Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego"— Zapis prezentacji:

1 Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego
Uniwersytet Adama Mickiewicza

2 Plan Cel prezentacji Opis platformy programistycznej dla ISP realizowanej w ramach projekt VISP Podstawowe pojęcia związane z systemami workflow Organizacje i standardy związane z przepływem pracy Wymagania stawiane przez platformę VISP i wynikające z nich kryteria analizy standardów Rezultaty analizy standardów workflow

3 Cel prezentacji Przedstawienie obecnej sytuacji dotyczącej organizacji i standardów workflow na bazie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu IST VISP (Virtual ISP) Przedstawienie platformy integracji dostawców usług internetowych

4 Platforma programistyczna dla ISP - projekt VISP
Projekt 6 Programu Ramowego Projekt typu STREP Czas realizacji: 32 miesiące (listopad czerwiec 2008) 11 partnerów różne kraje: Belgia,Szwajcaria, Luksemburg, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Polska różny charakter: ośrodki uczelniane, małe i średnie przedsiębiorstwa (ISP) oraz duże firmy komercyjne Celem projektu jest opracowanie platformy programowej: dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora ISP umożliwiającej współpracę i wspólne działanie różnych dostawców usług internetowych w celu oferowania kompleksowych usług uwzględniających potrzeby biznesowe klientów

5 Klaster i platforma VISP
Klaster VISP tworzony przez współpracujące ze sobą firmy ISP dwa tryby organizacji tryb Wirtualnego Przedsiębiorstwa - klaster widziany jest z zewnątrz jako jedna organizacja, zachowując wewnętrznie odrębność partnerów, tryb Społeczności - z zewnątrz nie widać klastra, a tylko poszczególnych partnerów korzystających z własnych zasobów. Platforma VISP (ang. VISP platform) platforma programistyczna ułatwiająca integrację klastra dzięki implementacji różnego rodzaju modeli biznesowych wykorzystywanych przez poszczególnych partnerów różnego rodzaju modeli ekonomicznych (rozliczeń wewnątrz i na zewnątrz klastra VISP) procesów realizacji usług dla klienta oraz procesów związanych z działaniem klastra VISP (np. dodawanie/usuwanie partnera z klastra)

6 Schemat modelu referencyjnego platformy VISP
Proces biznesowy Klaster VISP Proces biznesowy

7 Zależność pomiędzy podstawowymi pojęciami
PROCES BIZNESOWY (np. co ma się zdarzyć w trakcie procesu) jest zdefiniowany za pomocą jest zarządzany przez Jedna lub wiele powiązanych procedur lub czynności, które wspólnie służą realizacji celu biznesowego, zwykle wykonywanych w ramach struktury organizacyjnej określającej role uczestników procesu i powiązania pomiędzy rolami SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRACY (sterowanie zautomatyzowaną częścią procesu biznesowego) DEFINICJA PROCESU (zapis tego co ma się zdarzyć w trakcie procesu) Forma prezentacji procesu biznesowego umożliwiająca zautomatyzowane przetwarzanie, takie jak modelowanie czy wykonywanie procesu przez system zarządzania przepływem pracy składa się z używany do tworzenia i zarządzania poprzez PODPROCES System umożliwiający za pomocą oprogramowania tworzenie definicji procesów oraz zarządzanie wykonywaniem instancji procesów uruchomionych na jednym lub wielu silnikach przepływu pracy, który potrafi interpretować definicje procesów, komunikować się z uczestnikami przepływu pracy oraz, tam gdzie jest to wymagane, wywoływać inne aplikacjezgodny ze zdefiniowanymi regułami INSTANCJA PROCESU (zapis tego co ma się rzeczywiście dziać) Opis części pracy, którą można przedstawić jako logiczny krok w trakcie procesu CZYNNOŚĆ która może być złożona z jednej lub wielu reprezentowana w trakcie realizacji przepływu pracy przez Reprezentacja pojedynczego uruchomienia procesu lub czynności należącej do procesu wraz z przekazaniem powiązanych z tym danych. Każda instancja jest obrazem oddzielnego wątku wykonywania procesu lub czynności, który może być sterowany niezależnie lub INSTANCJA CZYNNOŚCI CZYNNOŚĆ REALIZOWANA RĘCZNIE CZYNNOŚĆ REALIZOWANA AUTOMATYCZNIE która zawiera (nie będąca częścią systemu przepływu pracy) (i/lub) ELEMENT PRACY WYWOŁANIE APLIKACYJNE (zadanie przydzielone uczestnikowi przepływu pracy) (narzędzia informatyczne umożliwiające wykonanie czynności)

