDZY,KOMPETENCJI, INFORMACJI I INTERAKCJI SPOŁECZNYCH POMIJANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH I RYZYKA POMIJANIE PROBLEMÓW AGENCJI I NADZORU KORPORACYJNEGO

5 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 5 KLASYCZNY INSTYTUCJONALIZM INSTYTUCJE TO ZASADY, NORMY PRAWNE, REGUŁY GRY SPOŁECZNEJ, W TYM EKONOMICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU SPOŁECZNEGO (MARKS,VEBLEN) INSTYTUCJE PUBLICZNE REGULUJĄ DZIAŁANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH INSTYTUCJE TO SPOŁECZNE RAMY KONTROLI, WYZWALANIA ORAZ UKIERUNKOWANIA DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH (J.COMMONS) INSTYTUCJE TWORZĄ NOWE SZANSE, WPROWADZAJĄ TEŻ OGRANICZENIA REDUKUJACE RYZYKO I ZWIEKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO

6 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 6 PODMIOTY GOSPODARUJACE, MONOPOLE I KONKURENCJA PODMIOTY GOSPODARUJĄCE TO AKTORZY, GRACZE INDYWIDUALNI I GRUPOWI BIORĄCY UDZIAŁ W GRZE RYNKOWEJ ORGANIZACJE TO WZGLĘDNIE TRWAŁE, UPORZĄDKOWANE ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA JEJ CZŁONKÓW MAJĄCYCH OKREŚLONY CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA ORGANIZACJE DZIELIMY NA REGULACYJNE, ŚWIADCZĄCE DOBRA I USŁUGI PUBLICZNE ORAZ (PRZEDSIEBIORSTWA) PRZEDSIĘBIORSTWA TO PODMIOTY GOSPODARCZE DOPUSZCZONE DO GRY RYNKOWEJ W RAMACH PORZĄDKU PRAWNEGO PRZEDSIEBIORSTWA I GRUPY KAPITAŁOWE MONOPOLE I KONKURENCJA

7 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 7 INSTYTUCJONALIZM W EKONOMII NURT NIEMIECKO-AUSTRIACKIEJ EKONOMII HISTORYCZNEJ : G.LIST, G.SCHMOLLER EKONOMIA POLITYCZNA: K.MARKS, O.LANGE AMERYKAŃSKA EKONOMIA :A.HAMILTON T.VEBLEN, J.COMMONS,A.BERLE, G.MEANS, J.GALBRAITH, R.COASE, R.SHENK, O.WILLIAMSONA, D.NORTHA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA A SYSTEMY GOSPODARCZE I ICH TRANSFORMACJA JAKOŚĆ INSTYTUCJI I JAKOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO PROBLEMY AGENCJI I NADZORU KORPORACYJNEGO,

8 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 8 DIALEKTYKA I INSTYTUCJONALIZM UJĘCIE SYSTEMOWE I DYNAMICZNE ISTOTNA ROLA PANSTWA I INSTYTUCJI W KSZTALTOWANIU WARUNKÓW ROZWOJU POJĘCIE FORMACJI SPOŁECZNEJ.BAZA I NADBUDOWA. PODEJŚCIE REALNE I INSTYTUCJONALNE PRAWO KONIECZNEJ ZGODNOŚCI NADBUDOWY INSTYTUCJONALNEJ Z BAZĄ EKONOMICZNĄ KONSERWATYWNY CHARAKTER SYSTEMU WARTOŚCI I ŚWIADOMOSCI SPOŁECZNEJ ZNACZENIE IDEOLOGII

9 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 9 SOCJOLOGIA A INSTYTUCJE MONTESKJUSZ A DUCH PRAWA MAX WEBER VERSUS MARKS WOLNOŚĆ I WYBOR BEHAVIORYSCI A HOMO ECONOMICUS DYSPOZYCJE,MOTYWACJE I ZACHOWANIA CZŁOWIEKA SYSTEMY WARTOŚCI A PRAWO ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW PAŃSTWA KULTURY KAPITALIZMU

