Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W OJEWÓDZKI I NSPEKTORAT T RANSPORTU D ROGOWEGO w K RAKOWIE WITD Kraków 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W OJEWÓDZKI I NSPEKTORAT T RANSPORTU D ROGOWEGO w K RAKOWIE WITD Kraków 2013."— Zapis prezentacji:

1 W OJEWÓDZKI I NSPEKTORAT T RANSPORTU D ROGOWEGO w K RAKOWIE WITD Kraków 2013

2 P ODZIAŁ K OMPETENCYJNY WOJEWODA Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Delegatura Południowa – obszar woj. małopolskiego i woj. świętokrzyskiego obsługa CANnRD - Fotoradary System elektronicznego poboru opłat Oddziały Terenowe – Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów

3 WITD Kraków 2013 Z ADANIA Kontrola w przedsiębiorstwie Kontrola na drodze Firmy przewozowe Uczestnicy łańcucha dostaw, np: - Załadowcy - Nadawcy - Odbiorcy - Organizatorzy (biura turystyczne) Samorząd terytorialny – wydawanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń Inne: Doradcy ds. bezpieczeństwa ADR - Pojazdy powyżej 3,5 tony - Autobusy - Pojazdy przewożące osoby (taxi) Każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym w przypadku: -Podejrzenia prowadzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków -Popełnienia wykroczenia drogowego

4 WITD Kraków 2013 P OJAZDY K ONTROLNE W ITD

5 WITD Kraków 2013 P OJAZDY K ONTROLNE W ITD

6 WITD Kraków 2013 W YPOSAŻENIE I NSPEKTORÓW

7 WITD Kraków 2013 P RIORYTETY D ZIAŁAŃ K ONTROLNYCH WITD Priorytety działań kontrolnych WITD w Krakowie: -Ważenie pojazdów -Kontrola przewozu osób, w szczególności przewóz regularny, szara strefa – pseudotaxi, kontrola autobusów w związku z wyjazdami letnimi i zimowymi -Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

8 WITD Kraków 2013 W AŻENIE P OJAZDÓW Stacja ważenia pojazdów Wola Dębińska:

9 WITD Kraków 2013 W AŻENIE P OJAZDÓW - S KUTECZNOŚĆ Skuteczność prowadzonych kontroli - ważenie Okres Skuteczność15%16%20%22%37% Systemy preselekcji pojazdów: DK 4, DK 7, DK 79, DK 75

10 WITD Kraków 2013 K ONTROLA P RZEWOZU T OWARÓW N IEBEZPIECZNYCH

11 WITD Kraków 2013 K ONTROLA P RZEWOZU O SÓB

12 WITD Kraków 2013 K ONTROLA S TANU T ECHNICZNEGO P OJAZDÓW

13 WITD Kraków 2013 K ONTROLA M OCOWANIA Ł ADUNKÓW

14 WITD Kraków 2013 K ONTROLA T RANSPORTU Z WIERZĄT

15 WITD Kraków 2013 K ONTROLA E MISJI S PALIN i U ŻYWANEGO P ALIWA

16 Bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych Pojazdy nieoznakowane wykorzystywane są m.in. do kontroli pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość, kontroli pojazdów omijających punkty kontrolne.

17 Dane za rok 2012 Liczba skontrolowanych pojazdów - ogółem Ilość wydanych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej 716 Ilość mandatów wydanych za naruszenia przepisów Prawo o ruchu drogowym 2825 Ilość mandatów wydanych za naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym 1861 KONTROLE DROGOWE POJAZDÓW Liczba skontrolowanych pojazdów przewożących osoby 3687 Ilość wydanych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej 161 Ilość mandatów wydanych za naruszenia przepisów Prawo o ruchu drogowym 564 Ilość mandatów wydanych za naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym 130

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W OJEWÓDZKI I NSPEKTORAT T RANSPORTU D ROGOWEGO w K RAKOWIE WITD Kraków 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google