Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Business Process Modeling Notation v.1.0

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Business Process Modeling Notation v.1.0"— Zapis prezentacji:

1 Business Process Modeling Notation v.1.0
BPMN grupa „Trzy Baty” Business Process Modeling Notation v.1.0 Prezentacja na przedmiot PIO420. Autorzy: Dawid Zieliński Tomasz Stańczak Kacper Zdanowicz

2 Proces biznesowy - BP BPMN
grupa „Trzy Baty” Proces biznesowy - BP kolekcja operacji (np departamenty w firmie) dostarczenie rozwiązania dla potrzeb klienta operacja są powiązane – dostają i przekazują dane od i do innych operacji

3 Tło powstania BPMN BPMN
grupa „Trzy Baty” Tło powstania BPMN rozwój języków (execution languages) dla systemów BPM opartych na XML (np. BPEL4WS) formalne mechanizmy definiowania BP optymalizacja pod kątem softwarowym – wykorzystanie formalnych modeli matematycznych (π -calculus) gorsze przystosowanie do bezpośredniego użytku przez ludzi

4 Tło powstania BPMN BPMN
grupa „Trzy Baty” Tło powstania BPMN popularność różnorodnych, prostych diagramów przepływu wśród analiz biznesowych techniczna luka, pomiędzy początkowym projektem BP a formatem języków wykonującyh BP potrzeba połączenia między wizją procesu a konkretnymi rozwiązaniami implementacyjnymi

5 BPMN BPMN standardowa notacja opisu procesów biznesowych
grupa „Trzy Baty” BPMN standardowa notacja opisu procesów biznesowych stworzona przez firmę Business Process Management Initiative (obecnie część Object Management Group)

6 BPMN grupa „Trzy Baty” Główne Cele przejrzysta, łatwa, zrozumiała notacja dla wszystkich użytkowników bizenesowych: analityk biznesowy inżynier manager biznesowy zapewnienie mapowania XML’owych języków wykonywanie BP przez jednolitą notację zorientowaną biznesowo. standaryzowany „pomost” między projektem procesu a implementacją

7 BPMN grupa „Trzy Baty” Składowe BPMN diagram procesu biznesowego (BPD) – zbiór elementów graficznych zbiór najlepszych praktyk ze społeczności modelowania biznesowego standard w oparciu o istniejące notacje i punkty widzenia w modelowaniu biznesowym czerpie z UML Activity Diagram, UML EDOC Business Processes, IDEF, ebXML BPSS, Activity-Decision Flow (ADF) Diagram, RosettaNet, LOVeM oraz Event-Process Chains (EPCs).

8 Zakres BPMN BPMN tylko koncepcje modelowania mające zastosowanie w BP.
grupa „Trzy Baty” Zakres BPMN tylko koncepcje modelowania mające zastosowanie w BP. inne typy modelowania wykluczone z BPMN struktury organizacyjne i zasoby modele danych i informacji modele załamań i ryzyka strategie biznesowe przyszłość – definicja relacji BPMN z innymi wysokopoziomowymi typami modelowania

9 Zastosowania BPMN BPMN
grupa „Trzy Baty” Zastosowania BPMN szeroki zakres informacji, szerokiemu zakresowi użytkowników wiele typów modelowania i tworzenia procesów biznesowych 3 podstawowe podmodele w BPMN: proces prywatny proces abstrakcyjny proces współpracy

10 Proces prywatny BPMN wewnętrzny, specyficzny proces w organizacji
grupa „Trzy Baty” Proces prywatny wewnętrzny, specyficzny proces w organizacji potocznie zwany workflow’em przepływ sterowania nie wychodzi na zewnątrz jedynie komunikacja ze środowiskiem zewnętrznym (message flow)

11 BPMN grupa „Trzy Baty” Proces prywatny Przykład procesu prywatnego.

12 Proces abstrakcyjny (publiczny)
BPMN grupa „Trzy Baty” Proces abstrakcyjny (publiczny) interakcje pomiędzy procesem prywatnym a innymi uczestnikiem systemu. brak wewnętrznych działań komunikacja na zewnątrz procesu i przepływ sterowania między jednostkami pokazuje jak zachodzi interakcja z procesem biznesowym (sekwencje komunikatów)

13 Proces abstrakcyjny (publiczny)
BPMN grupa „Trzy Baty” Proces abstrakcyjny (publiczny) Przykład procesu abstrakcyjnego.