10 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 10 UJĘCIE CYBERNETYCZNE SYSTEMY I ICH TRANSFORMACJA SYSTEMY OTWARTE, ALGORYTM, INTERAKCJE PODMIOTÓW ORAZ PRZEPŁYWY TRANSFORMACJA INSTYTUCJONALNA TO NOWE ZASADY, PODMIOTY I MECHANIZMY ORAZ ZMIANA ZAKRESU WOLNOSCI I KONKURENCJI PODMIOTOW GOSPODARUJACYCH TRANSFORMACJA,DOSTOSOWANIE A NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU INSTYTUCJE WYZNACZAJĄ ZASADY I POLE GRY DLA AKTORÓW (ORGANIZACJI) I WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIA JEDNOSTEK W TRANSFORMACJI PRZEDMIOTEM ZMIAN SĄ INSTYTUCJE I ZACHOWANIA JEDNOSTEK, ZMIANY POLITYCZNE I ZAKRESU WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ KONKURENCJI TORUJĄ DROGĘ DO TRANSFORMACJI SYSTEMU

11 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 11 NATURA LUDZKA KOD GENETYCZNY ? TO CECHY BIOLOGICZNE, GENETYCZNE, PRZEDKULTUROWE TO SPOSÓB ODCZUWANIA BÓLU, GŁODU, PRAGNIENIA, CHŁODU, ZMĘCZENIA, POPĘDU PŁCIOWEGO, RADOŚCI, NUDY TO SPOSÓB POSTRZEGANIA ŚWIATA, MYŚLENIE SYMBOLICZNE, ABSTRAKCYJNE, SPOSÓB KOMUNIKOWANIA, WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO, WYRAŻANIA ODCZUĆ, EKSPRESJA, HIGIENA, JĘZYK, ZRĘCZNOŚĆ MANUALNA, AUTOCENTRYZM, ALTRUIZM, DETERMINIZM ŚRODOWISKOWY ?

12 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 12 INSTYTUCJE A DYSPOZYCJE LUDZKIE NATURA LUDZKA-NIEZMIENNE ZACHOWANIA DYSPOZYCJE TO WZGLĘDNIE TRWAŁE CECHY, ZACHOWANIA W SYTUACJACH WYBORU DYSPOZYCJE MOTYWACYJNE I INFORMACYJNE DYSPOZYCJE INFORMACYJNE ZWIĄZANE SĄ ZE ZDOLNOŚCIĄ DO PERCEPCJI I UCZENIA SIĘ WEDŁUG KONFUCJUSZA KULTURA, CYWILIZACJA WYPALA W CZŁOWIEKU NATURALNE POPĘDY I CZYNI Z DZIKIEJ ISTOTY CZŁOWIEKA INSTYTUCJE MAJĄ SILNY WPŁYW NA DYSPOZYCJE INFORMACYJNE I MOTYWACYJNE LUDZI

13 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 13 ZMIENNE PSYCHOSPOŁECZNE ROZWÓJ CYWILIZACJI A ZMIANY DYSPOZYCJI MOTYWACYJNYCH I INFORMACYJNYCH ? CZY STATUS SPOŁECZNY, EKONOMICZNY, WYKSZTAŁCENIE, KULTURA, INDYWIDUALNE DYSPOZYCJE,WIEK MAJĄ WPŁYW NA NASZE ZACHOWANIA ? CZY RÓŻNICE W NATURZE I KULTURZE DOTYCZĄ STOPNIA, CZY TEŻ RODZAJU DYSPOZYCJI MOTYWACYJNYCH I INFORMACYJNYCH HOMO ECONOMICUS A WOLNOŚĆ WYBORU I ZRÓŻNICOWANIE PREFERENCJI CZY REWOLUCJA INFORMATYCZNA, GLOBALIZACJA, DYFUZJA I OSMOZA KULTUROWA ZMNIEJSZĄ I W KOŃCU ZATRĄ RÓŻNICE PSYCHOSPOŁECZNE ?

