Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację wykonały: Monika Haładus i Patrycja Tabor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację wykonały: Monika Haładus i Patrycja Tabor."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację wykonały: Monika Haładus i Patrycja Tabor

2 Las liściasty - dzieli się na lasy liściaste zrzucające liście na zimę, spotykane w strefie umiarkowanej, lasy szerokolistne spotykane w strefie subtropikalnej oraz lasy wilgotne zwane tropikalnymi. Las iglasty - występuję głównie na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. W lasach iglastych spotyka się takie drzewa jak sosny, świerki. Lasy iglaste dzieli się na bory sosnowe, lasy świerkowe i lasy jodłowe. Las mieszany - to lasy w siedliskowe, w których występują takie gatunki drzew jak dąb, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew, brzoza. Bór wysokogórski - znajdujący się na wysokości ok. 1100 m n.p.m. Dominującym tu gatunkiem drzewa jest świerk, występuje także jarzębina. W podszycie występuje porzeczka alpejska, w runie trzcinek owłosiony, podbiałek alpejski, wietlica, kosmatka alpejska. Lasy gospodarcze - wykorzystywane w przemyśle jako surowiec do przerobu, lub wyrobu określonych produktów, m.in. w przemyśle budowlanym, meblarskim, itp.

3 W 2007 roku lasy zajmowały około 9,0 mln ha, co stanowiło 28,9% powierzchni kraju. W tym lasy publiczne zajmowały 7,4 mln ha, a lasy prywatne 1,6 mln ha. Warto wiedzieć że polskie lasy z punktu widzenia różnorodności biologicznej są bardzo mało zróżnicowane. Przeważają głównie drzewostany iglaste w których udział sosny wynosi prawie 70%. Wśród drzew liściastych przeważa dąb stanowiący 7,3% w tych lasach. W czasach prehistorycznych tereny obecnej Polski porastały zwarte zbiorowiska leśne. Jeszcze tysiąc lat temu aż 80% obszaru współczesnej Polski porastały lasy. W wyniku procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka obszary leśne stopniowo zmniejszały się. Znaczne przyśpieszenie kurczenia się lasów nastąpiło w XIX i XX wieku.

4

5 Lasy iglaste występują przede wszystkim na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. Dominującymi gatunkami drzew są tu: różne gatunki sosen, modrzewi, świerków oraz drzew liściastych takich jak osika, jarząb i brzoza. Natomiast w runie leśnym można spotkać przede wszystkim, borówki, wrzosy lub jagody czarne. Jeśli teren, na którym znajduje się las, jest bardzo podmokły to głównym charakterystycznym gatunkiem rosnącym w runie leśnym jest bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz mchy.

6

7 Łęgi-wielogatunkowe lasy liściaste, rosną na żyznych glebach, często na terenach podmokłych, dosyć mocno przekształcone przez człowieka; dominują tutaj: wierzba, topola, dąb, wiąz, czarny bez, fiołek błotny, nawłoć, trzmielina, pokrzywa zwyczajna; występują w dolinach rzecznych, na przykład dolina Wisły, Sanu. Grądy-lasy liściaste, występuje podszyt i runo leśne, mocno przekształcone przez człowieka, typowe rośliny to; dąb, grąd, klon, lipa drobnolistna, jodła, brzoza, leszczyna, czosnek niedźwiedzi, zawilce; spotykane w całej Polsce, na przykład na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Śląskiej. Olsy-porastają tereny bagienne, z wysokim poziomem wód gruntowych, gatunki roślin to: olsza czarna, brzoza, sosna pospolita, kalina kolorowa, wierzby, chmiel zwyczajny, rzęsa drobna, turzyce, kaganiec żółty czy pępawa błotna; występują w dolinach rzecznych, nad brzegiem jezior, na przykład w Biebrzańskim Parku Narodowym czy Poleskim Parku Narodowym.

8 Najważniejsze funkcje lasów to: utrzymywanie optymalnej dla rozwoju świata ograniczonego wilgotności powietrza i gleby, ochrona gleby przed erozją i stepowieniem, dostarczanie glebie składników pokarmowych, pochłanianie dwutlenku węgla i zatrzymywanie pyłów oraz produkcja tlenu, dostarczanie drewna, runa leśnego i zwierzyny.

9 Na chwilę obecną tylko 6% drzew w Polsce jest zdrowych, prawie połowa drzew ma w ponad 25% uszkodzony aparat asymilacyjny, który jest potrzebny do przemiany substancji pobranych z otoczenia na składniki swojego ciała. Polska wraz z Republiką Czeską, Łotwą, Słowacją i Wielką Brytanią należą do grupy państw europejskich, które mają najmocniej uszkodzone lasy. Głównymi przyczynami złego stanu drzew są: przemysł (elektroenergetyczny i chemiczny) kwaśne deszcze Na kwaśne deszcze najbardziej narażone są drzewa iglaste. Zanieczyszczenia przemysłowe powodują osłabienie odporności drzew.

10

11 Łąki naturalne można spotkać jedynie w górach powyżej granicy lasów, są to tzw. hale i połoniny, a także na podłożu wapiennym jako murawy. hala – zbiorowisko trawiaste charakterystyczne dla obszaru Alp i gór Europy Środkowej. Roślinność stanowią charakterystyczne gatunki wysokogórskich traw, turzyc, roślin poduszkowych i rozetkowych, krzewinek połonina – jest to piętro roślinności o naturalnym charakterze, którego zasięg został znacznie poszerzony przez człowieka. murawy - łąki podobne do stepów.

12

13 Do zwierząt chronionych należą: żółwie bobry żubry niedźwiedzie kozice świstaki rysie Objęte są one ścisłą ochroną prawną !!!!

14 Źródła: www.ciekawostki.rolnicy.com www.wikipedia.com www.szkolnictwo.pl www.geografia.na6.pl http://www.geomatura.pl Książka do geografii Google grafika


Pobierz ppt "Prezentację wykonały: Monika Haładus i Patrycja Tabor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google