14 Proces współpracy BPMN
grupa „Trzy Baty” Proces współpracy interakcja pomiędzy dwiema lub więcej jednostkami biznesowymi sekwencja działań reprezentujących wymianę informacji może być przedstawiony jako dwa procesy abstrakcyjne komunikujące się ze sobą

15 BPMN grupa „Trzy Baty” Proces współpracy Przykład procesu współpracy.

16 BPMN grupa „Trzy Baty” Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty)

17 BPMN grupa „Trzy Baty” Podział elementów aktywnych (Flow Objects):
Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka)

18 BPMN grupa „Trzy Baty” Kategorie Zdarzeń (ze względu na zachowanie):
Catching (łapanie) symbol bez wypełnienia proces odbiera zdarzenie Throwing (rzucanie) symbol wypełniony proces wysyła zdarzenie

19 BPMN grupa „Trzy Baty” Start Events (zdarzenia początkowe):
generic (none) - nieokreślony message - wiadomość timer – czasowe conditional - warunkowe signal - sygnałowe multiple - wielokrotne

20 BPMN grupa „Trzy Baty” Intermediate Events (zdarzenia pośrednie):
generic (none) - nieokreślony message - wiadomość timer – czasowe error - błędu cancel - anulujące compensation - kompensacja conditional – warunkowe link - łączące signal - sygnałowe multiple - wielokrotne

21 BPMN grupa „Trzy Baty” End Events (zdarzenia końcowe):
generic (none) - nieokreślony message - wiadomość error – czasowe cancel – warunkowe compensation - kompensacja signal - sygnałowe multiple – wielokrotne terminate - zakończenie

22 BPMN grupa „Trzy Baty” Podział elementów aktywnych (Flow Objects):
Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka)

23 BPMN grupa „Trzy Baty” Czynności (Activities):
sub-process (folded) – podproces (zwinięty) paralell – czynność równoległa (n-krotna) loop – pętla (n-krotna) compensation – czynność kompensacyjna ad-hoc – czynności „z doskoku”, czas nieokreślony

24 BPMN grupa „Trzy Baty” Podział elementów aktywnych (Flow Objects):
Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka)

25 BPMN grupa „Trzy Baty” Bramka (Gateway):
wykluczająca, oparta na danych wykluczająca, oparta na zdarzeniu obejmująca (różne kombinacje wyników) równoległa złożona

26 BPMN grupa „Trzy Baty” Podział elementów aktywnych (Flow Objects):
Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka)

27 BPMN grupa „Trzy Baty” Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty)

28 BPMN grupa „Trzy Baty” Połączenia (connecting objects):
Standard Sequence Flow (standardowe sekwencyjne) Conditional Sequence Flow (warunkowe sekwencyjne) Default Sequence Flow (domyślne sekwencyjne) Message Flow (przepływ wiadomości) Association (asocjuje informacje z elementami aktywnymi) Annotation (adnotacje tekstowe)

29 BPMN grupa „Trzy Baty” Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty)

30 BPMN grupa „Trzy Baty” Miejsca realizacji procesu (swimlanes)
Pool (pula) reprezentuje uczestników kompleksowych procesu przeważnie opisuje sytuację Lane (tor) część składowa puli jest bardziej precyzyjna dzieli uczestników w ramach jednej struktury organizacyjnej

31 BPMN grupa „Trzy Baty” Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty)

32 BPMN grupa „Trzy Baty” Artefakty (Artifacts):
Data Objects – pokazują, które dane są potrzebne lub produkowane przy danej czynności Group – służy do grupowania elementów diagramów, ale nie wpływa na przebieg procesu Annotation – służy do zamieszczania informacji, w celu zwiększenia czytelności diagramu

33 BPMN grupa „Trzy Baty” Źródła:


Pobierz ppt "Business Process Modeling Notation v.1.0"

Podobne prezentacje


Reklamy Google