14 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 14 INSTYTUCJE A DYSPOZYCJE I ZACHOWANIA INSTYTUCJE WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIA, DYSPOZYCJE I INTERAKCJE, WYBORY I DECYZJE INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, KONSUMENTÓW NADBUDOWA I SIEĆ PRZEPŁYWÓW INFORMACYJNYCH I INTERAKCJI MIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARUJACYMI TWORZA SYSTEM GOSPODARCZY NADBUDOWA INSTYTUCJONALNO-REGULACYJNA WPŁYWA NA ZACHOWANIA,DYSPOZYCJE,WYBORY JEDNOSTEK I PODMIOTOW GOSPODARUJACYCH SYSTEM SPRAWIA, ZE OSIĄGANE WYNIKI NIE SĄ PROSTĄ SUMĄ DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH SYSTEM EKONOMICZNY TO NIEWIDZIALNA RĘKA RYNKU, KTÓRA HARMONIZUJE INTERESY I MOTYWACJE INDYWIDUALNE Z INTERESEM CAŁOŚCI INSTYTUCJE A PRZESŁANKI PSYCHOSPOŁECZNE

15 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 15 INSTYTUCJE A WOLNOŚĆ,HARMONIZACJA I OGRANICZENIA INSTYTUCJE JAKO OGRANICZENIE ANARCHI, RYZYKA, NIEPEWNOŚCI INSTYTUCJE PODSTAWĄ TOLERANCJI, HARMONII I ŁADU SPOŁECZNEGO INSTYTUCJE TWORZĄ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY INSTYTUCJE JAKO PODSTAWA OCHRONY WŁASNOŚCI I AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ SPOŁECZEŃSTWA INSTYTUCJE A SYSTEM FINANSOWY INSTYTUCJE A RYNEK PRACY INSTYTUCJE A MONOPOLE I KONKURENCJA INSTYTUCJE A INNOWACYJNOŚĆ PRZYCZYNY RÓŻNORODNOŚCI INSTYTUCJI, ZACHOWAŃ I SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH

16 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 16 SYSTEM WARTOŚCI A SYSTEM POLITYCZNY I GOSPODARCZY

17 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 17 NORMY PRAWNE I SPOŁECZNE NORMY PRAWNE I ICH PRZESTRZEGANIE PRZEZ PODMIOTY ZINTERNALIZOWANE NORMY SPOŁECZNE (MORALNE,ETYCZNE) WZAJEMNE RELACJE SYSTEMÓW WARTOŚCI I PRAWA PORZĄDEK SPOŁECZNY I EKONOMICZNY A NORMY PRAWNE I SPOŁECZNE MAX WEBER : PIETYZM, DUCH PROTESTANTYZMU, KONFUCJANIZM I MANDARYNIZM WZAJEMNE RELACJE W SPOŁECZEŃSTWACH NOWOCZESNYCH I TRADYCYJNYCH

18 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 18 JEDNOSTKA A SPOŁECZEŃSTWO DEKALOG A ZASADY MORALNE I ETYKA CHAOS,ANARCHIA,WOLNOŚĆ A OMNIPOTENCJA PANSTWA PRAWO A MORALNOŚĆ,ETYKA I WOLNA WOLA PRAWO A WOLNOŚĆ JEDNOSTKI. DELIKATNA GRANICA PRAWO A OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA JEDNOSTKI DO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, ZAWIERANIA UMÓW, WŁASNOŚCI DEMOKRATYCZNE KONSTYTUCJE GWARANTUJĄ OCHRONĘ WOLNOŚCI, OD GWAŁTU, PRZYMUSU, DYSKRYMINACJI BEZPIECZENSTWO DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I WŁASNOSCI SPOŁECZEŃSTWA ZAMKNIĘTE SĄ NIETOLERANCYJNE I ZAWĘŻAJĄ WOLNOŚĆ INDYWIDUALNĄ

19 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 19 GRANICE WOLNOŚCI JEDNOSTKI GRANICE WOLNOŚCI INDYWIDUALNEJ WYZNACZA PRAWO I POTRZEBA, RESPEKTOWANIA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI WOLNOŚĆ NIE JEST TOŻSAMA Z ANARCHIĄ GRANICE WOLNOŚCI WYZNACZA PRAWO W SPOŁECZENSTWIE DEMOKRATYCZNYM WOLNOŚĆ JEDNOSTKI UBEZPIECZA KONSTYTUCJA GDY WOLNOŚĆ SPADA PONIŻEJ PEWNEGO KRYTYCZNEGO POZIOMU MOŻEMY MÓWIĆ O JEJ BRAKU, BĄDŹ ZNIEWOLENIU JEDNOSTKI PRZEZ PAŃSTWO WOLNOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA

