Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół powstał w marcu 2005 roku. Pocz ą tkowy sqad to: -MuNgO, - PaUlA, - SaNdRiNa, - BoDzIa, - Pati, - Gosława, - Py Ś kA, - AsIk, & - El ż biet (Afrodyta),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół powstał w marcu 2005 roku. Pocz ą tkowy sqad to: -MuNgO, - PaUlA, - SaNdRiNa, - BoDzIa, - Pati, - Gosława, - Py Ś kA, - AsIk, & - El ż biet (Afrodyta),"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zespół powstał w marcu 2005 roku. Pocz ą tkowy sqad to: -MuNgO, - PaUlA, - SaNdRiNa, - BoDzIa, - Pati, - Gosława, - Py Ś kA, - AsIk, & - El ż biet (Afrodyta),

4 Piosenki, które udało si ę nam nagra ć, zanim klub si ę rozpadł… : - Hymn ZHPAAAiP i ETW, - Zegarmistrz ś wiatła, - Ż wirki, - Hej w góry, - Babe zesłsł Bóg, - W ę drowiec, - Bacówka, - Bolero, - Moi przyjaciele, -T ę cza, - Mrok, - Stokrotka, - John, - Przyjaciel,

5 Na pocz ą tku nie my ś lały ś my o nagrywaniu piosenek, nie my ś lały ś my ż e mogłyby ś my zało ż y ć zespół. Spotykały ś my si ę zawsze na klatce schodowej na 7 pi ę trze… Przeniosły ś my si ę do piwnicy, gdy ludzie z bloku zacz ę li nas przegania ć mówi ą c, ż e jeste ś my gło ś no… Pewnego razu przyniosły ś my gitar ę i zacz ę ły ś my ś piewa ć. Po kilku dniach pomy ś lały ś my ż e mo ż emy zało ż y ć mini zespół… Nadały ś my mu nazw ę i wymy ś liły ś my piosenk ę (hymn) o ka ż dym członku zespołu. Pocz ą tkowo hymn zespołu był grany pod piosenk ę Kadryl, jednak stwierdziły ś my, ż e to nie pasuje… Szukały ś my odpowiedniego podkładu do hymnu, a ż w ko ń cu si ę udało. Ostatecznie hymn ś piewamy do piosenki Lion.

6

7 Siedziały ś my raz w piwnicy, wpadł nam pomysł do głowicy, był to pomysł tak wspaniały:

8 Zało ż ymy zast ę p mały!!

9 Jest tu z nami Pysior mały, Pirania na ni ą wołamy, sika wsz ę dzie, gdzie popadnie, zaraz kto ś w te siury wpadnie… Py ś ka

10 A Sandrina hahaha, zajefany humor ma, szydzi z Kroka i z Drzałowej, no i jeszcze z Udyłowej… Sandrinka

11 Jest tu z nami terrorystka, to Bo ż enka zajefajna, bije tego kto podpadnie, ten wygl ą da niezbyt ładnie… Bodzia

12 Grajka tak ż e tutaj mamy i nikomu nie oddamy, nie oddamy, bo kochamy, za kumpele uwa ż amy… Asik

13 Jest tu taka Karolina, mówi ą ż e fajna dziewczyna, a my na tym si ę nie znamy, za ż ulice uwa ż amy (za ż ołnie ż a uwa ż amy)… Mungo

14 Paula nasza ukochana, zawsze kaca ma od rana, my si ę tym nie przejmujemy, do kubeczka polejemy… Paula

15 Jest tu z nami super dziara, która hasłem rozpiernicza, jest to nasza Afrodyta, która o szluga si ę pyta… Afrodyta

16 Pati nasza jest wspaniała, zawsze w piwni pierwsza stała, tak czekaj ą c na ekipe zawsze jej si ę przysypiało… Pati

17 Jest tu z nami te ż Gosława, zawsze fajki pierwsza miała, pierwsza miała, lecz nie dała, a wychodz ą c ju ż nie miała… Gosława

18 Zespół niestety si ę rozpadł… ;( Nastały nowe obowi ą zki, nowe szkoły… Ale do dzi ś dnia spotykamy si ę w squadzie: - Mungo, - Paula, - Sandrina, - Asik, - Py ś ka,

19 Przez nasz zespół przetoczyło si ę jeszcze wiele innych osób: -Ba ś ka, -K-Krzysiek, -P-Piotrek, - Demon, - Branko, - Damianek, iana, - Jadzia,

20 Nasz sprz ę t Bongosy (Afrodyta) Elektryk (Paula) Klasyk (Mungo) Akustyk (Asik) MP3 (Py ś ka)

21 Projekt: Karolina Rzucidło Tekst piosenki i hymnu: Mungo, Paula, Sandrinka, Py ś ka, Asik, Bodzia, Pati, Afrodyta, Gosława. Muzyka: Mungo, Paula, Asik, Afrodyta, (Py ś ka).


Pobierz ppt "Zespół powstał w marcu 2005 roku. Pocz ą tkowy sqad to: -MuNgO, - PaUlA, - SaNdRiNa, - BoDzIa, - Pati, - Gosława, - Py Ś kA, - AsIk, & - El ż biet (Afrodyta),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google