Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Adama Mickiewicza Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Adama Mickiewicza Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Adama Mickiewicza Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

2 2 Plan Cel prezentacji Opis platformy programistycznej dla ISP realizowanej w ramach projekt VISP Podstawowe pojęcia związane z systemami workflow Organizacje i standardy związane z przepływem pracy Wymagania stawiane przez platformę VISP i wynikające z nich kryteria analizy standardów Rezultaty analizy standardów workflow

3 3 Cel prezentacji Przedstawienie obecnej sytuacji dotyczącej organizacji i standardów workflow na bazie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu IST VISP (Virtual ISP) Przedstawienie platformy integracji dostawców usług internetowych

4 4 Platforma programistyczna dla ISP - projekt VISP Projekt 6 Programu Ramowego Projekt typu STREP Czas realizacji: 32 miesiące (listopad czerwiec 2008) 11 partnerów różne kraje: Belgia,Szwajcaria, Luksemburg, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Polska różny charakter: ośrodki uczelniane, małe i średnie przedsiębiorstwa (ISP) oraz duże firmy komercyjne Celem projektu jest opracowanie platformy programowej: dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora ISP umożliwiającej współpracę i wspólne działanie różnych dostawców usług internetowych w celu oferowania kompleksowych usług uwzględniających potrzeby biznesowe klientów

5 5 Klaster i platforma VISP Klaster VISP tworzony przez współpracujące ze sobą firmy ISP dwa tryby organizacji tryb Wirtualnego Przedsiębiorstwa - klaster widziany jest z zewnątrz jako jedna organizacja, zachowując wewnętrznie odrębność partnerów, tryb Społeczności - z zewnątrz nie widać klastra, a tylko poszczególnych partnerów korzystających z własnych zasobów. Platforma VISP (ang. VISP platform) platforma programistyczna ułatwiająca integrację klastra dzięki implementacji różnego rodzaju modeli biznesowych wykorzystywanych przez poszczególnych partnerów różnego rodzaju modeli ekonomicznych (rozliczeń wewnątrz i na zewnątrz klastra VISP) procesów realizacji usług dla klienta oraz procesów związanych z działaniem klastra VISP (np. dodawanie/usuwanie partnera z klastra)

6 6 Schemat modelu referencyjnego platformy VISP Proces biznesowy Klaster VISP Proces biznesowy

7 7 Zależność pomiędzy podstawowymi pojęciami PROCES BIZNESOWY (np. co ma się zdarzyć w trakcie procesu) DEFINICJA PROCESU (zapis tego co ma się zdarzyć w trakcie procesu) SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRACY (sterowanie zautomatyzowaną częścią procesu biznesowego) PODPROCES CZYNNOŚĆ INSTANCJA PROCESU (zapis tego co ma się rzeczywiście dziać) CZYNNOŚĆ REALIZOWANA RĘCZNIE WYWOŁANIE APLIKACYJNEELEMENT PRACY INSTANCJA CZYNNOŚCI CZYNNOŚĆ REALIZOWANA AUTOMATYCZNIE jest zdefiniowany za pomocą jest zarządzany przez która zawiera składa się z używany do tworzenia i zarządzania lub (nie będąca częścią systemu przepływu pracy) (zadanie przydzielone uczestnikowi przepływu pracy) (narzędzia informatyczne umożliwiające wykonanie czynności) która może być reprezentowana w trakcie realizacji przepływu pracy przez (i/lub) złożona z jednej lub wielu poprzez Jedna lub wiele powiązanych procedur lub czynności, które wspólnie służą realizacji celu biznesowego, zwykle wykonywanych w ramach struktury organizacyjnej określającej role uczestników procesu i powiązania pomiędzy rolami Forma prezentacji procesu biznesowego umożliwiająca zautomatyzowane przetwarzanie, takie jak modelowanie czy wykonywanie procesu przez system zarządzania przepływem pracy System umożliwiający za pomocą oprogramowania tworzenie definicji procesów oraz zarządzanie wykonywaniem instancji procesów uruchomionych na jednym lub wielu silnikach przepływu pracy, który potrafi interpretować definicje procesów, komunikować się z uczestnikami przepływu pracy oraz, tam gdzie jest to wymagane, wywoływać inne aplikacjezgodny ze zdefiniowanymi regułami Reprezentacja pojedynczego uruchomienia procesu lub czynności należącej do procesu wraz z przekazaniem powiązanych z tym danych. Każda instancja jest obrazem oddzielnego wątku wykonywania procesu lub czynności, który może być sterowany niezależnie Opis części pracy, którą można przedstawić jako logiczny krok w trakcie procesu