20 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 20

21 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 21 PAŃSTWO A WOLNOŚĆ JEDNOSTKI WSCHÓD KONFUCJANIZM, HINDUIZM, TAOIZM, ISLAM. PORZĄDEK I STRUKTURY SPOŁECZNE SĄ NATURALNE WOLNOŚĆ JEDNOSTKI ZAWSZE POSTRZEGANA W KONTEKŚCIE INTERESU GRUPY PODRZĘDNOŚĆ JEDNOSTKI W STOSUNKU DO GRUPY WSCHÓD : NATURALNY HIERARCHICZNY PORZĄDEK SPOŁECZNY I INTERES SPOŁECZEŃSTWA JAKO CAŁOŚCI WYZNACZAJĄ ZAKRES WOLNOŚCI JEDNOSTKI NAJWYŻSZĄ WARTOSCIĄ ETYCZNĄ JEST DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO –PAŃSTWA PRAWA OBYWATELA ZALEŻĄ OD JEGO WIEDZY I ETYCZNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO IDEAŁEM JEST PAŃSTWO OŚWIECONE A NIE DEMOKRATYCZNE

22 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 22 CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES WOLNOŚCI INDYWIDUALNEJ WPROWADZANIE PORZĄDKU KONSTYTUCYJNEGO. ROZPAD TOTALITARNYCH SYSTEMÓW, POD WPŁYWEM KLĘSKI WOJENNEJ ROZPAD STREF WPŁWYWOW NP. PORZĄDKU JAŁTAŃSKIEGO ZASTĘPOWANIE PRAWA RELIGIJNEGO PORZĄDKIEM CYWILNYM ROZPAD KOLONIALIZMU OTWARCIE ROSJI NA ZACHÓD ZA PIOTRA I CZY CHIN, JAPONII, KOREI W XIX W POWSTANIE ONZ GLOBALIZACJA I INTEGRACJA REGIONALNA PRZEŁOM W TELEKOMUNIKACJI, TELEFONY KOMÓRKOWE, DOSTĘP DO INTERNETU ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

23 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 23 RELIGIE A SYSTEMY NORM I WZORY ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH TWORZENIE, PROPAGOWANIE, SANKCJONOWANIE SYSTEMÓW WARTOŚCI, NORM I WZORÓW ZACHOWAŃ ŚW.AUGUSTYN : PANSTWO BOŻE I PAŃSTWO ZIEMSKIE TEOKRACJA : DOKTRYNA RELIGIJNA STANOWI PODSTAWĘ INSTYTUCJONALNĄ PAŃSTWA REFORMACJA,WOJNY RELIGIJNE,POKÓJ WESTFALSKI 1648 DOKTRYNA I ETYKA PROTESTANTYZMU A LIBERALIZM I ROZWÓJ KAPITALIZMU (MAX WEBER,W.SOMBART) RELIGIE A MODELE SPOŁECZNE ROZDZIAL PAŃSTWA I KOŚCIOŁA (RELIGII) TOLERANCJA RELIGIJNA,EKUMENIZM GLOBALIZACJA A RELIGIE I SYSTEMY ZACHOWAN SPOŁECZNYCH

24 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 24 KATOLICYZM A MODEL SPOŁECZNO- POLITYCZNY PAŃSTWA DOSTOSOWANIE DOKTRYNY SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA DO ZMIAN SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH 1891 RERUM NOVARUM LEONA XIII EKUMENIZM, RÓWNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, GODNOŚĆ CZŁOWIEKA,WARTOŚĆ PRACY DRUGI SOBÓR,O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM,POPULARUM PROGRESSO, JAN PAWEŁ II. KRYTYKA MATERIALIZMU,SOLIDARYZM SPOŁECZNY,KRYTYKA KOLEKTYWIZMU I LIBERALIZMU, POPARCIE DLA WOLNOŚCI, RÓWNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI ENCYKLIKI 1981-Z PRACY SWOJEJ, 1987 SPOŁECZNA TROSKA KOŚCIOŁA

