Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RENESANS Wprowadzenie do epoki oprac. A. Piwowar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RENESANS Wprowadzenie do epoki oprac. A. Piwowar."— Zapis prezentacji:

1 RENESANS Wprowadzenie do epoki oprac. A. Piwowar

2 PLAN PREZENTACJI …żeby zobaczyć więcej. Nazwa epoki
Periodyzacja: odkrycia geograficzne, wynalezienie druku, upadek Bizancjum Periodyzacja: renesans północny, Włochy kolebką renesansu Sztuka renesansu Humanizm renesansowy Filozofia Wizja poety: poeta doctus, poeta laureatus Kliknij rysunek lub tekst obok gwiazdki… …żeby zobaczyć więcej.

3 ANTYKU – CZŁOWIEKA – ŚWIATA
Nazwa Termin wprowadzony w czasach humanizmu renesansowego we Włoszech w XV w., pojmowany początkowo jako odrodzenie kultury starożytnego Rzymu. ANTYKU – CZŁOWIEKA – ŚWIATA wł. rinascità ‘odrodzenie’, ‘obudzenie się’, ‘rozkwit’ fr. renaissance 'odrodzenie' od renaítre 'odradzać się' łac. renasci 'odradzać się'

4 ANTYK – ŚREDNIOWIECZE Renesans był postrzegany przez historyków dziejów i idei: bądź jako nowa epoka zrywająca ze średniowieczem i jego ograniczeniami, bądź jako okres zapoczątkowany w średniowieczu, dopełniający i zamykający je. Michelet i Burckhardt sformułowali pogląd o przeciwstawności obydwu epok; głosili, iż w czasach renesansu w literaturze i sztuce, systemie edukacji, instytucjach polit. oraz w mentalności nastąpiło wskrzeszenie wzorów i wartości antycznych, a tym samym odrodzenie duchowe ludzkości, wyzwolenie z poprzedzającego je okresu barbarzyństwa, wstecznictwa i ciemnoty, wzrost znaczenia jednostki, zwycięstwo natury i rozumu, odkrycie człowieka i świata, zeświecczenie kultury. Późniejsze, gł. XX-wieczne, badania nad średniowieczem i renesansem ujawniły daleko idącą schematyczność wcześniejszych interpretacji. W nowych ujęciach epoki (m.in. J. Delumeau) akcentowano spotęgowanie się w niej pewnych ważnych cech kultury średniowiecznej, wskazywano na ciągłość rozwoju kultury.

5 PERIODYZACJA Odkrycia geograficzne
Odkrycie Ameryki: a) ok. 1450 b) 1453 c) 1492 Znaczenie odkryć geograficznych: Człowiek przekonał się wówczas, że świat jest większy niż sobie dotąd wyobrażał oraz że kryje wiele możliwości. poszerzenie horyzontów myślowych kolonializm rozwój HANDLU rozwój NAUKI nowe towary

6 PERIODYZACJA Wynalezienie druku
Wynalezienie nowej metody druku: a) ok. 1450 b) 1453 c) 1492 „Sola Scriptura” - jedynym żródłem wiary zaczyna być u Lutra i u późniejszych reformatorów Pismo Święte. Znaczenie odkrycia druku: Druk stał się nową drogą przenoszenia idei, myśli, wiadomości, wzorów – podobnie jak nowe drogi morskie, wytyczane przez podróżników, żeglarzy i odkrywców. Ruchy reformacyjne, traktujące druk jako narzędzie walki ideologicznej, przyspieszyły rozwój piśmiennictwa w językach narodowych i spopularyzowały druki ulotne.

7 Zmierzch galaktyki Gutenberga
Podział na media gorące i zimne. „środek gorący, jak radio, [różni się] od środka zimnego, jak telefon lub środek gorący, jak film, od środka zimnego, jak telewizja. […] W przeciwieństwie do środków zimnych, środki gorące nie pozostawiają odbiorcom wiele do uzupełnienia. Dlatego też powodują one małe współuczestnictwo odbiorcy, podczas gdy środki zimne zmuszają do współuczestniczenia i uzupełniania. Marshall McLuhan był grabarzem „Epoki Gutenberga”. Jego praca poświęcona była przemianom mediów i świata spowodowanych coraz większą obecnością mediów elektronicznych i pomniejszającą się rolą mediów tradycyjnych, głównie drukowanych oraz związaną z tym zmianą percepcji i samej natury człowieka. „Galaktyka Gutenberga” (1962) Temat: wpływ technologii druku na kulturę nowoczesnej Europy Zdaniem McLuhana czcionka drukarska walnie przyczyniła się do rozwoju państw narodowych. Do wyłonienia się indywidualizmu i dominacji racjonalizmu, a w konsekwencji do uniformizacji i standaryzacji kultury. Kultura elektroniczna miałaby powstać w wyniku buntu przeciwko kulturze druku, industrializacji i mechanizacji. McLuhan pisze: Nowa elektroniczna współzależność ponownie stworzy świat w postaci globalnej wioski Dwie fundamentalne w twórczości McLuhana teorie: medium jest przekazem - nie tylko treść, ale i samo medium wpływa na charakter percepcji przekazu; teoria o mediach zimnych i gorących. *

8 PERIODYZACJA Upadek Konstantynopola
II LO w Bydgoszczy PERIODYZACJA Upadek Konstantynopola Bizancjum, w starożytności kolonia grecka nad Bosforem, od IV w.n.e. Konstantynopol, stolica imperium rzymskiego, później cesarstwa bizantyjskiego (obecnie Stambuł). Znaczenie upadku Konstantynopola: upadek starego porządku zastosowaniem nowych broni na polu walki (proch, artyleria) zamknięcie głównego szlaku handlowego z Europy do Azji, co zmusiło Europejczyków do poszukiwania nowej drogi morskiej i prawdopodobnie doprowadziło do odkrycia Ameryki a tym samym rozpoczęcia epoki wielkich odkryć geograficznych Mehmed II wkraczający do zdobytego Konstantynopola oprac. A. Piwowar

9 PERIODYZACJA Renesans we Włoszech
II LO w Bydgoszczy PERIODYZACJA Renesans we Włoszech epoka renesansu trwała w Italii od wieku XIV do początku wieku XVI Włochy kolebką renesansu protorenesans trecento – 1300 quattrocento – 1400 cinquecento – 1500 1374 – początek humanizmu europejskiego Francesco Petrarca ( ) oprac. A. Piwowar

10 PERIODYZACJA Renesans północny
renesans północny, czyli renesans w krajach na północ od Alp trwał od końca XV wieku do końca wieku XVI w przypadku Polski - przedłuża się ten okres aż do początków XVII wieku "północni barbarzyńcy”: Niemcy, Francuzi, Anglicy, Polacy i Niderlandczycy kształtowali własne pojęcia kulturalne w opozycji do ośrodka południowego, śródziemnomorskiego Na rozwój świadomości ideologicznej renesansu północnego miały wpływ reformy religijne, które rodziły się wtedy, gdy we Włoszech renesans znajdował się w fazie schyłkowej. Na północy Europy, w tym w Polsce, wystąpienie Marcina Lutra wiąże się z początkową fazą dominacji tendencji renesansowych w kulturze.


Pobierz ppt "RENESANS Wprowadzenie do epoki oprac. A. Piwowar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google