Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne społeczeństwo polskie – wykład siódmy, czyli o edukacji, zdrowiu i kapitale społecznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne społeczeństwo polskie – wykład siódmy, czyli o edukacji, zdrowiu i kapitale społecznym."— Zapis prezentacji:

1 Współczesne społeczeństwo polskie – wykład siódmy, czyli o edukacji, zdrowiu i kapitale społecznym

2 Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, kwalifikacje i inne cechy jednostek, które przyczyniają się do jednostkowego, społecznego i ekonomicznego dobrobytu (OECD 2001) Kapitał ludzki - składowe: wykształcenie (formalne + umiejętności) zdrowie kapitał społeczny

3 Kapitał ludzki - składowe: - wykształcenie (formalne + umiejętności) - zdrowie - kapitał społeczny Instytucje i regulacje życia zbiorowego - zasady merytokratyczne (obsada stanowisk zgodnie z talentem i umiejętnościami) - gospodarka zdolna do innowacji i pozyskiwania talentów - system ochrony zdrowia (promocja zachowań prozdrowotnych) - wolność organizowania się, przyjazne instytucje Potencjał rozwoju Kapitał ludzki musi być umiejętnie wykorzystany na poziomie zbiorowym

4 Wykształcenie i umiejętności

5 Trochę historii Rozwój systemów edukacji: –Przejęcie funkcji kształcenia przez państwo (wyjęcie dzieci z edukacji domowej i prywatnej) –Obowiązek edukacyjny (z sankcjami dla rodziców) –Standaryzacja systemu kształcenia (minima programowe, podręczniki zatwierdzane centralnie) –Obniżanie wieku rozpoczynania edukacji, i jednoczesne wydłużanie okresu kształcenia Szkoła i dom: –Wydłużanie czasu przebywania w szkole (praca rodziców!) –Przejmowanie przez szkołę funkcji wychowawczych (pedagog szkolny, psycholog szkolny); kontrowersje władza rodziców – władza szkoły –Minimalizacja roli rodziców w procesie kształcenia

6 Polski system edukacji Reforma 1998 –Wprowadzenie gimnazjów Wyrównanie poziomów kształcenia Wcześniejsze wyrwanie dzieci z małych wiejskich społeczności Odseparowanie małych dzieci od nastolatków –Dążenie do likwidacji szkół zawodowych na rzecz kończących się maturą Licea ogólnokształcące Licea profilowane (dawne technika) –System egzaminów zewnętrznych Mniej subiektywności (nauczycieli) Dominacja szablonów Uruchomienie konkurencji

7

8 Struktura wykształcenia Dynamika i porównania międzynarodowe

9 Wykształcenie - dynamika GUS 2000

10 % ludności z wykształceniem wyższym, w poszczególnych grupach wieku, 2003 Jak wyglądamy na tle świata?

11 % ludności z wykształceniem co najmniej średnim, w poszczególnych grupach wieku, 2003 Jak wyglądamy na tle świata?

12 Uczniowie i studenci na 1000 ludności w 2006

13 Kształcenie ustawiczne

14 Kształcenie dzieci Raport Kapitał intelektualny : 31, 35, 40, 41

15 Wczesna edukacja dzieci – przedszkola, 2006 % dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli

16 Kształcenie młodzieży Raport Kapitał intelektualny : 53, 74, 76, 77, 82, 83, 84

17 Kształcenie dorosłych Raport Kapitał intelektualny : 94, 97, 98, 99

18 Jakość naszego wykształcenia Wyniki: International Adult Literacy Survey (ogół dorosłych 16–65 lat) OECD PISA – umiejętność rozwiązywania problemów (15-latkowie) OECD PISA – umiejętności matematyczne (15–latkowie)

19 Analfabetyzm funkcjonalny: % badanych 16–65 lat, którzy nie przeszli 1-ego poziomu testu Źródło: OECD, International Adult Literacy Survey, 2000

20 International Adult Literacy Survey: % odpadających na każdym z kolejnych poziomów

21 PISA 2006: Średni wynik dziewcząt i chłopców w rozumowaniu naukowym i wiedzy przyrodniczej

22 PISA, 2006: przyroda

23

24 PISA, 2006: matematyka

25

26 PISA, 2006: mate- matyka

27 PISA, 2006: czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych

28 Jak się czujemy w szkole?

29 W mojej szkole nauczyciele dobrze uczą (% odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak)

30 Lubię chodzić do mojej szkoły (% odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak)

31 Moja szkoła – emocje pozytywne Lubię chodzić do szkołyMam w szkole dobrych przyjaciół Lekcje są ciekaweCzuję się doceniany(a)

32 W szkole naprawdę się rozwijam, czuję, że idę naprzód (% odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak)

33 Moja szkoła – emocje negatywne (% odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) Boję się niektórych lekcjiNudzę się Denerwuję się przed pójściem do szkoły Czasem boję się iść do szkoły

34 Mimo to – młode pokolenie się kształci!

35 Współczynnik scholaryzacji brutto 2005/2006 SZKOŁA wiek % PODSTAWOWA 7-1299,6 GIMNAZJUM 13 - 15101,3 ZASADNICZA ZAW. 16 - 1714,4 TECHNIKA 16 - 1837,8 LO 16 - 1865,9 POLICEALNA 19 – 21 16,1 UNIWERSYTET 19 - 2453 Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.

36 Aspiracje edukacyjne *CBOS, próba reprezentatywna uczniów szkół podstawowych

37 Czy jednak wykształcenie jest doinwestowane ?

38 Wydatki na edukację jako % PKB (2005) W zielonej kolumnie zaznaczono punkty, przyznawane krajom, przyjmując, że najwyższy poziom wskaźnika wynosi 100

39 OECD. Table B1.1. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag2005). Przeciętne wydatki na uczącego się od szkoły podstawowej do wyższej, 2003

40

41

42 Households with access to a home computer, percentage of all households

43 Jak więc jest z naszym wykształceniem? sytuacja bardzo się poprawia choć wciąż wyglądamy marnie na tle Europy nasze wykształcenie formalne niedostatecznie przekłada się na umiejętności (life skills) i wciąż nakłady na ucznia są niskie, mimo wzrostu przeznaczanego na edukację % PKB (i rozwoju kształcenia płatnego) a dostęp do Internetu jest dużo poniżej przeciętnej dla krajów o wysokim Human Development Index


Pobierz ppt "Współczesne społeczeństwo polskie – wykład siódmy, czyli o edukacji, zdrowiu i kapitale społecznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google