25 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 25 KONFUCJANIZM SYSTEM FILOZOFICZNO-PRAWNY TWORZĄCY PODSTAWĘ INTEGRACJI NARODOWEJ, SPOŁECZNEJ I SPRAWNOŚCI PAŃSTWA KULT PAŃSTWA I PORZĄDKU PRAWNEGO ORAZ WŁADZY PRAWA NATURY PODSTAWĄ PORZADKU SPOŁECZNEGO UŚWIĘCENIE TRADYCJI, KULT PRZODKÓW, NAUKI, HONORU, SPRAWIEDLIWOŚCI, KODEKSY POSTĘPOWANIA WOLNOŚĆ JEDNOSTKI OKREŚLAJĄ PRAWO NATURALNE I INTERES SPOŁECZNY NAUKA I KULTURA WYPALAJĄ W CZŁOWIEKU PIERWOTNE INSTYNKTY I POZWALAJĄ OSIĄGNĄĆ STAN SPOŁECZNIE POŻĄDANY DOSKONALENIE. NADRZĘDNOŚĆ HARMONIZACJI. ODRZUCANIE SKRAJNOŚCI, RADYKALIZMU.TOLERANCJA RELIGIJNA. NEUTRALNY STOSUNEK PANSTWA DO ŻYCIA GOSPODARCZEGO

26 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 26 ISLAM A PORZĄDEK SPOŁECZNY I PAŃSTWO RELIGJA PAŃSTWOWA W 50 KRAJACH.1 MLD WYZNAWCÓW. KORAN. ŚWIĘTA KSIĘGA PRAW NATURY OBJAWIONA MAHOMETOWI DOKTRYNA ISLAMU PRZENIKA PRAWO,ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ I POLITYCZNĄ ISLAM TO RELIGIA I ZARAZEM SYSTEM PRAWNO- POLITYCZNO-SPOŁECZNY PODSTAWĄ PRAWA ISLAMSKIEGO SZARIATU JEST KORAN I SUNNA KORAN OPRÓCZ NAKAZÓW MORALNYCH ZAWIERA PRZEPISY PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO USANKCJONOWANYCH TRADYCJĄ, SANKCJAMI BOSKIMI I DOCZESNYMI NIEZMIENNOŚĆ PRAW BOSKICH. IMPERATYW WIARY I AKCEPTACJI

27 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 27 HINDUZIM I BUDDYZM PRAWA NATURY I PRAWA SPOŁECZNE CYKLICZNOŚĆ RZĄDZI NATURĄ, ŻYCIEM SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM (KRĄG SANSARY) ZASADA UMIARU,SPOKOJU, HARMONII KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO NATURY NONSENSEM JEST PRZECIWSTAWIANIE SIĘ PRAWOM NATURY POZNANIE PRAW NATURY POZWALA UZYSKAĆ RÓWNOWAGĘ I SPOKÓJ JEDNOSTKI I HARMONIĘ SPOŁECZNĄ NATURALNY,HIERARCHICZNY UKŁAD SPOŁECZNY INDYWIDUALNA DROGA DO HARMONII

28 JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 28 SPOSOBY TWORZENIA BOGACTWA SIEDEM KULTUR KAPITALIZMU 1.AMERYKAŃSKI LIBERALIZM,WOLNOŚĆ I KONKURENCJA, PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, RYZYKO,MATERIALIZM, PIENIĄDZ I ZYSK. 2.PROTESTANCI, ANGLIKANIE, KALWINI, EWANGELICY TWORZENIE DOBROBYTU,JAKO AKT MORALNY,WYŻSZOŚĆ DUCHA NAD MATERIĄ, DYSCYPLINA, PORZĄDEK, ORGANIZACJA, 3.FRANCUZI. WOLNOŚĆ,RÓWNOŚĆ I DĄŻENIE DO WYJĄTKOWOŚCI I JAKOŚCI. 4.SZWEDZI. ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SWÓJ LOS. SOLIDARYZM SPOŁECZNY. PRAGMATYZM, HARMONIA. PRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE.TRADYCJONALIZM. 5.HOLENDRZY.SAMODZIELNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DOSTOSOWANIE.RYWALIZACJA I HARMONIA 6.JAPOŃCZYCY. POZNANIE SIŁ I PRAW NATURY. DOSTOSOWANIE.,HARMONIA,SAMODOSKONALENIE. WYŻSZOŚĆ DUCHA NAD MATERIĄ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.DOBRO WSPÓLNE. HIERARCHIA


Pobierz ppt "JAN.W.BOSSAKW-1. SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA 1 WYKŁAD 1 SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA A INSTYTUCJE, WOLNOŚĆ, KONKURENCJA I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google