Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Business Process Modeling Notation v.1.0 Prezentacja na przedmiot PIO420. Autorzy: Dawid Zieliński Tomasz Stańczak Kacper Zdanowicz 1 BPMN grupa Trzy Baty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Business Process Modeling Notation v.1.0 Prezentacja na przedmiot PIO420. Autorzy: Dawid Zieliński Tomasz Stańczak Kacper Zdanowicz 1 BPMN grupa Trzy Baty."— Zapis prezentacji:

1 Business Process Modeling Notation v.1.0 Prezentacja na przedmiot PIO420. Autorzy: Dawid Zieliński Tomasz Stańczak Kacper Zdanowicz 1 BPMN grupa Trzy Baty

2 Proces biznesowy - BP kolekcja operacji (np. departamenty w firmie) dostarczenie rozwiązania dla potrzeb klienta operacja są powiązane – dostają i przekazują dane od i do innych operacji 2 BPMN grupa Trzy Baty

3 Tło powstania BPMN rozwój języków (execution languages) dla systemów BPM opartych na XML (np. BPEL4WS) formalne mechanizmy definiowania BP optymalizacja pod kątem softwarowym – wykorzystanie formalnych modeli matematycznych (π -calculus) gorsze przystosowanie do bezpośredniego użytku przez ludzi 3 BPMN grupa Trzy Baty

4 Tło powstania BPMN popularność różnorodnych, prostych diagramów przepływu wśród analiz biznesowych techniczna luka, pomiędzy początkowym projektem BP a formatem języków wykonującyh BP potrzeba połączenia między wizją procesu a konkretnymi rozwiązaniami implementacyjnymi 4 BPMN grupa Trzy Baty

5 BPMN standardowa notacja opisu procesów biznesowych stworzona przez firmę Business Process Management Initiative (obecnie część Object Management Group) 5 BPMN grupa Trzy Baty

6 Główne Cele przejrzysta, łatwa, zrozumiała notacja dla wszystkich użytkowników bizenesowych: –analityk biznesowy –inżynier –manager biznesowy zapewnienie mapowania XMLowych języków wykonywanie BP przez jednolitą notację zorientowaną biznesowo. standaryzowany pomost między projektem procesu a implementacją 6 BPMN grupa Trzy Baty

7 Składowe BPMN diagram procesu biznesowego (BPD) – zbiór elementów graficznych zbiór najlepszych praktyk ze społeczności modelowania biznesowego standard w oparciu o istniejące notacje i punkty widzenia w modelowaniu biznesowym czerpie z UML Activity Diagram, UML EDOC Business Processes, IDEF, ebXML BPSS, Activity-Decision Flow (ADF) Diagram, RosettaNet, LOVeM oraz Event- Process Chains (EPCs). 7 BPMN grupa Trzy Baty

8 Zakres BPMN tylko koncepcje modelowania mające zastosowanie w BP. inne typy modelowania wykluczone z BPMN –struktury organizacyjne i zasoby –modele danych i informacji –modele załamań i ryzyka –strategie biznesowe przyszłość – definicja relacji BPMN z innymi wysokopoziomowymi typami modelowania 8 BPMN grupa Trzy Baty

9 Zastosowania BPMN szeroki zakres informacji, szerokiemu zakresowi użytkowników wiele typów modelowania i tworzenia procesów biznesowych 3 podstawowe podmodele w BPMN: –proces prywatny –proces abstrakcyjny –proces współpracy 9 BPMN grupa Trzy Baty

10 Proces prywatny wewnętrzny, specyficzny proces w organizacji potocznie zwany workflowem przepływ sterowania nie wychodzi na zewnątrz jedynie komunikacja ze środowiskiem zewnętrznym (message flow) 10 BPMN grupa Trzy Baty

11 Proces prywatny 11 Przykład procesu prywatnego. BPMN grupa Trzy Baty

12 Proces abstrakcyjny (publiczny) interakcje pomiędzy procesem prywatnym a innymi uczestnikiem systemu. brak wewnętrznych działań komunikacja na zewnątrz procesu i przepływ sterowania między jednostkami pokazuje jak zachodzi interakcja z procesem biznesowym (sekwencje komunikatów) 12 BPMN grupa Trzy Baty

13 Proces abstrakcyjny (publiczny) 13 Przykład procesu abstrakcyjnego. BPMN grupa Trzy Baty

14 Proces współpracy interakcja pomiędzy dwiema lub więcej jednostkami biznesowymi sekwencja działań reprezentujących wymianę informacji może być przedstawiony jako dwa procesy abstrakcyjne komunikujące się ze sobą 14 BPMN grupa Trzy Baty