8 Obszary standaryzacji związane z systemami przepływu pracy
ACTIVITIES Standardy definiujące sposób, w jaki poszczególne pojęcia związane z procesami biznesowymi powinny być reprezentowane na diagramach PROCESS MODELLING Definiuje sposób, w jaki niezależne organizacje uczestniczące w procesie biznesowym komunikują się ze sobą w trakcie wspólnego dążenia do osiągnięcia celu biznesowego UMM UML MDA/BPDM BPMN BPSM PROCESS CHOREOGRAPHY BPSS WSBPEL abstract WS-CDL WSCI WSCL PROCESS ORCHESTRATION WSBPEL EXECUTABLE ebXML CPPA BPML XPDL Definiuje czynności i działania realizowane przez organizacje w trakcie procesu Wywoływanie i monitorowanie stopnia wykonania czynności i działań oraz utrzymywanie definicji procesów WORKFLOW ADMINISTRATION BPQL WfXML WORKFLOW EXTENSIONS BPXL BTP Głównie umożliwiające definiowanie transakcji w ramach procesów INFORMATION MODELS UBL OAGIS RosettaNet PIP SERVICE DESCRIPTIONS WSDL Gotowe definicje procesów biznesowych możliwe do wykorzystania w trakcie integracji procesów biznesowych różnych partnerów Opis funkcji realizowanych przez usługi sieciowe oraz sposobu dostępu do tych funkcji Wymiana komunikatów za pomocą języka XML, sposób konstrukcji komunikatów oraz zarządzania komunikacją SOAP ASAP COMMUNICATIONS STANDARD BODIES OASIS ebXML OMG BPMI W3C WfMC OAGi RosettaNet

9 Etapy wyboru zestawu standardów dla platformy VISP
choreografia: BPMN,UML 2.0,UMM,WSCL,WSCI,WS-CDL,ebXML BPSS orkiestracja: BPEL4WS 1.1,WSBPEL 2.0,XPDL 1.0,XPDL 2.0,WSFL,BPELJ,PD4J,jPdl,JBI,CPPA,WWF kompatybilność ze standardem WSDL i BPMN możliwość obsługi błędów i kompensacji możliwość definicji transakcji choreografia: BPMN, UML 2.0, orkiestracja: BPEL4WS 1.1, XPDL 1.0 możliwość współpracy wielu podmiotów w klastrze możliwość współpracy z innymi systemami np. ERP możliwość przekazywania informacji o rezerwacji zasobów na bazie opracowanych kryteriów dostępność narzędzi dostępność stabilnej wersji specyfikacji otwartość

10 Rezultaty analizy standardów workflow Choreografia
Standardy modelowania choreografii wybrano BPMN oraz UML 2.0 język UMM odrzucono jako zbyt skomplikowany i mało rozpowszechniony Standardy wykonywania choreografii żaden ze standardów nie został uznany za możliwy do wykorzystania w ramach platformy języki WSCI i WSCL nigdy nie osiągnęły statusu standardu dojrzałego WS-CDL nie został jeszcze ukończony BPSS jest przeznaczony tylko do używania łącznie z resztą standardów z rodziny ebXML zdecydowano się nie specyfikować formalnie choreografii

11 Rezultaty analizy standardów workflow Orkiestracja
Standardy modelowania orkiestracji przyjęto, że standardy modelowania choreografii mogą służyć także do modelowania orkiestracji Standardy wykonywania specyfikacji orkiestracji wybrano BPEL4WS 1.1 i XPDL 1.0 WS-BPEL 2.0 jeszcze nie ukończony brak darmowych narzędzi wykorzystujących XPDL 2.0 pozostałe standardy odrzucone ze względu na brak narzędzi lub ich zastąpienie przez inne

12 Rezultaty analizy standardów workflow Standardy wybrane do dalszych prac nad platformą

13 Sposób wykorzystania standardów w platformie VISP
Inżynier produktu tworzy nieformalny opis procesu Architekt Procesów tworzy wstępny diagram choreografii w języku BPMN Ekspert Mapowania uzupełnia diagram o informacje niezbędne do przetłumaczenia go na język orkiestracyjny Na podstawie uzupełnionego diagramu BPMN generowane są szkielety plików w języku BPEL Ekspert Orkiestracji tworzy kompletny, wykonywalny plik BPEL

14 Korzyści z integracji dostawców ISP za pomocą platformy
zwiększenie satysfakcji klientów, mających do dyspozycji większą liczbę oferowanych usług i większą kontrolę nad subskrybowanymi usługami udostępnienie możliwości definiowania nowych usług poprzez łączenie przygotowanych komponentów usługowych szersze otwarcie rynku lokalnego (zwiększenie jego konkurencyjności)

15 Podsumowanie Nie istnieje jeden powszechnie przyjęty i dojrzały standard realizacji workflow Dwie fale konsolidacji kilka lat temu: łączenie technologii firmowych w wyniku dające standard obecnie: łączenie się organizacji standaryzacyjnych Rekomendowane standardy choreografia: BPMN, UML 2.0, orkiestracja: BPEL4WS 1.1, XPDL 1.0 Metodyka wyboru standardów konieczność uwzględnienia zarówno aspektów technicznych jak i rynkowych przy wyborze standardów zwrócenie uwagi na kompatybilność i współdziałanie różnych standardów


Pobierz ppt "Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google