Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ. APOLLIŃSKI - DIONIZYJSKI Rozróżnienie wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego w Narodzinach tragedii (1872), utworzone od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ. APOLLIŃSKI - DIONIZYJSKI Rozróżnienie wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego w Narodzinach tragedii (1872), utworzone od."— Zapis prezentacji:

1 APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ

2 APOLLIŃSKI - DIONIZYJSKI Rozróżnienie wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego w Narodzinach tragedii (1872), utworzone od imion bogów greckich Apollona i Dionizosa, mające określać dwa podstawowe nurty kultury greckiej. Rozróżnienie wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego w Narodzinach tragedii (1872), utworzone od imion bogów greckich Apollona i Dionizosa, mające określać dwa podstawowe nurty kultury greckiej.

3 Apollińskość jest dążnością do obrazowania świata, tworzenia jego pozoru, który przesłania prawdę o życiu i przez to pomaga je znosić. Z żywiołu apollińskiego wyrastają sztuki obrazowe – poezja, malarstwo i rzeźba. jest dążnością do obrazowania świata, tworzenia jego pozoru, który przesłania prawdę o życiu i przez to pomaga je znosić. Z żywiołu apollińskiego wyrastają sztuki obrazowe – poezja, malarstwo i rzeźba.

4 APOLLIŃSKI HARMONIJNY HARMONIJNY PEŁEN ŁADU I UMIARU PEŁEN ŁADU I UMIARU UŁADZONY UŁADZONY ZINTELEKTUALIZOWANY (ROZUMOWY) ZINTELEKTUALIZOWANY (ROZUMOWY) OBIEKTYWNY OBIEKTYWNY

5 Dionizyjskość Jest przeciwstawieniem apollińskości; żywioł będący istotą życia, dzika nieokreśloność, chaotyczność i nieokiełznanie. Dionizyjskość jest stałym motywem pojawiającym się w pismach Nietzschego aż do samego końca, jest przejawem przepełniającej życie woli ku mocy. Zdaniem Nietzschego w starożytnej Grecji doszło za pośrednictwem muzyki do zjednoczenia tych elementów w postaci klasycznej tragedii greckiej. Jest przeciwstawieniem apollińskości; żywioł będący istotą życia, dzika nieokreśloność, chaotyczność i nieokiełznanie. Dionizyjskość jest stałym motywem pojawiającym się w pismach Nietzschego aż do samego końca, jest przejawem przepełniającej życie woli ku mocy. Zdaniem Nietzschego w starożytnej Grecji doszło za pośrednictwem muzyki do zjednoczenia tych elementów w postaci klasycznej tragedii greckiej. Dotyczy przede wszystkim muzyki, ale także poezji Dotyczy przede wszystkim muzyki, ale także poezji

6 DIONIZYJSKI ŻYWIOŁOWY ŻYWIOŁOWY EMOCJONALNY (UCZUCIOWY) EMOCJONALNY (UCZUCIOWY) ZMYSŁOWY ZMYSŁOWY AINTELEKTUALNY AINTELEKTUALNY SUBIEKTYWNY SUBIEKTYWNY INTUICYJNY INTUICYJNY

7 dionizyjskość i apollińskość w periodyzacji epok WIEDZAMATERIAROZUMWIARADUSZAUCZUCIE *ANTYK *ANTYK *RENESANS *RENESANS *OŚWIECENIE *OŚWIECENIE *POZYTYWIZM *POZYTYWIZM *DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE *DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE *ŚREDNIOWIECZE *ŚREDNIOWIECZE *BAROK *BAROK *ROMANTYZM *ROMANTYZM *MŁODA POLSKA *MŁODA POLSKA

8 ANTYK (do V wieku n.e.) Humanizm Humanizm Racjonalizm Racjonalizm dydaktyzm dydaktyzm Ponadczasowe zasady określające tematykę i budowę dzieła literackiego (decorum, prawdopodobieństwo, harmonia i umiar) Ponadczasowe zasady określające tematykę i budowę dzieła literackiego (decorum, prawdopodobieństwo, harmonia i umiar) Jasność i czystość języka Jasność i czystość języka Czystość gatunkowa i jednorodność stylistyczna Czystość gatunkowa i jednorodność stylistyczna Podstawa późniejszych odwołań, wieki, podczas których powstawały i utrwalały się klasyczne wzorce oraz wartości Podstawa późniejszych odwołań, wieki, podczas których powstawały i utrwalały się klasyczne wzorce oraz wartości

