Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał ludzki - składowe: wykształcenie (formalne + umiejętności)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał ludzki - składowe: wykształcenie (formalne + umiejętności)"— Zapis prezentacji:

1 Współczesne społeczeństwo polskie – wykład siódmy, czyli o edukacji, zdrowiu i kapitale społecznym

2 Kapitał ludzki - składowe: wykształcenie (formalne + umiejętności)
“Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, kwalifikacje i inne cechy jednostek, które przyczyniają się do jednostkowego, społecznego i ekonomicznego dobrobytu” (OECD 2001) Kapitał ludzki - składowe: wykształcenie (formalne + umiejętności) zdrowie kapitał społeczny

3 Kapitał ludzki musi być umiejętnie wykorzystany na poziomie zbiorowym
Kapitał ludzki - składowe: - wykształcenie (formalne + umiejętności) - zdrowie - kapitał społeczny Potencjał rozwoju Instytucje i regulacje życia zbiorowego - zasady merytokratyczne (obsada stanowisk zgodnie z talentem i umiejętnościami) - gospodarka zdolna do innowacji i pozyskiwania talentów - system ochrony zdrowia (promocja zachowań prozdrowotnych) - wolność organizowania się, przyjazne instytucje

4 Wykształcenie i umiejętności

5 Trochę historii Rozwój systemów edukacji: Szkoła i dom:
Przejęcie funkcji kształcenia przez „państwo” (wyjęcie dzieci z edukacji domowej i prywatnej) Obowiązek edukacyjny (z sankcjami dla rodziców) Standaryzacja systemu kształcenia („minima programowe”, podręczniki zatwierdzane centralnie) Obniżanie wieku rozpoczynania edukacji, i jednoczesne wydłużanie okresu kształcenia Szkoła i dom: Wydłużanie czasu przebywania w szkole (praca rodziców!) Przejmowanie przez szkołę funkcji wychowawczych (pedagog szkolny, psycholog szkolny); kontrowersje władza rodziców – władza szkoły Minimalizacja roli rodziców w procesie kształcenia

6 Polski system edukacji
Reforma 1998 Wprowadzenie gimnazjów Wyrównanie poziomów kształcenia Wcześniejsze „wyrwanie” dzieci z małych wiejskich społeczności Odseparowanie małych dzieci od nastolatków Dążenie do likwidacji szkół zawodowych na rzecz kończących się maturą Licea ogólnokształcące Licea profilowane (dawne technika) System egzaminów zewnętrznych Mniej „subiektywności” (nauczycieli) Dominacja „szablonów” Uruchomienie konkurencji

7

8 Struktura wykształcenia
Dynamika i porównania międzynarodowe

9 Wykształcenie - dynamika
GUS 2000

10 Jak wyglądamy na tle świata?
% ludności z wykształceniem wyższym, w poszczególnych grupach wieku, 2003

11 Jak wyglądamy na tle świata?
% ludności z wykształceniem co najmniej średnim, w poszczególnych grupach wieku, 2003

12 Uczniowie i studenci na 1000 ludności w 2006

13 Kształcenie ustawiczne

14 Kształcenie dzieci Raport „Kapitał intelektualny” : 31, 35, 40, 41

15 Wczesna edukacja dzieci – przedszkola, 2006
% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli

16 Kształcenie młodzieży
Raport „Kapitał intelektualny” : 53, 74, 76, 77, 82, 83, 84

17 Kształcenie dorosłych
Raport „Kapitał intelektualny” : 94, 97, 98, 99

18 Jakość naszego wykształcenia
Wyniki: International Adult Literacy Survey (ogół dorosłych 16–65 lat) OECD PISA – umiejętność rozwiązywania problemów (15-latkowie) OECD PISA – umiejętności matematyczne (15–latkowie)

19 Analfabetyzm funkcjonalny: % badanych 16–65 lat, którzy nie przeszli 1-ego poziomu testu
Źródło: OECD, International Adult Literacy Survey, 2000

20 International Adult Literacy Survey: % „odpadających” na każdym z kolejnych poziomów

21 PISA 2006: Średni wynik dziewcząt i chłopców w rozumowaniu naukowym i wiedzy przyrodniczej

22 PISA, 2006: przyroda

23 PISA, 2006: przyroda

24 PISA, 2006: matematyka

25 PISA, 2006: matematyka

26 PISA, 2006: mate-matyka

27 PISA, 2006: czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych

28 Jak się czujemy w szkole?

29 W mojej szkole nauczyciele dobrze uczą (% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”)

30 Lubię chodzić do mojej szkoły (% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”)

31 Moja szkoła – emocje pozytywne
Lubię chodzić do szkoły Mam w szkole dobrych przyjaciół Lekcje są ciekawe Czuję się doceniany(a)

32 W szkole naprawdę się rozwijam, czuję, że idę naprzód (% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”)

33 Moja szkoła – emocje negatywne (% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”)
Boję się niektórych lekcji Nudzę się Denerwuję się przed pójściem do szkoły Czasem boję się iść do szkoły

34 młode pokolenie się kształci!
Mimo to – młode pokolenie się kształci!

35 Współczynnik scholaryzacji brutto 2005/2006
SZKOŁA wiek % PODSTAWOWA ,6 GIMNAZJUM ,3 ZASADNICZA ZAW ,4 TECHNIKA ,8 LO ,9 POLICEALNA – ,1 UNIWERSYTET Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.

36 Aspiracje edukacyjne *CBOS, próba reprezentatywna uczniów szkół podstawowych

37 Czy jednak wykształcenie
jest „doinwestowane”?

38 Wydatki na edukację jako % PKB (2005)
W zielonej kolumnie zaznaczono punkty, przyznawane krajom, przyjmując, że najwyższy poziom wskaźnika wynosi 100

39 Przeciętne wydatki na uczącego się od szkoły podstawowej do wyższej, 2003
OECD. Table B1.1. See Annex 3 for notes (

40

41

42 Households with access to a home computer, percentage of all households

43 Jak więc jest z naszym wykształceniem?
sytuacja bardzo się poprawia choć wciąż wyglądamy marnie na tle Europy nasze wykształcenie formalne niedostatecznie przekłada się na umiejętności („life skills”) i wciąż nakłady na ucznia są niskie, mimo wzrostu przeznaczanego na edukację % PKB (i rozwoju kształcenia płatnego) a dostęp do Internetu jest dużo poniżej przeciętnej dla krajów o wysokim Human Development Index


Pobierz ppt "Kapitał ludzki - składowe: wykształcenie (formalne + umiejętności)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google