8 8 Obszary standaryzacji związane z systemami przepływu pracy PROCESS CHOREOGRAPHY PROCESS ORCHESTRATION SERVICE DESCRIPTIONS WORKFLOW EXTENSIONS WORKFLOW ADMINISTRATION INFORMATION MODELS COMMUNICATIONS UMM BPSS UBL WSBPEL EXECUTABLE BPQL WSDL BPXL SOAP UML WSBPEL abstract OAGIS ebXML CPPA WfXML BTP ASAP MDA/BPDM WS-CDL RosettaNet PIP BPML BPMN WSCI XPDL BPSM WSCL ACTIVITIES STANDARD BODIES BPMIOMG RosettaNet W3CWfMC OAGi OASIS ebXML PROCESS MODELLING Definiuje sposób, w jaki niezależne organizacje uczestniczące w procesie biznesowym komunikują się ze sobą w trakcie wspólnego dążenia do osiągnięcia celu biznesowego Opis funkcji realizowanych przez usługi sieciowe oraz sposobu dostępu do tych funkcji Gotowe definicje procesów biznesowych możliwe do wykorzystania w trakcie integracji procesów biznesowych różnych partnerów Głównie umożliwiające definiowanie transakcji w ramach procesów Wywoływanie i monitorowanie stopnia wykonania czynności i działań oraz utrzymywanie definicji procesów Definiuje czynności i działania realizowane przez organizacje w trakcie procesu Standardy definiujące sposób, w jaki poszczególne pojęcia związane z procesami biznesowymi powinny być reprezentowane na diagramach Wymiana komunikatów za pomocą języka XML, sposób konstrukcji komunikatów oraz zarządzania komunikacją

9 9 Etapy wyboru zestawu standardów dla platformy VISP dostępność narzędzi dostępność stabilnej wersji specyfikacji otwartość możliwość współpracy wielu podmiotów w klastrze możliwość współpracy z innymi systemami np. ERP możliwość przekazywania informacji o rezerwacji zasobów kompatybilność ze standardem WSDL i BPMN możliwość obsługi błędów i kompensacji możliwość definicji transakcji choreografia: BPMN,UML 2.0,UMM,WSCL,WSCI,WS-CDL,ebXML BPSS orkiestracja: BPEL4WS 1.1,WSBPEL 2.0,XPDL 1.0,XPDL 2.0,WSFL,BPELJ,PD4J,jPdl,JBI,CPPA,WWF na bazie opracowanych kryteriów choreografia: BPMN, UML 2.0, orkiestracja: BPEL4WS 1.1, XPDL 1.0

10 10 Rezultaty analizy standardów workflow Choreografia Standardy modelowania choreografii wybrano BPMN oraz UML 2.0 język UMM odrzucono jako zbyt skomplikowany i mało rozpowszechniony Standardy wykonywania choreografii żaden ze standardów nie został uznany za możliwy do wykorzystania w ramach platformy języki WSCI i WSCL nigdy nie osiągnęły statusu standardu dojrzałego WS-CDL nie został jeszcze ukończony BPSS jest przeznaczony tylko do używania łącznie z resztą standardów z rodziny ebXML zdecydowano się nie specyfikować formalnie choreografii

11 11 Rezultaty analizy standardów workflow Orkiestracja Standardy modelowania orkiestracji przyjęto, że standardy modelowania choreografii mogą służyć także do modelowania orkiestracji Standardy wykonywania specyfikacji orkiestracji wybrano BPEL4WS 1.1 i XPDL 1.0 WS-BPEL 2.0 jeszcze nie ukończony brak darmowych narzędzi wykorzystujących XPDL 2.0 pozostałe standardy odrzucone ze względu na brak narzędzi lub ich zastąpienie przez inne

12 12 Rezultaty analizy standardów workflow Standardy wybrane do dalszych prac nad platformą

13 13 Inżynier produktu tworzy nieformalny opis procesu Architekt Procesów tworzy wstępny diagram choreografii w języku BPMN Ekspert Mapowania uzupełnia diagram o informacje niezbędne do przetłumaczenia go na język orkiestracyjny Na podstawie uzupełnionego diagramu BPMN generowane są szkielety plików w języku BPEL Ekspert Orkiestracji tworzy kompletny, wykonywalny plik BPEL Sposób wykorzystania standardów w platformie VISP

14 14 Korzyści z integracji dostawców ISP za pomocą platformy zwiększenie satysfakcji klientów, mających do dyspozycji większą liczbę oferowanych usług i większą kontrolę nad subskrybowanymi usługami udostępnienie możliwości definiowania nowych usług poprzez łączenie przygotowanych komponentów usługowych szersze otwarcie rynku lokalnego (zwiększenie jego konkurencyjności)

15 15 Podsumowanie Nie istnieje jeden powszechnie przyjęty i dojrzały standard realizacji workflow Dwie fale konsolidacji kilka lat temu: łączenie technologii firmowych w wyniku dające standard obecnie: łączenie się organizacji standaryzacyjnych Rekomendowane standardy choreografia: BPMN, UML 2.0, orkiestracja: BPEL4WS 1.1, XPDL 1.0 Metodyka wyboru standardów konieczność uwzględnienia zarówno aspektów technicznych jak i rynkowych przy wyborze standardów zwrócenie uwagi na kompatybilność i współdziałanie różnych standardów


Pobierz ppt "Uniwersytet Adama Mickiewicza Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google