9 ŚREDNIOWIECZE (V – XV w.) Mistycyzm Mistycyzm Teocentryzm ( Bóg w centrum wszechświata) Teocentryzm ( Bóg w centrum wszechświata) Uniwersalizm Uniwersalizm Epoka religijna, uduchowiona, kierująca myśl ludzką ku Bogu i pozaziemskim wartościom Epoka religijna, uduchowiona, kierująca myśl ludzką ku Bogu i pozaziemskim wartościom

10 RENESANS (XVI w.) Odrodzenie ideałów antyku Odrodzenie ideałów antyku Harmonia i umiar Harmonia i umiar Antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowania) Antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowania) Humanizm Humanizm Odkrycia geograficzne Odkrycia geograficzne Rozwój nauki Rozwój nauki Wzrost zamożności ludzi – zwrot ku wartościom doczesnym Wzrost zamożności ludzi – zwrot ku wartościom doczesnym Rozwój sztuk według ideałów klasycznych Rozwój sztuk według ideałów klasycznych Ideał człowieka wszechstronnie wykształconego Ideał człowieka wszechstronnie wykształconego

11 BAROK (XVII w.) wł. Barocco – dziwny, napuszony, przesadny wł. Barocco – dziwny, napuszony, przesadny Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii lezy poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii lezy poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej Zwrot ku Bogu i religii, myśli o życiu pozaziemskim Zwrot ku Bogu i religii, myśli o życiu pozaziemskim W sztuce: ornamentyka, przepych, różnorodność, zerwanie z przejrzystością i funkcjonalnością form W sztuce: ornamentyka, przepych, różnorodność, zerwanie z przejrzystością i funkcjonalnością form Wirtuozeria poetycka - koncept Wirtuozeria poetycka - koncept

12 OŚWIECENIE (XVIII w.) Wiek rozumu, powrotu do ideałów klasycznych Wiek rozumu, powrotu do ideałów klasycznych Wszechstronny rozwój nauki Wszechstronny rozwój nauki Rozwój prasy, szkolnictwa i norm klasycznych w sztuce Rozwój prasy, szkolnictwa i norm klasycznych w sztuce Racjonalizm Racjonalizm Empiryzm Empiryzm Sensualizm w ideologii – a zatem metody rozumowego pojmowania i badania zjawisk Sensualizm w ideologii – a zatem metody rozumowego pojmowania i badania zjawisk

13 ROMANTYZM (1822-1863) Uczucie Uczucie Wiara Wiara Serce Serce Inuicja Inuicja Wyobraźnia Wyobraźnia Wrażliwość duszy Wrażliwość duszy Kontakt ze światem nierealnym Kontakt ze światem nierealnym Rozczarowanie i nieufnosć wobec rozumu i wiedzy Rozczarowanie i nieufnosć wobec rozumu i wiedzy

14 POZYTYWIZM (2 poł. XIX w.) Epoka prozy (powieść, nowela) Epoka prozy (powieść, nowela) Rozczarowanie romantycznym entuzjazmem Rozczarowanie romantycznym entuzjazmem Wiara w naukę Wiara w naukę Postulaty scjentyzmu, pracy organicznej, pracy u podstaw, czyli reformy społeczeństwa i edukacji warstw niższych Postulaty scjentyzmu, pracy organicznej, pracy u podstaw, czyli reformy społeczeństwa i edukacji warstw niższych

15 MŁODA POLSKA (1890-1918) Inaczej: neoromantyzm, modernizm, dekadentyzm, symbolizm Inaczej: neoromantyzm, modernizm, dekadentyzm, symbolizm Idea sztuka dla sztuki odrzucająca jakikolwiek praktyczny wymiar twórczości Idea sztuka dla sztuki odrzucająca jakikolwiek praktyczny wymiar twórczości Intuicja metodą badania świata Intuicja metodą badania świata Symbol sposobem wyrażania treści wewnętrznych Symbol sposobem wyrażania treści wewnętrznych

16 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE (1918-1939) Liczne osiągnięcia techniki Liczne osiągnięcia techniki Rozwój nauki: fizyki (Albert Einstein), medycyny (psychoanaliza, behawioryzm) Rozwój nauki: fizyki (Albert Einstein), medycyny (psychoanaliza, behawioryzm) Rozwój przemysłu na wielką skalę Rozwój przemysłu na wielką skalę W literaturze: W literaturze: Futuryzm- zafascynowanie techniką, opozycja wobec tradycji Futuryzm- zafascynowanie techniką, opozycja wobec tradycji Awangarda Krakowska – miasto, masa, maszyna Awangarda Krakowska – miasto, masa, maszyna


Pobierz ppt "APOLLIŃSKOŚĆ I DIONIZYJSKOŚĆ. APOLLIŃSKI - DIONIZYJSKI Rozróżnienie wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego w Narodzinach tragedii (1872), utworzone od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google