Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szata roślinna i świat zwierzęcy Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szata roślinna i świat zwierzęcy Polski"— Zapis prezentacji:

1 Szata roślinna i świat zwierzęcy Polski
Prezentację wykonały: Monika Haładus i Patrycja Tabor

2 Typy lasów w Polsce Las liściasty - dzieli się na  lasy liściaste zrzucające liście na zimę, spotykane  w strefie umiarkowanej,  lasy szerokolistne spotykane w strefie subtropikalnej oraz lasy wilgotne zwane tropikalnymi. Las iglasty - występuję głównie na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. W lasach iglastych spotyka się takie drzewa jak sosny, świerki. Lasy iglaste dzieli się na bory sosnowe, lasy świerkowe i lasy jodłowe. Las mieszany - to lasy w siedliskowe, w których występują takie gatunki drzew jak dąb, buk, sosna, świerk, jodła, modrzew, brzoza. Bór wysokogórski - znajdujący się na wysokości ok m n.p.m. Dominującym tu gatunkiem drzewa jest świerk, występuje także jarzębina. W podszycie występuje porzeczka alpejska, w runie trzcinek owłosiony, podbiałek alpejski, wietlica, kosmatka alpejska. Lasy gospodarcze - wykorzystywane w przemyśle jako surowiec do przerobu, lub wyrobu określonych produktów, m.in. w przemyśle budowlanym, meblarskim, itp.

3 Powierzchnia lasów W 2007 roku lasy zajmowały około 9,0 mln ha, co stanowiło 28,9% powierzchni kraju. W tym lasy publiczne zajmowały 7,4 mln ha, a lasy prywatne 1,6 mln ha. Warto wiedzieć że polskie lasy z punktu widzenia różnorodności biologicznej są bardzo mało zróżnicowane. Przeważają głównie drzewostany iglaste w których udział sosny  wynosi prawie 70%.  Wśród drzew liściastych przeważa dąb  stanowiący 7,3% w tych lasach. W czasach prehistorycznych tereny obecnej Polski porastały zwarte zbiorowiska leśne. Jeszcze tysiąc lat temu aż 80% obszaru współczesnej Polski porastały lasy. W wyniku procesów cywilizacyjnych i ekspansji człowieka obszary leśne stopniowo zmniejszały się. Znaczne przyśpieszenie kurczenia się lasów nastąpiło w XIX i XX wieku.

4 Powierzchnia lasów - mapa

5 Lasy iglaste i ich występowanie
Lasy iglaste występują przede wszystkim na glebach bielicowych w klimacie umiarkowanym. Dominującymi gatunkami drzew są tu: różne gatunki sosen, modrzewi, świerków oraz drzew liściastych takich jak osika, jarząb i brzoza. Natomiast w runie leśnym można spotkać przede wszystkim, borówki, wrzosy lub jagody czarne. Jeśli teren, na którym znajduje się las, jest bardzo podmokły to głównym charakterystycznym gatunkiem rosnącym w runie leśnym jest bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz mchy.

6

7 Lasy liściaste Łęgi-wielogatunkowe lasy liściaste, rosną na żyznych glebach, często na terenach podmokłych, dosyć mocno przekształcone przez człowieka; dominują tutaj: wierzba, topola, dąb, wiąz, czarny bez, fiołek błotny, nawłoć, trzmielina, pokrzywa zwyczajna; występują w dolinach rzecznych, na przykład dolina Wisły, Sanu. Grądy-lasy liściaste, występuje podszyt i runo leśne, mocno przekształcone przez człowieka, typowe rośliny to; dąb, grąd, klon, lipa drobnolistna, jodła, brzoza, leszczyna, czosnek niedźwiedzi, zawilce;  spotykane w całej Polsce, na przykład na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Śląskiej. Olsy-porastają tereny bagienne, z wysokim poziomem wód gruntowych, gatunki roślin to: olsza czarna, brzoza, sosna pospolita, kalina kolorowa, wierzby, chmiel zwyczajny, rzęsa drobna, turzyce, kaganiec żółty czy pępawa błotna; występują w dolinach rzecznych, nad brzegiem jezior, na przykład w Biebrzańskim Parku Narodowym czy Poleskim Parku Narodowym.

8 Funkcje lasu Najważniejsze funkcje lasów to:
utrzymywanie optymalnej dla rozwoju świata ograniczonego wilgotności powietrza i gleby, ochrona gleby przed erozją i stepowieniem, dostarczanie glebie składników pokarmowych, pochłanianie dwutlenku węgla i zatrzymywanie pyłów oraz produkcja tlenu, dostarczanie drewna, runa leśnego i zwierzyny.

9 Zanieczyszczenia wpływające na zmniejszanie się powierzchni leśnych.
Na chwilę obecną tylko 6% drzew w Polsce jest zdrowych, prawie połowa drzew ma w ponad 25% uszkodzony aparat asymilacyjny, który jest potrzebny do przemiany substancji pobranych z otoczenia na składniki swojego ciała. Polska wraz z Republiką Czeską, Łotwą, Słowacją i Wielką Brytanią należą do grupy państw europejskich, które mają najmocniej uszkodzone lasy. Głównymi przyczynami złego stanu drzew są: przemysł (elektroenergetyczny i chemiczny) kwaśne deszcze Na kwaśne deszcze najbardziej narażone są drzewa iglaste. Zanieczyszczenia przemysłowe powodują osłabienie odporności drzew.

10 Stan zdrowotny lasów w Polsce

11 Roślinność trawiasta Łąki naturalne można spotkać jedynie w górach powyżej granicy lasów, są to tzw. hale i połoniny, a także na podłożu wapiennym jako murawy. hala – zbiorowisko trawiaste charakterystyczne dla obszaru Alp i gór Europy Środkowej. Roślinność stanowią charakterystyczne gatunki wysokogórskich traw, turzyc, roślin poduszkowych i rozetkowych, krzewinek połonina – jest to piętro roślinności o naturalnym charakterze, którego zasięg został znacznie poszerzony przez człowieka. murawy - łąki podobne do stepów.

12 Rozmieszczenie największych kompleksów leśnych w Polsce

13 Rozmieszczenie wybranych gatunków zwierząt chronionych
Do zwierząt chronionych należą: żółwie bobry żubry niedźwiedzie kozice świstaki rysie Objęte są one ścisłą ochroną prawną !!!!

14 Dziękujemy za uwagę ! Źródła: www.ciekawostki.rolnicy.com
Książka do geografii Google grafika


Pobierz ppt "Szata roślinna i świat zwierzęcy Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google