Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka.

2 Co to jest ciśnienie krwi? Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure - BP) to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwę ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe, niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył. Przyjęło się podawać wartość tego ciśnienia w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure - BP) to ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwę ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe, niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył. Przyjęło się podawać wartość tego ciśnienia w milimetrach słupa rtęci (mmHg).ang.BPciśnieniekrewtętnicramieniużyłmilimetrach słupa rtęciang.BPciśnieniekrewtętnicramieniużyłmilimetrach słupa rtęci

3 Co to jest EKG? Elektrokardiografia - zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie w celu przede wszystkim rozpoznawania chorób serca.Pomijając EKG wykonywane w czasie operacji na sercu, jest to metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora. Elektrokardiografia - zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie w celu przede wszystkim rozpoznawania chorób serca.Pomijając EKG wykonywane w czasie operacji na sercu, jest to metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora.medycyniesercasercowegoklatki piersiowej potencjałówelektrodamimedycyniesercasercowegoklatki piersiowej potencjałówelektrodami

4 Co to jest tętno? tętno - cykliczne rozciąganie i kurczenie się ścian naczyń krwionośnych spowodowane przepływem krwi (w rytmie akcji serca). tętno - cykliczne rozciąganie i kurczenie się ścian naczyń krwionośnych spowodowane przepływem krwi (w rytmie akcji serca).krwisercakrwiserca

5 Jak mierzyć tętno? Pomiar pulsu [edytuj] Pomiar pulsu [edytuj]edytuj Badanie tętna ma na celu określenie rytmu serca. Dokonuje się go na tętnicach powierzchniowych, głównie tętnicy promieniowej, choć także na tętnicy szyjnej zewnętrznej (najlepszy miejsce badania w wypadkach zagrożenia życia), ramiennej, udowej, podkolanowej, skroniowej i grzbietowej stopy. Technika badania sprowadza się do uciśnięcia tętnicy w miejscu, w którym leży bezpośrednio pod skórą czubkami dwóch palców (bezwzględnie bez kciuka). Badanie tętna ma na celu określenie rytmu serca. Dokonuje się go na tętnicach powierzchniowych, głównie tętnicy promieniowej, choć także na tętnicy szyjnej zewnętrznej (najlepszy miejsce badania w wypadkach zagrożenia życia), ramiennej, udowej, podkolanowej, skroniowej i grzbietowej stopy. Technika badania sprowadza się do uciśnięcia tętnicy w miejscu, w którym leży bezpośrednio pod skórą czubkami dwóch palców (bezwzględnie bez kciuka).tętnicachtętnicy promieniowejtętnicy szyjnej zewnętrznej ramiennejudowejpodkolanowejskroniowejgrzbietowej stopykciukatętnicachtętnicy promieniowejtętnicy szyjnej zewnętrznej ramiennejudowejpodkolanowejskroniowejgrzbietowej stopykciuka W czasie mierzenia pulsu zwraca się uwagę na: W czasie mierzenia pulsu zwraca się uwagę na: częstotliwość (ilość wyczuwanych uderzeń w ciągu minuty), której wartości prawidłowe zależą głównie od wieku. W czasie badania na uwadze należy mieć, że nie należy badać tętna po wysiłku fizycznym (po dużym wysiłku fizycznym częstotliwość może nawet przekraczać 200 uderzeń/min.) lub w stanie przeżyć emocjonalnych. częstotliwość (ilość wyczuwanych uderzeń w ciągu minuty), której wartości prawidłowe zależą głównie od wieku. W czasie badania na uwadze należy mieć, że nie należy badać tętna po wysiłku fizycznym (po dużym wysiłku fizycznym częstotliwość może nawet przekraczać 200 uderzeń/min.) lub w stanie przeżyć emocjonalnych. częstotliwość rytm (miarowość) - mówimy, że tętno jest miarowe jeśli wszystkie uderzenia wykazują jednakową siłę, a odstępy między nimi są jednakowe. rytm (miarowość) - mówimy, że tętno jest miarowe jeśli wszystkie uderzenia wykazują jednakową siłę, a odstępy między nimi są jednakowe. rytm Badanie pulsu jest najlepszą metodą oceny pracy serca, gdy niemożliwe jest wykonanie EKG i innych specjalistycznych badań. Badanie pulsu jest najlepszą metodą oceny pracy serca, gdy niemożliwe jest wykonanie EKG i innych specjalistycznych badań.EKG

6 Tabela tętna WiekNorma częstwości w spoczynku NoworodkiNoworodki (w tym wcześniaki)wcześniaki130-140/min Oseski (do roku)120-140/min DzieciDzieci do 5 lat100-120/min Dzieci w wieku szkolnym90-100/min Młodzież70-90/min Dorośli65-75/min Ludzie starsiok. 60/min

7 Na czym polega mierzenie ciśnienia krwi? Ciśnienie krwi ulega ustawicznym zmianom zarówno długookresowym (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowym (zależnie od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.) jak i krótkookresowym (w obrębie cyklu pracy serca). W momencie skurczu serca, kiedy porcja krwi wypychana jest z serca do aorty, w tętnicach panuje najwyższe ciśnienie wynoszące zazwyczaj u zdrowego dorosłego człowieka od ok. 90 do 135 mmHg (zazwyczaj 110-130); w chwili rozkurczu - jest najniższe, np. od ok. 50 do 90 mmHg (zazwyczaj 65-80). W praktyce medycznej, do oceny stanu zdrowia badanej osoby istotna jest wartość zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, toteż podawane są obie wartości, co zapisuje się np. 120/80 mmHg. Ciśnienie krwi ulega ustawicznym zmianom zarówno długookresowym (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia itp.), średniookresowym (zależnie od pory doby, aktywności, stanu psychicznego, spożytych używek itp.) jak i krótkookresowym (w obrębie cyklu pracy serca). W momencie skurczu serca, kiedy porcja krwi wypychana jest z serca do aorty, w tętnicach panuje najwyższe ciśnienie wynoszące zazwyczaj u zdrowego dorosłego człowieka od ok. 90 do 135 mmHg (zazwyczaj 110-130); w chwili rozkurczu - jest najniższe, np. od ok. 50 do 90 mmHg (zazwyczaj 65-80). W praktyce medycznej, do oceny stanu zdrowia badanej osoby istotna jest wartość zarówno ciśnienia skurczowego, jak i rozkurczowego, toteż podawane są obie wartości, co zapisuje się np. 120/80 mmHg.używekcyklu pracy sercaaortymedycznejużywekcyklu pracy sercaaortymedycznej

8 Wykonali : Ernest Antolak i Bartłomiej Czyszczoń Wszystkie informacje zostały zaczerpnięte z wikipedi


Pobierz ppt "Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć, parametry zdrowego człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google