15 Proces współpracy 15 Przykład procesu współpracy. BPMN grupa Trzy Baty

16 16 Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty) BPMN grupa Trzy Baty

17 17 Podział elementów aktywnych (Flow Objects): Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka) BPMN grupa Trzy Baty

18 18 Kategorie Zdarzeń (ze względu na zachowanie): Catching (łapanie) symbol bez wypełnienia proces odbiera zdarzenie Throwing (rzucanie) symbol wypełniony proces wysyła zdarzenie BPMN grupa Trzy Baty

19 19 Start Events (zdarzenia początkowe): generic (none) - nieokreślony message - wiadomość timer – czasowe conditional - warunkowe signal - sygnałowe multiple - wielokrotne BPMN grupa Trzy Baty

20 20 Intermediate Events (zdarzenia pośrednie): generic (none) - nieokreślony message - wiadomość timer – czasowe error - błędu cancel - anulujące compensation - kompensacja conditional – warunkowe link - łączące signal - sygnałowe multiple - wielokrotne BPMN grupa Trzy Baty

21 21 End Events (zdarzenia końcowe): generic (none) - nieokreślony message - wiadomość error – czasowe cancel – warunkowe compensation - kompensacja signal - sygnałowe multiple – wielokrotne terminate - zakończenie BPMN grupa Trzy Baty

22 22 Podział elementów aktywnych (Flow Objects): Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka) BPMN grupa Trzy Baty

23 23 Czynności (Activities): sub-process (folded) – podproces (zwinięty) paralell – czynność równoległa (n-krotna) loop – pętla (n-krotna) compensation – czynność kompensacyjna ad-hoc – czynności z doskoku, czas nieokreślony BPMN grupa Trzy Baty

24 24 Podział elementów aktywnych (Flow Objects): Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka) BPMN grupa Trzy Baty

25 25 Bramka (Gateway): wykluczająca, oparta na danych wykluczająca, oparta na zdarzeniu obejmująca (różne kombinacje wyników) równoległa złożona BPMN grupa Trzy Baty

26 26 Podział elementów aktywnych (Flow Objects): Event (zdarzenie) Start Event Intermediate Event End Event Activity (czyność) Task Sub-Process Gateway (bramka) BPMN grupa Trzy Baty

27 27 Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty) BPMN grupa Trzy Baty

28 28 Połączenia (connecting objects): Standard Sequence Flow (standardowe sekwencyjne) Conditional Sequence Flow (warunkowe sekwencyjne) Default Sequence Flow (domyślne sekwencyjne) Message Flow (przepływ wiadomości) Association (asocjuje informacje z elementami aktywnymi) Annotation (adnotacje tekstowe) BPMN grupa Trzy Baty

29 29 Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty) BPMN grupa Trzy Baty

30 30 Miejsca realizacji procesu (swimlanes) Pool (pula) reprezentuje uczestników kompleksowych procesu przeważnie opisuje sytuację Lane (tor) część składowa puli jest bardziej precyzyjna dzieli uczestników w ramach jednej struktury organizacyjnej BPMN grupa Trzy Baty

31 31 Podstawowe kategorie elementów graficznych BPMN: Flow Objects (elementy aktywne) Connecting Objects (połączenia) Swimlanes (miejsca realizacji procesu) Artifacts (artefakty) BPMN grupa Trzy Baty

32 32 Artefakty (Artifacts): Data Objects – pokazują, które dane są potrzebne lub produkowane przy danej czynności Group – służy do grupowania elementów diagramów, ale nie wpływa na przebieg procesu Annotation – służy do zamieszczania informacji, w celu zwiększenia czytelności diagramu BPMN grupa Trzy Baty

33 33 Źródła: http://www.bpmn.org/Documents/Introduction%20to%20BPMN.pdf http://www.bpmn.org/Documents/OMG%20Final%20Adopted%20BPMN%20 1-0%20Spec%2006-02-01.pdf http://www.diveintobpm.org/ http://pl.wikipedia.org/wiki/BPMN BPMN grupa Trzy Baty


Pobierz ppt "Business Process Modeling Notation v.1.0 Prezentacja na przedmiot PIO420. Autorzy: Dawid Zieliński Tomasz Stańczak Kacper Zdanowicz 1 BPMN grupa Trzy Baty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google